"Túl gyorsnak" tűnhet az Unicode-ISO párosnak nemzeti írásunk fejlődése, februárban megint elhalasztották a szabványosítást. Jobb belátásra térítésükhöz világméretű rovás-kampány kell.
A szabványőrök még saját órarendjükkel sem bírtak...
Két fontos esemény zajlott 2012. februárjában a rovás szabványosítását illetően. Február 6-10. között zajlott a kaliforniai Mountain View-ban az UTC (Unicode) tanácskozás, majd pedig a február 13-17. között az (ISO) WG2 konferenciája. Ezeken a megbeszéléseken döntöttek a résztvevők a világ írásait érintő időszerű szabványügyi kérdésekben. A holt írások, emotikonok és további "létfontosságú" kérdések tekintetében sikerült is továbblépni mindkét testületnek, de a székely-magyar rovás, valamint a rovás íráscsalád szabványosítása megint elmaradt.
A Magyar Szabványügyi Testület, a Rovás Alapítvány és több egyéni javaslattevő nagy számú, talán minden más írást felülmúló mennyiségű háttéranyagot nyújtott be az UTC és a WG2 számára, de a két testület a magyar javaslatokat többnyire figyelmen kívül hagyva hozott döntést ISO/IEC 10646 szabvány tekintetében, s így a székely-magyar rovás szabványba emelése halasztásra került. Ironikusan azt is mondhatnánk, hogy ez lehet a véletlen szüleménye is, hiszen egyik tanácskozás sem volt képes meghatározni a kezdés időpontjáig még a saját időbeosztását sem.
Emiatt a székely-magyar rovás technikai szabványosításáért dolgozók, valamint a rovótársadalom képviselői a mai nappal világméretű kampányt kezdenek, melyben a szabványosításról való tudnivalókat, az abban résztvevőket, valamint a szabványosítás körül húzódó érdekvonalakat és történéseket megvilágítják. Továbbá a világ magyarságának részvételével felhasználói nyomás kifejtését indítványozzák a szabványosító testületek irányába, ösztönzésképpen a kötelességük mihamarabbi teljesítésére...
Hogyan tovább?
A rovók számára a rossz hír az, hogy a szabványosítás csúszásával később lesz lehetőségük akadálymentesen használni nemzeti írásunkat a számítástechnikában. Minderre a szabványosítási eljárás folytatása mellett csak az ötletes fejlesztések, az Unicode-tól független megoldások lehetnek a válasz, melyekről a Rovás Infó is rendszeresen beszámol. A Rovás Alapítvány tervezi egy technológiai műhely létrehozatalát, melynek célja az Unicode okozta akadályok elhárítása. Részletes tájékoztatás a közeli jövőben.
A rovótársadalom feladata pedig továbbra is az, hogy tevékenyen részt vegyen a rovás mindennapi használatának terjesztésében, hiszen végsősoron a felhasználói tömeg valódi igénye a végső érv a bürokrácia számára. A rovástáblák és feliratok szaporodása, a könyvkiadás és a rovásoktatás fejlődése csak példa a lehetséges megoldásokra, de ki-ki a saját környezetében is alkotóképességének megfelelően tehet a közös ügyért.
Ellenérdekeltek
A világon egyre többen foglalkoznak a rovásműveltséggel, a nemzetközi érdeklődés íráskultúránk iránt folyamatosan nő. Viszont, mint ahogy idehaza, úgy külföldön is léteznek ellenérdekelt csoportok, személyek, kiknek skálája a történelemhamisítóktól, az anyagilag ellenérdekelteken (!) át a szellemi kisantantig terjed.
Személyük, módszereik alapos megismerése és nyilvánosságra hozatala fontos állomás lesz a kártételük elleni küzdelemben.
Alapvető tudnivalók a szabványosításról:
- ISO/IEC 10646 és az Unicode szabvány: Az ISO/IEC JTC1/SC 2/WG 2 munkacsoport az 10646-os szabványon dolgozik, ami megegyezik az Unicode Konzorcium által fejlesztett UCS Szabvánnyal. Az Unicode 6.0 változatot 2012. április 30-án fogják közzétenni, de már dolgoznak ennek újabb változatán, az Unicode 6.1.0-n. Ez a változat megegyezik az ISO/IEC 10646 2012-ben kibocsátandó 3. kiadásával.
- Szabványosítás állása - Bizottsági szavazás: A szavazás (ballot) során a nemzeti bizottságok és az Unicode Konzorcium átnézi a karaktereket és visszajelzést ad. Az egyes szavazások után a szerkesztő összegzi a megjegyzéseket. Egy-két évig szokott tartani ez a szakasz, melyben a bizottsági fogalmazvány neve PDAM. Akkor kerül egy írás a végleges fogalmazvány szakaszba (DAM), ha a műszaki tartalom tekintetében egyetértés jött létre. Ellenkező esetben a PDAM-ot kell ismételten módosítani.
- Legutóbbi döntés: Az ISO/IEC/JTC1/SC2/WG2 munkacsoport 2012. februári ülésén úgy határozott, hogy az ISO/IEC 10646 szabvány soron következő módosításába (DAM) nem teszik bele a Rovás helyett tévesen „Old Hungarian”-nek nevezett karaktereket, hanem a soron következő szabványmódosítás (PDAM) részévé teszik.
Alapfogalmak:
- DAM: Módosítás (végleges) fogalmazványa (Draft Amendment)
- PDAM: Módosítás javasolt fogalmazványa (Proposed Draft Amendment).
- UCS: Egyetemes Karakterkészlet (Universal Character Set), megegyezik az ISO/IEC 10646 szabvánnyal, jelenleg 109.000 karaktert tartalmaz.
(Rovás Info)