Az MTI beszámolóját estig hiába vártuk a megmozdulásról, ők inkább azt tartották fontosnak közölni, hogy Orbán Viktor koncerten vett részt a szabadkai zsinagógában... Dúró Dóra tájékoztatott Fb-bejegyzésében a mai tüntetésről:

Az úzvölgyi katonatemető kapcsán kialakult konfliktus miatt ma felszólaltam a román nagykövetség előtt. Minden magyar felelős minden magyarért!
Miközben mi a Thököly úton voltunk, a rendezvényt szervező vármegyések a Külügyminisztérium Bem téri épületébe bejutottak, hogy petíciót adjanak át Szijjártó Péternek, amelyben határozottabb kiállást követelnek a határon túli magyarokért.
A biztonságiakkal és a hirtelen ott termett rendőrökkel folytatott kisebb huzavona után Barcsa-Turner Gábor társelnököt fogadták a minisztériumban, aki ígéteret kapott arra, hogy személyesen a miniszter fog érdemben foglalkozni az abban foglaltakkal. (Élő Fb-videók erről itt érhetők el - a szerk.)
Természetesen mindezt a Parlamentben is számon fogom kérni!
Az elnökhelyettes felszólalása:
Alább olvasható a petíció:
Petíció a trianoni gúnyhatárokon túl rekedt magyarokért
Tisztelt Szijjártó Péter Miniszter Úr!
A Kárpát-medence valamennyi elcsatolt területén jelen lévő és dolgozó Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, mely szervezet nevében is hordozza a trianoni határokon túl rekedt magyarok érdekképviseletének ügyét, az alábbi követeléseit terjeszti a Külgazdasági és Külügyminisztérium felé.
1./ Követeljük, hogy a magyar kormány érje el a román államfőnél a koncepciós eljárás során bebörtönzött Beke István és Szőcs Zoltán bajtársaink kegyelemben való részesítését.
2./ Követeljük, hogy az úz-völgyi magyar katonatemető eredeti állapot szerinti helyreállításához ragaszkodjon a magyar kormány a kompromisszumos megoldások helyett.
3./ Követeljük, a Külgazdasági és Külügyminisztérium által bekéretett budapesti román nagykövetet annak botrányos és elfogadhatatlan távolmaradása miatt azonnali hatállyal tiltsa ki Magyarországról a magyar kormány.
4./ Követeljük, hogy Magyarország nemzetközi szinten vizsgáltassa ki Románia állami szintű részvételét és érintettségét az utóbbi évtizedek legsúlyosabb etnikai incidensének, a 2019. június 6-án történt kegyeletsértő, agresszív temetőgyalázásnak megszervezésében és lebonyolításában.
5./ Követeljük, hogy kerüljön kitiltásra Magyarország területéről a magyarellenes Dan Tanasă, a sorozatos, a magyar nyelv jogszerű használatát sértő, magyar szimbólumok és feliratok ellen indított perek és gyűlöletkeltő akciók miatt hírhedtté vált soviniszta blogger.
6./ Követeljük, hogy Magyarország mondja fel Romániával a kétoldalú hadisír-egyezményt, tekintettel arra, hogy ez csak a magyar felet köti, a másik fél nem tartja be. Követeljük, hogy Magyarország mondjon le minden román-magyar közös hadgyakorlatot és minden közös védelmi együttműködésből lépjen ki, akár a NATO-vállalásokkal szembemenve, mintegy felhívva a nemzetközi közvélemény figyelmét Románia magyarellenes, soviniszta politikájára.
7./ Követeljük, hogy a Magyar Kormány a magyarellenes akciókban érintett trianoni utódállamok, Románia, Szlovákia, Ukrajna és Szerbia részéről kérje be a szomszédos államok területéről kitiltott magyar állampolgárok listáját, továbbá követeljük, hogy ezen listát Magyarország hozza nyilvánosságra. Magyarország követelje a szomszédos államokból történt, jelenleg is hatályos kitiltások felülvizsgálatát!
8./ Követeljük, hogy Magyarország Kormánya szavatolja a trianoni utódállamok által veszélyeztetett és fenyegetett magyar nyelvű oktatást.
9./ Követeljük, hogy Magyarország függesszen fel minden együttműködést a V4-en belül Szlovákiával mindaddig, amíg az állami szintű sovinizmusnak véget nem vetnek, és hatályon kívül nem helyezik a törvényt, mely megvonja a szlovák állampolgárságot mindazoktól, akik felveszik a magyar állampolgárságot is.
10./ Követeljük, hogy a magyar kormány gyakoroljon nyomást Szlovákiára annak érdekében, hogy végleg számolja fel a Benes-dekrétumok nemzetközi jogba ütköző örökségét, illetve kárpótolja az anyaföldjükről elüldözött felvidéki magyarokat.
11./Követeljük a kárpátaljai magyar állampolgárok kényszersorozása elleni minél erőteljesebb tiltakozást! Magyarország tegyen meg mindent Ukrajna európai uniós és NATO-integrációjának minden lehetséges fórumon való akadályozásáért!
12./ Követeljük, hogy a Trianoni Békediktátum 100. évfordulójának alkalmából legyen kormányprogram az erdélyi-székelyföldi, a felvidéki, a kárpátaljai és a délvidéki magyarság területi autonómiájának kiharcolása. Ehhez Magyarország adjon meg minden politikai, nemzetközi diplomáciai, jogi, anyagi és erkölcsi támogatást!
Bízunk benne, hogy az 1945-ös szovjet megszállás óta először lesz Magyarországnak egy valóban erős, független, a magyarság érdekeit a Kárpát-medencében képviselni tudó és akaró külpolitikája. Mi elszántak vagyunk az összmagyarság érdekeinek képviseletére!
Kelt: Budapest, 2019. június 27.
A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom nevében:
Barcsa-Turner Gábor
társelnök
Kónyi-Kiss Botond
alelnök
Frissítés: a HVIM petícióátadását egyelőre nem cenzúrázta a YouTube