Miután több zsidó szervezet megírta feltételrendszerét, melyek teljesítése szükséges ahhoz, hogy a zsidók elfogadják, demokratikusnak kiáltsák ki a magyar pártok bármelyikét, én is leírom feltételrendszeremet.
A zsidó feltételekről itt olvashatunk:
Az alábbi feltételek nem jelentenek semmiféle pozitív megkülönböztetést a magyarság javára, csupán az egyenlő bánásmódot hivatottak megvalósítani. Ajánlom soraimat az összes magyar párt figyelmébe. Gondolataimat magánszemélyként írom le, anélkül, hogy ezeket bármelyik párthoz közelállónak ítélném. Ha ezek egyszer teljesülnek, megszűnik mindenféle antiszemitizmus, mert annak oka szűnik meg.
Tehát az alábbiakat tartom lényegesnek ahhoz, hogy a zsidóságot demokratikus erőnek tekintsem:
1. Holokauszt
Minden magyar politikai erőnek tiszteletben kell tartania más népek, népcsoportok kollektív üldözését, szenvedését. Természetesen ezek a dolgok csak úgy működnek, ha ez a tiszteletadás kölcsönös. Elvárjuk tehát a zsidóságtól, tisztelje a magyar népet ért sorstragédiákat. Azokon ne viccelődjön, ne gúnyolódjon.
A zsidókat ért szenvedéseket a zsidóknak nem szabad politikai terrorizálásra, zsarolásra használni, azt aprópénzre (milliárdokra) váltani. Ha ők erről maguk között folyamatosan meg akarnak emlékezni, ám legyen, de nem szabad a magyarságot erre kényszeríteni. Nem szabad a folyamatos hergeléssel, szuggerálással olyanok között bűntudatot kelteni, akik sem ténylegesen nem voltak felelősek a zsidók üldözésében, sem felmenőik, de azzal soha egyet sem értenének. Bármiféle megemlékezés, emlékmű-építés költségeit azok viseljék, akik azt igénylik, állami, települési költségvetést azzal terhelni nem szabad.
A holokauszt a történelemnek ugyanolyan része kell hogy legyen, mint bármi más. Ne legyen se mítosz, se fétis, se tabu. Szakrális jellegétől meg kell fosztani. Ezért meg kell szüntetni a vonatkozó szájkosár-törvényeket. Ha valakinek érvei vannak, azokra ellenérvek és ne a börtönnel való fenyegetés legyen a válasz.
Szabad legyen a történészeknek kutatni a holokauszt minden részletét, aspektusát, az vitatható legyen pro és kontra.
A magyar történelemtanárok izraeli holokauszt-indoktrinálását be kell szüntetni, ehelyett szükségesnek tartjuk, hogy ők is megismerkedjenek a holokausztban kételkedők tudományos érveivel.
2. Kettős kötődés
Magyar állampolgárságú és zsidó fajú közszereplők nyilatkozzanak, melyik kötődés erősebb náluk, a zsidó vagy a magyar. Ez azért szükséges, mert nem állhat a magyar közélet döntéshozó posztján olyan személy, aki határhelyzetben inkább a zsidóként, mint magyarként viselkedik. Gondolunk itt állami hitelfölvételekre, annak eldöntésére, ki képviselje az országot egy nemzetközi könyvvásáron, milyen játékfilmek kapjanak támogatást stb. Az elmúlt évtizedek során igen sokszor tapasztaltuk továbbá, hogy az úgynevezett kettős kötődés igen egyoldalúra sikerült. Ebből kifolyólag: ha egy zsidó nem érez semmiféle kötődést Magyarország iránt, sőt, ellenérzéssel viseltetik iránta, nagyon szépen megkérjük: távozzon egy általa szerethető országba. Neki is jobb, nekünk is jobb.
3. Migráció
Elvárjuk a zsidó fajú magyar állampolgároktól, hogy határozottan támogassák az országot a migrációtól való megvédéstől. Ténylegesen, hathatósan, nem csak alibi nyilatkozat szintjén.
4. Egészséges nemzeti fejlődés úgy a magyarság, mint a cigányság és a zsidóság számára
Elvárjuk a hazai zsidóságtól, hogy támogassa a magyarságot mindenféle integrációs agyrém erőltetésének megszüntetésében. Ha a szülők szegregált iskolába kívánják gyerekeiket járatni, legyen meg erre a lehetőségük, ha együtt kívánják gyerekeiket cigány vagy egyéb nemzetiségű gyerekekkel nevelni, választhassák ezt is. Ami jár a zsidóknak, cigányoknak (zsidó gimnázium, cigány középiskola), az jár a magyaroknak is.
5. Egyenlő részesedés közpénzekből
Elvárjuk a hazai zsidóságtól, hogy támogassa a magyarságot mindenféle faji alapú pénzügyi támogatás megszüntetésében. A felzárkóztatás ne terhelje sem az ország, sem a települések költségvetését. Felzárkóztatás címen ne szórjanak milliárdokat feneketlen hordóba. Aki rászoruló és várható, hogy a kapott támogatást értelmesen használja fel, az kapjon támogatást, legyen az illető akármilyen fajú. Faji, nemzetiségi alapú (elsősorban cigány és zsidó) szervezetek, egyesületek, alapítványok önszerveződéses alapon működjenek, ne kapjanak közpénzt.
6. Tisztességes közéleti viszonyok
Elvárjuk a hazai zsidóságtól, hogy támogassa a magyar közéletet a törvény előtti egyenlőség megteremtésében. Ne legyen az, hogy egy cigány bűnöző többet engedhet meg magának, mint egy magyar, mert úgyis tudja, hogy a rendőr, az igazságszolgáltatás félrenéz. Segítse a zsidóság a magyarságot abban, hogy a törvények egyaránt vonatkozzanak mindenkire, illetve, hogy védtelen idős magyaroknak ne kelljen rettegniük etnikai alapú bűnbandák támadásától.
7. Hazánk függetlensége
Elvárjuk a zsidóságtól, hogy minden erejével harcoljon velünk együtt hazánk Izrael általi fölvásárlása ellen (lásd Simon Perez elhíresült kijelentése). Mi nem akarjuk Izraelt fölvásárolni, de nem is hagyjuk hazánkat bárki által fölvásárolni. Mi elismerjük Izrael állam létjogosultságát, mindamellett deklaráljuk a palesztin nép jogát is az államisághoz. Konkrét megoldások javaslása meghaladná ennek a vezérfonalnak a kereteit.
8. Államadósság
A magyarság reménytelen adósságcsapdában van. A világtörténelem legnagyobb mértékű hadisarcát mi fizetjük, ráadásul olyan médiatámogatás mellett, hogy az emberek nagy része nincs is ennek tudatában. A magyarság kiemelkedően magas kamatot fizet folyamatosan növekvő hitelállománya után, mely hiteleket a hozzá nem értő, illetve idegen zsoldban álló bankvezetők vettek fel az ugyancsak dilettáns vagy idegen kötődésű politikával karöltve. Klasszikus példája ennek Fekete János zsidó fajú MNB elnökhelyettes, aki évtizedeken keresztül megetette a pénzügyi kérdésekben igen buta Kádár Jánost, hogy milyen jó nekünk a mértéktelen hitelfölvétel – természetesen amerikai zsidó bankoktól. Míg 1995-ben minden magyar állampolgár, a csecsemőket és aggastyánokat is beleértve évi 140 euró hadisarcot fizetett, addig ma ez a szám 350 euróra, tehát 2 és félszeresre növekedett. Elvárjuk a zsidóságtól az együttműködést ennek leépítésében, még akkor is, ha ezek a pénzek amerikai zsidó bankokba folynak.
9. Irodalom, kabarék
Ha a zsidóság elvárja, hogy bizonyos témákon (holokauszt) ne viccelődjünk, mi is elvárjuk, hogy a keresztény hit, a magyar haza, a magyar család ne legyen állandó gúny és olcsó élcelődés tárgya részükről.
Zárszó: ha valaki a fenti sorokat antiszemitizmusnak ítélné meg:
Kérdezem én, melyik pontban van zsidóellenesség? Antiszemitizmusnak csak arról az álláspontról ítélhető összeállításom, amely természetesnek veszi a zsidóság felsőbbrendűségét, jogosnak ítéli a goj népek kiszipolyozását.
Ugye, hogy ezt nem akarjuk, sem magyarok, sem zsidók?
Úgy gondolom továbbá, a fenti pontokkal a magyarok 90%-a egyetért. Mégis, ezek bármiféle nyilvánosságra hozatala életveszélyes lenne úgy az illető szervezet, mint a személy részére. Azonnal megkapná a jól ismert címkéket a zsidóktól. Nem abnormális helyzet ez? Tudunk ezen valahogy változtatni?
Szeged, 2017. január
Bálint József