Címerünk, himnuszunk, földünk
és történelmünk után Petőfit is ellopnák
A magyar középiskolákban írt tót nyelvi érettségi vizsga egyik kérdésében "szlovákosították" Petőfi Sándor nevét. A tesztet március 15-én írták a diákok – derül ki az Új Szó című pozsonyi napilapból.
A lap szerint "érthetetlen módon szlovákosították" Petőfi Sándor nevét a tót nyelvi írásbeli érettségi vizsgán. A diákoknak arra a kérdésre kellett választ adniuk, hogy mely magyar költő alkotásaival lehet összehasonlítani Janko Král’ műveit. A kérdésben megadták a megválaszolandó költő monogramját is: S. P, az S tetején a tót nyelv szabályai szerinti lágyítójellel.
A "helyes", ragozott válasz a kérdésre: Sándora Petőfiho. A tesztlapokat készítő Oktatásügyi Szabványosított Mérések Nemzeti Intézete (NÚCEM) a kiértékelési útmutatóban külön felhívta a tanárok figyelmét, hogy csak ez a válasz elfogadható. Ha valaki lágyítójel nélkül, Sándornak írta Petőfi keresztnevét, annak a válaszát érvénytelennek kell tekinteni. A tesztlapokat központilag is kiértékelik, így ha a tanár elismerné is helyes válasznak a „Sándora Petőfiho” alakot, a diák végül mégsem kapna ezért a válaszáért pontot. Az úgynevezett Szlovákiában az érettségi vizsgák eredményeit több egyetemen is beszámítják a felvételinél.

A "helyes" a baloldali, pirossal aláhúzva a "hibás változat" (Forrás: Bumm)

A lap által megkeresett igazgatók és tanárok felháborodásuknak adtak hangot a kérdés miatt, kiemelve, hogy éppen március 15-én, a 1848–49-es forradalom és szabadságharc kirobbanásának évfordulóján írt tesztekben ferdítették el a költő nevét. A tanárok szerint a diákok túlnyomó többsége a kérdésre "rossz választ" adott. Voltak, akiket már a kérdésben szereplő lágyítójeles monogram is megzavart. Az ügyben a lap megkereste a NÚCEM-et is. Az intézet vezetője későbbre ígért reagálást.
Az Új Szó megemlíti, hogy az ún. Szlovákiában a tót irodalmi tankönyvekben is magyar írásmóddal szerepel Petőfi neve. A költő neve egy 2002-es, a tót általános iskolák számára összeállított irodalmi tesztben is szerepelt, ám ott is lágyítójel nélkül.
(MTI nyomán)