Törvénysértés:

A választási eljárásról szóló, kétharmados parlamenti többséggel elfogadott, 1997. évi C. törvény így rendelkezik:

61. § (4) A szavazóhelyiséget a szavazás ideje alatt nem lehet bezárni, és a szavazást nem lehet meghosszabbítani…

71. § (1) A szavazatszámláló bizottság elnöke 19 órakor a szavazóhelyiséget bezárja. Azok a választópolgárok, akik a szavazóhelyiségben vagy annak előterében tartózkodnak, még szavazhatnak. Ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.

(2) A szavazás lezárása után szavazatot nem szabad elfogadni.

Következésképpen, mindazokban a szavazókörökben, ahol 2010. április 11-én mások is szavazhattak, mint azok, akik 19.00 órakor a „szavazóhelyiségben vagy annak előterében tartózkodtak”, súlyos törvénysértést követtek el. Ezekben a szavazókörökben meg kell semmisíteni a választások eredményét, a törvénysértés elkövetőit és az azt engedélyező országos vezetőket pedig az általuk okozott kár mértékével arányosan el kell marasztalni.

Tévedés vagy csalás. Felcserélt jegyzőkönyvi adatok:

Bács-Kiskun megye 06. számú egyéni választókerületében, Izsákon, az 5. sz. szavazókörben történt:
A Jobbik jelöltjére 82-en, az MSZP jelöltjére 45-en szavaztak. Ezzel szemben a jegyzőkönyvben fordítva tüntették fel az eredményt. A városi képviselő testület egyik tagja felhívta a jegyző figyelmét arra, hogy ordító a különbség: egymásnak fordított tükörképe a két pártra, illetve annak jelöltjeire leadott szavazatok száma. Ennek ellenére az eredmény fölülvizsgálatáról hallani sem akartak, és hazaküldték a panasztevőt. Ám a panasznak mégiscsak lett foganatja, mert még aznap este összehívták az 5. sz. izsáki szavazókör szavazatszámláló bizottságát, és megállapították, hogy valóban „tévedés” történt: a Jobbikra adott szavazatok számát az MSZP rovatába, az MSZP-re adottakat pedig a Jobbik rovatába írták! A tévedés itt összesen 74 szavazattal torzította a két párt jelöltének eredményét. Természetesen a Jobbik kárára.

A jegyzőkönyveket itt újraírták. A „hibát” itt kijavították. De másutt?

Kérdés, hogy ilyen és ehhez hasonló „hibát” 2010. április 11-én a tizenegyezer szavazókör közül hányban követtek el, és ezek a „tévedések” összesen hány szavazatot jelentenek? Hányszor „tévedtek” az MSZP, hányszor az LMP, hányszor az MDF javára?

Azt tudjuk, hogy 2004. december 5-én, a külhoni magyarok magyar állampolgárságának visszaállításáért kezdeményezett népszavazáson legkevesebb 1154 szavazókörben írták az IGEN-ekre adott szavazatok számát a NEM-ek rovatába és fordítva. Az akkori „hibasorozat” 600.000 szavazattal csökkentette az IGEN-ek számát, és ugyanannyival növelte a NEM-ekét.

A választási eredmények hivatalos törvénysértésen alapuló, többórás késleltetése lehet, hogy nem függ össze mindezzel, de lehet, hogy igenis összefügg. Az érintettek figyelmének elterelésével mindenképpen.

A szavazatoknak a Jobbik kárára történő jegyzőkönyvelésére – bőséges 2004-es tapasztalatunk birtokában – tegnap este sms-ben felhívtam Vona Gábor és vezető politikustársai figyelmét. Miután visszajelzést nem kaptam, ezennel nyilvánosan is tájékoztatom őket.

A 72 órás óvási határidő holnap este jár le.

2010. április 13-án

Patrubány Miklós István Ádám,
a Magyarok Világszövetségének elnöke

(Továbbította az MVSZ Sajtószolgálata)