Alapvetően három csoportba sorolható egy ember élete: hasznos, lényegtelen, káros. Bár a lényegtelen életet élő emberek csoportja sokszor mindenki számára egyértelmű, hogy ki tartozik a hasznos és a káros csoportba, vita tárgya lehet. Míg a lényegtelen életet élők is részei a körforgásnak, és néha fontos leszármazottnak adnak életet, így visszatekintve az ő életük is hasznossá válik, addig a káros karaktereknél sokszor nincs ilyen felmentő tényező. De ki káros, és mire káros? Ki mire hasznos? Sok szempont vehető itt figyelembe, de alapvetően az, akinek élete egy érték jobbítására, megóvására hatott, aki egy érték evolúciós túlélési és fennmaradási esélyeinek növeléséhez járult hozzá – a személy minden esetleges hibája ellenére –, és halálakor életmérlege ez irányba billen, hasznos életet élt.

Az amerikai fehér nacionalista vezető, elemző, író és szervező William Luther Pierce (1933-2002) egy hasznos életet élt a National Alliance (Nemzeti Szövetség) élén a fehér ember mint érték képviseletével. Pierce utolsó éveiben párszor felidézte kedvenc vikingkori eddaszerű költeményét, melyet ebben a fordításban használt:

A jószág meghal, és a társak is meghalnak,
és így hal meg az ember maga is;
Egy dologról tudok, ami soha nem hal meg:
A halott ember tetteinek híre...

Pierce ezen sorok szerint élte életét: a költeményből származik életrajzi könyvének a címe is, melyet egy rá barátsággal tekintő professzor, Robert S. Griffin írt 2000-ben. A könyv, bár több kiadónak tetszett, nem került akkor kiadásra nyomtatásban, mert „nem venné meg senki” – mondták. Griffin végül a Barnes & Noble digitális könyveket leközlő honlapján adatta ki, ahol egy ideig a legnépszerűbb digitális könyv volt, s a teljes toplistán is végül szerepelt volna a bennfentesek szerint, ha zsidó nyomásra nem kerül visszavonásra onnan (a szervezet 2000. október és november havi hírlevelei szerint).

A Zsidó Politikai Kutatóintézet általi egyik 2002-es tanulmány (Durham, 2002) szerint „a National Alliance az egyik legfontosabb, talán a legfontosabb amerikai szélsőjobboldali szervezetté vált”. Pierce politikai aktivitása nagyjából lefedte az amerikai társadalom feltehetően végzetes és – békés eszközökkel – visszafordíthatatlan átalakulásának megszilárdulását, így érdemes megismerni munkásságát és hagyatékát: mit tanulhatunk történetéből?
 
Zoom
William L. Pierce középiskolás korában

Pierce átlagos amerikai családba született, de rendkívül jó kognitív adottságai miatt ösztöndíjjal sikeresen elvégezte tanulmányait, és az 1960-es évek elejére, harmincas éveinek kezdetén már állandó fizikaprofesszor az Oregon Állami Egyetemen. Ekkor már a kevésbé figyelmes fehér ember is láthatta, hogy gyökeres változás irányába tart az ország: a dominánsan zsidó „polgárjogi” aktivizmus fajkeveredést kivívó eredményei, az obszcenitás és degenerált hedonizmus törvényileg immár támogatott formái (Garland, 2017), az 1965-ös bevándorlási reform általi nem fehér tömegek beáramlása az országba (mely reformot messzemenően zsidó befolyás eredményezte, lásd: MacDonald, 1998; 2022) és a hagyományos Amerika (egy európai, keresztény civilizáció) szétesése rohamléptekben zajlott.

Zoom
„Tudta, hogy a mérföldkő 1964. évi polgárjogi törvény vázlatát a Reformjudaizmus Vallási Akcióközpontjában írták? Ma elkötelezettségünk a modern kori #polgárijogok mellett olyan hévvel folytatódik, mint bármikor


Pierce megházasodott és két fia született, de idővel erős késztetést érzett arra, hogy ne csak passzívan, ökölrázással figyelje a folyamatot, hanem az ellen aktívan, egész életét, napjainak lehető legtöbb idejét az ellenállásra fordítsa. Elhagyta biztonságos egyetemi állását, hogy teljes mértékben az aktivizmusra koncentrálhasson. Először a John Birch Society nevű szervezettel próbálkozott, de elfoszlottak reményei a csoport kapcsán, amikor azok túlságosan a kommunizmusra koncentráltak, és nem voltak hajlandók a kibontakozó probléma faji dimenzióját is nyíltan kezelni. Ekkor látott a hírekben egy rövid beszámolót egy provokatív figuráról: George Lincoln Rockwell, az akkor Amerikai Náci Párt nevet viselő párt vezetője került baloldali aktivistákkal összetűzésbe egy egyetemen, de pár mondatot sikeresen becsúsztatott a riportba. Pierce érdeklődését felkeltette a férfi, így írt neki, mellyel kezdetét vette egy többéves munkakapcsolat.

A karizmatikus, jó humorral megáldott szónok Rockwell egy vitás figura volt, és máig az maradt, hiszen előszeretettel menetelt és provokált társaival horogkeresztes egyenruhákban, szókimondó transzparensekkel. Rockwell szerint minderre figyelemfelkeltésért volt szükség, hogy áttörjék a média ingerküszöbét, és beszámoljanak róluk. Pierce esetében ez működött: ha egy másik államban az elhallgatás homályában működtek volna, talán sosem hallanak egymásról, így viszont egy pár másodperces beszámoló történelmi folyamatot indított el Pierce életében. Ennek ellenére Pierce maga sem kedvelte a Rockwell-féle stratégiát:

„Rockwell bátor és őszinte volt, és nem volt baja az önbizalommal” – válaszolta Pierce. „Sokan rettegnek attól, hogy népszerűtlen dolog kapcsán nyilvánosan foglaljanak állást, de Rockwell nem. Ő nem félt kiállni, és vállalni a rágalmakat és a verést. Ezt csodáltam. De ő egy extravagáns showman volt, ez volt a stílusa, és nekem ezzel problémáim voltak. A szenzációhajhász megközelítés, a reklámfogások és így tovább, egyszerűen nem volt méltóságteljes, ostobaságnak tűnt; és tényleg, amiről mi beszélünk, az nem vicc tárgya. Ha az ember olyan show-t csinál, mint ő, hogy az Amerikai Náci Pártnak nevezi magát, és horogkeresztes transzparenseket lobogtat a Fehér Ház előtt, ha felbujtó hangnemben lép fel, a legtöbb józan gondolkodású ember, még ha nemzetiszocialistának is tartja magát, akkor is habozni fog, hogy belekeveredjen egy ilyen cirkuszba.” (Robert S. Griffin: The Fame of a Dead Man's Deeds, 2000, 105. o.)
1967-ben a komolyabb Nemzetiszocialista Fehér Ember Pártja lett a nevük, de még abban az évben orvgyilkosság áldozata lett Rockwell (agyonlőtték). Pierce ezidőtájt a párt hírleveleit és egyéb lapjait intézte, aminek köszönhetően elég tapasztalatra tett szert, s idővel az éppen megszűnni készülő National Youth Alliance (Nemzeti Ifjúsági Szövetség) vezetését vette át, és saját elképzelése szerint igyekezett felépíteni azt nemzetiszocialista szellemben. Ez később az ifjúsági jelzőt elhagyva élete végéig ellátta feladattal. A szervezetnek az Illinois-i Egyetem klasszikusokat oktató professzora, Revilo P. Oliver (akinek neve egy palindróma: visszafele is ugyanaz) volt az eredeti tanácsadója, akinek értelmiségi munkássága maga is figyelemre méltó. Oliver javasolta Pierce-nek, hogy próbálja meg szépirodalmi munkával felkelteni az emberek figyelmét. Ennek lett az eredménye A Turner-naplók (The Turner Diaries) című, később világhírűvé és hírhedtté vált könyve (Andrew Macdonald név alatt), melyet eredetileg szervezetének Attack! nevű lapjában közölt le részletekben az 1970-es évek végén. A történetben egy fehér férfi, Earl Turner, olyan szervezetet hoz létre, mely forradalmi céllal, terrortámadások sorozatával megbuktatja a kormányt, levadásszák és kivégzik a fajkeverőket és a politikai, médiabeli árulókat, majd mindez világszerte elterjed, és a Turner által gerjesztett folyamat világuralomra tör. A figyelemfelkeltésnek szánt anyag nem volt könyvre tervezve, és nem is egy kiemelkedő mű irodalmilag (amit Pierce maga is elismer), de híre később a figyelmet bizony felkeltette. Pierce második, kevésbé ismert könyve, az 1989-es Vadász (Hunter) egy magányos farkasról szól, aki fajkeverőket, zsidókat és egyéb nemkívánatos figurákat vadász le terapeutikus céllal, s különböző bonyodalmakba keveredik.

Az 1970-es években Pierce kidolgozta szervezetének politikai és szellemi alapjait, melynek központjában az európai ember jellemző fausti karaktere áll. Politikailag inkább forradalmi, semmint konzervatív irányvonalat szabott meg Pierce. Ezt így jellemezte:
Ez azt jelenti, hogy sok olyan dolgot helyeslünk, amit egy olyan ember, aki még nem alakított ki háborús szemléletet, meglehetősen sokkolónak talál. A totális háború mellett elkötelezve magunkat, mi csak a rendszer megrongálásában és végső soron megsemmisítésében gondolkodunk, míg a konzervatív a rendszer megreformálásában gondolkodik. Sokan vannak, akik osztják faji nézeteinket, és akik már túlléptek a konzervativizmuson, de egyszerűen még nem vonták le nézeteikből a szükséges következtetéseket; ők ezért gyakran egy kérdésnek velünk ellentétes oldalán találják magukat, inkább a konzervatívokhoz, mint a radikálisokhoz igazodva. [...]

A valóban radikális szemléletre való áttérés akkor következik be, amikor az egyén megszakítja ezeket a kötődéseket, és már nem próbálja megmenteni a hidat (hogy a hasonlatot folytassuk), amibe annyi munkát fektetett, hanem elfogadja a tényt, hogy annak mennie kell. És mint már korábban is elhangzott, A Turner-naplók nem terv vagy tervrajz, és nagyon valószínűtlen, hogy a következő évek eseményei részletesen hasonlítanának a regényben leírtakra. A könyvnek azonban több értéke van a szórakoztatásnál, mert segít az olvasónak megérteni a radikális szemlélet fent említett aspektusát. [...]

A kicsinyesség egy olyan stigma, amit nem kell magunkra aggatnunk. Az önkényeztetés a másik. A felelőtlenség a harmadik. A radikálisoknak, akiket akarunk, olyan szemlélettel kell rendelkezniük, ami felkészíti őket arra, hogy finnyáskodás és önbizalomhiány nélkül megtegyék, ami a győzelemhez szükséges. De bármit is tesznek, azt a jövő iránti legnagyobb felelősségtudattal és önös érdekek nélkül kell tenniük – és nem pusztán azért, hogy bebizonyítsák, megszabadultak a „burzsoá erkölcsiségtől”, ahogyan az a baloldalon elsődleges ösztönzőnek tűnik. Magasabb erkölcsiséggel kell átitatnunk magunkat, nem pedig amoralitással. Radikalizmusunknak szavakban és tettekben a kicsinyesség helyett a nemesség auráját kell hordoznia. (National Alliance hírlevél, 1978)

A konzervativizmus Pierce szerint a fehér forradalmi változás útjában áll, márpedig csak radikálisan, forradalmian gyökeres változtatásokkal lehet elkerülni a fehér ember megaláztatását, kisebbségbe kerülését és végső soron elpusztítását – legalábbis mint csoport megszűnik az létezni idővel, ha a már akkor is vészjós folyamat logikai végkifejletéhez eljut. A konzervatív jellemet így írta le:

Ha a baloldaliak új követeléseket támasztanak – például az iskolák vagy a lakások faji integrációjának kikényszerítésére –, a konzervatívok a „szomszédos” iskolák és az „egyesülési szabadság” fenntartására hivatkozva lépnek fel ellenük. Amikor a füst eloszlik, a baloldali talán csak a felét nyerte el annak, amit követelt, a konzervatív pedig a felét veszítette el annak, amit meg akart őrizni. De akkor a konzervatív elfogadja az új status quót, mintha a dolgok mindig is így álltak volna, és felkészül arra, hogy megvédje azt a baloldal újabb támadásaival szemben, ugyanazzal az ügyetlenséggel, amit a régi álláspont védelmében tanúsított. (Attack! #4, 1971)
 
Zoom
William L. Pierce 2000 környékén a szervezetének jelképeként választott életrúnával, a germán Algiz rovásjellel

Valóban: a vehemensebb baloldali bomlasztáshoz a konzervativizmus nem eléggé forradalmi vagy radikális, s inkább asszisztál, semmint ellenáll, és főleg nem pusztítja el a bomlasztás forrását magát, így a folyamat egy forgó fogaskerék. Amerikai példával, az 1996-os, a házasság védelméről szóló (azonos neműek esetében azt tiltó) törvényt a liberális demokraták is jelentős mértékben támogatták még akkor, de a demokrata-liberális baloldal nagyobb karakterei, mint Barack Obama, Hillary Clinton vagy a most elnöklő Joe Biden is ellenezte a deviánsok házasodását még a 2000-es években is. Ezzel szemben mára már nem csak az, de egészen a „transzgyerekek” hormonblokkolása és orvosi átoperálása is egy szinte vallásos jellegű, morális alaptétel a fősodratú baloldalon – ami pedig a jobboldalt illeti, lassan felzárkóznak ők is, mint mindig: a konzervatívok több mint fele már maga is támogatja az „azonos neműek házasodási jogát”. Mert ahelyett, hogy ellentámadással kiiktatták volna azokat az erőket, melyek mindezt normalizálták, inkább a „korrektség” és „tiszteletreméltóság” mentén csak apróbb darabkákat kifogásoltak, lassítottak le ideiglenesen.

A Republikánus Párt konzervatívjainak ilyen hozzáállása nem túl meglepő, ha tudjuk, hogy a milliárdos zsidó karvalykapitalista Paul Singer egy politikai akcióbizottságot (PAC) hozott létre pont ezzel a céllal, amint megtudjuk a Politico cikkéből: „[Singer] 1 millió dollárt biztosít egy új »szuper PAC« indítására több republikánus honfitársával együtt. Az American Unity PAC nevű szervezet egyetlen feladata az lesz, hogy a republikánus jelölteket az azonos neműek házasságának támogatására ösztönözze, részben azáltal, hogy segít nekik anyagilag védve érezni magukat a házasságot ellenző, jól finanszírozott csoportok visszavágásaitól.” A „több republikánus honfitársa” alatt olyan további milliárdos zsidókat kell érteni, mint Daniel S. Loeb, Seth Klarman vagy Cliff Asness. Ennek eredményeképp több republikánus állami kormányzó is máig gáncsol minden esetleges intézkedést saját konzervatív köreikből, ami visszaszorítaná a deviáns térnyerést, beleértve olyanokat is, mint a „transznemű nők” (tehát fiúk és férfiak) nők elleni indulását sporteseményeken, ami manapság divat a felvilágosult, elzsidósodott Amerikában, és természetesen szinte minden alkalommal a transzszexuális aberráltak le is győzik a nőket.

Zoom
Sokatmondó kép a liberálisok által kivívott, kóserkonzervatívok által támogatott kulturális és szellemi hanyatlásról: két magát nőnek valló férfi győz le minden nőt, s amíg azok csak egymással fajtalankodnak, a dobogós harmadik (tehát első) női helyezett gyermekével ünnepel


Hazánkban ennyire nem rossz a helyzet, de a mi konzervatívjaink is gondoskodnak arról, hogy lehessen nyilvános „Pride” felvonulás és egész hónapos deviáns programsorozat, esetleg az MTV által rendezett propaganda transzvesztitákkal, adópénzből. Ha cigány vagy zsidó érdekről van szó, ezen konzervatívok már nem ennyire visszafogottak: a Becsület Napja ellehetetlenítve, a zsidó holokauszt egyes elemeinek megkérdőjelezése és a Magyar Gárda betiltva stb. Gondolhatunk akár az Angela Merkel- vagy Boris Johnson-féle konzervativizmusra is. Pierce analízise nem csak egy amerikai problémát diagnosztizált immár fél évszázada.
 
Szellem és jellem

A mozgalom szellemi alapjait talán jól összefoglalja Pierce egyik írásának alábbi alapvetése:

Ez a forrása mind fajunk alapvető nyugtalanságának, mind alapvető kíváncsiságunknak. Ez az, ami kalandvágyóvá tesz bennünket, ami arra késztet, hogy életünket kockáztassuk olyan kockázatvállalásokban, amelyek nem hozhatnak számunkra semmilyen elképzelhető anyagi hasznot – mindez teljesen idegen más fajoktól, melyek megszokták, hogy mindent csak a hasznosság alapján ítélnek meg.

Ez a fausti késztetés az, ami a mi fajunkat a felfedezők kiemelkedő fajává tette, ami arra késztetett bennünket, hogy megmásszuk a legmagasabb hegyeket olyan területeken, amelyeket más fajok emberei laknak, akik megelégedtek azzal, hogy mindig a völgyekben maradjanak. Ez az, ami az intellektusnál is inkább a tudósok kiemelkedő fajává tett bennünket – különösen azokban az időkben, amikor a tudomány gyakorlása még nem vált jól fizetett szakmává. Ez az, ami egy másik világba küldött minket, és ami most a csillagok felé vezet bennünket. [...]

Még a saját fajunkban is csak azokban a kevesekben nyilvánul ez meg erőteljesen, akik előnyben részesítik a kalandot az előnyök helyett, a teljesítményt a megszerzés helyett, az önismeretet az önelégültség helyett, az új világok meghódítását a régi kényelmével és biztonságával szemben, az Abszolútum valódi megértését a szűk ortodoxia megkérdőjelezhetetlenségével szemben.

Az e szellemet hordozó fajnak ezért kétszeresen is ügyelnie kell arra, hogy genetikai alapjait megőrizze – hogy ne váljon kizárólag ügyvédek, hivatalnokok, munkások és kereskedők fajává, hanem maradjon filozófusok, felfedezők, költők és feltalálók faja is: a végső tudás keresőié, az isteniséget jelentő tökéletesség felé törekvőké.

Ha a leghosszabb távú nézőpontból tekintünk erre, láthatjuk, hogy a fausti szellem, bármennyire is gyenge [most], az európai ember teljes létjogosultsága. (Attack! #65, 1978)

Mindezt a szellemi töltetet az úgynevezett kozmoteizmus keretein belül foglalta össze. Bár Pierce-ről kritikusai (avagy a róla hazudozók) képtelenek a „gyűlölet” és „gyűlölködő” szavak nélkül szólni, és valóban, nem tartotta fontosnak a nőies mentegetőzést: ha súlyos témáról volt szó, súlyosan beszélt. Ennek ellenére sokszor fellelhető volt munkásságában a pozitivitás is, nem csak az ellenségek elleni beszéd – de miért is lenne eleve negatív az ellenség ellenzése, ha azzal a védendőt védelmezzük? A hanyatlás ellenzése pozitívum, annak segítése negatívum. Az elpuhányult nyugati világban (aminek okait és folyamatát visszatérően elemezte Pierce) már minden a hatalmasok által nem jóváhagyott dolog „gyűlölet” és „szélsőség”, ami valamiért eleve rossz, kontextustól függetlenül. Mindezt szem előtt tartva, Pierce gyakran beszélt fajáról szeretettel és csodálattal: abban egy isteni lángot látott, egy szakrális minőséget, ami – legalábbis ilyen jelleggel és formában – más fajokban nincs meg. Ezt hivatott a kozmoteizmus is előidézni. A fehér ember fennkölt, nemes, egyre inkább elvesző minősége, munkásságának alapja a fausti szellem, a megismerésvágy, a felfelé törés egészen a világűrig, Istenig, az elérhetetlenig – semmint a mocsárban, a kényelemben való hempergés, ami a modern, liberális embertípus vonása. A kiemelkedő degenerálása, a kiváló lerántása az alantas szintjére, holmi megvetendő és természetellenes „egyenlőségelv” mentén. A kozmikus, isteni rend leköpése, saját többre képes fajtájának gáncsolása, hogy az azt a rendet gyűlölők jutalomfalatot dobjanak, kielégítve az elfogadottság után vágyó puhány embert. Ellentéte az a National Alliance által képviselt embernek és a kozmoteizmus által képviselt szellemnek. Erről pontosan a kozmoteizmus összefoglalásában így ír Pierce:

De az ember értéke nem a konformációjában, sem a beszédre vagy gondolkodásra való képességében rejlik, kivéve, ha ezek a dolgok segítik őt az Egyetlen Cél szolgálatában. Ha az ember nem szolgálja a Célt, akkor az élete értéktelen, a formációja és az érvelése értelmetlen. Ha ellenkezik az Egyetlen Céllal, akkor egy ocsmányság, az élete pedig az egész élet beszennyezése. (Az élő dolgokról, III, 3:6)

Hogy mi is lenne az Egyetlen Cél a kozmoteizmus szerint:

2:1
Az Igazság jelentése ez: Az ember, a világ és a Teremtő nem különálló dolgok, hanem az ember része a világnak, amely része az Egésznek, amely a Teremtő.
2:2
A kézzelfogható Világegyetem a Teremtő anyagi megnyilvánulása. Az égboltozat minden lángoló napja; a csillagok közötti alaktalan gáz; a Hold csendes, fagyos hegycsúcsai; a földi erdők zizegő fái; a sötét óceánok mélyének nyüzsgő teremtményei; és az ember a Teremtő anyagi megnyilvánulásának részei.
2:3
A Teremtőnek azonban van egy szellemi megnyilvánulása is, amely az Egyetlen Cél felé való késztetés. Az Ösztönzés a gyökere mindennek, és megnyilvánul a minden dolog közötti kapcsolatban.
2:4
Az Ösztönzés az üresség finom gázaiban van, mert azoknak van céljuk: a lángoló napok és az összes bolygó, amelyek belőlük formálódnak. Az Ösztönzés a földben van, mert annak célja van, ami a rajta virágzó növények és állatok birodalma. És az Ösztönzés az emberben van, mert célja van, ami a magasabb ember.
2:5
És mindezek céljai lépcsőfokok az Élet Ösvényén, amely az Egyetlen Célhoz vezet, ami a Teremtő önmegvalósítása: az Önteremtő önbeteljesítése.
2:6
És az anyag és a szellem, az Univerzum és a Ösztönzés Egy, és ez az Egész. (Az Ösvény, II)

A cél Pierce szerint egy magasabb emberré válás: saját istenadta minőségünk, természetünk felismerése, beteljesítése, a felfelé törés, a teljesség elérése Istennel való egyé válás útján – mely Isten a kozmosz maga, a természet maga. Pierce szerint ennek a beteljesedésnek a kulcsa, hogy fajtánkat megőrizzük, hiszen nem véletlenül vagyunk azok, akik, és csak korrupció nélkül érhető el teljesség:

11:1
És ez a mi felhívásunk hozzátok, testvéreink, ez a mi felhívásunk minden jóakaratú, vérünkből való férfi és nő számára:
11:2
Hagyjátok el a hamisságot és a bolondságot! Vessétek el az idegen utakat, és szabaduljatok meg a hamis érv csapdáitól! Forduljatok el e hanyatló rend romlottságától!
11:3
Értsétek meg, kik vagytok és mi a célotok! Keressétek sorsotokat! Állítsátok életeteket a Kozmikus Igazság szolgálatába! (Az Ösvény, XI)

A korrupció kapcsán világosabban is fogalmaz máshol:

6:8
Vagy megronthatja ezt az állományt lelkileg, ahogyan az idegen fajú lélek állománya terjeszti szellemi mérgét.
6:9
Vagy megronthatja azt az állományt a vér keveredése által. (Az élő dolgokról, VI)

Alapvetően tehát európai népvallások összeollózott elemei mai faji keretek közé rendezve: egy eugenikai irányelv, mely nemcsak az egyén, de a csoport, a faj megőrzését, felemelését, jobbítását tűzi ki célul. Ám az ember, az anyag, nem a végcél, hanem egy út felfelé: „Az első út jelentése ez: A Teremtő célja az Önbeteljesítés; a A Teremtőnek az Önbeteljesítés felé vezető ösvénye az Élet Ösvénye; és az ember egy lépés ezen az Ösvényen.” (Az Ösvény, IV, 4:1) Minderre Griffin is rámutat, miután kifejti, hogy a kozmoteizmus a panteizmus egy formája:

A panteisták kritikusak a humanizmussal szemben. Elutasítják a szekularizált, emberközpontú világképet. Szemükben a humanizmus az embert állítja az egyedüli fontosnak, mindenek felett állónak. A humanisták – állítják a panteisták – Isten imádatát az ember imádatával helyettesítették. Ez ellentmond a panteizmusnak, amely az embert a természet részének tekinti, és a panteizmus azon érvének, hogy az élet értelmét és célját nem lehet, nem szabad kizárólag az emberre vonatkoztatni. (I. m., 185. o.)

Amint Griffin rámutat, történelmileg olyan ismert karakterek is panteisták voltak, mint Platón vagy Arisztotelész, illetve a közelebbi múltból Johann Gottlieb Fichte vagy Georg Wilhelm Friedrich Hegel. A Pierce-féle szellemiséget így foglalja össze végül:

Nekem úgy tűnik, hogy a kozmoteizmus alapvetően annak a panteista szemléletnek a kidolgozása, amelyet George Bernard Shaw az Ember és Szuperember című darabban fogalmazott meg, abban a darabban, amely Pierce-re olyan nagy hatást gyakorolt, amikor a Caltechen végzős hallgató volt. Pierce módosította, amit Shaw kifejtett, helyenként megváltoztatta a nomenklatúrát, bizonyos Shaw-féle gondolatokat felerősített, másokat pedig lekicsinyített, extrapolált abból, amit Shaw kínált, és néhány saját új dolgot tett hozzá, különösen a tekintetben, hogy az emberek hogyan szervezhetik meg magukat a kozmoteista eszmény megvalósítása érdekében. Pierce megfogalmazásainak lényegét röviden úgy jellemezhetjük, hogy a kozmoteizmus tulajdonképpen az, amit Shaw az Ember és Szuperemberben mondott, egy nemzetiszocialista csavarral kiegészítve. (I. m., 188. o.)

„Már nagyon korán tudatában voltam a halandóságomnak, ezért úgy tűnt, hogy nem kellene elpazarolnom az életemet olyan dolgokra, amelyek nem igazán fontosak” – idézi Pierce-t Griffin. A Nobel-díjas ír drámaíró George Bernard Shaw Pierce-re tett hatását így ecseteli a szerző:

A Don Juan a pokolban valójában egy hosszabb darab harmadik felvonása, amelyet először 1905-ben mutattak be Ember és Szuperember címmel, de gyakran különálló darabként adják elő. A Don Juan a pokolban című darab központi szereplője, Jack Tanner álmot lát, amelyben a XV. századi nemes Don Juanná, egy másik szereplő pedig az ördöggé változik. Ez egyfajta vitát indít el a két férfi között arról, hogy miről kellene szólnia az életnek: Don Juan mennyei vagy az Ördög pokolbeli változatáról. Amikor a vitapartnerek a mennyről és a pokolról beszélnek, egyértelmű, hogy metaforaként használják őket az itt, a földi életben való létezés módjaira.

Dr. Pierce a Shaw-darab meghallgatását életének fordulópontjaként említi. Magáévá tette a Don Juan által képviselt perspektívát és eszményeket: megvetette a kortárs élet sekélyességét és félrevezetését. A nagy cél keresésének eszményét, amely irányítja az ember életét. Az Életerőt mint az élet szervező elvét szolgáló koncepciót. (Az Életerő eszméje szerint létezik egy előrehaladó Életfolyam – egyfajta entitás, amely minden egyes élőlényen túlmutat –, amely kissé vakon törekszik a teljes önmegértésre és a lehetőségei teljes megvalósítására. Az Életerő szolgálója – Dr. Pierce gyakran használta ezt a kifejezést – elméjét és testét e folyamat támogatására szenteli.) A faj fejlesztésére való összpontosítást (Don Juan utal „a faj nemesítésének nagy céljára”). Az életnek a hatalmas ellenerőkkel szembeni küzdelemként való felfogását. A zsidót mint ellenfelet (a darabban az ördög egy zsidó). Az állhatatosság, a kitartás, a kitartás erényét.
 
Zoom
George Bernard Shaw

Mindez rámutat a szenvedély és hit fontosságára: Shaw műve mélyen hatott Pierce-re, többek között, aki pedig maga is hatott sok másra. A szellem megtalálja az útját és felszínre tör. A szenvedéllyel átélt eszme megnyilvánul akár évszázadokkal később is, amint a hatás rátalál saját kifejezőjére. A National Alliance ajánlott irodalma között Pierce így ösztönzi olvasóit:

Az árja faji lélek modern kifejezése filozófiai-vallási formában jelenik meg [George Bernard] Shaw Ember és Szuperember című művében, [Friedrich] Nietzsche Így szólott Zarathustra és a Túl a jón és a rosszon című műveiben, [Lawrence] Brown A Nyugat hatalma című művében, és talán a legjobb mind közül [William Gayley] Simpson Merre tovább, nyugati ember? című művében. Ugyanezt a lényeget politikai-társadalmi értelemben Hitler Mein Kampf című műve is kifejezi. Mindezek a könyvek valóban nélkülözhetetlenek az olvasó számára, aki árja szemszögből akarja megérteni korunk kínzó problémáit.

Bár Pierce nem akart hadakozni a keresztényekkel, a National Alliance elutasította azt a vallást többnyire az említett William Gayley Simpson művében megfogalmazott kritika mentén. Simpson, aki élete jelentős részét keresztényként élte, úgy vélte, hogy annak a lelki-szellemi közösségre és összetartozásra való összpontosítása megnehezíti a különbségekre való odafigyelést, ami – főleg egy fajilag kevert társadalomban – rendkívül veszélyes, mert ha nincs egy megfelelő súlyú megértése annak, hogy mi különböztet meg minket másoktól, a saját csoportunkhoz való tartozás kötelékeit veszítjük el, márpedig „Simpson szerint ennek a köteléknek a létezése döntő fontosságú, mert ez ösztönzi az őseink iránti adósság és kötelességtudás érzését, valamint a kultúránk és fajunk jövőbeli jólétének szolgálata iránti elkötelezettséget” – mutat rá Griffin könyvében (I. m., 249. o.). Simpson szerint a kereszténység eltereli a figyelmet testi-fizikai, a természet erőin belüli létünkről, így a fajunk megvédése is lényegtelenné válik, pedig az evolúciós és csoportközi konfliktus elkerülhetetlen. Szintén panaszának tárgya, hogy a kereszténység erényei „puha” erények, mint önzetlenség, jótékonyság, megbocsátás, türelem, alázat és szánalom, melyeknek ideális helyzetben lehet jó szerepük ugyan, de csoportkonfliktus esetében hátrányt jelentenek, márpedig az ember hajlamos azzá válni, amilyen értékeket vall – érvel Simpson.
 
Zoom

Ezzel szemben helyezkedett el a közelmúltban a francia Julien Langella, egy a Pierce-féle szigorú nemzetiszocializmus helyett modernebb nacionalizmust képviselő „identitáriusok” egyike, aki katolikus, és a kereszténység egy etnocentrikusabb, nemzeteink érdekeinek megfelelő formára szabását tűzte ki céljául Katolikus és identitárius: a tiltakozástól a visszahódításig című 2020-as könyvével. Valóban, a történelemben védelmezték nemzeteiket fehér emberek a kereszt alatt, így ez nem lehetetlen. Pierce – és Simpson – álláspontja azonban, hogy a kereszténység alapvetően túl egyenlőségelvű és univerzalista, így ez az elem időről időre felbukkanna mindig, és könnyű táptalajt szolgáltatna a nemzetellenes egalitariánus irányelvekhez (vagy cionista törekvésekhez bibliai gyökerei miatt), amint azt az elmúlt évtizedekben láthattuk. Ezt szándékozott Pierce a kozmoteizmussal helyettesíteni úgy, hogy az nyíltan a fehér emberre lett szabva, miközben elemei és gyökerei a már létező európai pogány hagyatékból származnak.

A National Alliance egy elitréteg kialakításán és összetartásán dolgozott, nem tömegmozgalom volt. Ezt a szellemi és politikai vonalat képviselte Savitri Devi (eredeti nevén Maximiani Julia Portas, 1905-1982) is, aki mára már klasszikusnak számít a mélyökológia, természet-, állat- és fajvédelem, hellenizmus, hinduizmus és nemzetiszocializmus témájában érdekeltek körében. Annak idején könyveit férjével szerzői kiadásban saját maguk terjesztették, de William Pierce általi (rövidített) újrakiadása A villám és a Nap című 1958-as opusának nagyban hozzájárult ehhez. Pierce ezt még Rockwell alatt adta ki az 1970-es években. A görög-olasz Portas maga is a panteista keretek között tekintett a világra, és feltehetően hatott Pierce-re annak idején. Portas 1948-ban, az elbukott Németországban került letartóztatásra nemzetiszocialista propaganda terjesztéséért, majd három év börtönbüntetésre ítélték, amiből azonban csak néhány hónapot ült le lakhelye, India közbenjárása miatt. Az Ellenszegülés című 1951-es könyvét a rácsok mögött írta, ebben felidéz egy beszélgetést, mely jól illusztrálja a fenti szellemiséget:

„Az isteni rendeltetésű különbségek, a Nap személytelen akaratának kifejeződései, csak akkor fenntarthatók, nem is, növelhetők, a Teremtés legfőbb célja szerint, ami a tökéletes típusok kialakulása, ha minden faj tisztán marad” – mondtam. „És ezért írta – tudatosan vagy tudtán kívül, korok bölcsességét visszhangozva – egy mai nagy német, a Führer közeli munkatársa: »Csak a tiszta vérben lakozik Isten«.” „Ki írta ezt?” – kérdezte H. E. – „Heinrich Himmler, a nemzetiszocialista filozófia gyönyörű epitómiájában, amelyet Wolf Sörensen néven adott ki: Die Stimme der Ahnen címmel.” (Savitri Devi: Defiance: The Prison Memoirs of Savitri Devi [The Centennial Edition of Savitri Devi's Works, Volume 4], 2018, 2. kiadás, 348. o.)

Zoom
Savitri Devi 1945-ben


Máshol szintén egy sokatmondó beszélgetésből idéz:

„Minden életet szentnek tartok – amíg nem válik akadályává a Teremtés magasabb rendű céljának, amelynek előmozdítására mi, nemzetiszocialisták vállalkoztunk. És ennek útjába egyedül az önző vagy idióta emberek – a legveszedelmesebb vadállatok – állhatnak.” „De hát nincs magasabb cél, mint minden ember boldogsága” – mondta a rendőrnő, nem tudom, komolyan-e vagy sem. „Ön talán így gondolja, én nem” – válaszoltam. „Az én szilárd meggyőződésem – amit, gondolom, szabadon kifejezhetek, hiszen önök, demokraták, a „szabadság” mellett állnak, vagy úgy tesznek, mintha amellett állnának – az, hogy az élet legfőbb célja a felsőbbrendű emberiség növekedésének előidézése, amelynek az a feladata, hogy egy egészséges világot kormányozzon. Semmilyen eszköz sem túl kíméletlen, ami közelebb vihetne minket ehhez a célhoz.” (I. m., 88-89. o.)

Pierce álláspontjának is megfelelően, de még az ő ideje előtt írva, Portas szerint „Minden embernek az a dolga, hogy boldog legyen, hogy ezt a célt közvetlenül vagy közvetve szolgálhassa arról a természetes helyéről, amely a fajának a teremtés rendszerében neki szánt hely. És ha nem tud az lenni? Hát ne legyen az. Kit érdekel? Az idő ugyanúgy gördül tovább, a nagy egyéniségek által alakítva, akik megértették a történelem igazi értelmét, és arra törekedtek, hogy a Földet az örök Rend normái szerint alakítsák át, a hanyatlás lefelé rohanó áradata ellenében...” (I. m., 505. o.) Pierce szerint Hitler „korunk legnagyobb embere – egy olyan ember, aki többet mert és többet ért el, aki magasabbra tűzte ki célját és magasabbra emelkedett, aki mélyebben érzett és nagyobb mértékben kavarta fel a körülötte élők lelkét, aki szorosabban kapcsolódott a kozmoszunkat átható, és annak értelmet és célt adó Életerőhöz, és többet tett ennek az Életerőnek a szolgálatában, mint korunk bármelyik másik embere.” Szerinte Hitler „szó szerint a semmiből indult, és emberfeletti akaratával megteremtette a fizikai alapot víziója megvalósításához”. Hasonló emberi karaktert ünnepelt Leni Riefenstahl Az akarat diadala (1935) filmje is, de a festő-grafikus Ernst Zündel Hitlert mint művészt bemutató 1983-as dokumentumfilmje is kiválóan vázolja fel, miként lett az egyszerű rajzolni szerető gyerekből egy birodalom vezetője, s monumentális csarnokok, az ország képének megtervezője. A National Alliance ezt az emberi karaktert helyezte a központba.

A Rend

Az 1980-as évek legelején a National Alliance tagja lett egy vidéki bányász fiatalember, Robert Jay „Bob” Matthews (1953-1984). Pár év aktivizmust követően Pierce meghívta egy összejövetelre beszédet adni. Részlet:

A feladat nem lesz könnyű. A televíziós parabolaantennák mérges gombaként szaporodnak a földművelők területén. Az elektronikus zsidó még a legeldugottabb farmok és tanyák nappalijába is bekúszik. A fajpusztító kutyák mindenütt ott vannak. Metaline Fallsban eltéptük a zsidó gondolkodás láncait. Nem ismerjük az „enyém” szó jelentését; ez a „miénk”: a mi fajunk, népünk összessége.
Tíz szív, egy dobbanás! Száz szív, egy dobbanás! Tízezer szív, egy dobbanás! Harcolni és meghalni születtünk, és hogy folytassuk népünk áramlását. A jövő most van! Álljatok hát ki férfiként, és űzzétek az ellenséget a tengerbe! Álljatok ki férfiként, és esküdjetek szent esküt nemzőink zöld sírjára, hogy visszaszerezzétek, amit őseink felkutattak,
felfedeztek, meghódítottak, benépesítettek, felépítettek, és amiért meghaltak! Álljatok ki férfiként, és követeljétek vissza a földünket! Nézzetek a csillagok felé, és hirdessétek a sorsunkat! Metaline Fallsban van egy mondás: Vereség, soha! Győzelem, mindörökké!
Zoom
Robert Jay Matthews

Matthews nem sokkal később létrehozott egy csoportot Árja Ellenállási Mozgalom (Aryan Resistance Movement), avagy A Rend (The Order) néven, amivel tulajdonképpen a Turner-naplók mintájára szándékoztak forradalmat kirobbantani, remélve, hogy akciósorozatuk másokat is megihlet. Pornóüzletek, majd bankok, pénzszállító autók kirablásával jelentős összegre tettek szert. Matthews és társai egy pornómozit és egy zsinagógát is robbanószerrel megkárosítottak, majd a fehérgyalázó zsidó rádióst, Alan Berget agyonlőtték.

Egy közleményében Matthews így fogalmazott:

Milliószámra sértik meg határainkat azok, akik nem a mi vérünkből származnak, és gúnyt űznek szuverenitásunkból. Népünk mégis csak letargiával reagál. Nagy betegség lett úrrá rajtunk. Miért nem tesz semmit a népünk? Mi ez az őrület? A faji mazochizmus rákos daganata emésztette fel a létezni akarásunkat? Hőseinket és kultúránkat megsértették és lealacsonyították.
A korcs hordák azért kiabálnak, hogy elszakítsanak minket örökségünktől. A mi népünket azonban ez nem érdekli. Az egész földön arra kényszerítik gyermekeinket, hogy elfogadják a nem fehéreket bálványaiknak, és ami a legrosszabb, társaiknak. Ez az út egyenesen a feledésbe visz minket. Mégsem látja a népünk. Nem véletlenül, hanem szándékosan történnek ezek a szörnyű dolgok.

Következtetésük: „Felismerjük, hogy népünk tömegét a vak engedelmesség lobotomizált, letargikus állapotába helyezték, és nem veszünk részt többé a kollektív faji öngyilkosságban!” (I. m., 210. o.) A Kongresszusnak is küldtek egy hadüzenetet:

Mindezekért felelősnek tartuk titeket: minden fehér gyermekért, akit egy fajilag vegyes iskolában terrorizálnak, minden fehér emberért, akit a városi dzsungelünkben meggyilkoltak, minden fehér nőért, akit megerőszakolt az egyik arrogáns „egyenrangú”, minden fehér családért, akik éheznek és kétségbeesnek, mert egy fehér munkás állását egy fekete kapta meg. Minden nap a lista egyre hosszabb lesz, de eljön majd a nap, amikor az egész számlát kiegyenlítjük, és minden egyes ilyen adósságotokért ti fogtok fizetni teljes egészében.

Vesztüket végül a pénzhamisítás okozta, jobban mondva egy lebukott társuk, Tom Martinez, akit korábban Pierce már kitett a szervezetéből felelőtlen viselkedés miatt. Martinezt rajtakapták a hamis pénz használatán, és feladta társait. Egy szállónál történt rajtaütésből még elmenekült Matthews, de később már kb. 100 rendőrrel vették körül máshol. Matthews nem volt hajlandó megadni magát, így egy a százzal szemben hosszas tűzharcot vívott. A kigyulladt épületben tárolt lőszerek és robbanóanyagok általi heves tűzben halt meg. Pierce hivatalosan sosem ismerte el (jogilag érthető okok miatt), de Griffin könyvében erős közvetett bizonyítékok alapján azt sugallja, hogy Matthews komoly összeget adott neki a zsákmányolt pénzből.
 
Zoom

Pierce felidéz egy szóváltást Matthews özvegye és közte: „Elmondtam neki, hogy mondtam Bobnak, nem hiszem, hogy az ország forradalmi hangulatban van, és arra biztattam, hogy ne tegye ezt, de talán jobban is mondhattam volna. Azt mondta, hogy mindegy lett volna, mit mondok Bobnak. Ő már eldöntötte, hogy ezt fogja tenni, és úgy gondolta, hogy ezt nem fogja túlélni.” (I. m., 216. o.) Pierce mély tiszteletet érzett Matthews iránt: „Intenzíven komoly ember volt, szenvedélyes ember, erős meggyőződéssel arról, hogy mi a helyes és mi a helytelen, de nagyon zárkózott ember is volt, aki úgy gondolta, hogy másokat békén kell hagynia, amíg ők békén hagyják őt.” – írta 1985-ben. Idézi is őt: „Mire a fiam megérkezett, rájöttem, hogy a fehér Amerika – sőt az egész fajom – a feledésbe merül, hacsak a fehér emberek nem emelkednek fel, és nem fordítják meg a dolgok menetét. Minél jobban megszerettem a fiamat, annál inkább rájöttem, hogy hacsak a dolgok nem változnak meg gyökeresen, akkor, mire ő annyi idős lesz, mint én, idegen lesz a saját földjén, egy szőke hajú, kék szemű árja egy olyan országban, amelyet főként mexikóiak, kevert fajúak, feketék és ázsiaiak laknak. A jövője napról napra sötétebbé válik.” Nos, fia manapság kb. 40 éves, ha él még, és idegen saját országában: faji zavargások, szobrok ledöntése, fősodratú fehérelleneség és kisebbségi sors 2040 környékére... Pierce így összegzi a fentieket:

Hogyan lehet Amerika elpuhult, elnőiesedett, materialista tömegeinek fogalma egy olyan ember gondolkodásáról, aki tudatosan döntött a halál mellett, amikor élhetett volna – hogy félelmetesen és dacosan haljon meg – kizárólag azért, hogy halála példát mutasson más félelmetesen és dacosan harcolóknak, akik az elkövetkező években és évtizedekben követni fogják őt? Nem, sok amerikai nem fogja megérteni. De néhányan igen. És azt is meg fogják érteni, hogy a végső leszámolásban nem lesz más út, csak Bob Matthews útja.

A feltehetően tőle kapott pénzből aztán Pierce vásárolt egy nagy telket Nyugat-Virginia egy eldugottabb részén, ahol kialakította a National Alliance és a Kozmoteista Közösség főhadiszállását. Haláláig innen dolgozott.

Az oklahomai robbantás Pierce-ellenes felhasználása

Timothy McVeigh (1968-2001) nevét előszeretettel mossák össze William Pierce-ével, hiszen McVeigh 168 ember halálát okozta 1995-ös oklahomai robbantásával, melynek egy szövetségi épület volt a célpontja. Ezt a kapcsolatot arra alapozzák egyesek, hogy – más jellegű szélsőséges irodalom mellett – McVeigh a Turner-naplók több példányát is birtokolta. Hasonlóan, egy évig a Ku Klux Klán egyik csoportjának volt a bejegyzett kísérleti tagja, de mint az általa jóváhagyott életrajzban kifejtésre kerül, McVeigh motivációja az volt, hogy a csoport (akiket elmondása szerint nem ismert) az amerikai társadalomban elvesző egyéni szabadságjogok mellett foglalt állást, és egy, az alapító atyák által elképzelt társadalmat szeretett volna, de miután rájött, hogy a KKK egyetlen irányelve a rasszizmus, nem folytatta a tagságot. McVeigh alapvetően egy „alkotmányista” volt, aki a fegyvertartási jog és egyéb alkotmányos jogok elleni támadásokra fókuszált: nem érdekelte a fehér faj, vagy a zsidókérdés. Militánsan államellenes volt, mert az államot árulónak tekintette, amely nem tartja magát az alkotmányban lefektetett irányvonalhoz. Megvetette a politikusokat és hatósági intézményeket. Cselekedetének egyik fő kiváltója az 1993-as wacói mészárlás volt, melynek keretében egy elszigetelt ún. dávidista vallási szekta keretében élni akaró közösséget vett célba a hatóság illegális fegyverek birtoklásának ürügyén. A csoport közösségük felszámolására tett kísérletnek ítélte az akciót (minden bizonnyal jó okkal), és fegyveres ellenállásuk miatt közel két hónapon át folytak a csatározások – a végeredmény 76 dávidista halott, közöttük 25 gyerek és két állapotos nő. Hasonló történt egy évvel korábban is: a Ruby Ridge-esetben 11 napon keresztül ostromoltak egy erdei tanyát, ahol egy család élt, és akiknek szintén el akarták venni a fegyvereit. Többen belehaltak a tűzharcba. A McVeigh-féle militáns libertariánusok és a fegyvertartás elszántabb hívei ezekben az években úgy látták, hogy az egész alkotmányos intézményrendszer ellen történik fokozatos támadás.

A matematikus Theodore Kaczynski, a levélbombáiról elhíresült „Unabomber” szintén államellenes világnézettel rendelkezett, sokkal kidolgozottabb formában, technológiai és ökológiai szempontokkal, s így érdemes idézni, mit gondolt a rácsok mögött személyesen is megismert McVeigh-ről:

Az én spekulatív értelmezésem szerint McVeigh sok olyan jobboldali emberhez hasonlít, akiket a nagy erejű fegyverek alapvetően vonzanak, függetlenül attól, hogy valaha is lesz-e gyakorlati hasznuk. Az ilyen emberek hajlamosak kitalálni olyan, gyakran erőltetett kifogásokat, melyekkel olyan fegyvereket szerezhetnek be, amilyenekre nincs valódi szükségük.

McVeigh azonban nem illett bele a szélsőjobboldaliak sztereotípiájába. Mint már jeleztem, más emberek kultúrájának tiszteletéről beszélt, és ezzel liberálisnak tűnt. Biztosan nem volt rosszindulatú vagy ellenséges ember, és nem volt tudomásom arról, hogy nagyon hazafias lett volna. Gyanítom, hogy természeténél fogva kalandor, és Amerikában a Vadnyugat felszámolása óta nem sok helye van a kalandoroknak. (Lou Michel, Dan Herbeck: American Terrorist: Timothy McVeigh and the Oklahoma City Bombing, 2001, B függelék.)
 
Zoom
Timothy McVeigh és műve

McVeigh nem csoda, hogy vonzódott a Turner-naplók világához, ahol egyszerű senki(k)ből lettek forradalmárok, akik felborították a korrupt rendszert – ami saját önképe volt, minden bizonnyal. Mindezek ellenére, ahogy az lenni szokott, azóta is szinte lehetetlen fősodratú forrásokban Pierce-ről úgy olvasni, hogy McVeigh neve ne lenne szervezetével összemosva. Bár a fiatalember nem köthető semmilyen komoly formában Pierce-hez vagy akár a könyvéhez (amiben máshogy és más miatt történik egy épület felrobbantása), Pierce megértéssel tekintett rá:

Mindig azt mondom [a médiának], hogy nem, nem az én könyvem miatt robbantotta fel Timothy McVeigh a szövetségi épületet; hanem azért, amit a szövetségi kormány tett a texasi Wacóban két évvel korábban. A Clinton-kormányzat által a Mount Carmel-templomban meggyilkolt nők és gyermekek meggyilkolása volt az, ami miatt Timothy McVeigh úgy döntött, hogy valakinek vissza kell vágnia a zsarnoki és gyilkos kormánynak. Valakinek üzennie kellett a washingtoni politikusoknak és bürokratáknak, hogy vannak amerikaiak, akik nem tűrik az ilyen viselkedést. És én rámutatok a bizonyítékra ezeknek a média embereknek: Timothy McVeigh elment Wacóba a Branch Davidian templom szövetségi ostroma idején, és kifejezte felháborodását az ott lévő embereknek. És amikor a Clinton-kormány halálra ítélte, Timothy elmondta a bíróságnak, hogy miért robbantotta fel a szövetségi épületet. Elmondta a bíróságnak, hogy a szövetségi kormány a saját állampolgárai elleni terrorizmussal példát statuált, amivel kormányellenes terrorizmust provokált.

Nos, persze a média emberei már tudják ezeket a dolgokat, de nem fogják közölni. Nem fogják a Clinton-kormányt hibáztatni a robbantásért. Szeretik a Clinton-kormányt. Ez az ő kormányuk. Bill Clinton az ő emberük. Janet Reno a nekik tetsző feminista főügyész. És azok az emberek, akiket a kormány felgyújtott és agyonlőtt Wacóban, nos, ők nem igazán számítanak. Ők csak egy rakás őrült voltak; szeparatisták voltak; divatjamúlt emberek voltak; még csak nem is voltak liberálisok. Nem voltak részei a mi csodálatos televíziós társadalmunknak, a fogyasztói társadalmunknak, a Clinton-korszakbeli, kellemes társadalmunknak. Egyszerűen azt akarták, hogy hagyják őket békén, és azok az emberek, akik magukra akarnak maradni, veszélyesek. Nem bízhatsz bennük. A kormány nyugodtan megölheti őket.

Zene és ellenállás

1999-ben William Pierce megvette a Resistance Records kiadót. Céljai szerint ezzel a gyökértelen, energikus fiatalság körében a korábbinál jobban ki tudná építeni a faji nacionalizmus eszméjét. Pierce mindig is nyíltan beszélt nyers undorral a fehér fiatalság körében a zsidó MTV és társai által könnyűvérűséget reklámozó popzenéről, és főleg a rap/hip-hop zenével népszerűsített néger stílusról, amit jelentős zsidó háttér tett népszerűvé. (Akkoriban a Warner [Steve Ross] tulajdona volt az MTV, majd az American Express [Harvey Golub], a Viacom [Ralph Baruch, Sumner Redstone], és jelenleg a Paramount tulajdona, melynek vezetői Shari Redstone és Bob Bakish, mindkettő zsidó.) Pierce álláspontja szerint, mivel az akkori – és mai – fiatalság nemzeti kultúrájától, faji karakterétől és közösségétől elidegenítve, összezavarva lézeng a neki kínált populáris és alternatív stílusok és „izmusok” között, akkor legalább saját fajukhoz köthető identitást alakítsanak ki az általa ajánlott alternatív zenék (az akusztikus neofolktól a szélsőséges metálig terjedt a kínálat). Bár nem volt jó véleménnyel a rock és pop zenéről eleve, elfogadta, hogy ezek a fiatalok valahol elkezdik az utat, nem reális az általa többre tartott komolyzenével imponálni nekik – de talán eljutnak majd oda is, ha kapcsolatot építenek ki fehér fajukkal, hagyatékukkal, múltjukkal. Ha nem nacionalista zenét hallgatnak, a zsidók által uralt popkultúra és rap világa szippantja be őket, talán örökre letérítve őket a fehér ember útjáról. Pierce így írta le mindezt:

Ez az ellenállás zenéje. Szemben áll mindazzal, amit a Clinton-kormány és a médiabeli emberei képviselnek. Az az álláspontjuk, hogy a zeném felelős azért az erőszakért, ami a fiatalok között gyakran előfordul. Azt mondják, hogy a zeném felelős azért a dühért, amit sok amerikai fiatal érez.

Én pedig azt mondom nekik, hogy nem, nem az én ellenállási zeném az, ami feldühíti az amerikai fiatalokat. A körülöttük lévő körülmények, amelyek között kénytelenek élni, azok dühítik fel őket. A társadalmunkban, a városainkban, az iskoláinkban uralkodó elidegenítő körülmények azok, amelyek feldühítik a fiatalokat. Az, hogy nem fehérekkel kell iskolába járniuk, hogy egyre inkább nem fehér környezetben kell élniük, dühíti fel a fiatalokat. Az dühíti őket, hogy látják, hogy ellopták tőlük az örökségüket.

Mindez elég világosnak tűnik számomra, de a média emberei úgy tesznek, mintha nem értenék. Hogy lehet, hogy valaki nem szeret feketékkel együtt iskolába járni? Micsoda kulturálisan gazdagító élmény! Hogyan is ne tetszene valakinek, hogy egy multikulturális szennyvízben nő fel, amivé a városaink váltak? Hogy lehetne bárkinek is kifogása az ellen, hogy elvegyék az örökségét, amikor ez egy ilyen jó célt szolgál: a több feminizmus, a több homoszexualitás és a nem fehér többség ügyét Amerikában? Nem, nem, nem lehet, hogy ezek a dolgok elidegenítik és feldühítik a fiatalokat, gondolják a média emberei, mert ezek mind jó dolgok. Biztosan a zeném az oka – vagy talán az erőszakos videojátékok, bármi más, csak nem a clintonista mocsok, amit a médiaemberek segítenek a Clinton-rezsimnek lenyomni a torkunkon. [...]

Azt mondom a média embereinek, hogy az ellenállási zene célja nem az, hogy a fiatalokat elidegenítse vagy dühössé tegye; ehelyett az, hogy elidegenedésük okát bemutassa és célponttal szolgáltasson a dühükhöz. Az a célja, hogy megmagyarázza nekik, miért vannak elidegenedve; az a célja, hogy segítsen nekik megérteni az elidegenedésük okait, megmutatva nekik, hogy kik és mik felelősek az őket körülvevő elidegenítő körülményekért. Az ellenállási zene célja, hogy dühüket kifelé, egy megfelelő célpont felé irányítsa, hogy dühük ne váljon önpusztítóvá, hanem a mi népünk megsegítésén keresztül segítsen saját magukon is.

A kiadó így tehát olyan saját színterükön klasszikusnak mondható zenekarokat adott ki többek között, mint az amerikai Bound For Glory, Angry Aryans, Blue Eyed Devils, az ausztrál Fortress, a lengyel Honor, Graveland vagy a német Absurd. Ez utóbbi frontembere, Hendrik Möbus 2000-ben Amerikába menekült, mert politikailag inkorrekt zenék és vélemények miatt üldözték a hatóságok. Pierce telkén szállt meg, neki dolgozva kb. 2,5 hónapot, amikor is boltba menvén rendőrök leteperték, fejéhez fegyvert fogtak, karját eltörték, pedig nem állt ellen – mindezt azért, mert Németország kiadatási kérelmet nyújtott be véleménybűnözés miatt. „A legtöbb amerikai nem érti, hogy a németeknek nincs szólásszabadságuk. Nem értik, hogy 1945-ben nem felszabadítottuk a németeket; elvettük a szabadságukat, és egy megszálló kormányt kényszerítettünk rájuk, amelyből a jelenlegi német kormány származik” – mondta Pierce az Amerikai Disszidens Hangok nevű rádióműsorában, amit 1997-től heti 25 percben vezetett haláláig, és kb. 100 ezer átlagos hallgatója volt (a több mint 300 adás archívuma itt érhető el jelenleg). Pierce műsorai mindig kiváló analízist nyújtottak a hallgatónak aktuális eseményekről, történelmi és összefüggésbeli szempontokból – kutatásai, mint a médiumokat és sajtót birtokló, befolyással és hatalommal rendelkező zsidók pontos megnevezése, külpolitikai szereplők és céljaik felvázolása, sokakra hatottak, és máig alapjai egyes elemzéseknek.

Ilyen volt 1999-ben a szerbiai NATO-támadás elemzése is, ami manapság, az Ukrajnai NATO-aktivitás miatt is érdekes:

Clinton úr szerint ez „erkölcstelen” hozzáállás, és ő visszabombázza Jugoszláviát a kőkorszakba, ha Milosevics nem engedi, hogy Albright asszony, Cohen úr, Berger úr, Holbrooke úr és a washingtoni kóser csapat többi tagja odaküldje a csapatait, hogy irányítsák helyette az országát.

És a Clinton körüli zsidó banda röhög a markába, hogy milyen könnyen megússzák, hogy milyen könnyű fehér amerikaiakat használni fehér európaiak megölésére, hogy a zsidók terveit előmozdítsák. Istenem! Ha valaha is volt olyan ország, amelyik szinte könyörgött, hogy villámcsapás érje, akkor az ma Amerika.

Mint Pierce rámutat, a valódi probléma nem az, miként bántak a szerbek a koszovói albánokkal, mert egyrészt az albánok is bántak úgy a szerbekkel, másrészt Izraelt nem bombázza Amerika a palesztinokkal való bánásmódjuk miatt. Pierce szerint „A zsidó uralmi terv egyik alapvető eleme a multikulturalizmus; az a célja, hogy mindenki gyökérzetét, mindenki nemzethez tartozásának érzését megölje – kivéve persze a sajátjukat. Azzal irányítanak egy országot, hogy biztosítják, ne legyen egyetlen olyan domináns etnikai csoport sem, amely képes lenne ellenállni nekik.” Pierce nincs ezzel a véleménnyel egyedül. A The New York Times veterán szerzője, Jonathan Weisman (((Szemitizmus))): Zsidónak lenni Amerikában Trump korában című 2018-as könyvében már az első fejezet első mondata is ez a 33. oldalon: „A zsidó akkor gyarapodik, amikor a határok leomlanak, amikor a határok elmosódnak, amikor a falakat lerombolják, nem pedig felhúzzák.” Később hozzáteszi a 39. oldalon: „Ahol a nemzeti öntudat elmosódik, a zsidó jóléte javul.”

A zsidó Wesley Clarkot, a NATO akkori legfelsőbb parancsnokát, és az események egyik fő karakterét így idézi ennek kapcsán a The Guardian: „Ne felejtsük el, hogy mi a probléma eredete. A modern Európában nincs helye etnikailag tiszta államoknak. Ez egy 19. századi elképzelés, mi pedig megpróbálunk átmenni a 21. századba, és ezt többnemzetiségű államokkal fogjuk tenni.” A NATO 2001. február 27-i egyik gyűlésén Jeffrey Gedmin szakértő pedig így fogalmazott: „Amíg nem kezdődik meg a társadalom »szlobodantalanítása«, addig Szerbiában a politikai, társadalmi és gazdasági reformok lassan fognak haladni. Szerbiának a háborúból a békéhez, a kommunista ethoszból a demokratikus gyakorlathoz, a Milosevics-korszak rosszindulatú és halálos nacionalizmusából pedig a liberális értékek, szokások és viselkedés új korszakához kell eljutnia. Mindez időbe telik. Nem Szerbia az egyetlen ország, amely nehéz átmenet előtt áll.” Mert az USA/NATO, illetve sok esetben annak zsidói döntik el, hol milyen rendszer és berendezkedés lehet – ezt látjuk most Oroszország kapcsán is, és ezt láttuk évtizedeken át a Közel-Kelet és Észak-Afrika térségeiben. (A „liberális értékeket” jól illusztrálja az említett zsidó, Madeleine Albright, aki 2012-ben Prágában mutatta be akkori könyvét, de egy szerb baráti kör számonkérő felbukkanásakor csehül így reagált: „Undorító szerbek! Takarodjatok!”)

Az „elektromos zsidó”

Az Amerikai história X (1998) egy közismert film. Története egy lényegtelen bőrfejű tinédzser esetén alapult, aki 17 évesen került börtönbe bántalmazás miatt, majd ott elhagyta állítólagos nézeteit. Frank Meeink könyvet is írt minderről 2010-ben, és már az első fejezet legelején megemlíti William Pierce-t, és annak könyvét mint hatást. Korábbi szkinhedekkel kapcsolatos filmek, mint az ausztrál Romper Stomper (1992) vagy a kanadai White Lies (1998) előszeretettel mutatta be ezt a szubkultúrát mint degenerált, primitív és erőszakos csoportot, akiknek a lételeme a gyűlölködés. Ezzel szemben az Amerikai história X leleményesebb, mert alapvetően ott is azok a bőrfejűek ugyan, de a főszereplő Derek Vinyard karaktere kimondottan intelligens és beszédeiben még logikus, józan érvek is vannak. A film a nézőben szimpátiát kelt a karakter iránt, hogy annál nagyobb legyen majd az érzelmi hatás a fordulatkor. Pierce kritikája:

Az Amerikai história X üzenete az, hogy egyes fehérek rosszak és egyes feketék jók: hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy a fehérek jók és a feketék rosszak. Ennek az üzenetnek a hatását látjuk Dereken. Olyannyira összezavarja, hogy úgy dönt, kimarad a feketék és fehérek között zajló, nagyon is valóságos háborúból. Harcolt a háborúban, és ez sokba került neki. Nem fog tovább harcolni. Csak azt akarja, hogy a saját családja biztonságban legyen. Ő nem került volna börtönbe, és a testvére még mindig élne, ha nem álltak volna ellen. Az Amerikai história X üzenete az, hogy nem szabad ellenállni.

És kétségtelen, hogy ebben a feminizált társadalomban, amelyben ma élünk, ez az üzenet néhány embernél hatni fog. Amit a gyűlöletpropagandisták az Amerikai história X-szel üzennek nekünk, az az, hogy igen, ez egy durva, veszélyes világ odakint, de nem szabad megpróbálni faji alapon ellenállni neki. Mert, tudod, vannak nagyon rossz fehér emberek, és vannak tisztességes fekete emberek. Szóval ne álljatok ellen. Az nem vezet semmi jóra. Csak bántani fognak benneteket. Csak hagyjátok, hogy a multikulturalizáció folyamata folytatódjon. Csak sodródj az árral, és próbáld meg a legjobbat kihozni belőle. Ne álljatok ellen.

A filmben Derek egy érzelmileg sérült fiatalember, akinek szeretett apját négerek ölték meg, és minden gyűlölete természetesen az elnyomott frusztráció kiélése, amin keresztül őt és társait egy (az akkori bőrfejű körökben népszerű) Tom Metzger- és William Pierce-féle idősebb karakter manipulálja. Lehet, hogy jól érvel Derek, de mindez mindegy: érzelmileg sérült ember, nem kell arra figyelni, amit mond: ő maga is megváltozik, a néző ne is lépjen arra az útra... (Az alkotás írója nem zsidó, de a zsidó Steve Ross által alapított Time Warner médiaintézmény filmje, melynek akkori elnök-vezérigazgatója a szintén zsidó Gerald M. Levin volt. A hozzájuk tartozó New Line Cinema stúdió készítette, rendezőnek a zsidó Tony Kaye lett választva.)

Zoom
A Stacy Keach által alakított Metzger/Pierce-keverék egy manipulatív bábmester, aki problémás fiatalokat használ ki a zsidó filmben


Kétféle hagyaték

William Pierce aztán 2002 júliusában értesült arról, hogy rákos beteg, ami rendkívül gyorsan, kb. két hét alatt meg is ölte, 23-án. Ekkorra egy stabil infrastruktúra alapján a National Alliance és Resistance Records kimondottan jól ment, az internet is rohamosan épült, ott is növekedett a jelenlétük, számos terve volt. Halála után azonban mindez szétesett.

Másfél évtized múltán Pierce két fia (egy ikerpár) közül az egyik, Kelvin, Donald Trump elnöklése alatt úgy érezte, tennie kell valamit: felkeresett több fősodratú médiumot, akiknek elborzongott és sajnálkozott a kamerái vagy mikrofonjai előtt. Könyvet is írt Apám bűnei címmel, melynek a hátoldalán természetesen nem marad ki apja hibáztatása Timothy McVeigh akciójáért. A The Guardian cikke helyenként paródiának tűnne, ha nem lenne ennyire lehangoló. Például:

Az Apám bűnei párhuzamot von William Pierce és Donald Trump között, aki „szavaival és tetteivel felbátorította a fehér fajgyűlölőket és a tömeggyilkosokat” – írja Kelvin. „Trump sok szempontból ott járt sikerrel, ahol apám elbukott. A gyűlöletet és a diszkriminációt a mainstreambe vitte”.

Mint megtudjuk: „Kelvin csak egyszer vonta kérdőre az apját azzal, hogy miért választotta a fehér felsőbbrendűséget minden más helyett az életében. »Ez volt az egyetlen felelős dolog, amit tehettem« – válaszolta az apja.” Derek Vinyardéhoz hasonló felvilágosodás ragyogott ugyanis az ifjabb Pierce-re:

Akkor kezdett megváltozni, amikor egy kis keresztény főiskoláról átkerült a Virginia Techre. Egy dél-amerikai fiatalemberrel lakott együtt, aki „figyelmes, gondoskodó és nagyon intelligens” volt – olyan, amilyen Kelvin apja szerint a nem fehér emberek nem lehetnek. Olyan diákokkal járt órákra, akik egészen másképp látták a világot, mint ő. Amikor Ronald Reagant elnökké választották, és sok liberális társa láthatóan felháborodott – köztük a szobatársa, aki egy tőrt és vércseppeket rajzolt egy Reagan-fotóra –, meg akarta érteni, miért. Elkezdett odafigyelni a politikára és nézni az esti híradót, amelyről az apja mindig azt mondta, hogy értéktelen, mert zsidók irányítják a médiát. Kelvin elgondolkodott azon, hogy vajon minden, amit tanítottak neki, tévedés volt-e.

Természetesen az idősebb Pierce minden bizonnyal nem mondott olyat, hogy nem fehér ember ne lehetne intelligens, mert ezt mondani rendkívül ostoba dolog lenne – helyette pont ezt a primitív következtetést gúnyolta a fentebb is idézett filmkritikájában, mondván, a film tanulsága épp ez a gyermeteg alaptétel. Természetesen a nagy számok törvénye alapján vannak kivételek, lehetnek „jó” nem fehérek és „rossz” fehérek (Pierce különböző okok miatt meglehetősen sokat bírálta saját faját is), de csoportszinten a különbségek egyértelműek (nemcsak intelligencia-, de karakterszinten is), és ezeknek civilizációs mértékű következményei vannak, ha ezen különböző csoportok egy élettérben léteznek. Ifjabb Pierce ezt tudhatná, ha figyelt volna apja szavaira, vagy ha érdekelné a valóság. Amerikai példánál maradva: az intelligenciaszintek különbsége a négerek (kb. 85) és fehérek (kb. 100) között a szakértők széles körében elismert (Lynn, 2006), és egy komoly kutató se tagadja ma már. A kifogás abban rejlik, hogy a fajtagadók szerint ez nem alapvető, jelentős mértékben genetikailag befolyásolt (gének + környezet), hanem egyszerűen környezetbeli hatás (rasszizmus, kirekesztés, kisebbségi stressz stb.) eredménye. Ifjabb Pierce nemcsak apja álláspontját nem érti, de még azt sem, hogy egalitárius liberálisként mit is kéne hinnie éppen. Kelvin Pierce szerint egész életét azzal töltötte, hogy próbálta megérteni apját, de ezek szerint nem figyelt arra, amit az mondott, és inkább ellenségei elemzéseinek adott teret.

Ha ennyit sem képes legalább logikailag feldolgozni, a szuperember, az Életerő, a panteizmus elve már valószínűleg reménytelen is lenne. Mindenesetre itt a végeredmény: „[feleségének] és Kelvinnek csak azért voltak gyerekei, mert beleegyeztek, hogy örökbe fogadják őket. »Egyszerűen megrémültem attól, hogy a génjeimet továbbadjam« – mondta Kelvin. »Annyira elfuserált és annyira sérült voltam emberként, hogy nem tudtam elképzelni a gondolatot, hogy megpróbáljak egy másik embert létrehozni«”.
 
Zoom

Hogy az idősebb Pierce milyen sorsot kívánt a fal mellett azoknak a liberális, televízióból tájékozódó, a fehér faji megmaradás ellen aktívan tevőknek, mint amilyenné a fia vált, talán ki lehet találni... Szomorú, hogy így alakult, és nyilván Pierce apai hibái is szerepet játszottak ebben. Ugyanakkor, míg Kelvin Pierce jelentéktelen élete így telik el, s minden bizonnyal így is hal meg, híján lévén a fentebb vázolt emberi értékek halvány sugarának is, addig apja munkássága tovább él, és – mint George Bernard Shaw esetében, akinek hatása akkor szökkent szárba Pierce-ben, amikor az már nem élt – még nem tudni, miféle formában talál magának utat mindaz a jövőben a kifejeződésre. Talán forradalmi hév segítője lesz, talán nem: Pierce mindenesetre megtette azt, amit tudott, hogy fajtáját kiemelje a mocsárból.

Robert S. Griffin így elevenítette fel Pierce szavait:

Megkérdeztem tőle, hogyan szeretné, ha halála után emlékeznének rá. Azt válaszolta: „Őszintén hiszem, hogy a fajom, a fehér faj veszélyben van. Nem azt mondom, hogy holnap vagy jövőre, de ha egy vagy két évszázadban gondolkodunk – igazából egy pillanat ez a történelemben –, akkor veszélyben vagyunk. Különösen ebben az országban. Hiszem, hogy újra meg kell teremtenünk magunknak egy helyet, ezen a földön, ahol újra igaz módon tudunk szaporodni, és újra a magunk módján élhetünk. Ehhez szeretnék hozzájárulni. Nem akarok olyan ember lenni, aki egységben menetel, és nem tud szembenézni azzal, hogy rasszizmussal vagy antiszemita attitűdökkel vádolják, vagy aki nem hajlandó személyes árat fizetni azért, amit helyesnek tart. Ennél függetlenebb és bátrabb akarok lenni. Szeretnék ezer év múlva is itt lenni, de nem leszek, ezért elfogadom a következő legjobb dolgot: a lehetőséget, hogy a népem emlékezni fog arra a kis apróságra, amivel hozzájárultam a megmentéséhez történelmünk egy kritikus időszakában” – mondta.

Végezetül úgy illő, ha az általa szeretett 700-900-as évek közötti időszakból származó viking költeményekből egy másikkal zárom e sorokat. Björn Jónasson fordítása, Hávamál: The Sayings of the Vikings (1992), 27. oldal:

Bölcsesség

Nagyobb súlyt
mint a bölcsesség,
egy vándor nem hordhat.
A szegény ember ereje
egy furcsa helyen
többet ér, mint a vagyon.
 

Csonthegyi Szilárd – Kuruc.info