Az Irak megszállásában részt vevő honvédeink hazahozatalát szorgalmazza a Mi Hazánk Mozgalom, mivel az Ukrajnában zajló háború miatt különösen fontos volna, hogy honvédek ne a világ másik részén, hanem gyorsan mozgósíthatóan hazánk biztonságát segítsék - írja közleményében Novák Előd országgyűlési képviselő, a Mi Hazánk Honvédelmi Kabinetjének elnöke. Alább a folytatás.
Zoom
Az 1848-49-es honvédek nem készültek Irakba
Magyarország terrorfenyegetettségét is növeli, hogy a magyar honvédek idegen megszállásokban vesznek részt. A Mi Hazánk az egyetlen párt, mely az 1848-as márciusi ifjak követelését ma is vallja: „magyar katonáinkat ne vigyék külföldre!” Szorgalmazzuk az iraki megszállásban való részvételünk befejezését is, miután az ottani parlament néhány éve hiába hozott döntést a külföldi csapatok hazaküldéséről, a magyar kormány sajnos azt közölte: ott maradnak a magyar "honvédek".
A NATO-tagságunkból fakadó szerződéses kötelezettségünk is csak arra volna, hogy egy tagállam megtámadása esetén segítsünk annak védelmében, de eddigi kormányaink túlbuzgósága miatt több külföldi megszállásban vettünk részt, hadiipari fejlesztéseink is ezt a szempontot tartották szem előtt a haza védelme helyett. A külföldi szolgálatokat előtérbe helyező, moduláris rendszerű haderőfejlesztés helyett a haza védelmét önállóan ellátni képes Honvédség összfegyvernemi tervezését szorgalmazza a Mi Hazánk honvédelmi szakpolitikája. Az idegen érdekek helyett a magyar szempontokat helyeznénk előtérbe a hadseregfejlesztés során, az afganisztáni, iraki és hasonló megszállásokra költött százmilliárdokból inkább vonzóbb itthoni javadalmazást és modernebb felszerelést, komolyabb hazai hadgyakorlatokat biztosítva honvédeinknek.
Hazánk számára a legfőbb biztonsági kihívást 2014-15 óta a soviniszta Ukrajna jelenti, amely az elmúlt évek során egyre inkább korlátozta a kárpátaljai magyar nemzetrész jogait, elnyomva és megfélemlítve a magyar közösséget. Az elmúlt néhány évben ukrán oldalról számos verbális fenyegetés érte Magyarországot, sőt két évvel ezelőtt Magyarországot Ukrajna második számú ellenségeként deklarálták. Fennáll a veszély, hogy Ukrajna fennmaradása esetén a Nyugat által felfegyverzett ukrán haderő a kárpátaljai magyarságon és Magyarországon vesz elégtételt a háborús kudarc miatt. Sajnos a magyar fegyveres erők gyengesége könnyű célponttá teszi hazánkat, és az is felettébb kétséges, hogy „szövetségeseink” segítenének-e. Ezért kell itthon állomásozzanak a honvédjeink Irak helyett.