Karácsony Gergely főpolgármester felkérte a Budapesti Közművek (BKM) vezérigazgatóját Szálasi Ferencné sírjának átalakítására – derül ki Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes tájékoztatásából, amit egy kommunista sajtóterméknek adott.
Zoom
Kijiv Geri Vajnaival, a nemzetközi antifa terroristák egyik budapesti kapcsolatemberével
Az 1946-ban kivégzett nemzetvezető özvegyének sírjára a közelmúltban végzett átalakítás során felkerült a Szálasi Ferenc emlékére felirat, a vezér és feleségének közös fényképe, valamint egy nyilakban végződő Krisztus-kereszt, amit a zsidó-kommunista sajtó következetesen nyilaskeresztnek nevez. Az átalakításokat a sír új rendelkezője végeztette el, aki közösségi gyűjtés nyomán váltotta meg a sírt, miután a rokonok már nem kívánták azt ápolni, írja a Harcunk.info.
Zoom
A fehéreket gyilkoló kommunista terrorista Nelson Mandeláról közterületet elneveztető, minden politikai megnyilvánulásában ízig-vérig szélsőbaloldali Karácsony Gergely, aki jelenleg Budapest főpolgármestere, felkérte a közműveket a „helyzet rendezésére”.
A hírhedt zsidó műsorvezető, Fiala János „KeljFelJancsi” című műsorában szintén kíváncsiskodott az ügyről Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettesnél. Arra a kérdésre, hogy a temetkezési vállalatnak közbe kellett-e volna avatkoznia, azt mondta, hogy igen, és nem tartja életszerűnek, hogy az átalakított sírt (vagy akár az átalakítás folyamatát) ne vegye észre a temető egy dolgozója, de nem tartja elvárhatónak, hogy a dolgozók az új síremléket „helyben minősítsék”. Elmondta, mivel a felirat, a kép és a szimbólum is magán a síron van, így azt a temető dolgozói csak rongálással tudnák eltávolítani, amihez nincs joguk.
Valamint itt is felmerült, hogy a hegyes végű Krisztus-kereszt valójában „tiltott önkényuralmi jelkép”, de „ezt a bíróságnak kell kimondania” – jegyezte meg Kiss Ambrus, aki hozzátette azt is, hogy a BKM főpolgármesteri kérésre adott elsődleges tájékoztatása alapján a „temetői törvény megsértésére sor került”, mivel az iratanyagok között ilyen átalakítási igénynek vagy terv benyújtásának nem találták nyomát.
Kiss a BKM kommunikációját is „problémásnak” találja, szerinte az „hárító jellegű” volt. Elmondta, hogy kérnek még pár napot az ügy megoldására és a lehetséges lépésekkel kapcsolatos jogi állásfoglalás megszületésére. Azt mondta, hogy „szeretnék elkerülni, hogy bármelyik budapesti temető szélsőjobboldali emlékhellyé alakuljon át”.
A műsor után az ügyet kirobbantó bolsevik sajtóorgánum, a Mérce nevű szennylap (aminek a neve és érintettsége az antifa budapesti terrorista akciói nyomán is felmerült) a főpolgármester-helyettest írásban kereste, akinek a válaszából kiderült, Karácsony Gergely főpolgármester levélben kérte fel a BKM vezérigazgatóját, hogy tegyen intézkedéseket a „helyzet megoldása érdekében”. Idézte a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletet, aminek 14. § (1) bekezdése szerint „[a] közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad.”
Főpolgármester személyes meggyőződése, és ebben osztom teljesen álláspontját, hogy a sírjelen a »Szálasi Ferenc emlékére« felirat mind az »oda nem illő«, mind pedig a »közízlést sértő« fordulatot kimeríti. Ennek kapcsán felkértük a BKM-et, mint a temetési hely felett rendelkezési jogot gyakorlót hívja fel a jogszabálysértő felirat eltávolítására, ennek eredménytelensége esetén pedig a törvényes jogkövetkezményeket alkalmazza.