Orbán Viktor nagyot alakított az ájtatos farizeus szerepében pénteken az Országház Felsőházi termében tartott Antall József-emlékülésen, amelyet a néhai miniszterelnök halála huszadik évfordulóján rendeztek. Nem titkoltan a választási kampány részeként: szükség van az MDF nosztalgikus maradványaira is, minden szavazat számít.
Zoom
Régóta tudjuk, hogy Viktorunk szeret feltűnni a középszerű vidéki színészek adottságaival, de hogy ennyire lesüllyedjen a vásári mutatványosok szemfényvesztő színvonalára, azt legfeljebb a bazári majmok ugróiskoláját aktualizáló Deutsch Tamás vetíthette volna előre, ám ki gondolta volna a poltikai erkölcsök ilyen fokú romlását?...
Annak idején, 1982-ben az állambiztonság így jellemezte környezettanulmányában a feltörekvő, karrieréhes Orbán Viktort:
...esetenként öntelt, beképzelt, rátarti magatartást tanúsít... társaihoz való viszonyában néha képmutató, érdekcentrikusság jellemzi. Képességeit közepesre értékelik... ideáljai a szellemi foglalkozást gyakorlók, ezek közül is azok, akik nyilvánosan szerepelnek. Középiskolában KISZ-tag volt, társadalmi megbízatásait megelégedésre végezte. Intenzitása mindenkori érdekeinek függvénye. Tudati fejlődését pozitív irányban jelentősen elősegítette apja sokrétű társadalmi elfoglaltsága, MSZMP-tagsága. Az iskolában szervezett nemzeti és nemzetközi ünnepekre tudatosan készült, azokon részt vett. Összességében társadalmi rendszerünkhöz hű fiatalnak jellemzik.
Orbán tegnap azokat a szocialista és liberális politikusokat ostorozta, akik Antall Józsefet még életében gúnyolták, és engesztelhetetlenül lejáratni igyekeztek. Csakhogy akik ott voltak az első szabadon választott magyar Országgyűlésben, jól tudják: Orbánnál jobban kevesen kritizálták elszánt dühvel a miniszterelnököt. Orbán szüntelenül bizonyítási kényszerben szenvedett: ő, mint az SZDSZ ifjúsági szervezetének tartott, focizgató szakkollégista különítmény csapatkapitánya, mindenkor radikálisan liberálisabb Kis Jánosnál, Pető Ivánnál, Tölgyessy Péternél, Haraszti Miklósnál, Tamás Gáspár Miklósnál, s a többi harsány madarasnál. Azt demonstrálta alig érthető hadarással, hogy ő megérdemelten volt Soros György jóvoltából ösztöndíjas Angliában, az oxfordi Pembroke College-ben, ahol az angol liberális filozófia történetét tanulmányozta. Miután 1990-ben hazatért, pártfogói elégedettségük kifejezéseként 1992-ben a Liberális Internacionálé alelnökévé választatták.

Meg kellett hálálnia a bizalmat. Innen a szüntelen támadás a porosan konzervatív miniszterelnök személye ellen, aki lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke kíván lenni. Ami pedig az Antall vezette koalíció keresztény elkötelezettségét illette, megvetésének úgy adott hangot a liberális feltörekvő a Fidesz-frakció élén, hogy amikor a KDNP padsoraiból szólásra jelentkezett valaki, Orbán hangosan megjegyezte:
"Térdre, imához, jönnek a csuhások!" S ilyenkor legtöbbször kiment a teremből. Ugyanígy tiltakozott a Trianon-megemlékezés ellen is. 1990. október 25-28. között, a taxisblokád idején pedig ő vágta a legdurvábban Antall szemébe, hogy "hazudott a kormány!" Antall József kormányprogramjáról mindjárt májusban nyegle nagyképűséggel jelentette ki felszólalásában:
"...nincs kormányprogram, csak irányelveknek nevezett fogalmazvány, kívánságokat tartalmazó kijelentések laza gyűjteménye. Ami itt folyik, azt valójában alkalmatlan tárgyon elkövetett megvitatási kísérletnek kellene tekintetni."
Mintha mindez meg sem történt volna, Kövér László a mostani megemlékezésen magasztos magabiztossággal kijelentette: "1990-ben Magyarország kilépett a hazugság zsákutcájából és azonnal meg is találta a maga felkészült, realista és lényeglátó vezető politikusát, Antall Józsefet." (Szegény pápai baloldali család sarja, ő csak tudja...)
Kónya Imre - Antall egyik legjobban mozgatható karrierista bábja - azt találta mondani az ünneplő nosztalgiázóknak, hogy
...másként alakul az elmúlt húsz év, ha Antall József életben marad...
Hát igen, ha Antall megérhette volna, hogy a saját szemével lássa, amint 1996-ban Kónya Imre, Kónyáné Kutrucz Katalin, Szabad György, Szabó Iván, Szabó Tamás, Jeszenszky Géza, Kulin Ferenc és néhány más "hűséges" puccsszerűen kiszakít az MDF-ből egy tehetetlen értelmiségi szárnyat és megalakítja a Magyar Demokrata Néppártot, amely teljes sikertelenségre és kudarcra ítéltetett...
És jött, mert szépkorára elmaradhatatlanul szeret szerepelni Boross Péter, aki elhomályosuló tekintettel jelentette ki Antallról:
... ahol megjelent, a dolgok formát kaptak, egyéniségének kisugárzása, és ereje rendet teremtett ott, ahol zűrzavar volt, kereszténydemokrata szellemiségű irányultsága egyértelművé vált.
Jaj, be szép, mily megható. Utoljára augusztus 26-án, a Gellért Szállóban, 85. születésnapja alkalmából rendezett fényes ünnepségen láttuk ehhez hasonló elérzékenyült tekintettel, könnyes szemekkel az egykori belügyminisztert, a titkosszolgálatokat felügyelő volt államtitkárt, amikor legkedvesebb ügynöke köszöntötte vezérszónokként. Ki volt ő? Hát a "Lawrence" fedőnevet viselt titkos megbízott , a III/III, a politikai rendőrség egyházi elhárítója: az a részeges Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök, aki most a cigóknak akar lakótelepet építeni Szegeden.
Mi most két korábbi tanulmánnyal idézzük fel Antall József és Orbán Viktor valós kapcsolatát. Mindkettő szerzője dr. Ilkei Csaba tudományos kutató, egykori (1990-1994 között) országgyűlési képviselő.
(Kuruc.info)