Ma még nem dicsérte meg Medgyessy Péter az Orbán-kormányt. Igaz, még nem is kapott kitüntetést. 
Tegnap - egy nappal a korrupcióról folytatott parlamenti vitanap után – azt a nyilatkozatát közölte mosolygós meglepetéssel a hazai sajtó, hogy:
„Azt semmiképp nem merném állítani, hogy a korrupció szintje ma, az Orbán-kormány időszakában magasabb lenne, mint korábban, illetve hogy maga a jelenség tapinthatóbb lenne, mint az előző kormányok idejében.”
 Nincs abban semmi különös, hogy Szijjártó Péter külgazdasági-és külügyminiszter kitüntette Medgyessy Pétert, a szocialisták volt miniszterelnökét, a BM III/II-7 osztályának (kémelhárítás a nemzetközi együttműködés területén) „D-209” szigorúan titkos állományú, kiemelt főoperatív tisztjét a magyar kínai gazdasági együttműködés eredményes elmélyítéséért.
Zoom
Nincs, mert Orbán Viktor első kormányától kezdve következetes ügynökbarát politikát folytat, mindenkor ellene volt az átmentett állambiztonsági múlt feltárásának, az áldozatok helyett a vétkesek oldalára állt. Az állambiztonsági múlt ma is előny a volt hivatásos állomány és a tovább szolgáló hálózati személyek számára, a Fidesz-KDNP beépítette őket hatalmi hátországába, előmenetelt biztosít nekik, gondoskodik róluk, van, akit államtitkárrá léptet elő (Tasnádi László), másoknak kitüntetést, jó nyugdíjat ad. A meghurcoltak pedig várhatnak az erkölcsi elégtételadásra, az információs kárpótlásra netán még 25 évet, mert Orbán kormánya minden esetben keresztbe feküdt az ügynökügyek törvényes rendezésének, legutóbb két hete szavaztatták le a sokadik ügynök törvényjavaslatot. Személyi motivációja is van Orbán miniszterelnök ellenállásának, hiszen kiderült, hogy a katonai elhárítás társadalmi kapcsolata volt, apósa, Lévai István pedig „Lenkei” fedőnéven az ÁVH ügynökeként jelentett becsületes magyar középparasztokról.
 A Fidesz-szempontú történetírásra  és az ügynöklisták további blokkolására drága pénzért létrehozott, de a nyilvánosságtól elzárt Nemzeti Emlékezet Bizottsága most azt a megtévesztő és ellenőrizhetetlen játékot játssza, mintha nyilvánosságra akarná hozni a mágnesszalagok adattartalmát. Holott nem teheti, és nem is tudja, mert a kémelhárítástól kapott hiányos másolatokon aligha láthat neveket, csak „szerkezeti és állapotfelmérést” végezhet. Blöff a köbön. 
A Külügyminisztériumban amúgy  hagyománya van az ügynökmunka megbecsülésének. Szijjártó elődje Martonyi János miniszter  nemcsak MSZMP-tag volt, hanem az állambiztonság (III/I. és III/II. Csoportfőnökség) „Magasdi”, „Marosvásárhelyi” fedőnevű informátora, aki Bajnai Gordon volt miniszterelnökkel vacsorázgatott, vele beszélte meg a Bilderberg csoport éves tanácskozásán hallottakat. Bába Iván volt külügyi államtitkár (korábban a Fidesz Külügyi Hivatalának vezetője), a politikai rendőrség kulturális elhárításának (III/III-4-a) „Gyula” fedőnevű titkos megbízottja olyannyira bírja Orbán bizalmát, hogy vele íratták meg a „Rendszerváltozás Magyarországon” című kötetet, mely az idén jelent meg a Veritas Történetkutató Intézet gondozásában.
Térjünk vissza Medgyessy Péter kitüntetéséhez. Nem az a csoda, hogy egy volt SZT-tisztet tüntetnek ki, aki oly eredményesen dolgozott az állambiztonságnak pénzügyminisztériumi vezetőként, hogy a beszervezésétől (1978) számított négy év alatt rendőr főhadnagyból alezredes, főosztályvezető-helyettesből pedig miniszterhelyettes lett. Mert legalább ekkora karriert jelentett Boros Imre MNB-közgazdásznak az, hogy Orbán Viktor, első kormánya tárca nélküli miniszterének nevezte ki, holott jól tudta: Boros a III/II „D-8”-as SZT-tisztje, főoperatív beosztású rendőr százados.  
Sokkal érdekesebb  Medgyessy kitüntetésének jövőbe mutató lényege. Medgyessy szóba sem került volna - sem Kína, sem Vietnam, sem Korea ürügyén -, ha nem lépett volna a hilleri útra. Hiller Istvánnal, az MSZP volt elnökével, az Országgyűlés alelnökével együtt volt a közeli múltban néhány Fideszt simogató, véleményazonosuló mondata, melyeket jó néven vett Viktor. Így Hiller után Medgyessy neve is felkerült azon lehetséges „szociáldemokraták” közé, akikkel, ha szükségesnek mutatkozik, 2018-ban az MSZP-ből leváló szárny felerősítése után koalícióra lehet lépni a Jobbik ellenében, annak győzelme megakadályozása céljából. Ilyen egyszerű oka van az egykori SZT-tiszt, miniszterelnök felkarolásának.
De jó partnere lehet-e Péter Viktornak? Igen! A gátlástalan karrierizmus összekötő jellemvonás. Mindegy, hogy miként, csak hatalom legyen. S ezért tudni kell hazudni, szégyenérzet nélkül.
Amikor 2002. június 18-án nyilvánosságra került Medgyessy Péter miniszterelnök titkosszolgálati érintettsége, az érintett másnap ünnepélyes bejelentést tett: 
„Törvénymódosítást kezdeményezek, és kérem sürgős, rendkívüli eljárás alkalmazását, ami arról szól, hogy a III/III-as belügyminisztériumi ügyosztály teljes névsorát hozzuk nyilvánosságra, függetlenül attól, hogy a politika részesei-e az illetők ma vagy sem. Javaslom továbbá, ez a törvénymódosítás tartalmazza azt is, hogy a hírszerzés, kémelhárítás, katonai elhárítás terén azokat az anyagokat, amelyek a személyekkel foglalkoznak, tegyük kutathatóvá; a Történeti Hivatal szaklevéltárként működjön a jövőben. Javaslom, hogy ezt a teljes névsort a közéleti szereplők esetében legyen kötelező nyilvánosságra hozni.”
 Tudjuk, mi lett a bejelentésből.
De még érdekesebb az a legenda, amivel beszervezését, kettős életét vállalta. Lebukásakor azt nyilatkozta, hogy az erősödő szovjet hírszerzés és befolyás ellenében, a nyugati pénzügyi világgal (Világbank, IMF) folytatandó tárgyalások védelme érdekében vállalta a feladatot.

Ebből egy szó sem igaz.
Eskütételi jegyzőkönyve állományba vételekor , 1978. március 10-én szovjet mintájú.  
 „Esküszöm, hogy hazámnak, a Magyar Népköztársaságnak, dolgozó népünk hatalmának és rendjének hűséges és tántoríthatatlan őrzője és védelmezője leszek, minden ellenséggel szemben, ha kell, életem feláldozásával is. Esküszöm, hogy elöljáróinkat, zászlónkat, elvtársaimat megvédem, fegyvereinket és egyéb harci eszközeinket el nem hagyom.”

Munkájának első értékelésekor, 1979.  július 17-én egyértelműen pozitív felettesei jellemzése:
 „…egyre aktívabb az állambiztonsági munkában, kezdeményező […] konspirációs érzéke és helyzete jó.[…] pártunk politikáját magáénak vallja, annak végrehajtásában aktívan részt vesz. 1977 óta alapszervi párttitkár, tagja a Pénzügyminisztérium Pártbizottságának. […] Fedőmunkáját nagy hozzáértéssel és aktivitással végzi, melyet dr. Faluvégi Lajos pénzügyminiszter elvtárs is elismer…”
Amikor 1982. október 1-én pénzügyminiszter-helyettessé nevezik ki, munkáját október 21-én maga a kémelhárítás  (III/II.) főnöke: dr. Rédei Miklós r. vezérőrnagy, - aki egyúttal állambiztonsági főcsoportfőnök-helyettes is – értékeli. Ebből kiderül, hogy véletlenül sem a szovjetek ellen kellett dolgoznia Medgyessynek:
Állományba vételét elsősorban az indokolta, hogy megbízhatóan ellenőrizhessük a pénzügyek nemzetközi kapcsolatrendszerében jelentkező ellenséges tevékenységet és olyan pozíciót alakítsunk ki, amelyből megnyugtatóan ellenőrizni lehet a külső ellenséges vagy hátrányos behatolások tendenciáinak kialakulását, kifejődését.
A „D-209”-es elvtárs kinevezését követően aktív és eredményes állambiztonsági munkát végzett.
Szakmai előrehaladásával párhuzamosan mélyültek személyes nemzetközi kapcsolatai. Jelentős segítséget nyújtott az IMF és a Világbank delegáció tárgyalásai során titkos úton megszerzett dokumentumok pénzügyi és egyben állambiztonsági szakvéleményezésében, értékelésében.
Fedőmunkahelyén 1982. IV. 4-én az Elnöki Tanács a Munkaérdemrend arany fokozatával tüntette ki. A Belügyminisztérium 1981. IV. 4-én részesítette dicséretben és jutalomban eredményes munkájáért.
Szóban és írásban egyaránt úgy nyilatkozott, hogy megfelelő kapcsolati rendszer kialakítása esetén továbbra is szívesen vállalja a hivatásos tiszti szolgálatot.
A fentiek alapján javaslom, hogy „D-209”-es elvtárs továbbra is aktív állambiztonsági tisztként teljesítsen szolgálatot alosztályvezetői (K-10) beosztásban, alezredesi rendfokozatban.
Beosztási illetményét 7.000. Ft.-ban javaslom megállapítani SZT-pótlékának változatlanul hagyása mellett.Medgyessy Péter kipróbált erényeire szüksége van Orbánnak, még  alapembere, doyenje is  lehet a felépítendő koalíciós pártnak Hiller Istvánnal együtt. A jobbközép néppárt és a nyugat-európai értelemben vett szociáldemokrata párt reményeik szerint elég lesz a Jobbik megállításához - már amennyiben valóban szükség lesz rá.
Vajon ki következik Hiller és Medgyessy után? S ki fogja kitüntetni?
(Kuruc.info - munkatársunktól)