Érdekes témájú könyvvel jelentkezett a nemzeti oldalon sokak által - méltán - tisztelt Drábik János. A könyv címénél - "Kiválasztottak" - és témájánál is érdekesebbre sikeredett azonban annak bemutatója, amelyen az előadó - a számos helytálló mellett - nem kevés meghökkentő kijelentést tett.
Azzal indított például, hogy ezt a könyvet a zsidókról a tisztelet íratta vele, mert több ezer éven át helyt tudtak állni a történelem viharaiban, olyan túlélési stratégiát mutatva fel, amely példakép lehet a magyar népnek. A könyv egyik legfőbb motívuma a tiszteletadás volt egy sokat szenvedett, de mégis sikeres nép előtt - mondta Drábik János.
Ezt a témát fejtegetve tovább, kijelentette: "Itt, Magyarországon egy jelentős számú zsidó közösség van, sikeres, akikkel lényegében a magyar népnek az együttélése, az összes probléma dacára, sikeresnek mondható." Ne kezdjünk most el a Kun Bélákkal, Rákosikkal, Gerő Ernőkkel és társaikkal való sikeres együttélésen morfondírozni, lépjünk tovább, főleg hogy az előző kijelentést sikerült fokozni is: "Kaptunk egy nagyon erős behatást jó irányba is, tehát itt nem csak arról van szó, hogy a két népnek az együttélésében voltak problémák, de valahol rokonok is vagyunk, és valahogy egymásra is tudtunk találni" - hangzott el.
Mint említettük, számos hasznos és helytálló információ is elhangzik a világot uraló bankárkasztról, annak aljas céljairól, a világállam létrehozásáról stb. - de mindez sűrű magyarázkodások és mentegetőzések közepette, melyek közül a legérdekesebb az, hogy ezek a zsidók... tulajdonképpen nem is zsidók.
Nem mind zsidók, és nem száz százalékban, akik viszont igen, azok nem vallási kötöttség alapján, nem szabad köztük és a zsidók között egyenlőségjelet tenni, ráadásul a bankárdinasztiák tagjai kabbalisták, akik nem is igazi zsidók, csak a származásuk az... (Éppen ezt szeretnék ők is elhitetni egyébként: hogy ők csak vallás, nem pedig - régiesen - faj, azaz nemzet.)
Azt is megtudjuk, hogy hiába tűnik úgy mindenkinek (vajon miért?), hogy az egész zsidóság velük tart, ez nem is így van...
Végezetül könyv "forrásai" is megérnek egy misét: a szerző ugyanis elmondja, hogy annyira vigyázott, hogy nehogy antiszemita váddal illessék a könyvét, hogy kizárólag zsidó társadalomtudósokat, történészeket, politikusokat és rabbikat kérdezett meg, hogy mondják el, mit jelent ma kiválasztottnak lenni (tehát ő nem gúnyosan használja könyvcímként a kiválasztottak szót). Egész biztosan az igazat mondták neki...
Alább látható a videó, a nézőé - és a könyv esetleges olvasójáé - a döntés joga:
(Kuruc.info)