Két részlet, egyik egy mai hírből, másik egy mai közleményből:
I. "Steiner Pál arra kéri Bölcskei Gusztávot, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnökét és Szabó Istvánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület vezetőjét, tegyenek meg mindent, hogy eltávolítsák Horthy Miklós kormányzó vasárnap felavatott mellszobrát a budapesti Szabadság téri református templom elől. Azt is megkérdezte: meddig szórhatja a gyűlölet magvait ifj. Hegedűs Loránt lelkész úr a belvárosi református templomban?"
II. Ifj. Hegedűs Loránt: "Tisztelettel kérem a magyar református egyházi vezetést, határozott állásfoglalásával védje meg a nemtelen támadásoktól templomunkat és gyülekezetünket."
És alább olvasható a válaszlépés. Találós kérdés: vajon a református lelkipásztor kérésének vagy a hungarofób zsidó kommunista követelésének tesz eleget a magyar református egyház vezetése?

Szabó István püspök
Nyilatkozat
A 2013. november 3-án, vasárnap délelőtt a Szabadság téri református templomban történtek kapcsán.
Alulírott, mint a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a 2013. november 3-án, vasárnap délelőtt a Szabadság téri református templomban történtek kapcsán az illetékes egyházmegye esperesét sürgősséggel fegyelmi felelősség megállapítására irányuló vizsgálatra kértem fel, különös tekintettel arra, hogy ifj. Hegedűs Loránt magatartása megfelel-e a lelkészekről szóló törvény 91.§-a 1)a, h; i; j; pontjainak, vagyis megtett-e mindent egyháza jó híréért, kerülte-e megbotránkozást kiváltó magatartást, tartózkodott-e olyan tevékenységtől, amely megoszthatja egyháza közösségét.
A vizsgálat lefolytatásáig csak megütközésemet tudom kifejezni, hogy egyházunk közfelfogását és korábbi megnyilatkozásait semmibe véve, a keresztyéni közösséget lejáratva a Szabadság téri református templomban provokatív politikai akciót szerveztek, amelynek politikai hasznát máris ki-ki maga láthatja, ám egyházunk tisztességének és a lelkipásztori szolgálat becsületének okozott kára beláthatatlan.
Dr. Szabó István
püspök
(Parókia.hu)
Zoom
Szabó István Orbánnal. Innen (is) fúj a szél
Frissítés: ifj. Hegedűs válasza:
A Budapest Szabadság téri Református Egyházközség még a mai napon kiterjeszti tegnap bejelentett feljelentését az összes hírportálra - beleértve a reformatus.hu honlapot is - melyek szakmányban azt hazudozzák, hogy a 2013. november 3-án, vasárnap délelőtt 10 órakor a Hazatérés Templomában tartott istentiszteletünk "Jobbik-pártrendezvény" volt. A rágalom teljességgel képtelen voltát megvilágítva: ezen az alapon minden istentisztelet, egyházi esemény pártrendezvénynek minősült volna, ahol példának okáért Orbán Viktor Fidesz pártelnök - vagy épp más pártpolitikus - felszólalt. Végképp nem tesz egy egyházi rendezvényt, főképp istentiszteletet párteseménnyé az, hogy azt éppen kik, hol és miként teszik közzé, kivált, ha az nem a rendező egyházközség, vagy bármely más egyházi intézmény kérésére, illetve megbízásából történt. Egyébiránt, ha bárki istentiszteletre hívogat - legyen az akár egy törvényesen bejegyzett párt is - azt kiemelten az egyház részéről csak köszönet és nem számonkérés illeti.
Szabó István püspöknek a templomi alapkőletételünk 75. évfordulóján tartott ezen istentiszteletünk kapcsán kiadott közleménye viszont önmagát minősíti azzal, hogy az úrnapi istentiszteletre jövő híveket, lelkészeket provokátorokként, az ellenük felvonuló, emberségükből kivetkezetten üvöltöző keresztyéngyűlölőket pedig erkölcsi felháborodásukban "megbotránkozókként" állítja be. Amennyiben a püspök nem követi meg híveinket, minden valószínűség szerint egyen-egyenként fognak ellene eljárást kezdeményezni az egyházi és világi hatóságok előtt jó hírnevük legszélesebb nyilvánosság előtt történt megsértéséért.
ifj. Hegedűs Loránt
2. frissítés: a Jobbik közleménye: A Hazatérés Temploma rendezvénye volt a szoboravatással egybekötött istentisztelet
A Horthy-mellszobor vasárnapi felavatása és a hozzá kapcsolódó ünnepi istentisztelet a Hazatérés Temploma gyülekezetének rendezvénye volt. Cáfoljuk a reformatus.hu állítását, a jobbik.hu-n megjelent, az alfahir.hu tudósítását átvevő cikkben sem állítottuk, hogy az istentisztelettel egybekötött szoboravatás a Jobbik eseménye lett volna. Ezt támasztja alá az is, hogy a szoboravatásra kiküldött sajtómeghívóban ez szerepel: „Horthy-szobor leleplezése a Gyarapodó Magyarországért Alapítvány támogatásával”.
Idén több alkalommal előfordult, hogy kormánypárti politikus szólalt fel református rendezvényen. A teljesség igénye nélkül: Fazekas Sándor miniszter a karcagi gyülekezet Trianon-megemlékezésén, Hoppál Péter Fidesz-szóvivő a Kárpát-medencei református tanévnyitó istentiszteleten, Kövér László pedig a Városligeti fasori református templom jubileumának tiszteletére rendezett eseménysorozaton mondott beszédet. A kercaszomori református templom újjászentelése alkalmából pedig számos kormánypárti politikust tüntetett ki az egyházközség, melynek részeként Orbán Viktort a gyülekezet díszpolgári és tiszteletbeli örökös főgondnoki címével tüntették ki.
A Budapest – Szabadság Téri Református Egyházközség kérte fel Gyöngyösi Márton frakcióvezető-helyettest, hogy ünnepi beszédet mondjon. A nagy formátumú református államférfit mintázó szobor megalkotását pedig számos más adományozó mellett a Jobbik pártalapítványa, a Gyarapodó Magyarországért Alapítvány is támogatta: „a jó kedvű adakozót szereti és megáldja az Isten” (2Kor 9,7)
Ezért helyreigazítási kérelemmel fordulunk minden olyan sajtótermékhez, mely azt állította, hogy a szoboravatással egybekötött istentisztelet a Jobbik rendezvénye volt. Ez az állítás azt sugallja, hogy a Jobbik kisajátította az istentiszteletet, ami a párt jó hírneve megsértésének minősül. A helyreigazítás elmaradása esetén a Jobbik megteszi a szükséges jogi lépéseket is.
(Kuruc.info)