Dan Voiculescu azt állítja, a Székelyföldön élő románok a magyar többség elnyomásával szembesülnek. A szenátus alelnöke tegnap nyílt levelet küldött Traian Basescu államfőnek, melyben kijelentette, elfogadhatatlannak tartja, hogy az erdélyi románságot kisebbségként kezelik a magyar többségű megyékben, az államelnöki hivatal pedig karba tett kézzel tűri ezt az állapotot.
„Traian Basescu államfő hét év alatt semmi jelentős intézkedést nem hozott annak érdekében, hogy a Hargita és Kovászna megyében élő románok saját hazájukban otthon érezhessék magukat. Úgy tűnik, Traian Basescu számára fontosabb több százezer magyar szimpátiája, mint az erdélyi románság sorsa” – fogalmaz nyílt levelében a Konzervatív Párt (PC) volt elnöke.
Voiculescu elfogadhatatlannak tartja, hogy a sepsiszentgyörgyi önkormányzat 119 alkalmazottja közül senki nem román anyanyelvű.
„Sepsiszentgyörgy lakosságának 74 százaléka magyar etnikumú, míg a románok 22 százalék arányban vannak jelen. Az etnikai arányok ellenére az ott élő románoknak esélyük sincs, hogy egy állami intézményben szerepet vállaljanak. Egyértelmű etnikai diszkriminációról van szó, mely fölött az államelnöki hivatal szándékosan szemet huny.
A magyarellenes pártelnöknek nem ez az első ilyen jellegű kirohanása: korábban Az erdélyi románok jogállása című, Románia alkotmányának előírásaira alapozó iratot állított öszsze, állítása szerint azzal a céllal, hogy a székelyföldi autónómia-törekvéseket „csírájában elfojtsa”.
(Krónika)