A korábbi éveknél kisebb létszámban emlékeztek a román nacionalista szervezetek csütörtökön, a román hősök napján az úzvölgyi katonatemetőben.
A Nemzet Útja (Calea Neamului) és az Ortodox Testvériség (Fratia Ortodoxa) sokadik alkalommal szervezett felvonulást és megemlékezést az úzvölgyi nemzetközi sírkertben, de az erdélyi magyar sajtó helyszíni beszámolói szerint ezen jóval kevesebben voltak, mint a korábbi években.
Zoom
A Székelyhon.ro helyszíni riportjában arról írt és közölt fényképet, hogy a temetőben a magyarellenes Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) transzparensét is kifüggesztették, majd később eltávolították.
A Maszol.ro helyszíni beszámolója szerint a résztvevők főleg autókkal, gépkocsikkal, kisbuszokkal érkeztek, többnyire a szomszédos Bákó, Brassó és Kovászna megyéből, de a felvételek tanulsága szerint bukaresti autót is látni lehetett. A román népviseletbe öltözött megemlékezők között gyerekek is voltak.
Az emlékezés a korábbi évek forgatókönyve szerint zajlott: Tarnoveanu és társai román nemzeti lobogókkal felszerelkezve, román hazafias dalok ritmusaira, ortodox pópák kíséretében vonultak be a sírkertbe, ahol terített asztal várta őket. Itt felolvasták a szerintük ott eltemetett román katonák neveit, és mindegyik után elhangzott a "jelen" felkiáltás.
A Hargita Népe tudósítása szerint Mihai Tarnoveanu beszédében azzal vádolta a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget (RMDSZ), hogy a magyar állam segítségével "magyarosította" a sírkertet. Azt is mondta, hogy Constantin Toma dormánfalvi polgármester "az őket ért igazságtalanság jóvátételeként" állított betonkereszteket a katonatemetőben, és miután az RMDSZ bírósági feljelentést tett, "kénytelen volt a nyomásnak engedni és eltávolíttatni" azokat.
Tarnoveanu azt is mondta, hogy a magyar állam a székely megyéket és Erdélyt is "magyarosítani próbálja", a térség "politikai agresszió" áldozata, de a két szervezet megvédi a román értékeket.
A rendezvény a jelen lévő gyerekek műsorával és a sírkertben felállított román keresztek megszentelésével ért véget.
Zoom
Fotók: Pinti Attila / Székelyhon
A Nemzet Útja hívei tavaly, július 8-án állítottak fel újabb 150 fakeresztet a nemzetközi katonatemetőben az eltávolított betonkeresztek helyébe. A Hargita és Bákó megye határán fekvő, közigazgatásilag Csíkszentmártonhoz tartozó, elnéptelenedett település sírkertjéből 2023. június 29-ére virradóan távolították el a korábban törvénytelenül felállított betonkereszteket, miután jogerős bírósági ítélet kötelezte erre Dormánfalva polgármesteri hivatalát.
A moldvai város önkormányzata 2019 márciusában saját közvagyonává nyilvánította a temetőt, és áprilisban önkényesen román parcellát alakított ki a sírkertben. Korábban a temetőt a székelyföldi község gondozta, és a magyar közösség magyar katonatemetőként tartotta számon.
2019. június 6-án több ezer román megemlékező erőszakkal nyomult be a temetőbe, hogy részt vegyen a román parcella és emlékmű román ortodox felszentelésén, miután székelyek élőlánccal próbálták ezt megakadályozni. Egy héttel az erőszakos cselekmények után az illetékes román hatóság tisztázta, hogy nem az úzvölgyi katonatemetőben nyugszik az a 149 román katona, akinek a névsorolvasása is részét képezte a temető erőszakos elfoglalása utáni ceremóniának.
A sírkertben zömmel első világháborús hősök, a márványtáblák felirata szerint az osztrák-magyar, a német és az orosz hadseregnek az úzvölgyi harcokban elesett katonái nyugszanak.
(MTI nyomán)