Alább olvasható Takaró Mihály irodalomtörténész felhívása:
Megjelent az új Nemzeti Alaptanterv tervezete, mely tantárgyanként tartalmazza a tanítandó kötelező törzsanyag tartalmait. Sajnálatos és döbbenetes módon magyar irodalomból egyetlen olyan író sem szerepel benne, aki a XX. század első fele nemzeti konzervatív polgári irodalmának képviselője lenne.
Így továbbra sem szerepel például Herczeg Ferenc, Tormay Cécile, Wass Albert, Gyóni Géza, Reményik Sándor, Tompa László, Kós Károly, Nyirő József és Szabó Dezső!!! Ez azért fájdalmas és döbbenetes, mert a fent nevezett írók a nemzetközileg ismert - többük esetében irodalmi Nobel-díjra jelölt - a magyar irodalom minőségi, első vonalát reprezentáló alkotók voltak.
Nem jelenik meg a tervezetben az 1920 után hárompólusúvá vált magyar irodalom-felfogás sem, így egyáltalán nem tárgyalja a transzilvánizmust mint fogalmat, és ezzel újra teljesen egyoldalúan, torzítva és csonkán óhajtja bemutatni az említett korszakot.
Ez azért életveszélyes, mert ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy marad a Nyugatot egyedüli progresszív irányként bemutató, idejétmúlt felfogás.

Nyoma sincs a nagyapáink idejében csodákat művelő nemzeti gondolatnak Hoffmannék alaptantervében
A tervezethez március 2-ig lehet BÁRKINEK! hozzászólnia. Kérem önöket, lehetőleg minél nagyobb számban tegyék meg írásbeli hozzászólásukat a minisztérium, illetve a NAT-bizottság számára! Most létfontosságú, hogy éljünk jogainkkal, és kérjük-követeljük az egyoldalú, valóságnak nem megfelelő nézetdiktatúrás álláspont felülvizsgálatát. A tét óriási, ezen múlik, hogy az elkövetkező években-évtizedekben az új magyar generációk megismerkednek-e a korszak valóságával, és végre 22 évvel a rendszerváltozás után a magyar irodalom tantárgy betöltheti-e nemzeti identitásképző szerepét is.
A www.ofi.hu honlapon - állítólag március 2-ig - bárki megteheti észrevételét. Ajánlom azonban, hogy inkább mielőbb küldje be! Ehhez kattintson a „Nyilvános az új Nemzeti alaptanterv vitaanyaga” címre. Lejjebb kattintson „A véleményezési felület”-re, azután jelölje a magyar irodalmat. A fent említett írókról a végén lévő „Közműveltségi tartalmak” fejezetben érdemes bővebben írni, de jónak látnám rögtön az első felületre is írni pár bevezető mondatot.
Kérem továbbá, hogy hozzászólását küldje meg nekem is, hogy hivatkozni tudjak - a remélhetőleg igen nagy számú - észrevételre, hogy ezáltal lehetetlenné tegyük azok letagadását. Segítségét előre is hálásan kösznöm!
Takaró Mihály