Megjelent a kormány honlapján a Lantos Csaba által vezetett Energiaügyi Minisztérium jogszabálytervezete, amely szerint az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) feladatait január 1-jétől a 100%-os állami tulajdonban lévő HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. veszi át.
A Magyarország nemzeti meteorológiai szolgáltatójáról és a meteorológiai tevékenységről szóló rendelet hatálya kiterjed majd a meteorológiai tevékenységet folytató természetes és jogi személyekre, állami szervekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetekre, a nemzetközi szerződésekből adódó meteorológiai feladatok ellátására.
A tervezet megkülönbözteti, elkülöníti a meteorológiai tevékenységeket az állami meteorológiai tevékenységtől. Az állami meteorológiai tevékenység körében ellátandó feladatok a következők:
  • a) a nemzeti meteorológiai adatbázisra támaszkodó elemző, értékelő és előrejelző rendszer működtetése, meteorológiai adatok és meteorológiai információk előállítása;
  • b) a meteorológiai tevékenység során előállított hiteles meteorológiai adatok és
  • meteorológiai információk közzététele;
  • c) a polgári és állami célú repülések végrehajtásához szükséges speciális meteorológiai
  • adatok és meteorológiai információk előállítása;
  • d) az állami rendezvények és programok meteorológiai támogatása; továbbá
  • e) az állami vízgazdálkodási közfeladatok ellátásához meteorológiai adatok és
  • meteorológiai előrejelzések biztosítása.
A nemzeti meteorológiai szolgáltatóként meghatározott állami cégnek pontosan leírják feladat- és hatáskörét. A jövőben a társaság egyebek mellett a meteorológiai folyamatokról, a szélsőséges időjárási helyzetekről, a főbb éghajlati tényezőkről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig kell a környezetvédelemért felelős miniszternek (Lantos Csabának) jelentést készítenie; a megújuló energiatermelést támogató meteorológiai szolgáltatásokat fejlesztenie, a szél- és napenergia termelés előrejelzés hatékonyságát javító előrejelzéseket előállítania.
A tervezet záró rendelkezései szerint az Országos Meteorológiai Szolgálat mint a környezetvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv 2023. december 31-én szűnik meg, az általa ellátott feladatokat a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság veszi át 2024. január 1. naptól.
Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál 2023. december 31-én foglalkoztatott kormánytisztviselők kormánytisztviselői kormányzati szolgálati jogviszonya a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 114. §-a alapján 2024. január 1-jén munkaviszonnyá alakul át a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt.-nél. A tervezet hatásvizsgálati lapja szerint ez a megoldás stabilabbá, pontosabbá és hatékonyabbá tudja tenni a meteorológiai szolgáltatásokat a nemzeti stratégiai célok elérésében érintett ágazatok számára.
Még miniszterként Palkovics László tavaly az elmaradt augusztus 20-i tűzijáték után kirúgta az OMSZ két vezetőjét, Radics Kornéliát és Horváth Gyulát. Az elnök utódját csak idén nyáron találták meg. Szanka Gábor érkezését egy állománygyűlésen jelentették be, az energiaügyi tárca vezetői már akkor arról beszéltek, hogy nagyobb átalakítás előtt áll az OMSZ.
(24)