Voltak ilyen nagy kaliberű IQ-Parnasszus helyi notabilitások már akkor is, akárcsak ma:
A Széchenyi-üdvözlő
A Tiszán az első gőzös haladt végig, fedélzetén Széchenyi István gróffal, ki a nevezetesebb városok partjain kiszállott, hogy az üdvözlő küldöttségek szónoklatait meghallgassa.
Ama küldöttségek közt, melyek Szegeden tisztelegtek, volt a csongrádi is, Müller János szolgabíró vezetése alatt, ki midőn a nemes gróf elé lépett, keblére tett kezekkel így kezdé mondókáját:
– Engedje meg méltóságod, hogy két lépésnyire álljak meg méltóságodtól.
Széchenyi bámulva tekintett a szónokra, ez pedig így folytatá:
– Mert méltóságod oly csillag a haza egén, kinek sugara és farka két lépésnyire söpri el a föld emberét.
Széchenyi alig tudta visszatartani nevetését.
(Jókai Mór: Jocus és Momus anekdotagyűjteményéből; közzétette: Lipusz Zsolt)