Alább olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményük:
Bírósági kereset a szélsőjobb, a Jobbik ellen
Budapest, 2011. szeptember 22., csütörtök (OS) - A Párizsi Békeszerződés érvényesítésének jogi úton való kikényszerítése.
Dr. Kende Péter ügyvéd 2011. szeptember 21-én Nyári Zsolt és Vajnai Attila megbízásából keresetet nyújtott be a Pesti Központi Bíróságnál, amelynek célja az 1947-es Párizsi Békeszerződés érvényesítése a Magyar Köztársaságban. E békeszerződés 4. Cikke kimondja: Magyarország, amely a Fegyverszüneti Egyezmény értelmében intézkedett magyar területen minden fasiszta jellegű politikai, katonai vagy katonai színezetű szervezetnek, valamint minden olyan szervezetnek feloszlatása iránt, amely az Egyesült Nemzetekkel szemben ellenséges propagandát, ideértve a revizionista propagandát fejt ki, a jövőben nem engedi meg olyan effajta szervezeteknek fennállását és működését, amelyeknek célja az, hogy megfossza a népet demokratikus jogaitól. A keresetet a felperesek a tárgyalásig – az eljárás sikere érdekében – nem publikálják, annak tartalma nem nyilvános.
Budapest, 2011. szeptember 22. Dr. Kende Péter Nyári Zsolt Vajnai Attila

Kiadó: Magyarországi Munkáspárt 2006