Vannak hírek, amikor edzett elménk is már azt mondja: "Nem, ez lehetetlen. Ennyire nyíltan azért ők sem űzhetik. Hát senki sem ébred föl?"
Az elmúlt évtizedekben azokra a magányos hangokra, melyek azt állították, hogy a világ aljas, cionista-talmudista elitje ki akarja irtani a fehér fajt, és Európában egy vegyes, színesbőrű-fehér lakosságot akar a homogén nemzetállamok helyére telepíteni, csak lesajnálás, hitetlenkedés, összeesküvéselmélet-emlegetés volt az általános reakció. [Azt mindenki megfigyelheti, hogy ha valakinek elfogynak az érvei, és be kellene ismernie, hogy nekünk van igazunk, utolsó, mindent tromfoló aduként előjön avval, hogy amit mi állítunk, az nem több, mint összeesküvés-elmélet.] A mesterségesen gerjesztett migránsválság kezdete óta, két-három éve népünk értelmesebb egyedei kezdik érezni, mennyire komoly a fenyegetés. A társadalom nagy többsége közönyös a problémával szemben. Fontosabb a havi rezsi kitermelése, hogy egyetértsünk a képernyő hűvös-okos megmondóembereivel, vagy hogy együtt röhögjünk a kabarék minden magasztos dolgot, nemzetet, istenhitet sárba röhögő ripacsaival. De sokunkban, noha elméletileg egyetértünk az itt közölt gondolatokkal, egyszerűen nincs elég lelkierő, hogy ezekből levonjuk a helyes következtetéseket, és ennek megfelelően cselekedjünk.
Sajnos nem különb a helyzet Európa többi országában sem. Németországot és Ausztriát megbénították a holokauszt-maszlaggal. A többi nyugati állam társadalma pedig belefullad a saját jóléte által gerjesztett közönyösségbe, érdektelenségbe. Természetesen ezt több évtizedes összehangolt előkészítő munka előzte meg.
Az alábbi sorok Németországról íródtak, de semmi kétségünk ne legyen: Európáról szólnak. Ugyancsak ne legyen kétségünk afelől, hogy ha Németország, illetve Nyugat-Európa elbukott, akkor Magyarországnak, Szlovákiának, Csehországnak, Lengyelországnak mákszemnyi esélye is lenne a migránsáradat feltartóztatására és a fajkeveredés okozta nemzethalál elkerülésére. Erre maximum akkor volna esély, ha ezeknek az országoknak sikerülne kiszabadulni a jelenlegi EU-NATO szövetségi rendszerekből, és újra orosz hűbéruralom alá kerülni (de természetesen ez sem lehet kívánatos alternatíva). Ezt viszont Amerika sohasem fogja vérontás nélkül lenyelni.
Bevezetésképp néhány mondat arról, mi is az a genocídium.
A népirtás vagy genocídium bizonyos bűncselekményeknek valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges megsemmisítésének szándékával történő elkövetését jelenti.
A népirtás emberiesség és béke elleni bűn, nemzetközi jogi bűncselekmény a Párizsban 1947. évi február 10. napján kelt békeszerződés 6. cikke szerint. 1948-ban a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről ENSZ egyezmény (ún. Genocídium-egyezmény) született. A népirtás diktatúrát vagy háborús helyzetet és fegyveres agressziót feltételez.
Lehet szervezett, nagyszámú gyilkosság vagy az arra tett kísérlet (fizikai népirtás), súlyos testi vagy mentális sérülés okozása, a csoport olyan életfeltételek közé kényszerítése, ami alkalmas a csoport teljes vagy részleges fizikai megsemmisítésére (például mesterséges éhínség, halálra dolgoztatás), vagy olyan intézkedések, amelyek célja a csoporton belüli születések meggátolása (biológiai népirtás), valamint a gyermekek erőszakkal áthelyezése a csoportból egy másik csoportba.
(Wikipédia)
1, A német szövetségi kormány nem akar félmunkát végezni.
A menekültek, migránsok, mindegy, hogy hogyan nevezzük őket, a lényeg, hogy életerős, nemzőképes török, arab és néger férfiak hadáról van szó, a népességcsere program tenyészbikaszerére vannak kijelölve. Egy puskalövés nélkül akarják az európai fehér nemzeteket, elsősorban a németséget kiirtani.
A német Egészségügyi Minisztérium fennhatósága alatt működő Egészségügyi Felvilágosító központ közzétett egy ún. felvilágosító honlapot (zanzu.de) elérhetőséggel. A honlap kilenc európai nyelv mellett arab, és török nyelven is elérhető. Hamar rá lehet jönni, a honlap elsősorban a színesbőrű fiatal férfiakhoz szól, az európai nyelvek ottléte csupáncsak alibi.
Hiszen európai fiataloknak nem kellene kéretlen szexuális érintésről, házasságon belüli fenyítésről, becsületbeli gyilkosságokról beszélni.
Ugyancsak a színesbőrű férfiaknak szól a honlap üzenete, mely szerint normálisnak kell tekinteniük a szexuális kapcsolatokat a német lányokkal.
És hogy véletlenül se legyen senkinek kétsége, mire megy ki a dolog, a honlap első illusztrációja az alábbi:
Zoom
Tájékozódás a honlapon arab nyelven:
Zoom
Az úgynevezett felvilágosító honlapról a kuruc.info ez év március 8-án már tájékoztatott.
Ugyanerről angolul a Nev Observer honlapján olvashatunk.
Egészségügyi felvilágosításnak álcázott útmutatás migráns férfiak számára a német nőkkel való szexuális bánásmód területén itt.
És mire tanítják a muszlim férfiakat Németországban? Nem arra, hogyan találjanak maguknak feleséget a muszlim lányok körében, hanem arra, hogyan kell flörtölni a német lányokkal (mielőtt kis Alikat és Musztafákat nemzenének velük). Mindez természetesen az adófizetők pénzéből.
Furcsamód migránsék országaiból 80%-ban életerős, fiatal, nemzőképes férfiak jönnek. Az ember azt gondolná, hogy ha veszélyben van egy közösség, akkor a férfiak elsősorban biztonságba helyezik leányaikat, asszonyaikat, a gyerekeket és időseket, ők pedig gondoskodnak a saját ház, a település védelméről. Nem, itt pont fordítva van a dolog: az életerős fiatal férfiak hátrahagyják azokat, akiket meg kellene védeniük, és jönnek milliós nagyságrendben. Ebből is látható, itt nem menekülésről, migrációról, hanem Európa, a keresztény kultúrkör mesterséges elárasztásáról van szó. És még egy furcsa aspektusa a dolognak: a fajkeveredést csakis a színesbőrű férfi – fehér nő relációban népszerűsítik. Kínai nő – néger férfi, néger nő – indiai férfi? Soha nem népszerűsítenek ilyen konstellációkat.
2, A lakosságcserét az ENSZ és az EU évek óta propagálja.
Csak az általános hírzuhatagban, aminek a nap 24 órájában ki vagyunk téve, könnyen átsiklunk az ilyen hírek fölött. Nem is beszélve arról, hogy a média ilyen esetben inkább dezinformál, elhallgat, mint tájékoztat.
Nézzük meg az alábbi statisztikát:
Zoom
A hivatalos statisztika természetesen soha nem emeli ki a fajidegen, nemzőképes férfiak arányát a német nemzőképes férfiakéhoz viszonyítva. Ha egyáltalán szóba kerül az idegenek aránya a német médiákban, fésülik a statisztikát. Először is, németnek tekintik a német államporsággal rendelkező idegeneket (elsősorban törököket, arabokat, négereket). Másodszor, lefelé hamisítják a számokat. Harmadszor, a fenti táblázatban szereplő 2-5 milliós adatot mindig az össz lakossághoz (80 millió) viszonyítják, és nem a német, hasonló korosztályú férfiak számához. És így diadalmasan, enyhe gúnnyal mondhatják: Mit izgat benneteket az a pár millió külföldi a 80 milliós németségben?
3, Hogy fogadóképessé tegyék a több százmilliós európai fehér lakosságot saját fölszámolásukra, összehangolt akcióra és évtizedes aknamunkára volt szükség.
Ennek az aknamunkának négy oszlopa volt és van a mai napig:
I. A médiák
A nyugati világnak az oly változatos, sokrétű és széleskörűen tájékoztató médiái teljesen egy húron pendülnek. Egyformán hallgatnak el, illetve hazudnak bizonyos témáknál. És az egyik legfontosabb ilyen téma a színesbőrű, nem keresztény fajok betelepítése Európába.
II. Hivatalos tudományos, gazdaság, társadalmi, politikai, egészségügyi fórumok, szervezetek, intézmények
Ezek az intézmények tudományos csomagolásban adják tovább a háttérhatalom kívánságait.
Ha a háttérhatalom azt akarja, hogy a fehér faj ne szaporodjon, akkor ez az ágazat szolgáltatja a tudományos érveket, milyen veszélyes a Föld jövője szempontjából a túlszaporodás. Persze csak a fehér faj túlszaporodása.
Ha a háttérhatalomnak az a kívánsága, hogy szapora fajtákat telepítsenek az európai fehér népek közé, akkor ugyanez az ágazat szolgáltatja komoly tudományos érveket, pl. mennyire fontos nyugdíjunk biztosítása szempontjából a más, egészen véletlenül színes bőrű és szapora fajták betelepítése a homogén fehér területekre.
Egy példa:
Az ENSZ 2000-ben tett közzé egy összefoglaló tanulmányt, melynek végkicsengése: bevándorlás nélkül csaknem valamennyi európai országban csökken a lakosság létszáma, így a migráció (kivétel nélkül minden európai ország számára) elkerülhetetlen.
Jim Yong Kim, a Világbank elnöke, 2015. októberében kijelentette, hogy a lakosságcsere Európában a gazdasági növekedés motorja lesz. (»engine of economic growth«).
A képzetlen milliók Németországba áramlását, ellátását természetesen finanszírozni kell. Az ENSZ szerint ezt a nyugdíjkorhatár fölemelésével kell megoldani, először 72, majd 77 évre!
Nicolas Sarkozy korábbi francia elnök 2008. december 17-én Palaiseau-ban:
A videó szövege magyarul:
"Mi a cél? A cél a fajok keveredése. A különböző nemzetek keveredésének kihívása a 21. század kihívása. Ez nem választás kérdése, ez kötelesség! Kényszerítő! Nincs más lehetőségünk, különben nagy problémákkal járó konfrontációkat kockáztatunk. Ezért változnunk kell, és változni fogunk. Mindannyian egyidejűleg fogunk megváltozni. A vállalatok, a kormány, az oktatás, a politikai pártok. Ha a nép ebben nem működik közre önkéntesen, akkor állami kényszerintézkedéseket fogunk bevetni."
III. A Hollywood stílusú játékfilmek rejtett üzenete:
• A fehér bűnös, a zsidó és néger tiszteletreméltó áldozatok.
• A hazafiság egyenlő a maradisággal, parlagisággal, nácizmussal. Kivéve természetesen az amerikai és zsidó hazafiságot. Azok fennköltek és nemesek.
• A vallásosság: ostobaság, maradiság, elavultság. A papokat, lelkészeket bugrisoknak, különcöknek, esetleg pedofiloknak, gonosztevőknek kell ábrázolni. Mindez természetesen csak a keresztény vallásosságra vonatkozik. Minden más vallás szép.
• A gyereknek nincs helye az életedben. Maximum egynek.
• A család ósdi burzsoá fogalom. Az igazi a szingli lét, a promiszkuitás.
• A homoszexualitás és egyéb perverziók szépek, bátorságra vallanak és követendők.
• A németek buták és gonoszok. Az amerikaiak lovagiasak, nemes szívűek.
• A Föld túlnépesedett. a környezetet védeni kell, a 24. órában vagyunk. A környezet védésnek a legjobb módja, ha nem adunk több gyereknek életet. Ez az üzenet csak a fehér társadalmat célozta meg.
IV. Lassan kiderül, ha a II. Vatikáni Zsinatot, illetve a Katolikus Egyház elmúlt 50 évének történetét egy mondattal kellene jellemezni, csak azt tudjuk mondani: "Behódolás a Talmud-zsidók előtt".
Ezt Ferenc pápa vitte eddig nem ismert csúcsokra, aki nem szűnik meg a bevándorlás mellett kampányolni. Szerencsére egyre többen felismerik, kinek a zsoldjában áll, és egyre erősödnek az őt bíráló hangok az egyházon belül is.
4, Az évtizedes aknamunka meghozta gyümölcsét.
A német nők jelenleg átlagosan 1,47 gyereknek adnak életet. Természetesen ebben, hogy német nő, szerepelnek már a sokgyerekes Fatimák, Leilák, Zulejkák, Jázminok is, akik német állampolgársággal rendelkeznek. Hogy két generáció múlva kik lesznek többségben Németországban, nem kétséges.
Az alábbi képeken néhány német választási plakát látható. Az itt szereplő pártok: Zöldek, SPD, CDU, REP (állítólagos jobboldali párt).
Zoom
Zoom
Néhány link a genocídium témához:
5, Idézzünk itt néhány gondolatot Udo Ulfkottetől, aki éveken keresztül a főáramú sajtó (Frankfurter Allgemeine Zeitung) munkatársa volt, majd ennek hátat fordítva annak mindennapos manipulációját leplezte le "Megvásárolt Újságírók" c. könyvében!
»A migránsok harci eszköznek számítanak. Az USA berlini nagykövete akaratlanul is védelmébe veszi a KOPP kiadót.«
Néhány hónappal ezelőtt az SPD nyílt levélben tiltakozott az ellen, hogy a KOPP kiadó egy cikkírója az észak-afrikai és közel-keleti migránscunamit modern harci eszköznek nevezte.
Egyúttal fölszólította a kiadót, Jochen Koppot, határolódjon el az ominózus cikktől. Most azonban az USA korábbi berlini nagykövete, Dan Coats is harci eszköznek nevezte a menekültáradatot.
Coats 2001 és 2005 között volt nagykövet Berlinben. Ma Indiana államot képviseli szenátorként a szenátusban. Coats néhány nappal ezelőtt Németországba látogatott, és aggodalmának adott hangot a migránsáradattal kapcsolatban: "Aggodalommal tölt el, hogyan használják katonai fegyverként a migránskérdést Európa és a Nyugat gyöngítésére."
Hasonlóképp nyilatkozott Mosche Jaalon izraeli hadügyminiszter: »Nem vagyok benne biztos, hogy a szunniták elüldözésénél nem arról van-e szó, hogy Európában okozzanak problémát.«
[Természetesen sem Coats, sem Jaalon nem részletezték, kik azok, akik ezt rászabadítják, rákényszerítik a migránsokat Európára.]
És ha már itt vannak a muszlim migránsok, akkor mecsetet is építünk nekik, egészen véletlenül egy korábbi templomból.
6, Szenteljünk ezután némi figyelmet a Brüsszelben 2016. március 19-én bejelentett Merkel-Erdogan, hivatalosan: EU-Törökország egyezménynek.
Hát nem nagyszerű megállapodás? Német választópolgár, dőlj hátra karosszékedben, Merkel mama mindent zseniálisan megoldott, mint mindig! Csakugyan?
Vegyük a fáradságot, és olvassuk el a megállapodást, ahelyett, hogy mások, a főáramú sajtó tudósítására hagyatkoznánk. Az egyezmény szövege itt található.
1) All new irregular migrants crossing from Turkey to the Greek islands as of 20 March 2016 will be returned to Turkey;
2) For every Syrian being returned to Turkey from the Greek islands, another Syrian will be resettled to the EU;
Ami nem jelent se többet, se kevesebbet, mint azt, hogy igaz ugyan, hogy Törökország visszaveszi a 2016. március 20-a után illegálisan Görögországba érkezett migránsokat, de a 2. pont alapján az EU minden ilyen módon visszavett szír személy után befogad egy szír személyt Törökországból.
De hogy az arcátlanságnak ne legyen határa, a 4, pont szerint, ha sikeres a menekültek beáramlásának megakadályozása, akkor életbe lép egy úgynevezett Önkéntes Humanitárius Program, ami annak a körülírása, hogy az EU szíriaiak további százezreit fogadja be.
5) pont: Ennek fejében 80 millió török állampolgár kap vízummentességet, azaz, az európai fehér népeket elpusztító sötét erők kapnak egy 80 milliós inváziós hadsereget.
6) pont: Törökország a már jóváhagyott 3 milliárd euron felül további 3 milliárd eurot kap.
8) pont: Intenzívebbé teszik a tárgyalásokat Törökország teljes jogú EU-tagságának irányába.
A többi: blabla, hogy ezek a pontok ne legyenek olyan kirívóak.
7, Végezetül egy képgaléria annak bizonyítására, hogyan veti be a háttérhatalom a tudat alatti befolyásolás minden eszközét a genocídium elfogadtatására.
Előzetesen egy gondolat: ha egy néger egy fehér nővel nemz egy gyereket, akkor ugyanaz a férfi másnap egy néger nővel is nemzhet egy gyereket. Tehát a nemzés a fehér nővel nem veszélyezteti saját faját. A fehér nőnek viszont radikálisan, akár 50%-kal csökkennek esélyei arra, hogy fajtiszta, fehér gyereket hozzon a világra. Azaz a színesbőrű férfi – fehér nő konstellációjú fajkeveredés a fehéreken elkövetett genocídium egyik leghatásosabb eszköze.
Zoom
Felirat: Kedves szomszédok - egészen sok kedves új szomszéd
Zoom
Szavak nélkül szuggerál
Zoom
Welcome!
Zoom
A "német" rapper
Zoom
Romantikus szerelem
Zoom
Amy Biehl, a 26 éves amerikai egyetemista lány, 1993-ban Dél-Afrikába ment, hogy küzdjön az apartheid ellen. Fokvárosban feketék gyilkolták meg bőre színe miatt
Zoom
18 évvel később: Amy Biehl elítélt, majd kegyelmet kapott gyilkosa és a lány anyja. A kép üzenete: a jó gyilkosnak meg lehet és meg is kell bocsátani. Persze csak ilyen konstellációban, hogy a gyilkos a néger férfi, és az áldozat a fehér nő. Fordítva? Soha!
Zoom
"Német" médiasztárok
Zoom
Család a német állami propaganda szájíze szerint. A felirat: Több esély, több jog, több biztonság
Zoom
Seal és Heidi Klum: Az énekes és a német fotómodell. Klumnak négy gyereke van, egy fehérbőrű és három félvér
Zoom
Az SPD választási plakátja: Több napközis férőhelyet biztosítunk. Egészen véletlenül német anyuka és félvér gyerek a képen
Zoom
Természetesen mi sem maradhatunk ki az áldásból. Hát nem bájos ez a félvér kislány?...
Az írás az itt elérhető honlap felhasználásával készült, de nem annak pontos fordítása.
Végezetül egy gondolat. A kuruc.info rendszeres olvasói nagyjából tudatában vannak az itt leírtaknak. Tegyünk meg mindent, hogy azok az egész magyar közgondolkodás részévé váljanak!
Szeged, 2016. május
Bálint József