Manapság, ha bármelyik magas rangú politikus Németországba vagy Lengyelországba zarándokol, feltétlenül meg kell látogatnia a holokausztvallás valamelyik kegyhelyét. Barack Obama Buchenwaldba ment el, a cionista német kancellár, Angela Merkel, illetve a lassan egyházfői rangra emelkedő Elie Wiesel társaságában. Az amerikai elnök a buchenwaldi kegyhelyen is elmondta a maga sületlenségeit. Mint megtudhattuk tőle, "ma is vannak olyanok, akik tagadják a holokausztot", márpedig "a tábor léte maga cáfolata minden ilyesfajta hamis nézetnek". "Meg kell küzdenünk azokkal, akik hazugságokat terjesztenek a történelemről" - mondta Barack Obama.
Na már most, azok egyike, akik a legtöbb hazugságot terjesztik a történelemről, éppen ott állt Obama mellett. Elie Wiesel a Time Magazin 1985. március 18-i számában kijelentette: "Buchenwaldban naponta 10 ezer embert küldtek a halálba." Rendben. Számoljunk akkor egy kicsit. A buchenwaldi koncentrációs tábor 1937-től működött. De vegyük csak a háborús éveket, mondjuk 1941-től 1945 áprilisáig, amikor is a tábor az amerikaiak kezére került. Négy év alatt, ha naponta 10 ezer embert öltek ott meg, hány millióan kellett volna, hogy elpusztuljanak? Na és mit gondol a kedves olvasó, mennyi a "hivatalos" áldozati szám? 56 ezer! Obamának meg kellett volna kérdeznie a szentként tisztelt Elie Wieselt: ezek szerint hat napon keresztül működött csak a buchenwaldi halálgyár? Megjegyzem különben, ezzel az 56 ezres számmal is baj van, mert az USA hadseregének 1945. április 24-i jelentése szerint 32 705 ember vesztette életét a buchenwaldi koncentrációs táborban. Ugyanez év júniusában az amerikaiak kiadtak egy újabb jelentést, amely 33 462-ben adja meg a lágerben életüket veszített foglyok számát, akik közül 20 ezren a háború utolsó hónapjaiban haltak meg. /És nem a nácik ölték meg őket, hanem az éhségnek, a betegségeknek estek áldozatul, éspedig azért, mert a szövetségesek eszement bombázásai következtében lehetetlenné vált az élelmiszerellátás biztosítása./ A Nemzetközi Vöröskereszt fennhatósága alatt működő Arolsen Tracing Service elnevezésű, a háborúban eltűntek felkutatásával foglalkozó szervezet egy 1984-es állásfoglalásában pedig leszögezte: 20 671 fogoly vesztette életét Buchenwaldban. Akik között zsidók és nem zsidók egyaránt voltak. /További 7463 ember a Buchenwald melletti Dora lágerben halt meg./

Az "emberbőrből készült lámpaernyő"
Ki tehát az, aki hazudik? Obama azt is megkérdezhette volna a szélhámos Elie Wieseltől, miért állította évtizedeken át, hogy Buchenwaldban /és a többi németországi koncentrációs táborban/ gázkamrák működtek? Miért hazudozott az emberi zsírból készített szappanról, az emberi bőrből fabrikált lámpaernyőről, meg a diselmotoros és elektromos árammal történő kivégzésekről? Megkérdezhette volna tőle, vajon mikor jött rá pontosan a "tévedéseire", mert  hiszen szép csöndben már elismerte: sem szappant, sem lámpaernyőt nem állítottak elő a nácik, sőt azt bevallotta már ő is, hogy a németországi koncentrációs táborokban nem volt elgázosítás. Évtizedeken át ennek az ellenkezőjét állította, de nem ő a hazug, nem, hanem az, aki már régebben is el merte mondani az igazságot. Vagyis a revizionista történészek, akiket "holokauszttagadóknak" neveznek. Mert bizony ma már hivatalosan sem állítják, hogy Buchenwald megsemmisítő tábor lett volna, ahol gázzal, vagy dízelmotor gőzének felhasználásával /vagy más, ennél is fantasztikusabb módszerekkel/ gyilkolták le zsidókat. A ma hivatalos holodogma szerint csak az úgynevezett Lengyel Főkormányzóság hat lágerében zajlott a zsidók gázzal vagy dízelmotorral történő állítólagos kivégzése /az elektromos áramos, meg vízbe fojtós, illetve élve elégetős történeteket szép csendben ejtették, pedig hány "szemtanú" vallott mindezekről eskü alatt/: Majdanekben, Auschwitzban, Belzecben, Sobiborban, Chelmnóban és Treblinkán. Így azután most előállott az a szerencsétlen, kínos helyzet, hogy a Németországba ellátogató állami vezetők és egyéb potentátok képtelenek elzarándokolni egy rendes megsemmisítő táborba, mert az egész országban nincs egy valamirevaló láger, ahol legalább egy nyomorult gázkamrát fölhúztak volna a nácik! 1960-ban elhangzott a hivatalos beismerés Martin Broszat, a müncheni Jelenkorkutató Intézet munkatársának a szájából: "A németországi koncentrációs táborokban - így Buchenwaldban, Bergen-Belsenben, Dachauban és másutt - nem folyt elgázosítás." A.S. Balachowsky professzor, neves francia holokauszttörténész 1971 novemberében szép csöndben ugyancsak beismerte egy nyilatkozatában: "Szeretném megerősíteni, hogy Buchenwaldban egyáltalán nem voltak gázkamrák." Konnilyn Feig holotörténész Hitler haláltáborai című könyvében /az angol nyelvű kiadás 100. odalán/  szintén leírta, hogy a "buchenwaldi táborban nem zajlott elgázosítás". Manapság egyetlen hivatalos történész sem beszél már a buchenwaldi - vagy más németországi táborokban felállított - gázkamrákról! A hazugnak, nácinak, meg mindenféle aljas bűnözőnek lefestett "holokauszttagadó" revizionistáknak lett tehát ezúttal is igazuk! Obama azonban erről mit sem tud, ezért azután mondogatja a hülyeségeit.

Ilse Koch
Megjegyzem különben, hogy a lámpaernyős sztori, amiről most persze hallgatni illik, szintén Buchenwaldhoz kötődik. A 1937 és 1942 között a táborparancsnoki tisztet betöltő Karl Koch felesége, IIse Koch lett volna az a kivételesen aljas és perverz nőszemély, akik a zsidók bőréből készült lámpaernyőben gyönyörködött. /Megjegyzem, a férj, Karl Koch tényleg egy elvetemült gazember volt, aki értéktárgyakat lopott el a foglyoktól, akik közül többeket meg is öletett, ámde bűneiért kivégezték. Kik? A nácik, igen, kedves olvasó, a nácik maguk torolták meg aljas tetteit, ellentétben az abhu gharibi és guantanamói amerikai lágerek parancsnokaival, akiknek hajuk szála sem görbült meg eddig./ Lucius D. Clay tábornok, aki az USA Európában állomásozó fegyveres erőinek főparancsnoka volt 1947 és 49 között, már 1948-ban leszögezte egy a washingtoni védelmi minisztérium vezetőihez írt levelében: "Semmiféle meggyőző bizonyíték nincs arra nézve, hogy Ilse Koch maga válogatta volna ki azokat a foglyokat, akiket a lámpaernyő-készítés céljára kívánt volna felhasználni. Ugyanígy nincs bizonyíték arra sem, hogy bármiféle emberi bőrből készült tárgyat birtokolt volna". De azért az Elie Wieselhaz hasonló alakok évtizedeken át hirdették a lámpaernyős hazugságot. Sőt, ezzel a képtelen váddal álltak elő a nürnbergi per során is! Clay tábornok egy 1976-os nyilatkozatában azt is elmondta: az Ilse Koch szobájában található lámpaernyő valójában kecskebőrből készült. Kínos ez az egész buchenwaldi sztori, kínos Obama tájékozatlansága, aki végtére is jobban tette volna, ha újfent nem égette volna le magát. Jó, jó, az emberek nagy tömegei ugyanúgy nem gondolkodnak el a holomítosz képtelenségein, de miként ítélkezik majd ennyi aljas hazudozó és ennyi hülye és gyáva politikus felett a história?
Perge Ottó