A Budaházy György és társai ügyében szervezett demonstrációt október 23-án, az 1956-os forradalom évfordulóján tartották a Szent György téren, a Köztársasági Elnöki Palota előtt. Nagy érdeklődés és érthető indulatok mellett zajlott esemény fő szervezője a Magyarok Világszövetsége volt.
Zoom
A felszólalók, dr. Csókay András, dr. Drábik János, Varga Domokos György, dr. Gaudi Nagy Tamás, Patrubány Miklós és mások kemény mondatokkal illették a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, és a büntetés-végrehajtás tevékenységét Budaházy György és társai koncepcióssá kreált perében.
Zoom
Rámutattak a "bizonyítékok" túlnyomó többségének hiteltelenségére, az ügyben eljáró személyek, és szervezetek mögöttes ráhatás következtében előállt súlyos elfogultságára, és az ítélet felháborítóan igazságtalan/aránytalan voltára. A rendezvényen felolvasták Kondor Katalinnak a tárggyal kapcsolatos drámai hangú levelét és a köztársasági elnöknek címzett, erős érveken alapuló petíciót. Ez utóbbit küldöttség adta át az arra illetékeseknek a déli harangszó elhangzásakor.
Zoom
A demonstráción részt vett, és szívhez szóló énekével buzdította, elgondolkodtatta a jelenlévő nagyszámú, hazafias érzelmű közönséget Dévai Nagy Kamilla előadóművész is.
Zoom
Az esemény kétségkívül legdrámaibb mozzanatát annak a levélnek a felolvasása jelentette amelyet Budaházy György a napokban írt a börtönben, és amit a testvére Budaházy Edda osztott meg a jelenlévőkkel. A hazafias elkötelezettségű polgárok ez ügyben súlyosan megsértett igazságérzete az ítélet elfogulatlan és tárgyilagos felülvizsgálatát, és az érintettek elnöki kegyelemben részesítését várja, beláthatóan rövid időnbelül.
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom