Történelmi számítógépes játékok mellé készít kisfilmeket a Manda (filmarchívum) és a Történelmi Animációs Egyesület. Mindegyik film a Total War motorjával készült, "full hd" minőségben. Kár, hogy igazi játék- és akciófilmek nem készülnek a magyar történelemből (miután a kormányzat erre nem ad pénzt), pedig ahogy Novák Előd jobbikos szakpolitikusként javasolta: többek közt a Rongyos Gárda és a pozsonyi csata dicső eseményei érdekesebbek is volnának, mint pl. a Marslakók c. szappanopera-sorozat...
Baltavári Tamás történész korhű öltözetet és hadifelszerelést alkot most a számítógépes játékokhoz, de a harc fizikájába, szabályaiba és a helyszínekbe is belenyúlt. Egy nagyobb stáb áll a rendelkezésére: hadtörténészek, programozók, grafikusok, vágók és utómunka-szakemberek, mint Partig Kis Romeó-Viktor vágó, Hajnal Ödön grafikus és Magyar Zoltán programozó.
A piski csata
A Bem tábornok által december közepén Erdély felszabadítására indított győzelmes harc utáni, 1849. februári csatával foglalkozik a film. Egy hónap múlva Szeben előtt megtorpant a sereg, majd a város sikertelen ostroma után négynapos visszavonulás következett az osztrák haderő elől, Dévánál sikerült egyesülnie az erősítésekkel. Puchner, a császári csapatok vezére havasalföldi orosz csapatokat hívott be Nagyszeben és Brassó megszállására, hogy így minden erejét Bem ellen vethesse be. A két sereg Hunyad vármegyében, a Marostól délre, a sebes folyású Sztrigy folyó melletti Piskinél csapott össze.
A csata döntő jelentőségű volt. Vereség esetén a magyar sereg elvesztette volna Erdélyt, és ez megpecsételte volna a Debrecenbe szorult forradalmat is. Bem sikere viszont stabil hátországot teremtett, így sor kerülhetett a dicsőséges tavaszi hadjáratra.
Az isaszegi csata
1849. április 6-án Isaszegnél a magyar sereg döntő csapást mért Windisch-Grätz és Franz von Schlik tábornokok jól felszerelt seregére. Az ütközet után a császári haderő kénytelen volt kiüríteni a Duna–Tisza közét, majd három újabb csúfos vereséget követően hazáig kellett hátrálnia.
A film szemléletesen mutatja be a korabeli hadművészetet, a seregek hadszervezetét, és fegyverzetét. Rávilágít a stratégia összefüggéseire, a vezetés nehézségeire, a tábornokok dilemmáira és hibáira. Az alkotók a '48-49-es sorozatot a Pákozdi csatával folytatják majd.
A mohácsi csata
Az első részben 1526-ig, a mohácsi ütközetig csatázhatják át a történelmet a játékosok, ezt a filmet már régebben közzétettük. A játék nemcsak a harcokról szól: diplomáciai, gazdasági és politikai ügyek között kell lavírozni, és olyan problémákat is meg kell oldani, mint az Aranybulla-mozgalom, a tatárjárás vagy az 1347-es nagy pestisjárvány.
(Indavideó / SZKR nyomán)