Talán még többen emlékszünk Zuzana Falathová ügyére, aki manapság már Falath Zsuzsannának hívja magát, ő az a történész hölgy, aki bár szlováknak született, szlovák identitású volt, és így lett muzeológus Pozsonyban, de néhány évvel ezelőtt inkább hajlott az objektív történelemszemlélet felé (interjút adott akkoriban a Magyar Hírlapnak  ), ráadásul felfedezte, hogy magyar felmenőkkel is bír, ezt pedig nem nézték jó szemmel a szlovák soviniszták, és kirúgták 2019-ben munkahelyéről, a pozsonyi városi múzeumból.
Zoom
Kép: Mandiner
Tehát a magyar gyökerekkel is rendelkező szlovákként, amikor rájött, hogy az iskolában magyarellenes történelmi hazugságokkal tömték a fejét, és rádöbbent, hogy a szlovákság zöme s még szakmabelijei is teljesen rabjai ezeknek a nemzeti mítoszoknak. Ezt a véleményét nem tudták megemészteni a múzeumban, és elbocsátották, de nem adta fel, pert indított, amit hosszú évek után most meg is nyert.
– A pozsonyi városi múzeumban, munkahelyén kiközösítették, s megalázó huzavona után elérték, hogy távozzon, amit utóbb átszervezéssel indokoltak. A sértett azonban ügyvédjével, Nagy Dáviddal perre ment, két évvel ezelőtt első fokon meg is nyerték a munkaügyi pert, s ezt követte most a másodfok – emlékeztet a Mandiner. A fideszes lap ezen alkalomból interjút készített vele, s ügyvédjével, Nagy Dáviddal.
„A pozsonyi kerületi bíróság másodfokon hozott döntése négy év pereskedésre tett pontot: érvénytelen az elbocsátása” – foglalja össze Mandiner kérdésére Nagy Dávid a Zuzana Falathová – Falath Zsuzsanna – ügyében hozott ítélet lényegét, amely azonnal jogerőre emelkedik, amint hivatalosan átveszi a múzeumot képviselő ügyvédi iroda is a végzést, vagyis két héten belül.
Örvendetes hír ez tehát, és sokan gratulálhatunk a kitartó küzdelméhez, amit most eredmény koronázott. Azonban újra rögzítenem kell néhány gondolatot, ami tágabb értelemben e témát érinti. Tehát a szlovák sovinizmust és a magyarsághoz való viszonyukat.
Óriási tévedésben vannak azok a szlovákok, akik ezért sértegették, fenyegették, sőt, a halálát kívánták Falath Zsuzsannának, hiszen arról is értesülhettünk, többek egyenesen a Dunába akarták dobni, mint „magyar ügynököt”. Mégpedig azért vannak hatalmas tévedésben, mert ha erre építik nemzeti identitásukat, az egy bibliai hasonlattal élve olyan, mint az ember, ki homokra építette házát, minek következtében az első vihar össze is döntötte. Ez nem kevesebbet jelent, minthogy egyetlen nemzet büszkesége, patriotizmusa sem épülhet hazug alapokra. Ha ők saját nemzeti énképüket elsődlegesen a magyarság és az igazság ellenében határozzák meg, annak nem sok köze van a valódi nemzeti gondolathoz, az közönséges sovinizmus.
Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy látható, milyen kihívásokkal néz szembe a 21. században Európa, gondolok itt elsősorban a migrációs válságra, vagy arra, ez a század nagy valószínűséggel civilizációk, kultúrkörök összecsapásának színtere lesz. Magyarul az dől el, Európa nemcsak hogy megmarad-e Európának, mert ettől jelen pillanatban is igen távolodik, hanem hogy vissza tud-e találni saját identitásmegőrző gyökereihez, közös alapjaihoz, vagy menthetetlenül, a természet kérlelhetetlen vastörvénye alapján a gyengébbet kiszorítják, és az iszlám hódítja meg kontinensünket.
Ez (is) döntő kérdés lesz századunkban. Ebben a kontextusban helyes megragadnunk a jövő kihívásait.
Persze, nyilván még erre hivatkozva sem hunyhatunk szemet a felett, ha a magyarságot bárhol a lehető legkisebb jogsérelem éri, de akkor sem maradhattunk csendben, ha valakit, mint Zuzana Falathovát azért hurcolják meg, mert nem hajlandó elfogadni a múltat meghamisító narratívát.
Lantos János – Kuruc.info
Kapcsolódó: