A pedagógusok munkabeszüntetése polgári engedetlenség formájában, valamint annak tudomásulvétele az érintett gyermekek jogaival kapcsolatosan visszásságot idézhet elő, ezért jogellenes - közölte az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (AJBH) hétfőn az MTI-vel.
Azt írták, hogy a péceli óvodapedagógusok tavaly októberben tartott polgári engedetlenségi akciója, valamint az, hogy az akciót a péceli önkormányzat tudomásul vette, alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelménye, illetve az érintett gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való joga sérelmének közvetlen veszélyéhez, illetve sérelméhez.
Egy civil szervezet fordult az AJBH-hoz állásfoglalásért a péceli óvodák - a dolgozók polgári engedetlenségi akciója miatti - egynapos bezárása kapcsán.
A beadvány szerint tavaly október 21-én polgári engedetlenségi akciót tartottak a péceli önkormányzati fenntartású óvodák, amelyben minden dolgozó részt vett, így az összes óvoda zárva maradt - közölték.
A hivatal emlékeztetett arra, hogy a gyermek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz való jogát az Alaptörvény rögzíti. E védelemre és gondoskodásra a gyermek mindenkivel szemben igényt tarthat. Így a gyermek szülei, családja, az állam és a társadalom valamennyi tagja köteles a gyermek jogait tiszteletben tartani - szögezték le.
Az alapvető jogok biztosa jelezte, hogy már korábban kiadott felhívásában kiemelte, hogy az alkotmányos jogok érvényesítésére kizárólag jogállami keretek között, alkotmányosan garantált és jogszerű formában kerülhet sor.
Ezzel szemben "a polgári engedetlenség nem a munkabeszüntetés törvényes eszköze, hanem az alkotmányos kereteken kívül zajló olyan ellenállás, amely az elérni kívánt cél érdekében vállaltan jogellenes". Mindezek a gyermeki jogok érvényesülése során még szigorúbb megítélés alá kell hogy essenek.
Az ombudsman megállapította, hogy hatását tekintve a péceli óvodai dolgozók általi munkabeszüntetés azt okozta, hogy az önkormányzat által fenntartott óvodák működése az adott napon meghiúsult.
Az ombudsman álláspontja szerint az önkormányzat részéről a tudomásulvétel helyett a megfelelő intézkedés az lett volna, ha a munkajogi következmények kilátásba helyezése mellett dokumentáltan felhívja az érintett dolgozók figyelmét a tervezett munkabeszüntetés jogellenességére, a munkavégzési kötelezettségük teljesítésére, valamint arra, hogy a munkabeszüntetéshez való jogukat kizárólag a sztrájktörvény keretei között gyakorolhatják jogszerűen - tették hozzá.
Az alapvető jogok biztosa felkérte Pécel polgármesterét, hogy a jövőben tegyen meg minden megfelelő intézkedést annak érdekében, hogy minden érintett gyermek számára biztosított legyen az óvodai ellátás igénybevételének lehetősége - derül ki a közleményből.