Az erdélyi magyar orvosi oktatást ellehetetlenítő Copotoiu rektor a SOTE díszdoktora – vajon még meddig?

1945-ben, Erdély ismételt megszállásakor, a kolozsvári magyar egyetem orvosi kara Marosvásárhelyre költözött, majd később Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem néven önállósult. A románok erre az intézményre is szemet vetettek, és a Bolyai Egyetem 1959-es megszüntetése után, 1962-ben elkezdték az elrománosítását.
1990 márciusában, a Bolyai Egyetem visszaállítását követelő egyetemisták tiltakozásának elfojtása adta az egyik löketet a magyarellenes pogrom kirobbanásához. Utána is szisztematikusan folyt a magyar tagozat leépítése.
Kolozsváron, részben a Bolyai Kezdeményező Bizottság bátor kiállásának köszönhető események következtében, mára már létrejöttek a magyar intézetek a Babes-Bolyai Tudományegyetemen. Marosvásárhelyen az intézmény román vezetői, élükön az egykori szekustiszt rektorral, hallani sem akarnak a magyar intézetek beindításáról, annak ellenére, hogy az RMDSZ nyomására elfogadott új tanügyi törvény erre egyértelműen kötelezi az egytemet. Mi több, a MOGyE román rektora, Constantin Copotoiu fittyet hány a román Oktatási Minisztérium utasításaira (lásd itt és itt).
De kicsoda is ez a Constantin Copotoiu, akinek a vezetése alatt annyira elzüllött az orvosi egyetem, hogy már román professzorok is a távozását követelik? Kevesen tudják róla, hogy erkölcsileg is alkalmatlan az intézmény vezetésére. Bőkezűen, de korántsem önzetlenül szponzorizált egy helyi női kosárlabdacsapatot. Ugye már gondolják, hogy miért? Igen, szexulális szolgáltatásokért cserébe, ráadásul az egyik szerencsétlen áldozatát teherbe is ejtette, tönkretéve ezzel egy fiatal lány életét.
Az igazi botrány viszont az, hogy Copotoiu rektor a magyar orvosképzés zászlóshajójának, a Semmelweis Egyetemnek díszdoktora! Értesüléseink szerint a SOTE vezetői annak ellenére adományozták neki egy éve ezt a tisztséget, és támogatják a körülötte levő klikk munkáját, hogy a Bolyai Kezdeményező Bizottság és a Romániai Magyar Orvosi és Gyógyszerészi Képzésért Egyesület akkori vezetői többször is figyelmeztették a SOTE rektori hivatalát és személyesen a rektorát is a lépés eszement voltára – mindhiába.
Meddig tűrjük még, hogy egy botrányos életvitelű, szélsőségesen magyarellenes figura a SOTE díszdoktora?
(Marosvásárhelyi és budapesti tudósítóinktól)
Kapcsolódó: