Jó politikai érzékkel épp most, az állambiztonsági múlt feltárását követelők hangjának erősödésekor találta időszerűnek egy volt állambiztonsági ügynök népszerűsítését Széles Gábor lapjának szerkesztője. A mai Magyar Hírlap mosolygósan barátságos cikkben méltatta Vitár Róbert volt televíziós sportriporter életútját és szakmai pályáját ezzel a címmel: Libalegelőről is közvetített focimeccset, Vitár Róbert ma is kiegyensúlyozottan éli életét.

A sörözőasztala mellett folytatott beszélgetésben az egykori sztár elmondta: "Hihetetlenül sokrétű, változatos, izgalmas feladatokkal telt el az életem nagy része. Már-már kalandokkal." Amikor idáig értünk az olvasásban, azt hittük, mindjárt itt következik az állambiztonsági szolgálattal esett kalandjának bevallása, s aztán a bocsánatkérés azoktól, akikről jelentett, s akiknek sokat ártott. De nem következett sem a kaland, sem az erkölcsi elégtételadás. Ellenben megtudhattuk, hogy például miként közvetített teremlabdarúgó-mérkőzést erősen spiccesen Tatabányáról, s azt is: legfurcsább élménye az volt, hogy 1989-ben látta rövidnadrágban kapálni egykori tv-elnök főnökét, Kornidesz Mihályt tiranai nagykövetként a követség kertjében. (Nagy élmény lehetett...)

Vitár Róbert 13 éven át jelentett
az állambiztonságnak
Megszokhattuk már Széles Gábor KGB-kötődésű milliárdostól, hogy nagy előszeretettel alkalmaz egykori állambiztonsági hivatásos tiszteket vállalatainál, és tüntető barátsággal foglalkoztatja a volt állambiztonsági hálózati személyeket. Az utóbbiak némelyike rendszeresen fel is tűnik az Echo Televízió képernyőjén, így például favorizáltan Boros Imre főoperatív rendőr százados, az egykori D-8-as szigorúan titkos állományú tiszt, Kocsis Kálmán állambiztonsági tábornok, volt a III/I-es csoportfőnök-helyettes, jelenleg Pintér Sándor belügyminiszter nemzetbiztonsági főtanácsadója havi 560 ezer forintért; Nógrádi György, "Raguza" fedőnevű titkos megbízott, jelenleg az osztrák kormány tanácsadója, Dalia László újságíró, "Vitéz László" titkos megbízott, a MÚOSZ szakosztályvezetője, a rossz hírű Regős médiacsoport Mix online internetes szerkesztő bizottságának elnöke, s a levakarhatatlan "Krakus" tmb. Kaposvárról: Szita Károly polgármester, a Fidesz büszkesége.
Széles mentalistái most azt hiszik, tényleg nem lesz ügynöktörvény, mert Orbán Viktor volt hálózati kapcsolat nem akarja, tehát az ellenkező oldalt kell erősíteni, bemutatni: milyen derék és kiegyensúlyozott emberek voltak az ügynökök, akik a légynek sem ártottak. Nézzük hát, milyen ártatlan sztár volt Vitár Róbert!
A pedagógiai főiskolán könyvtár szakot végzett (1954) és sportszervezői oklevelet is szerzett (1963), ma 78 éves Vitár Róbert 38 esztendőt töltött a Magyar Televíziónál, (1958-1996) abból 25-öt a Sport Önálló Osztályon, amelynek helyettes vezetője is volt 6 évig. Munkája sok külföldi utazással járt.

Az Államvédelmi Hatóság utódja és a politikai rendőrség (III/III) elődje, a BM. Politikai Nyomozó Főosztálya II/5-f alosztályának nyomozói: Simon József rendőr főhadnagy és Ferenc Lajos rendőr főhadnagy szervezte be Vitár Róbert (1934. VIII. 29, Budapest, Linczbauer Piroska) sport riportert 1960. április 15-én "Tárnoki László" fedőnéven az "ifjúsági egyházi" terület elhárítási feladataira. Két állambiztonsági hálózati nyilvántartó kartonja is van (6-os karton), egy régebbi típusú és egy újabb. Mindkettőn azonos a beszervezés alapjának furcsa, de nem egyedülálló kettőssége: "(terhelő), hazafias. Tehát valamely akkor neki felróható ok miatt hazafias elhatározásból vállalta az együttműködést a politikai rendőrséggel. A BM. III. Állambiztonsági Főcsoportfőnökség megalakulása (1962) után Vitárt átvette a III/III-2-b alosztály, mely "az ifjúságellenes reakciós erők" elhárítását végezte az ifjúság körében, majd a munkahelyének megfelelő terület: a III/III-5-a, tehát a kiemelt tájékoztatási objektumok (tv, rádiók, újságok, stb.) foglalkoztatta.

„Tárnoki László” ügynök egyik munka dossziéja az ÁBTL-ben
Vitár jelentései alapvetően a következő témaköröket ölelik fel:
- a Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület belső élete, szervezete, tagsága, vezetői, működése az illegalitás körülményei között;
- a Magyar Rádió és Televízió, majd a Magyar Televízió belső szervezeti működése és annak állambiztonsági szempontból meghatározott szereplői;
- a magyar sportélet, sportolók és vezetőik, külföldi célszemélyek, az MTV sportosztályának dolgozói.
Kiemelten hangsúlyos a Regnum Mariánum Katolikus Közösség bomlasztását és felszámolását célzó állambiztonsági intézkedések ügynöki támogatása.
[A XIX. század végén alapított Regnum Marianum Közösség a hazai katolikus lelkiségi mozgalmak egyike. Fő tevékenysége: a gyerekek és a fiatalok természetes alapokon álló katolikus szellemű nevelése. 1951-ben a szerzetes rendekhez és más egyházi közösségekhez hasonlóan betiltották tevékenységét, házait elvették, az atyákat plébániákra helyezték. A Regnum Mariánum Közösség a folyamatos zaklatások ellenére is folytatta tevékenységét, titokban szervezte a csoportok találkozóját, táborokban és kulturális rendezvényeken végezte a fiúk és a később a lányok nevelését. Illegális tevékenységük miatt három külön koncepciós perben (1961, 1965 és 1971) 13 papot ítéltek el összesen 71 évre, 3 laikus vezetőt pedig összesen 4.5 évre, aminek nagy részét le is töltötték.]

Jelentette regnumos kapcsolatait
A Regnum Marianum elleni állambiztonsági tevékenység egyik legsikeresebb ügynöke, majd titkos megbízottja, Vitár Róbert, a következőket írta beszervezésének napján 1960-ban:
"A magam szerepe ebben az, hogy kb. 1952-53-ig én is aktívan részt vettem az illegális munkában. Ekkor kerültem a Pedagógiai Főiskolára, ahol tanulmányaim egyre erősbödő törést okoztak a lelkivilágomban. Egyfelől nyomott az évek hosszú sora óta tartó regnumi barátság ereje, másfelől a tanulmányaim egyre jobban felvilágosítottak arról, hogy eddigi életfelfogásomban valami hiba van. Nem tudtam rászánni magam a gyökeres szakításra és ha egyre kevesebbet is, de a mai napig összejártam az én korosztályomhoz tartozó barátokkal. A vezetési, szervezési ügyekben nem vettem részt, de a folyó munkáról nagyjából végig tudomásom volt. Ennél a résznél érzem magam elsősorban bűnösnek, mert a baráti szálak megakadályoztak abban, hogy mindezt jelentsem a hatóságoknak. Mai ésszel tekintve az egész ügybe való bekapcsolódásomat végzetes hibának érzem, ha ma újból kezdhetném egész másként csinálnám.
A regnum egész tevékenységét értékelve látom, hogy az államunk és különösen a fiatalságunk ellen igen súlyos vétek, a vezetők ebben nagy mértékben bűnösek, mivel papi tekintélyükkel visszaélve az ifjúságnak a maguk világnézeti nevelését illegális módon szervezték meg. Nagyon sajnálom, hogy ebben részben a segítségükre voltam.
Fenti önvallomásomat minden kényszerítő körülmény nélkül, átgondoltan, saját kézírásommal írtam le, amely önvallomás az igazságnak megfelel, s azt helybenhagyólag aláírom." 1960. IV.15. Vitár Róbert."

Megadta Emődy László lakásának alaprajzát
Vitár Róbert jelentéseiben a leggyakrabban szereplők:
a., a Regnumot vezető papok közül: Emődy László, Tompa Nándor, Rózsavölgyi László, Körmendy István, Takács László, Pócza József, Csiszér Ferenc, László Gábor;
b., a Vitárral egy korosztályúak köréből: Vara György, Kolonics István, Lerf József, Frész József, Törős József, Kató László, Kató István, Csapora János, Finkey Endre, Idrányi Iván, Zilahi Tibor;
c., más csoportba tartozók közül: Büki János, Forstner Miklós, Bálint Géza, Hankó Sándor, Hankó László, Knerler János, Simányi Frigyes, Naszlady Attila, Zimányi Sándor;
d., a Pedagógiai Főiskolán szerzett kapcsolatok: Farkas Tibor, Kovács György, Nagy Zsuzsa, Terebessy Ákos, Sediánszky János, Stadler Margit, Körmendy Vilmos, Fenyves György és mások;
e., a Gorkij Könyvtárban: Mohácsi Ernő, Podónyi András, Papp Valéria, Ferencz Zoltánné, Örley Szabolcsné, Fodor Magda és mások. 
"Tárnoki László" ügynök megadta a volt regnumosok teljes névsorát és a disszidáltakét is.
Pontosan megjelölte az illegális munka bázisait:
Hernád utcai és Május 1 úti általános iskola; Madách, István, Kölcsey és Piarista Gimnázium.
Ír összejövetelekről, melyeken saját maga is részt vett, beszámol a szervezés kialakult titkos módszereiről és belső szabályairól.

Vámárúval üzletelnek a sportolók, dr. Terpitkó hagyja
Jelent Bozsik József válogatott labdarúgóról, Szepesi Györgyről; a legtöbb jelentését Vitray Tamásról adja (ellentmondásossá téve annak szavahihetőségét), Szőnyi Jánosról, Korda (Kirschner) Sándorról, Radnai Jánosról, Regős Sándorról, külföldi árukkal üzletelő magyar labdarúgókról, vívókról , akik vétségei felett szemet huny dr. Terpitkó András vezérőrnagy, a Vám-és Pénzügyőrség országos parancsnoka, aki egyben az MLSZ elnöke is volt.

Vitray mindig azt mondta nekünk, hogy nem akart disszidálni
Vitár Róbert 13 esztendős titkos szolgálata (1960-1973) alatt írott jelentéseit ma az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára őrzi két munka dossziéban (3.2.1. M-34927 és 3.1.2. M-34927/1) és több hivatkozásban (pl. 3.1.5. O-11802/17; 3.1.5. O-19460/2).
(Mivel a Magyar Hírlap sorozatot jelentett be "a reflektorfény után" "csendben élő" sportolók, játékosok, sportvezetők, versenyzők, edzők sokaságáról, javasoljuk Széles Gábornak, hogy hasonló melléfogások elkerülése végett időben kérdezze meg volt állambiztonsági tisztjeit. Ha ők is bizonytalanok a népszerűsítendők megítélésében, "hazafias" alapon, ingyen és bérmentve szívesen segítünk. Kérjük, hogy Vitray Tamással legkorábban kedden foglalkozzanak, mert hétfőn festés miatt zárva lesz az archívumunk.)
Kuruc.info