Az első rész itt olvasható.
Dániában, Finnországban és Svédországban is csődöt mondott a muszlim bevándorlók integrációja 
A tanulmányban feltárt, bevándorlókkal, bevándorlással összefüggő problémák nem kizárólag Hollandiára korlátozódnak. Számos tudományos munka látott napvilágot Európa országaiban, amelyek szintén kijózanító képet adnak a multikulturalizmus „áldásairól”. Íme néhány statisztikai adat: 
Zoom
Dániában 73%-kal magasabb a bevándorlók (menekültek) által elkövetett bűncselekmények száma, mint a dánok által elkövetetteké. Különösen a szomáliaiak felülreprezentáltak az erőszakos bűncselekmények tekintetében. 
Finnországban és Svédországban a különösen kegyetlenül végrehajtott szemérem elleni bűncselekmények nagyobb részét, (77%) afrikai és közel-keleti bevándorlók követik el. Például Finnországban két afrikai bevándorló a kétéves gyermeke szeme láttára erőszakolta meg annak édesanyját a nyílt utcán. Érdekes adat Svájcból, hogy a börtönökben fogva tartottak 67,9%-a bevándorló.
Az Egyesült Királyságban, különösen Londonban jelent akut problémát a bevándorlás. Az erőszakos, életellenes bűncselekmények több mint 60%-át afrikai, elsősorban szomáliai, leshotói bevándorlók követik el. Londonban az összes megoldott bűncselekmények egyötöde köthető bevándorlókhoz, ebből a szexuális bűncselekményeknek egyharmada, a lopások, rablások fele köthető nem brit állampolgárokhoz. 
Hollandia mellett szintén kirívó példa a liberális bevándorláspolitikájáról elhíresült, mára már Európában az erőszakos nemi közösülések számát tekintve vezető szerepet betöltő Svédország (világviszonylatban második, csak Leshoto előzi meg). 
Svédországban a határok idegenek előtt való megnyitása óta 300%-kal nőtt az erőszakos bűncselekmények, 1472%-kal az erőszakos nemi közösülések száma. A Svéd Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (BRA) 2011-es tanulmánya szerint abban az évben 29 ezer svéd nő jelentett erőszakot a rendőrségen. 1975-óta Svédország lakossága 8 millió 200 ezer főről 9 millió 700 ezer főre nőtt. A növekedés szinte kizárólagosan a bevándorlásnak köszönhető. Ezzel egyenes arányban mintegy 300 %-kal nőtt az erőszakos bűncselekmények, ezen belül 1472%-al az erőszakos nemi közösülések száma. Természetesen a politikailag korrekt svéd politikusok és a liberális média itt is igyekszik palástolni, torzítani a valóságot. Buzgó módon igyekeznek magyarázni a jelenséget.
Megdőlt az a korábban előszeretettel hangoztatott mítosz, amely szerint a nőket otthonukban érheti legtöbb esetben az erőszak (házasságon belüli erőszak). Bebizonyosodott, hogy az esetek 58%-ban az áldozat számára ismeretlen volt az elkövető. Egy ismert újságíró, Michael Hess, aki évekig élt muszlim országokban, és így alapos ismereteket szerzett az iszlámról, 2013-as kommentárjában rámutatott, hogy az erőszakos esetekben a bevándorolt muszlimok jóval felülreprezentáltak, az esetek 85%-át bevándorló vagy annak leszármazottja követi el. Hess konklúzióját számos tanulmánnyal igazolta, azonban gyűlöletbeszéd miatt felfüggesztett börtönre ítélték.
Szintén a bevándorláshoz köthető új bűnelkövetési forma a csoportos erőszak, ami addig ismeretlen fogalom volt a svéd kriminalisztikában. Álljon itt egy tipikus példa: 2015 februárjában nyolc svéd férfi brutálisan megerőszakolt egy fiatal nőt egy finn kompon, állította a liberális média. A valóság ezzel szemben az, hogy a szerencsétlen lány támadói közül hét szomáliai, egy pedig iraki bevándorló volt, közülük egy sem rendelkezett svéd állampolgársággal. 
Számtalan tanulmány foglalkozik az európai hagyományokat és a keresztény értékeket fokozatosan háttérbe szorító iszlamizálódás folyamatával is. Egy 2013-as Gatestone-tanulmány szerint az európai muszlimok jelentős része gondolja úgy, hogy a saría törvényeknek az európai jogrend felett kell állniuk. Egy 6 országban végzett felmérésben a megkérdezett muszlimok 65%-a gondolta úgy, hogy a saría fontosabb, mint az ország törvényei, ahol élnek. 60%-uk úgy gondolta, hogy a muszlimoknak vissza kell térniük a gyökereikhez.
Ezen muszlimok által képviselt nézetek képezik az iszlám fundamentalizmus alapját. Az iszlám fundamentalizmus egyes kutatások szerint legerősebben – talán némileg meglepő módon – Ausztriában van jelen, ahol 79% vélekedik hasonlóképp. A felmérés szerint a vallási fundamentalizmus jelentős mind a fiatalok és az idősek körében, továbbá a muszlimok több mint 60%-a kifejezetten ellenséges a nem muszlimokkal szemben. 
Felhasznált források:
(Kuruc.info)