Német karácsony 1938-ban
Valamikor ez év tavaszán jelent meg Hahner Péter tollából a "100 történelmi tévhit, avagy amit biztosan tudsz a történelemről - és mind rosszul tudod" című hiánypótló kis összefoglaló művecske. Kétségkívül hasznos olvasmány. Az őskortól a második iraki háborúval bezárólag elemez a történeti köztudatban megcsontosodott tévhiteket.


Szó esik benne - egyebek mellett - olyan históriai balítéletekről, miszerint Néró gyújtotta fel Rómát, az ezredik év táján az embereknek a világvége eljövetelébe vetett állítólagos hitéről, aztán arról, hogy Szent István királyunknak a pápa küldte a Szent Koronát, a középkor emberének a föld lapos mivoltáról vallott állítólagos vélekedéséről, aztán arról, hogy a mohácsi vészért a magyar nemesség lenne felelős, továbbá hogy Nostradamus megjósolta volna a világvégét, az ellenreformáció és az inkvizíció lefékezte a tudományos fejlődést. Kitér a szerző arra a még ma is közkeletű hiedelemre, miszerint hazánk a Habsburg Birodalomban gyarmat volt, az 1809-es győri csata súlyos vereség volt, 1849 után a magyar nemesség a passzív ellenállást választotta, Mata Hari minden idők legnagyobb kémnője volt, és még sorolhatnánk tovább.
Ezúttal maradjunk azonban csak a 20-21. századot érintő eseményeknél. Hitlerrel két fejezet is foglalkozik. Szakemberek előtt már régóta közismert, hogy - főként az angolszász - ellenséges propaganda a legabszurdabb, bugyuta horrorisztikus történeteket agyalta ki a Reich vezetőjéről. Ezekben a legaberráltabb szexuális rémtörténetek, s a nőkkel való szadisztikus bánásmód is tág teret kapott. Ezek egyike volt az, miszerint a Führernek csupán egy heréje volt. A mese egy második világháborús gúnydalra vezethető vissza. Ennek szövegét egy bizonyos Toby O ' Brien brit újságíró írta 1939-ben a Bogey ezredes indulójának 1914-ben született dallamára. Több szövegváltozata van, a leginkább elterjedt így hangzik:
Hitler has only got one ball,
Göring has two, but very small,
Himmler is somewhat sim' lar,
Poor Goebbels has no balls at all.

Magyar fordításban:
Hitlernek csak egy golyója van,
Göringnek kettő, de nagyon kicsi,
Himmlerrel hasonló a helyzet,
Szegény Goebbelsnek pedig egyáltalán nincs.
A dallam többször elhangzik a Híd a Kwai folyón című filmben. A szövegét azonban 1957-ben, a film forgatásának idején nem énekelték a katonák, csupán fütyülték. A másik történeti tény, amely a legendát erősítette, az oroszok kórboncnokainak megállapításán nyugodott, akik Hitler félig elégett holttestére akadtak rá 1945-ben Berlinben. Persze a holttest annyira összeégett, hogy ilyen apró szervek hiányát lehetetlen volt megállapítani.
A másik Hitlerrel kapcsolatban széltében-hosszában elterjedt szamárság, hogy a nemzetiszocializmus vezéralakja eredetileg szobafestő volt. Ez az ostobaság eredetileg Jean Effel francia karikaturistától származik 1938-ból. A Vendredi című lap ez év február 25-ei számában közölt rajzon Hitler azzal próbált kedveskedni a Németországot allegorizáló nőalaknak, hogy átfesti Ausztriát. (Utalva a hamarosan bekövetkező Anschlussra). A rajz később bekerült egy francia albumba is, s egy magyar nyelvű kiadványba, René Andrieu és Jean Effel Képes francia történelem a népfronttól napjainkig című kötetébe (Bp. 1971.) Hitler valójában csodálatos szépségű akvarelleket festett fiatal korában, melyekből több alkalommal közölt már sorozatokat hírportálunk is. S egy műszaki érdekesség: 1932-ben Hitler vázolta fel a közismert Volkswagen autó máig népszerű bogárhátú formáját!
S még egy nagyon érdekes epizódot emeljünk ki Hahner könyvéből. A világszerte elterjedt hiedelemmel ellentétben - miként azt kellőképpen tájékozott újságírók, így hazánkban Lovas István és Gazdag István már akkoriban jelezték - az USA a második iraki háborút korántsem az ottani olajkészletek birtoklásáért indította meg 2003-ban. Az amerikai és a brit vezetés egyszerűen azt akarta megakadályozni, hogy Szaddám Huszein olyan tömegpusztító fegyverek birtokába jusson, amelyek országát Izrael potenciális hatalmi ellensúlyává és riválisává tehetik a térségben. A cionista amerikai lobbi ezért csapott le még "időben" a sivatagi országra. S hozzátehetjük: ezért hallatszik ma is a fene nagy kardcsörgetés Ahmadinezsád Iránja ellenében...
Összességében remek és érdekfeszítő könyvecskét vehet kezébe a nyájas olvasó. Legújabb kori eseményeinkkel szemben azért némi hiányérzetünk támadhat. Az egyik, hogy a néhány évtizeddel kapcsolatos - igen nagy memoár, film és széleskörű filmpublicitást kapó történelmi eseményről nem tudhatjuk meg, hogy az valójában nem történt meg... A másik hiányérzetünk pedig a 2001.9/11. szindrómával kapcsolatban támad - ami összefügg az Irak elleni amerikai invázióval is -, hiszen nem tudjuk meg, hogy azt bizony, nem a szörnyű al-Kaida ötlötte ki és szervezte meg...
Lipusz Zsolt - Kuruc.info