Képzeletbeli utazásunk első részben Lengyelországba látogattunk el, most átlépve az Oderát, megérkeztünk Németországba.
Ha valakit megkérünk, hogy mondjon egy jelenlegi német nacionalista pártot, akkor valószínűleg az AfD-t fogja kibökni elsőre. A tájékozottabbak megemlítik az NPD-t, ha igazán naprakészek, akkor már Die Heimatot fognak mondani, de más választ aligha kapnánk. Pedig Németország az a hely, ahol majdnem tucatnyi működő kisebb-nagyobb párt működik a színtéren. Éppen emiatt kell több fejezetet szentelni Németországnak, s nem egy cikkbe sűríteni minden szervezetet.
Kezdjük az Alternatíva Németországért - Alternative für Deutschland (AfD) bemutatásával, már csak azért is, mert pártot 2024 januárjában 24%-ra mérték, a Politico szerint március közepén 19%-on voltak, de egy biztos: jelenleg úgy néz ki, hogy a második legerősebb párt az AfD, és csak a CDU/CSU előzi őket meg, bár orrhosszal.
Zoom
A németországi és hazai sajtó is szereti szélsőjobboldalinak, nacionalistának nevezni az AfD-t, de korántsem ennyire egyszerű a képlet. Gondoljunk csak arra, hogy a pártban megtalálható az LMBTQP-, valamint a zsidó tagozat is, mely egy klasszikus szélsőjobboldali pártban természetesen elképzelhetetlen lenne. Az AfD-ben különböző, olykor egymásnak is ellentmondó platformok, szárnyak és személyek is megtalálhatóak. Az úgynevezett nemzeti tömb - a Szárny - a türingiai AfD-elnök, Björn Höcke körül csoportosul.
Az AfD 2013-ban alakult, mint euroszkeptikus és nemzeti liberális párt. A 2017-es választások után a párt elnöke, Frauke Petry kilépett a pártból, s megalakította a Kék Pártot. "Természetesen" az AfD színeiben szerzett mandátumát megtartotta, miután kilépett a pártból.
A párt az EU-t, mint politikai szövetséget elutasítja, s csupán annak elődjéhez, az EGK-hoz hasonló gazdasági együttműködéseket javasol. A közös valuta helyett a német márkát preferálná.
Külpolitikájában elutasítja az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciókat, ugyanakkor az Ukrajna elleni háborúkat támogatókkal szemben kiáll a szankciók mellett. Itt is megfogható a fentebbi megállapítás, miszerint különböző csoportok és személyek a párton belül eltérő véleményen vannak bizonyos dolgokról, ugyanis vannak a pártban kifejezetten oroszbarát politikusok is, például Gunnar Lindemann. A védelmi politikát illetően kiállnak a kötelező sorkatonai szolgálat, valamint a határok fokozottabb ellenőrzése mellett. Az USA-val kapcsolatban Björn Höcke kijelentette: az amerikaiaknak távozniuk kellene végre, mert Németország egy megszállt állam.
Energiapolitikáját illetően az AfD tekinthető az egyetlen pártnak a Bundestagban, mely elutasítja az úgynevezett klímaváltozás dogmáját. A párt elveti a CO2-adó bevezetését, a fosszilis energiahordozók korlátozását/kivezetését. Az Északi-áramlatot ért terrortámadás kapcsán az egyetlen észszerű megoldásnak a vezetékek helyreállítását és üzembe helyezését tartotta.
Menekültpolitikájában a párt azon állásponton van, hogy el kell törölni a menekülteknek osztogatott "zsebpénzt", meg kell szüntetni a családegyesítést, elutasítják a "német szociális rendszeren történő élősködést", valamint a biztonságos származási országnak minősülő államokból érkezőknek tilos lenne menedékjogot adni. A párt jobbszárnya egyértelműen ezeken túlmenő intézkedéseket szeretne, konkrétan remigrációt. Höcke szerint meg kell tisztítani Németországot a kulturálisan idegen emberektől, míg a René Springer, a párt Bundestag-képviselője így fogalmazott: "Visszaküldjük a külföldieket hazájukba. Milliókat. Ez nem titkos terv. Ez egy ígéret." A párt több Bundestag-képviselője is egyetértésének adott hangot Springerrel kapcsolatban.
Maximiliam Krah, a párt EP-képviselője így foglalta össze a remigrációs politikát: "Az előrejelzések szerint több mint 25 millió ember lesz Németországban (akiket érint a remigráció), ebből jóval több mint 15 millió német állampolgár. […] A beilleszkedni nem akarók vagy nem tudók remigrációja csak együttműködve lehet nagy számban sikeres. Ehhez megfelelő ösztönzőket kell találni."
A párt alapprogramja kimondja: "Az iszlám nem tartozik Németországhoz." Betiltanák a minaretek építését, a müezzinek imára hívását, valamint a burka, nikáb viselését nyilvános helyen. Ugyanakkor a törvénytisztelő és integrált muszlimokat a társadalom elfogadott tagjainak tekinti.
A pártban van egy "összeférhetetlenségi lista" mely azon szélsőjobboldali szervezeteket tartalmazza, amelyből nem szabad átvenni embereket, ám ezt nem igazán tartják be a pártban a tagtoborzáskor. A Die Zeit szerint a tartományi parlamentekben legalább 27 olyan képviselő is volt 2018-ban, akik egyértelműen a szélsőjobboldallal tartanak fenn kapcsolatokat. A tiltó listán elméletileg szerepelnek az identitáriusok is, ám több alkalommal is bebizonyosodott, hogy a párt jobbszárnya ezt ignorálja. Petr Bystron 2017-ben az identitáriusokat a párt frontszervezeteként jellemezte, valamint a Szárny jó kapcsolatokat ápol Martin Sellner osztrák nacionalistával is, továbbá a párt ifjúsági tagozata, a Junge Alternative is kötődik hozzájuk.
2021 elején a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) az egész pártot a feltételezett jobboldali szélsőségesekhez kívánta sorolni, hogy titkosszolgálati eszközökkel országosan nyomon tudja őket követni. Egy 2023-as jelentés szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal, mintegy 10.000 tagot tekint jobboldali szélsőségesnek. A BfV különösen a Szárnyat (Der Flügel) követi figyelemmel, mivel a Szárny "bizonyítottan jobboldali szélsőséges erőfeszítés." A csoport becslések szerint 7000 főt foglal magába. 2020 áprilisában a Szárny hivatalosan feloszlatásra került.
A 2014-es EP-választások után az AfD csatlakozott az Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR) frakcióhoz. David Cameron akkori brit miniszterelnök arra kérte pártja EP-képviselőit, hogy utasítsák el az AfD felvételi kérelmét, mert Merkel kancellár „ellenséges lépésnek” tekintené egy rivális párt felvételét, és a felvétel negatív hatással lenne a két ország diplomáciai kapcsolataira. 2016 elején az AfD és az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) együttműködési megállapodást kötött, valamint szintén ebben az időben a párt egyik EP-képviselője javasolta, hogy tűzparancsot kellene bevezetni a határsértőkkel szemben. Ezek a "szélsőséges" események kiverték a biztosítékot az ECR-ben, s felszólították az AfD képviselőit, hogy távozzanak az európai frakcióból, ellenkező esetben kizárják őket. Az események után az AfD-s képviselők csatlakoztak a Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája párthoz (EFDD), melyet Nigel Farage vezetett. 2019 az EFDD feloszlott. A német párt 2023 szeptembere óta az Európai Identitás és Demokrácia Pártjának (IDP) tagja.
A párt ifjúsági tagozata, a Fiatal Alternatíva Németországnak (Junge Alternative für Deutschland - JA), mely 2024 márciusában nagyjából 2500 főt számlál. A JA a párt jobb szárnyához tartozik, politikai elemzők szerint "agresszívabb", mint az anyapárt.
Az AfD-n belül több - akár egymással ellentétes értékeket képviselő - csoport is van. Úgy vélem, hogy érdemes kicsit jobban megvizsgálni az AfD-n belüli jobbszélt, valamint a kóserkonzervatívokat is, aztán levonni a konzekvenciákat.
Mint a fentebb említettem, a Szárny tekinthető a nacionalisták platformjának, míg Björn Höcke a központi figurájának. A csoport az AfD egyik legnagyobbjának számít, a keleti területeken a tagok legalább 40%-a velük szimpatizált 2019-ben.
2015-ben Höcke és André Poggenburg kezdeményezte az erfurti határozattal, hogy a párt konzervatívabb politikáját szorgalmazták. Kinyilvánították, hogy meg kell felelni a német nép elvárásának, mely azt várja az AfD-től, hogy legyen "ellenállási mozgalom Németország szuverenitásának és identitásának erodálása ellen". Bírálták a párt PEGIDA-val kapcsolatos álláspontját, mely szerint elzárkóztak a népi mozgalomtól való együttműködéstől és elhatárolódtak tőlük. Szélsőségkutatók szerint ennek "a pártszárnynak a vezetői tudatosan merítenek a jobboldali szélsőséges és nemzetiszocialista nyelvezetből".
Höcke saját bevallása szerint nagyszülei Kelet-Poroszországgal kapcsolatos történetei erős hatással voltak rá. Édesapja nemzeti-konzervatív és antikommunista volt, aki a berlini fal leomlásakor azt jósolta fiának, hogy a multikulturális Nyugat, most tönkre fogja tenni a még érintetlen keletet. Tegyük hozzá, hogy az öreg 89-ben már élesen látta azt, amit sokan még 2024-ben sem képesek észrevenni. Höckenek a szemére vetik azt is, hogy apja előfizetője volt egy antiszemita és holokauszttagadó lapnak.
2006-ban, még mint tanár, Höcke az alábbi kijelentést tette David Irving nyomán: "Soha korábban és azóta sem a világtörténelem során annyi embert nem szállítottak az életből a halálba ilyen rövid idő alatt, mint az Elba menti egykori Firenzében." Höckét az iskola vezetősége "természetesen" megfedte.
Egy volt tanítványa szerint Höcke tanárként többször is méltatta Gustave Le Bon A tömegek lélektana című munkáját , gyakran beszélt a karizmáról, elmesélte nagyapja és Adolf Hitler találkozását, és nagyapja "hihetetlenül kék szemeit". Lelkesedett az északi mitológiáért, és rendszeresen hordott Mjölnir medált a nyakában.
Höckét azzal vádolják (mintha amúgy bűn lenne), hogy NPD-s barátai vannak, s korábban Landolf Ladig álnéven publikált az NPD egyik lapjában, amelyben méltatta az NPD-t és dicsérte a nemzetiszocializmust.
Bírálták azért is, mert interjúkat ad szélsőjobboldalinak mondott sajtótermékeknek, amire Höcke csak annyit válaszolt, hogy mindenkivel beszél, aki megkeresi.
Zoom
Höcke az ún. holokauszttal kapcsolatban is bátor kijelentéseket szokott tenni. 2014-ben felvetette, hogy törölni kellene a Btk-ból a 86. és 130. szakaszát, a "szájzártörvényt", mely bünteti a holokauszttagadást és a szélsőséges eszmék propagálását.
2016-ban egy Gerában tartott tüntetésen védelmébe vette a holokausztrevizionista Ursula Haverbecket. Mint mondta: az idős nőt véleménybűntényért hurcolják meg, míg "„megfelelő származás" esetén sokkal súlyosabb dolgokért is csak felfüggesztett börtön jár.
2016-ban egy gyűlésen kijelentette: „Történelmünk állandó gúnyolása gyökértelenné tett bennünket… A múlttal való foglalkozás, mint a társadalom egészének állandó feladata, megbénítja a népet.” Ezért a németek „védtelenek az idegen kultúrákkal és ideológiákkal szemben, a német diákokat megfélemlítik, a nőket pedig helytelenül érintik, és fiataljainkat a saját országukban verik meg, sőt olykor meg is ölik őket, ok nélkül". Ezért véleménye szerint le kell cserélni a náci korszak, különösen a holokauszt emlékét: „Most már 70 éve építünk emlékműveket, itt az ideje, hogy végre új emlékműveket építsünk!” Ehhez a német népnek a furor teutonicust kell visszaszereznie." A furor teutonicus latin kifejezés, mely a teutonok, de általában véve a germán törzsek vadságára, harcias szellemére utal.
A Berlinben felállított holokuaszt-emlékműről így nyilatkozott: „Mi németek vagyunk az egyetlenek a világon, akik a szégyen emlékművét állítottuk a fővárosunk szívében."
A kijelentésre a baloldali „művészek" gusztustalan provokációba kezdtek: kibéreltek egy ingatlant Höcke otthona mellett, ahol a berlini holokausztemlékmű méretarányos mását felállították, továbbá zaklatták és megfigyelték a családját (4 gyermek apja), valamint azt követelték Höckétől, hogy boruljon térdre, és „őszintén kérjen bocsánatot a világháborúban elkövetett német bűnökért."
Höcke kijelentette, hogy nem fog letérdelni bűnözők előtt, valamint hozzátette: "Azok az emberek, akik megijesztenek egy családot, akik leskelődnek, nem művészek, hanem bűnözők! És aki ilyesmit művésznek vagy aktivistának nevez, az gondolja át, mi történik, ha a politikai széljárások megfordulnak!"
Egy 2017 márciusában adott interjúban Höcke nagy problémának nevezte, hogy Hitlert „abszolút gonoszként” ábrázolták. „A történelemben nincs fekete-fehér. Még a legrosszabb bűnözőnek is lehet valami jó tulajdonsága." Arra a kérdésre, hogy mi a jó Hitlerben, elmagyarázta, hogy nem mondta, hogy bármi jó lenne [benne], de pusztán logikailag lehetetlen, hogy az ember „csak sötét” legyen. A kritika után Höcke azt állította, hogy az állítást kiragadták pusztán filozófiai kontextusából.
2015-ben Höcke fején találta azt a szöget, amit Orbán Viktor máig nem akar megérteni: „A kereszténység és a judaizmus egymás ellentétei. Ezért nem tudok mit kezdeni a zsidó-keresztény Nyugat fogalmával." Egy másik alkalommal azt is megjegyezte, hogy a németeknek a kereszténység mellett építenie kellene az ősi germán hitvilágra, mondavilágra is.
A „Nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba" c. könyvében így fogalmaz:
A nemzeti öngyűlölet és az önmegtagadás önkioltási mániává nőtt. A nemzetközi pénzügyi cápák, a modern kaszinókapitalizmus és a politikai-médiás berendezkedés egyebek mellett a neoliberális migrációs dogmával globális-kapitalista pusztítást kényszerít ki, hogy eltörölje a német népet egy gazdaságilag életképes faj javára.
Az USA-val kapcsolatban kijelentette: az amerikaiak távozniuk kellene végre, mert Németország egy megszállt állam. Tavaly a „Mindent Németországért!" (Alles für Deutschland!) kijelentése szúrt szemet a németországi ZOG-nak, ugyanis szerintük ez "„önkényuralmi jelkép használata", mivel az SA jelmondata volt...
A Szárnnyal szemben jött létre 2017-ben az Alternative Mitte Deutschland liberális-konzervatív csoport, mely ellensúlyozni akarja a jobboldali szélsőségesnek tartott Szárnyat. Az AfD Keresztények (ChrAfD) a párt evangélikus-konzervatív csoportját alkotják. A pártban 2014-ben alapítottak LMBTQP-tagozatot is. A párt jelenlegi elnöke, Alice Weidel maga is leszbikus, és élettársi kapcsolatban él egy Sarah Bossard nevű sri lankai nővel. Egyébként ezek ellenére, Weidel nem támogatja a homokosok házasságát és a gyerekek iskolai szexualizálását (agymosását) sem.
Az AfD-n belüli megtaláljuk a JAfD-t, vagyis a Zsidók az AfD-ben csoportot, amely mindenképpen a legmeghökkentőbbnek tűnik, legalábbis egy magyar nacionalistának. Az egyesület 2018-ban alakult, mint fogalmaznak: a zsidóságot a Németországon belüli radikális iszlamizációtól kell megóvni.
A zsidó tagozat éles kritikákat váltott ki a párton belül is. A baden-württenbergi AfD-s képviselő, Wolfgang Gedeon így nyilatkozott a megalakulást követően: „Stratégiai hiba volt. (...) Teljesen felesleges. Jobb esetben annyira hasznos, mint egy golyva, rosszabb esetben egy cionista lobbiszervezet, mely ellentétes Németország és a németek érdekeivel."
Más tartományi képviselők is osztották Gedeon álláspontját. Gedeont később a pártból kizárták  „antiszemitizmusa" miatt. Hogy mennyire volt pontos Gedeon megállapítása a feleslegességről, azt az is mutatja, hogy a közel 40.000 főt számláló párttagokból 2023-ban mindössze 19 fő volt tagja a JAfD-nek, tehát a párt 0,04%-a. Kérdés, hogy egy ilyen elenyésző létszámot képviselő platformért érdemes volt-e megbontani a párt struktúráját és atomizálni a tagságot?
Zoom
Joachim Kuhs, a párt EP-képviselője tavaly annak örvendezett, hogy az AfD a leginkább Izrael-párti párt Németországban. Kuhs azt is elmesélte, hogy milyen remek élmény volt a zsidó tagozattal Izraelben járni.
2019-ben a Bundestagban elsőként az AfD készített egy BDS-ellenes törvénytervezetet (Boycott, Divestment and Sanctions - a mozgalom célja, hogy Izraelt erőszakmentes eszközökkel rákényszerítsék a nemzetközi jog betartására), majd egy Hezbollah betiltására irányuló indítványt. Mind a kettőt támogatta a Bundestag, s törvényerőre is emelkedett.
Egy 2017-es felmérés szerint, melyet 35 AfD-s képviselő válaszai alapján készítettek, megdöbbentő eredményeket láthatunk. Háromnegyedük szerint nem szabad Németországnak elismernie a független Palesztinát az Izraellel kötendő békemegállapodás megkötése előtt. 77 százalékuk úgy vélekedik, hogy anticionista jelszavakat csak antiszemiták hangoztatnak, 88 százalékuk (csak kísért ez a szám) szerint pedig a jövőre (tehát 2018) 70 éves Izrael államot Németországnak meg kell ünnepelnie.
Megállapíthatjuk, hogy az AfD semmi esetre sem szélsőjobboldali, pláne nem antiszemita párt. Mivel a demokratikus játékszabályok szerint kíván érvényesülni, így még ha történetesen szélsőjobboldali és antiszemita is lenne, akkor se indíthatna „frontális támadást" (természetesen retorikai értelemben), mivel a mai német nyelvterületen ez politikai öngyilkosság lenne, másrészt súlyos börtönéveket eredményezne. Ugyanakkor ezt a kóros megfelelési kényszert is abszolút abnormálisnak kell tartani, amit a párt a zsidók irányába képvisel. A zsidóknak van bőven pártjuk Németországban, nem fognak tömegekben az AfD-re szavazni. Azt is láthatjuk, hogy a pártnak vannak nacionalista szavazói, tagjai, sőt vezetői. Azonban, ha egy pártnak vannak nacionalista szavazói, még nem jelenti azt, hogy a párt is nacionalista lenne, gondoljunk csak a Fideszre. Kétségtelen, hogy vannak pozitív figurák a pártban, s vannak olyan problémák, amelyekről a Bundestagban senki más nem beszél, csak az AfD. Csak éppen a fától pont az erdőt nem látják.
Az AfD honlapja: https://www.afd.de/
A következő számban a Die Heimattal, a korábbi NPD-vel ismerkedhetünk meg.
KG