Novák és Bégány az akció előtt
A parlament hétfőn elsöprő többséggel Románia uniós integrációja mellett foglalt állást. A Fideszt Orbán előzetes ígéretei ellenére sem hatotta meg az erdélyiek kérése. Jobbikos aktivisták egy hatalmas transzparenssel igyekeztek jobb belátásra bírni a honatyákat a Románia uniós csatlakozási szerződésével kapcsolatos hétfői szavazáson. A T. Ház üléstermének karzatáról Székelyföld autonómiáját követelő szórólapok szálltak alá. A Kuruc információi szerint Novák Elődöt elvezették a Parlament épületéből. Amint arról korábban beszámoltunk, számos határon túli civil szervezet, párt, személyiség, Székelyföld sorsáért aggódó magyarországi politikusok, valamint a Jobbik is arra szólította fel a magyarországi képviselőket, történelmi lehetőségükkel élve szabjanak feltételt Románia uniós csatlakozásának, ez pedig a székely autonómia legyen, amire a csatlakozás után Bukarestet rákényszeríteni már aligha lehet.

Elvált a szar a víztől*

A Fidesz-frakcióból kiszivárgott értesülésünk szerint az ellenzéki képviselők véresen szigorú parancsot kaptak, miszerint, kétségbeesett erdélyi segélykiáltások ide vagy oda, tilos nemmel szavazni a román szerződés ratifikálására, magyarán Gyurcsányékkal kell együttműködni. A fideszesek engedelmeskedtek. A parlament hat ellenszavazat (TISZTELET, nevek alább) és egy tartózkodás mellett óriási többséggel, 257 igennel (közte Orbán Viktor és a Fidesz jelen lévő képviselői) Románia uniós integrációja mellett foglalt állást. Az ezerszer hangoztatott autonómia szólamok ellenére tehát, ahogy a Kuruc.info megjósolta, a Fidesz-MPP gondolkodás nélkül állt Brüsszel, Románia és Gyurcsány mellé, 10-20 évre agyon vágva a székely területi autonómia ügyét.
Bukarest joggal ünnepelhet: mindegy, hogy posztkommunista vagy fideszes kormánya van Magyarországnak, a budapesti dumakormány dumaellenzékére éppúgy számíthat. Véget ért a színjáték, Orbán meztelen, pártja Isten és ember előtt haza- és nemzetáruló. Ki is támogatja hát igazán Gyurcsányt? Aki sem a szoclibre, s ezek után a Fideszre sem óhajt voksolni, vagy ez az ellenzéknek nevezett felvizezett csapat, amelyik a Gyurcsány-kormánnyal kollaborál sorsdöntő kérdéseben, szemen köpve magyarok millióit? Lengyelországban fel sem merül a kétpártrendszer és a jobboldalon belül erőszakolt egypártrendszer, pláne nem az ellenség kiszolgálása. Két ultradikális, egy markánsan jobbos és egy középjobbos párt kapta vasárnap a lengyel szavazatok több mint kétharmadát.
A Parlament üléstermének karzatáról több száz „Autonómiát az erdélyi magyarságnak" feliratú röpcédula zúdult a képviselőkre a Románia EU-csatlakozásával kapcsolatos törvényjavaslat szavazásakor. A piros-fehér-zöld alapú szórólapok arra figyelmeztették a honatyákat, hogy az EU számos feltételt állított a csatlakozó országok, így Románia elé is. A Jobbik szerint a magyar parlamentnek is kell szabnia egyet: autonómiát az erdélyi magyarságnak.

Körömi Attila, független országgyűlési képviselő, a Jobbik pécsi elnökének ügyrendi felszólalása után léptek akcióba a párt aktivistái.

Mint megírtuk, Románia EU-csatlakozásának jóváhagyását egyszerű többségi szavazással terjesztette elő a magyarországi külügyminiszter. Miután Körömi felhívta a figyelmet ennek alkotmányellenességére, az Országgyűlés elnöke közölte a képviselőkkel, hogy a törvény elfogadásához kétharmados támogatás szükséges.
A politikus a hétfői ülésen nehezményezte, hogy a kormány ismét csak úgynevezett feles törvénnyel kívánja megszavaztatni, természetesen feltétel nélkül a romániai integrációt. A képviselő kifogásoló, a jogtalan, alkotmányellenes lépést bíráló szavai után a karzatról tízméteres nemzeti színű szalagot hajítottak le, valamint egy „Ne legyetek hazaárulók" feliratú óriástranszparenssel próbálták jobb belátásra bírni a szavazó politikusokat.
Simicskó István, aki a Fideszen belül mindig karakán magatartásával tűnt ki, legyen szó a határon túli magyarokról, vagy hazánk uniós csatlakozásáról, megveregette az egyik Jobbik-aktivista, Novák Előd vállát, amint elment mellette. Mint a fiatalemberrel közölte: egyetért a szándékkal. Novák Elődöt az akció után elvezették a Parlamentből.
Ezzel együtt Simicskó sem szavazott nemmel. A Fidesz-frakcióból kiszivárgott értesülésünk szerint az ellenzéki képviselők véresen szigorú parancsot kaptak, miszerint, kétségbeesett erdélyi segélykiáltások ide vagy oda, tilos nemmel szavazni. A képviselők engedelmeskedtek, 50%-uk vagy igennel voksolt, vagy nem vett részt az aktusban, teljesítve Bukarest, Brüsszel és a kormány elvárásait. Egyetlen egy fideszes politikus nem akadt tehát, aki tettével is felvállalta volna az általuk szavakban ezerszer is támogatott autonómiát.
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) és az erdélyi, valamint a délvidéki Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) álláspontjával azonosulva a Jobbik vasárnap felszólította a Fideszt, hogy az előterjesztést ne szavazza meg addig, amíg Románia törvényben nem biztosítja az erdélyi magyarság kisebbségi jogait, különösen a Székelyföld autonómiáját.
Az SZNT szerint az erdélyi magyarság, a székelység létérdeke, hogy Románia mielőbb csatlakozzon az Európai Unióhoz, a csatlakozást azonban csakis akkor lehet támogatni és elősegíteni, ha előzőleg Székelyföld, törvény által jóváhagyott statútuma révén, elnyeri autonómiáját. Az SZNT ezért arra kérte a Fidesz-frakciót, valamint az országgyűlés más színekben politizáló képviselőit is, hogy addig ne szavazza meg a Románia EU-csatlakozási szerződésének kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot, amíg Székelyföld autonóm közigazgatási régiót - a szülőföldjén többségben levő magyar nemzeti közösség önazonossága védelmére szolgáló hatáskörökkel és intézményekkel együtt - törvény által létre nem hozzák.
Az országgyűlési képviselőkhöz intézett nyílt levelében a Szász Jenő, az MPSZ elnöke így fogalmazott: egy nemrég készült felmérés szerint a székelyföldiek döntő többsége fontosabbnak, előbbre valónak tartja a területi autonómia kivívását, mint az ország EU-csatlakozását. Ha szem előtt tartják a romániai magyar közösség alapvető érdekeit, akkor csak azután ratifikálják a csatlakozási szerződést, miután Románia parlamentje elfogadta az erdélyi magyar nemzeti közösség autonómia-statútumait - hangsúlyozta az MPSZ.
Jeszenszky Géza korábban szintén kijelentette, feltételnek tekinti Székelyföld autonómiáját. Az Antall-kormány volt külügyminisztere, később Magyarország washingtoni nagykövete is arra kérte az országgyűlési képviselőket, hogy addig ne szavazzák meg Románia EU-csatlakozási szerződésének kihirdetését, amíg a bukaresti hatalom törvényben nem garantálja az erdélyi magyar nemzeti közösség autonómiáját és Székelyföld területi autonómiáját. Jeszenszky Géza több társával együtt kereste meg az országgyűlési képviselőket.
A parlament egyébként később elfogadta a Bulgária és Románia európai uniós csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetésére vonatkozó törvényjavaslatot. Mellette 257, ellene hat képviselő voksolt, egy honatya pedig tartózkodott.
A Fidesz 168 képviselője közül 84 igennel szavazott 84-en nem voksoltak. Igent mondott többek mellett Orbán Viktor, Áder János, Németh Zsolt, Rogán Antal, Demeter Ervin. Ugyancsak igennel szavazott Dávid Ibolya és Herényi Károly MDF-es képviselők.
Nemmel szavazott Balogh László, Boros Imre, Ékes József, Körömi Attila, Lezsák Sándor, Medgyasszay László, illetve tartózkodott Horváth Balázs, valamennyien független képviselők.
A Magyarok Világszövetsége (MVSZ) szerint a Fidesz Orbán Viktor vezetésével elárulta az erdélyi magyarokat. A szövetség hangsúlyozza: nem az MSzP-SzDSz, hanem a Fidesz döntötte el a szavazást. Amennyiben ugyanis a Fidesz 168 képviselője ugyanúgy nemmel szavazott volna, mint a 6 független politikus, akkor együtt 174 szavazatukkal megállíthatták volna a nemzetre rontást. Ez is mutatja, hogy mennyit érnek a tusnádfürdői nagy szavak: SEMMIT! - fogalmaz nyilatkozatában az MVSZ.

Kuruc.info

*Az "elvált a szar a víztől" kijelentés Duray Miklóstól származik, 2004. december 5-e utánról