A halálba kergettek, ha úgy tetszik meggyilkoltak egy idős magyar bácsit, Csatáry László egykori csendőrtisztet. A gyilkos egy bizonyos Efraim Zuroff nevezetű zsidó csatornapatkány, aki immár néhány éve, az ún. Simon Wiesenthal Center képviselőjeként garázdálkodik itt, ősi magyar földön, utasít, számonkér, fenyeget mindenkit, aki valós vagy állítólagos második világháborús tevékenysége miatt nem tetszik ennek az aberrált szadista gnómnak.

Zsidó csatornapatkány
Ez az emberformájú főemlős a magyarság és minden jó érzésű ember körében igazán gyűlöltté 2011 szeptemberében vált, amikor talmudista őrjöngésének és elmebeteg bosszúvágyának következtében elhunyt egy másik idős magyar ember, Képíró Sándor volt csendőr százados, akit első fokon még a Fővárosi Bíróság is felmentett. Akkor ez a zsidó csatornapatkány Facebook-oldalán a következő nyilatkozatot tette: „Talán az egyetlen vigasz Képíró borzasztóan frusztráló halálával kapcsolatban – amely azelőtt következett be, hogy a fellebbezés megmásíthatta volna a botrányos felmentő ítéletet –, hogy az ügyvédje szerint az ellene folytatott per rossz hatással volt az egészségére".

Képíró Sándor, a talmudista őrjöngés korábbi áldozata
Másik áldozata, a minap elhunyt Csatáry László megölésével kapcsolatban pedig „mély csalódottságának" adott hangot hétfőn Efrájim Zuroff és a Simon Wiesenthal Központ amiatt, hogy az idős férfi úgymond „megmenekült az igazságszolgáltatástól". Természetesen jó talmudista örökség szerint Zuroffék össze-vissza hazudoztak Csatáry László perében is. Így a Simon Wiesenthal Központ állítása szerint kulcsszerepe volt abban, hogy körülbelül 300 ezer zsidót Kassáról az ukrajnai Kamenyec-Podolszkijba deportáltak, ahol 1941 nyarán „majdnem mindegyiküket meggyilkolták”. Az az aprócska tény a legkevésbé sem zavarta ezt a zsidó csatornapatkányt, hogy Csatáry a jelzett időpontban nem is Kassán teljesített szolgálatot.

A 99 éves Csatáry bácsi
A fő vádpont azonban az volt a tisztességben megőszült magyar aggastyán ellen, hogy 1944 tavaszán Kassán rendőrparancsnokként részt vett több mint 15 ezer zsidó Auschwitzba deportálásának megszervezésében is. A teljességgel szavahihető héber „túlélők” elmondása alapján Csatáry „szadista volt”, aki „kutyakorbáccsal verte” a deportálására váró embereket, s nem hagyta, hogy egyes tehervagonok oldalára ablakot fűrészeljenek.
A holokauszt-történelem és a zsidó szenvedéstörténet visszatérő toposza a „kutyakorbács motívum”. Az ugyancsak minden kétségen felül álló igazmondásukról elhíresült zsidó munkaszolgálatosok egybehangzó elmondása alapján Jány Gusztáv vezérezredes a doni katasztrófa után őket tökrészegen „kutyakorbáccsal” verte. Még szerencse, hogy nem szakadt le a tárgyalóterem mennyezete. Jányról köztudott volt ugyanis, hogy antialkoholista. De maradjunk a „kutyakorbácsnál” mint visszatérő mesei kelléknél. Ugyanis ilyen a magyar paraszti kultúrában és gazdaságban egyszerűen nem létezett. Végre megmondaná valaki tehát a „túlélők” vagy az „utolsó esélyesek” közül, hogy mi a jó nyavalya ez a kutyakorbács? Ráadásul egy magyar katona- vagy csendőrtiszt kezébe hogy a fészkes fenébe kerülhetett?

Szegény Csatáry Lászlót az ellene folyó gyalázatos perrel párhuzamosan ítélőszék elé citálták egy másik abszurd büntetőügyben is. Bizonyos „holokauszttúlélők” ugyanis pert indítottak a magyar állammal, a MÁV-val és a Rail Cargo Hungariával szemben Washingtonban még 2010-ben.
A vád tárgyát az képezte, hogy a második világháború idején a MÁV-alkalmazottak „együttműködtek a nácikkal a zsidók kiirtásában”, vagyis elszállították őket németországi koncentrációs táborokba. Állításukat egyebek között olyan megdönthetetlen hitelességű, egzakt bizonyítékokra alapozzák, miszerint a magyar vasutasok szolgálati fegyvereikkel (sic!) lelőtték a végletekig legyengült deportálandó személyeket. Közismert, hogy a MÁV-alkalmazottak azóta is lőfegyvert viselnek, erről bárki meggyőződhet, aki akár csak egyszer is utazott már hazánkban vonattal.
Az igazán lényeges, nemzetközi jogi és diplomáciai problémafelvetéshez azonban most érkeztünk el. Addig rendben lenne a dolog, hogy a vérszomjas zsidó csatornapatkány Zuroff a talmudista örökség szerint gyilkolni akar, keresztény vérért zihál tébolyában, mint Shakespeare Shylockja. Ellenben nem kerülhetjük meg két súlyos kérdésnek a megfogalmazását. Egyfelől, vajon miért ugrik a magyarországi ügyészség és bíróság pincsikutyaként a Simon Wiesenthal Center által kreált ügyekre? Kik ezek a zsidók? Milyen nemzetközi jogi alapon pofázhatnak bele bármely állítólagosan szuverén állam működésébe, annak belügyeibe és utasíthatják annak hatóságait? S az érintett államok illetékes szervei egyáltalán miért vesznek tudomást ennek a héber szabadidős civil szervezetnek bármely megnyilvánulásáról, egyáltalán létezéséről? Másfelől, vajon ezt a zsidó csatornapatkány Zuroffot mi a csudának nem vágták már ki ebből az országból úgy, hogy a lába Tel-Avivban vagy New Yorkban érjen földet? S miért nincs rég kitiltva örökre Magyarországról? Milyen alapon szívhatja és ronthatja hazánk levegőjét?
A válasz prózaian egyszerű. Magyarország ma: zsidó gyarmat. Már rég felvásárolták a felvásárlók. Minden ún. hatalmi faktort, állami hatóságot a zsidó globális titkos politikai és okkult szervezetek, páholyok irányítanak. Hát, magyar testvéreim, ezért…
Lipusz Zsolt – Kuruc.info