Az immár milliós nagyságrendű sáskajárás következtében kialakult kaotikus állapotok közepette végre egy örömteli hír is áthatja a németek amúgy elég sivár lelkivilágát: 2016. január 15-én jelenik meg 70 év után először Hitler Mein Kampfjának új kiadása Németországban. A hírek szerint nem lesz cenzúrázva, de bőven ellátják majd kritikus kommentárokkal. Egy kiválasztott történész csoport ugyanis már 2009 óta azon dolgozik, hogy Hitler minden sorát megcáfolja. Nem lesz könnyű feladat! Az eredetileg 800 oldalas műből így 2000 oldal lesz, tehát 1200 oldal csak kommentár, és a kétkötetes könyv 59 euróba fog kerülni.
Zoom
A közhiedelemmel ellentétben a Mein Kampf nem volt betiltva Németországban! Csak az történt, hogy a háború után a megszálló amerikaiak rövid ideig hadizsákmányként lefoglalták, aztán a bajor államra ruházták át a szerzői és kiadói jogokat. Ezek a jogok most, 2015. december 31-én, hetven év után végleg érvényüket vesztik. Eddig a bajorok ezekre a jogokra hivatkozva egyszerűen megtiltották, hogy bárki újból kiadhassa vagy sokszorosítva terjeszthesse. Hogy ez mennyire sikerült, arról majd a későbbiekben.
A Mein Kampf Hitler életében, tehát az első, 1925-ös kiadástól kezdve 1945-ig 12 millió példányban jelent meg Németországban, beleértve a leggyakoribb népi kiadást (Volksausgabe) és a különböző különkiadásokat, amelyek közül volt bőr- és díszkötéses, egy vagy kétkötetes, kisebb és nagyobb méretű.
Zoom
Könyvészeti szempontból talán az 1939-es, kék bőrkötésben, aranyozott betűkkel és egy kard grafikájával napvilágot látott díszkiadás viszi el a pálmát, amit a Führer 50. születésnapja alkalmából jelentettek meg.

Szükséges megjegyezni, hogy a könyv egészen 1930-ig két külön kötetben jelent meg, hiszen eredetileg a szerző is külön írta a köteteket, majd 1930-tól összevonva adták ki, de a kétkötetes kiadás alkalomadtán továbbra is megmaradt. Szintén a hiedelmekkel ellentétben nem volt kötelező megvásárolni, és nem is ingyen osztogatták. A negyvenes évek elejétől a házasulandó ifjú párok részére készült ugyan egy különkiadás is, amit a házasságkötésük alkalmával ajándékba kaptak, de ezen kívül a könyvet meg kellett venni. És meg is vették! Mind a 12 millió német nyelvű példányt!
Zoom
És akkor még nem is beszéltünk a Hitler engedélyével idegen nyelveken kiadott kötetekről! Sőt, az engedélye nélküli kiadásokról sem! És arról sem, hogy a halála óta hány nyelven és hány országban látott újra meg újra napvilágot. Nyugodtan kijelenthető, hogy a Mein Kampf összességében talán a világtörténelem legnagyobb példányszámban kiadott könyve egy politikus tollából. Hasonlóan, ahogy még soha nem írtak annyi könyvet, nem készítettek annyi fényképet és filmfelvételt egyetlen történelmi személyiségről sem, mint Adolf Hitlerről. Persze nem is hazudtak még soha senkiről sem annyit, mint róla.
A könyv eredeti kiadását mindvégig a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt házi kiadójának számító Franz Eher utódai (Frz. Eher Nachf., G.m.b.H., München) jegyezték, rajtuk kívül senki nem adhatta ki. Adolf Hitler pedig szerzőként magától értetődően szintén milliomos lett az évek során. Ettől függetlenül, és mint az akkori Európa legnagyobb hatalommal rendelkező államférfija, élete végéig kimondottan puritán életet élt.
És most engedtessék meg nekem egy privát megjegyzés. Magyarországon sokan abban a tévhitben szenvednek, hogy Hitler a Mein Kampfban negatívan vélekedett a magyarokról, és ezeket a részeket aztán a magyar kiadásokból egyszerűen kivették. Szeretnék megnyugtatni mindenkit! Alkalmam volt az eredeti, német nyelvű Mein Kampf összes kiadását áttanulmányozni az elsőtől az utolsóig, de azokban sehol sem található egyetlen negatív megjegyzés sem a magyarokról. Ez az igazság! És aki mást mond, az hazudik! És, hogy kik azok, akik ebben a témakörben összevissza hazudoznak, hamisítanak, azt ugye nem szükséges bővebben kifejtenem? Hitlert egyszerűen nem tudják sem lenyelni, sem pedig kiköpni. Bárhogy is próbálkoznak. És ez még nagyon sokáig így is fog maradni.
Ezután a szükséges bevezető után térjünk akkor vissza írásom valódi témájához.
A Mein Kampf újbóli német kiadása miatt természetesen már megkezdődött a szokásos sipítozás és rettegés. A rettegőket az sem nagyon nyugtatja meg, hogy az új kiadás szerkesztői „3500 kritikus történelmi megjegyzéssel fogják a könyvből áradó felmérhetetlen veszélyt megfékezni, ami még ma is rettenetes hatással járhat. A Mein Kampf Hitler emberiségellenes ideológiáját terjesztette, a zsidókat a népek között élő parazitáknak és a zsidó fajt világpestisnek mutatta be”.
Hitler egyik életrajzírója, Ralf-Georg Reuth kijelenti: „A Mein Kampf szolgált a Holokauszt ideológiai alapvetésének, amelynek következtében 6 millió zsidót gyilkoltak meg”. (Az egy csöppet sem zavarja a neves történészt, hogy a könyvben egy szó sincs a zsidók kiirtásáról, csak kitelepítéséről!) Csak úgy mellékesen tenném hozzá, hogy Hitler könyvén kívül létezik még legalább két tucat korabeli, hasonlóan zsidóellenes könyv, amelyekhez képest a Mein Kampf zsidóellenessége szinte polkorrektnek tűnhet. Róluk azonban senki nem beszél.
A kiadást gondozó müncheni Kortörténeti Intézet szerint nincs ok aggodalomra, hisz nem nagyon érdekli majd az embereket „a zsidógyűlölő Hitler zavaros és borzasztó nyelvezettel papírra vetett visszataszító harci irata” s ezért először csak 4000 példányban dobják piacra. (Valószínűleg bíznak a hetven éve tartó agymosás nem lebecsülendő hatásában.)
Itt álljunk meg egy pillanatra. A rettegőknek a nagy szorongások közepette azért arra még marad ideje, hogy feltegyék a számukra igencsak jelentős kérdést:
„Ki fogja ezt megvásárolni, és vajon ki fog keresni ezen...?”
Egyesek – na vajon kik ők? – egy zseniális ötlettel álltak elő. Egy valódi zsidó csodafegyverrel. Úgy gondolják, „mivel a könyvet javarészt biztosan az örök javíthatatlanok fogják megvásárolni, a bevétel egy részét a menekültekre kellene fordítani, mert így a neonácik akaratuk ellenére legalább valamit jót is cselekednének”. Így a kecske is jóllakna, a káposzta is megmaradna, és csodák csodájára még a Führer is támogatná a migránsokat. Nagyon nagy lehet a baj, ha ilyen módszerekhez kell folyamodni.
A kiadó természetesen egyetért a zseniális ötlettel, mert ugye Hitlerrel nem lenne erkölcsös dolog pénzt keresni!
Végül van egy rossz hírem a nagy ötletgazdák számára. A „sötét agyú, nagypofájú neonácik” – ahogy a divatos közbeszéd nevezi őket – biztosan nem fognak bestsellert csinálni ebből az új kiadásból. Egy egyszerű okból kifolyólag: nekik ugyanis már régóta megvan, méghozzá eredetiben. Ahogy már korábban írtam, a Mein Kampf nincs betiltva Németországban, ami azt jelenti, hogy bárki szabadon vásárolhat magának a számos online és egyéb antikváriumban elfekvő eredeti példányokból. Ha van rá pénze! Naponta akár 10 darabot is. Az egykor 12 millió kiadott példányból van még bőven. Igaz, hogy drágább, mint az új kiadás lesz, de legalább nélkülözi a zagyva kommentárokat! Aztán az sem mellékes, hogy az internetről már régóta ingyen is letölthető.
Dobszay Károly - Kuruc.info