Egy bátor fiatal lány Youtube-videón mondja el a véleményét:
A videó szövege magyarul:
1) Szíria jegybankja az állam tulajdonában és ellenőrzése alatt van. Azaz a szíriai pénzt a saját jegybank bocsátja ki a saját nép érdekeinek megfelelően, nem pedig a Rotschildok ellenőrizte globális bankárok, akik álarc mögé rejtőzve operálnak New Yorktól kezdve Londonon át Párizsig, Baselig.

Ez azt jelenti, hogy a szíriai valuta volumene az ország gazdaságának érdekeivel, a munkaerőpiaccal, az ipari termeléssel van összehangolva, azaz mindazzal, ami a szíriai emberek érdekeit szolgálja. Ez ellentétben áll a nyugati rendszerrel, amely a külföldi bankvilág parazita, uzsorázó, spekulatív pénzügyi rendszerével van összekapcsolva. A nyugati rendszer a világ jegybankjai fölötti ellenőrzést akarja megszerezni, hogy a pénzmennyiséget a valós igényekkel szemben korlátozhassák. Ez érinti a kamatmentes kölcsönöket, melyekre közfeladatok finanszírozásához van szükség, mint például erőművek építése, közlekedés, energiaellátás, közösségi lakásépítési projektek, produktív magángazdaság és magánkezdeményezések. Ezek a produktív erők – akár állami, akár magántulajdonú – a nyugati rendszerben alá vannak vetve a halálos kamat- és uzsorarendszernek.
Az idegen kézből származó hitelek az okai az állami eladósodások végtelen láncolatának. Az államadósságok nőnek és nőnek, és végső soron minden országot tönkretesznek. De ezt a tönkretételt – a szót ügyesen forgatva – normálisnak állítják be.
Szíria ennek ellenállt. Világos, hogy ez nyomós ok volt a parazita bankárok részéről Szíria kiiktatására.
2) Szíriának nincs adóssága a Nemzetközi Valutaalapnál. Ez azt jelenti, hogy a szír vezetés megértette, hogy az IMF egy olyan konstrukció, amelyet az államok finanszíroznak, de a globális megabankok ellenőriznek.
Az IMF a nemzetközi magánbankárok szolgálatában működik rendőri adósságbehajtó hatóságként. Az IMF rögtön aktivizálódik adósságbehajtóként, amint egy gyöngébb országot karjaiba hajtottak. Amint az eladósodott ország nem képes elég pénzt összekaparni a valós gazdaságban dolgozók verejtékes munkájából, az ország egész gazdaságát átengedik a parazita globális bankároknak. Ezt privatizálásnak nevezik.
Alapjában véve az IMF a globális hatalmi elit adóhatóságaként működik. Az embereknek ugyan nem kell közvetlenül adót fizetniük az IMF-nek, de az IMF-nek engedelmeskedő kormányok szépen továbbítják a behajtott adókat.
Ezek az úgynevezett pénzügyi válság valós okai, melyek Görögországot, Ciprust, Írországot, Argentínát, Spanyolországot, Nagy-Britanniát, Olaszországot, Portugáliát, az USA-t és Franciaországot sújtották.
Globális rabszolgaságot nem lehetett volna jobban kitalálni és tervezni. Valódi muszlim országok joggal utasítják el a nyugati bankrendszer praktikáit mint erkölcstelenséget. Így volt ez Kadhafi Líbiájában, így van ez ma Szíriában és Iránban.
Mindez jó ok a parazita bankárok számára, hogy elpusztítsák Szíriát, ahogyan azt Líbiával tették, és Iránnal tervezik.
3) Szíriában nincs megengedve a génmanipulált vetőmag (GMO). Ezt Aszad elnök az emberi egészség védelmében megtiltotta. Sziriában jól tudják, hogy Monsanto és társai a világuralomra törekednek az élelmiszerellátás ellenőrzésén keresztül. A jövő gazdasági válságai ugyanis nemcsak az olajkitermelés miatt robbannak ki, hanem amiatt is, hogy az államok a Monsanto által szabadalmaztatott és mérgezett mezőgazdasági termények miatt nem tudnak elég élelmiszert polgáraik asztalára letenni. Ez volt egyébként az oka annak, hogy Irak megszállása során elhatározták, hogy Monsanto-vetőmagot használnak Irakban. Ez az oka annak is, hogy a vazallus államok, mint pl. Argentína arra kényszerülnek, hogy termőföldjeiket és állampolgáraikat megmérgezzék, hogy meghajoljanak a Monsanto követelései előtt.
Valóban jó ok a Monsanto számára, hogy kiküszöböljék Szíriát.
4) Szíria lakossága jól tájékozott az Új Világrendet illetően. A médiában és az egyetemeken megvitatják a globális hatalmi elit befolyását.
A szír emberek teljesen felfogták, hogy Nyugaton a tényleges hatalom nem a Fehér Házban vagy a Downing Street 10. alatt van, nem a parlamentekben, hanem az agytrösztnek (think tank) nevezett műhelyek komplex, hatalmas hálózatában, melyet az elit ural. A láthatatlan hatalom csúcsán a New yorki székhelyű CFR (Council on Foreign Relations – Külügyi Tanács), a Bilderberger csoport, a Trilaterális Bizottság, a Világgazdasági Fórum és a londoni Institute of International Affairs – Nemzetközi Ügyek Intézete – áll. Ezek a hatalmi központok szorosan együttműködnek világszerte a megabankárokkal, a médiával, az egyetemekkel, a katonasággal, a multinacionális vállalatokkal. Szíria nyíltan mert szólni a titkos társaságokról, mint a szabadkőművesek, valamint a Yale Egyetem Skull and Bones társasága. Ilyen titkos társaságok tagjai George W. Bush volt amerikai elnök, vagy a mostani USA-külügyminiszter John Kerry.
Egészen világos, hogy mindez ok arra, hogy ezek a személyek parancsot adjanak kifutófiújuknak, Obamának, hogy iktassa ki Szíriát.
5) Szíria hatalmas olaj- és gázkészletekkel rendelkezik – és ez már ok a háborúra. Ha a Nyugat háborúba vonul, hogy megvédje a szabadságot, az emberi jogokat és a demokráciát, az olaj bűze csapja meg az ember orrát. Így volt ez Irakban, Líbiában, Kuvaitban, a Falkland-szigeteknél, Afganisztánban. Szíriának hatalmas energiahordozó készletei vannak, úgy a partok előtt, mint a föld alatt. Szíria együttműködik Iránnal egy kőolajvezeték építésében, természetesen a nyugati olajkonszernek ebből ki vannak zárva. Az energiahordozók kitermelésének, valamint a szállítási utak ellenőrzésének monopóliuma az USA és Nagy-Britannia legfontosabb célja.
Csakugyan nyomós ok a BP, Exxon, Royal Dutch Shell, Texaco, Total, Repsol és Chevron számára, hogy Szíriát leigázzák.
6) Szíria határozottan állást foglalt a cionizmus és Izrael ellen. Izrael bűnös gyakorlatot, rasszista apartheid-politikát folytat a leigázott palesztinokkal szemben. Szíria vezetése nem habozik Izraelt annak nevezni, ami: egy rasszista imperialista állam. Izrael a genocídium alkalmazója, ahogyan azt a gyűlölet fala bizonyítja, amellyel a palesztinokat szabad ég alatt körbeveszik. Izrael úgyszólván egy gigantikus méretű Auschwitzot üzemeltet Palesztinában, millió bebörtönzött, bántalmazott, megalázott, sokszor meggyilkolt palesztinnal.
Ezt a geopolitikai nézetet osztotta Kadhafi Líbiája, Szaddám Irakja. Ezen a véleményen van ma Irán, Kína, Oroszország és India.
Egészen világos, hogy ez nagyon nyomós ok az olyan politikai szörnyetegek, mint az AIPAC (American-Israeli Public Affairs Committee – Amerikai-Izraeli Közös Bizottság), a Zsidó Világkongresszus, az ADL (Anti-Defamation League – Rágalmazásellenes Liga), a Likud, a Kadima, valamint Netanjahu/Lieberman számára, hogy elpusztítsák Szíriát.
7) Szíria a Közel-Kelet egyik utolsó szekularizált muszlim állama, miközben a ’felsőbbrendű’ cionisták – a keresztény újjászületési szektákkal és az Israel-First-mozgalmakkal együtt – mindent megmozgatnak, hogy az emberiséget alávessék egy sötét istenségnek, amelynek egy saját ’választott népe’ van. A globális hatalmi elit parancsai világosak: mindenkinek el kell ismernie az izraeli vezetést. De Szíria nyíltan szembeszáll evvel az követeléssel, ahogyan Szaddám Irakja és Kadhafi Líbiája is szembeszállt vele, és Irán is visszautasítja ennek az ideológiának az elfogadását.
Szíriában udvariatlanságnak számít az embereket saját vallásukról kérdezni, mert ez az a föld, amely évezredek során a nagy világvallásoknak adott otthont. Ez a fejlődési folyamat megtanította Szíriát, hogy óvatosan és toleránsan bánjon más vallásokkal. Ez olyan valami, amit a nyugatbarát arab sejkségek között nem találunk. De nem találjuk ezt a betegesen iszlámellenes USA-ban, Nagy-Britanniában és EU-ban sem.*
Ezekben az országokban törvényeket hoznak elmebeteg politikai és történelmi hazugságok védelmében, amit a vallási vakbuzgók követelnek, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy istenük csak saját holokauszt-áldozatukat fogja tőlük elfogadni.
Teljesen világos, hogy ez egy jó ok arra, hogy a fanatikus neokonok és orwelli gondolatrendőrségük elpusztítsa Szíriát.
8) Szíria büszkén őrzi saját politikai és kulturális nemzeti identitását. Szíria hangsúlyozza, hogy ragaszkodik egyediségéhez, evvel egyidejűleg tiszteli más népek egyediségét. A megcélzott világkormány egyszerűen gyűlöl mindenkit, aki szembeszáll az elvárt azonos gondolkodásmóddal, azonos viselkedéssel, azonos értékrenddel. A nyugati bevásárlóközpontok, plázák, mallok egységes divatot írnak elő az egész világ számára, amelyben minden hely egyformán csinos, ami végső soron egy nagyon unalmas világhoz vezet. A forradalmi gondolkodás nyugaton ma azt jelenti, még a fiatalok között is, hogy választhatnak: Coca-Cola vagy Pepsi-Cola.
Világos, hogy ez egy jó ok a Coca, Pepsi, McDonalds, Levis, Lauder, Hollywood és Burger King számára, hogy elpusztítsák Szíriát.
Ha Szíria elesik, szabad az út az Új Világrend számára. Szíria a frontvonal az Új Világrenddel szemben.
Fordította: Bálint József
A fordítás az itt közölt szöveg alapján készült.
*A szíriai partizán lány iránti tiszteletből meghagytuk az eredeti szöveget. De véleményünk szerint inkább megfelel a valóságnak, hogy az EU, bár együtt üvölt a hiénákkal, amikor a szekularizált és a sorból kitáncoló iszlám államok elleni fellépésről van szó, viszont betegesen keresztény- és fehér őslakos ellenes, kapitulál a bevándorolt/betelepített mohamedánok előtt. (A fordító)