A nyelvhelyességre ki sem térünk
Frissítés: Hurrá, nagy nehezen (nekünk is köszönhetően) összegyűlt az ezer. Gratulálunk.
Tájékozottabb olvasóink talán értesültek róla: Erdélyben is elkezdődött a liberális ajvékolás Szegedi Csanád székelyföldi irodája miatt. A séma ugyanaz, mint az itthon megszokotté: a magyarellenes román intézkedések ellen szavukat soha fel nem emelő, a "békés együttélésért aggódó" liberálisok internetes aláírásgyűjtést szerveznek a "fasiszták" ellen, akik bele akarnak szólni az erdélyi magyarság ügyének csodálatos alakulásába, s persze importálják a fasizmust; csonkaországi fajtestvéreik pedig gyárthatják a hírt arról, hogy lám, az erdélyieknek sem kell a Jobbik, hiszen százak tiltakoznak ellene.
Csakhogy az erdélyi nemzetellenesek éppen akkorát buktak ezzel, mint az SZDSZ a legutóbbi választáson: annak ellenére, hogy öt napon át tartotta címlapon a legolvasottabb erdélyi híroldal (az Index kistestvére amúgy), ezer aláírás sem gyűlt össze. És nem csak Marosvásárhelyről vagy Székelyföldről gyűjtöttek, dehogy. Bukaresttől Amerikáig, Budapesten át, s "aláírta" többek között Kun Béla, Péter Gábor, Michael Jordan vagy s maga Szegedi Csanád, de látható Szávay István "kézjegye" is.

Címlapon 10-én...

... és ugyanott 15-én - nem sok eredménnyel
"Harmadik fél ne szóljon bele"
Alulírottak tiltakozunk az ellen, hogy Szegedi Csanád, a magyarországi Jobbik Magyarországért Mozgalom európai parlamenti képviselője irodát nyisson Marosvásárhelyen vagy bárhol Erdélyben.
Így kezdődik a tiltakozó szöveg. A továbbiakban pedig ezt nyilatkoztatják ki:
Mi, akik elutasítjuk a vérségi vagy faji alapon való politizálást, az európai határok és a parlamentáris demokrácia megkérdőjelezését, és fontosnak tartjuk hogy a marosvásárhelyi illetve erdélyi románok és magyarok közötti demokratikus együttélési folyamatba harmadik fél ne avatkozzon be, nemkívánatosnak tekintjük Szegedi Csanád irodájának megnyitását Marosvásárhelyen, vagy bárhol Erdélyben.
Tehát oda jutottak az erdélyi kozmopolita liberósok, hogy ők szállnak síkra a trianoni határok védelmében, és "harmadik fél"-nek nevezik az anyaországi magyarságot. Nem valószínű, hogy önmaguk lezsidózásából fakad a "harmadik fél" megnevezés, sokkal életszerűbb, hogy "csupán" az egységes magyar nemzet tagadásáról van szó. Eszerint egy erdélyinek semmi köze ahhoz, hogy mi történik Budapesten vagy a Felvidéken, és dehogy felelős minden magyar minden magyarért, ellenkezőleg. És hát nem kizárt az sem, hogy az identitásválságban szenvedő szerencsétlenek fejében motoszkál némi román identitás is (elvégre mégsem lehetnek amolyan nemzeti érzelmű fasiszták), azért érzik harmadik félnek Budapestet.
"Demokratikus együttélési folyamat"
Bizony, ez zajlik szerintük Erdélyben, s ezt pont húsz évvel a fekete március után jelentik ki. Igaz, ma már nem botokkal támadnak a megszállók a magyarokra, csak folytatódik a városok elrománosítása, csak nincs állami magyar egyetem, csak nincs autonómia, sőt, még a Székelyföld létét is tagadják, csak nem használhatja a magyarság az anyanyelvét, Marosvásárhelyen még Dózsa György nevét sem írják ki magyarul az utcanévtáblákra és hosszan sorolhatnánk. Közben meg egyre fogy a magyar.
És ez olyan demokratikus együttélési folyamat, amelybe ne szóljon bele semmiféle anyaország. Mert ha így megy tovább, az aláírók által támogatott önfeladó semmittevés által szép lassan végre románná válik Erdély mindenféle konfliktusok nélkül - csak ezt éppen nem teszik hozzá, mert túlságosan nyilvánvaló lenne, hogy kinek az érdeke ez. Ugyanakkor, mint említettük, magyar ügyekért nem láttuk még az erdélyi Indexet (pontos nevén Transindex) síkraszállni. Nem kell sokat magyarázni, hogy miért...
Távol áll tőlük a "fasizmus": román reklám fogadja az erdélyi Index magyar látogatóit:


Kik írták alá a tiltakozást?
Röviden: notórius magyargyűlölők, a híroldal szerkesztői és azok barátai, valamint olyan megtévesztett, buta vagy tájékozatlan magyarok, akiknek szépen hangzik a béke és együttélés, csak éppen nem fogják fel, hogy a liberósok számára az asszimilációt és önfeladást jelent, hiszen bármiféle jogkövetelés (azaz "magyarkodás") kellemetlen helyzetet eredményez a jogfosztók és az általuk megszállt területen élők közt, így veszélyezteti a "békés együttélést". Tehát a válaszuk minden problémára az: hallgassunk, nehogy megbántsuk szegény elnyomóinkat.  Ja és persze aláírták zsidók nagy és románok kis számban. Így jött össze a 15 millió magyarból zsidó és román támogatással a közel ezer név (tehát még annyi sem). Ezek között pedig számtalan gyanús aláíró van Karéj Mária amerikai énekesnőtől Kun Béláékon át Szegedi Csanád személyéig.
Érdemes átfutni a listát, hogy a saját szemünkkel lássuk, miféle aláírásgyűjtésről is van szó.
Románok például szívesen írnak alá a saját nemzete ellen gyűjtögető magyarnak, mint ahogy budapesti Szadesz- (ma már LMP-) szavazók is (és érdekes módon ez nem számít harmadik fél általi beleszólásnak - nem furcsállja ezt a nyájas olvasó?) - és persze az asszimiláns bukarestiek sem akarnak itt mindenféle fölösleges magyar megmaradást:


De itt vannak a még magyar nevűek is, pl. Markó Béla fia (az alma nem esik messze a fájától):

S Süveges Gergő mellett Gerő Ernő és Péter Gábor is feltámadt, hogy tiszteletét tegye, hiszen minden bizonnyal egyetértettek volna az akcióval:

A jaffai gyémántkereskedők szeme sem maradt szárazon e nemes kezdeményezés láttán (Simon Peresz tán ki is tünteti a szerkesztőséget):

És Kun Béla is nyugodtabban pihen, látva a szorgalmas elődök munkáját:

Még a hírhedten magyargyűlölő Vatra lapjának főszerkesztő-helyettese is támogatandónak ítélte a magyarellenes gyűjtögetést:

Péter Gábor még eredeti nevén is bejelentkezett egy egyetértő román atyafi társaságában:

Mi csak néhány gyöngyszemet emeltünk ki, de érdemes átolvasni az egészet, egyrészt mert ez nem más, mint egy önkéntes magyarellenes jelenléti ív (és az, hogy csak ennyien vannak, nagyon jó jel, még akkor is, ha cikkünk hatására eddig alvó zsidók is felfigyelnek rá, s 2-300-zal növekszik a lista - de akár hazafiak is kipróbálhatják, hány jaffai gyémántkereskedő nevét engedik még be), másrészt vannak még hasonló érdekességek, mint az Eörsi Mátyást december 5-e után Kolozsvárra hívó Eckstein-Kovács Péter fia vagy Kollár Erzsébet nyugdíjas, a csodálatos nevű Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének alapító tagja Budapestről. És itt van Visky András kolozsvári író és egyetemi tanár (s még vagy öt Visky a családi aláírásgyűjtés jegyében), Cs. Gyímesi Éva, a leszbikus alkoholista öregasszony, aki a románoknál is jobban ellenezte az elmúlt húsz évben a Bolyai Egyetem visszakövetelését, Parászka Boróka, Erdély legfrusztráltabb magyargyűlölője, aki Wass Albert gyalázásával alapozta meg hírnevét egy olyan lapocskában, mely érdeklődés hiányában már meg sem jelenik nyomtatásban, a Szemenyei Kiss Tamás nevű hungarofób firkász, a szadeszkomcsi Rajk László budapesti építész, a talán legkártékonyabb RMDSZ-es, Frunda György lánya vagy Reet Klettenberg - egy "semmitmondó" név Judapestről (de persze Erdélyből is vannak ilyenek, pl. Diamantstein Gheorghe, ami zsidó is és román is, csak épp nem magyar), a kiirtott Spielmann Mihály és számtalan ismert és kevésbé ismert idegenszívű. Cikkünk alján megtalálja a teljes listát - még jó lehet.
Sokatmondó statisztika: 0,038 és 0,006
A közel ezer aláírás nemcsak a 15 milliós magyarság, hanem a sokmilliós internetező magyarság szempontjából is felettébb szánalmas eredmény. De lássuk a nagyobb városok szerinti megoszlást, hogy kiderüljön, mennyire igaz, hogy az "erdélyi magyarok" tiltakoznak Szegedi Csanád székelyföldi irodája ellen. Ne számoljuk külön a Kun Bélákat és románokat, zsidókat, legyünk nagyvonalúak, vegyünk mindenkit "tiltakozó magyarnak". Ilyenből pedig ennyi van a nagyobb székelyföldi városokban:
Barót: 1
Kézdivásárhely: 6
Gyergyószentmiklós: 10
Székelyudvarhely: 17
Sepsiszentgyörgy: 26
Csíkszereda: 48
Marosvásárhely: 200
A fekete március utáni, RMDSZ-es és román terror alatt sínylődő egykori Székelyvásárhelyen tehát 200 a több mint 70 000 magyarból (ennyi ember vallotta magát magyarnak a 2002-es népszámlálás során). Ez nem több, mint 0,285 százalék.
Az össz-székelyföldi "eredmény" pedig 307, ami a kb. 800 000-es lakosságú területnek 0,038%-a.
Kolozsvárról 296 aláírónk van, Nagyváradról pedig 50. A két, liberális fertőzésben Budapesttel vetekedő város tiltakozóit hozzáadva tudunk egy nagyon hozzávetőleges statisztikát számolni (máshonnan elenyészően kis számban jött aláírás), így megnézhetjük, hogy a 653 hány százaléka az erdélyi magyarság becsült lélekszámának (1 800 000). Nos, 0,036. Ha pedig a 2002-es népszámlálás adataival számolunk, ami csak 1 415 718, akkor ez a szám 0,046, ami ugye "lényegesen" jobb arány.
Budapestről van 120 aláírónk, Bukarestből 25, a többi kisebb településről, Amerikából, Németországból vagy máshonnan (és persze rengeteg a fiktív név).
Összesen 983 aláíró van jelen pillanatban, ami a 15 milliónak 0,006%-a - ez még az SZDSZ választási eredményénél is reménykeltőbb. Csak hát ennek az antimagyar törpe kisebbségnek van sajtója, pénze, paripája. De lassan véget ér az uralmuk, s úgy elveszítik a nemzet ellen vívott háborút, mint ahogyan elbuktak ezzel a szégyenletes, december 5-e mintájára magyart a magyar ellen uszító akciójukkal.
A "harmadik fél" ellen aláírók listája:
Frissítés: Szerettük volna az új neveket is bevezetni ebbe a kedves listába, ám azt láttuk, hogy a számok nagyon nem stimmelnek, azaz a Transindex manipulálja a saját aláírásgyűjtését. A most elérhető változatban ugyanis a korábbi 983-kként, azaz utolsó aláíróként szereplő Szabó Noémi már 992....
Közöljük tehát az új neveket vele bezárólag, és csendben megjegyezzük, legalább ebben az egyben lehetnének tisztességesek...
1004. Simon Judit, újságíró, Nagyvárad (2010-06-15 16:35:12)
1003. Hartel Tibor, tanar, biologus, Segesvar (2010-06-15 16:29:05)
1002. Makkai Katalin, tördelő, Marosvásárhely (2010-06-15 15:42:06)
1001. Brassai Ilona, nyugdijas, Marosvasarhely (2010-06-15 15:30:41)
1000. Antal Noemi, fordito, Marosvasarhely (2010-06-15 15:27:21)
999. Weinraub Róbert, Százhalombatta/Budapest (2010-06-15 15:20:16)
998. Balázs Béla, egyetmista, Kolozsvár (2010-06-15 15:15:22)
997. Ferencz Kinga, egyetemi hallgató , Marosvásárhely (2010-06-15 15:07:42)
996. Iordache Erzsebet, Fodrasz, Marosvasarhely (2010-06-15 14:16:57)
995. Iordache Florin, Nyugdijas, Marosvasarhely (2010-06-15 14:03:16)
994. Vitus Zsofia, mernok, Sepsiszentgyorgy (2010-06-15 14:01:45)
993. LUKA MELINDA, mérnök, könyvelő, Marosvásárhely (2010-06-15 13:55:20)
992. Szabó Noémi, irodalmi titkár, Csíkszereda (2010-06-15 12:54:35)
A korábbi állás:
983. Szabó Noémi, irodalmi titkár, Csíkszereda (2010-06-15 12:54:35)
982. Demeter Jozsef, uzletvezeto, Marosvasarhely (2010-06-15 12:28:59)
981. KERESZTÉLY IRMA, tanár, Sepsiszentgyörgy (2010-06-15 11:23:18)
980. Bara Lehel, Helsinki (2010-06-15 11:13:36)
979. Matyas Hajnalka, munkanelkuli, Marosvasarhely (2010-06-15 10:33:48)
978. Gal Gabriella, nyugdijas, Marosvasarhely (2010-06-15 10:30:56)
977. Szabó Júlia, szociológus, Kolozsvár (2010-06-15 10:18:59)
976. Ortenszky Ildiko, nyugdijas , Kolozsvar (2010-06-15 10:03:45)
975. Csata Csaba, egyetemi hallgató, Kolozsvár (2010-06-15 10:03:42)
974. Köllő Csongor, színész, Kolozsvár (2010-06-15 09:43:14)
973. Vass Szilárd, Biztosítási Koórdinátor, Budapest és Marosvásárheéy (2010-06-15 09:40:37)
972. Szilágyi Marietta, orvos, Marosvásárhely (2010-06-15 09:07:23)
971. Püspöki Éva, mérnök, Marosvásárhely (2010-06-15 08:50:04)
970. Szilágyi Aladár, publicista, Nagyvárad (2010-06-15 08:15:28)
969. Vremir Márta, kutató, Kolozsvár (2010-06-15 08:06:09)
968. Rigmányi Zsolt, Kolozsvár (2010-06-15 07:54:31)
967. Gampe Laszlo, uzemmernok, Koln (2010-06-15 06:41:04)
966. Gampe Ilona, nyugdijas, Marosvasarhely (2010-06-15 06:39:58)
965. Nagy Eniko, Kozgazdasz, Marosvasarhely (2010-06-15 06:39:20)
964. FERENCZ GABOR, KOZGAZDASZ, MAROSVASARHELY (2010-06-15 06:38:33)
963. Skovrán Ágota, egyetemi hallgató, Bukarest (2010-06-15 01:36:50)
962. Oravecz Ágnes, Budapest (2010-06-15 01:26:13)
961. emődi tamás, építész, nagyvárad (2010-06-15 01:21:11)
960. Balas Barna, Marosvasarhely (2010-06-15 00:47:17)
959. Sámson László, Adatbázis specialista, New Jersey, USA (2010-06-15 00:39:11)
958. Dr. Szabó Miklós, nyugalmazott akadémiai főkutató, Marosvásárhely (2010-06-15 00:27:51)
957. Szabo Anna Reka, diak, Marosvasarhely (2010-06-15 00:19:11)
956. Besenyei Ildikó, informatikus, Budapest (2010-06-14 23:58:49)
955. Rózsa Endre, közgazdász, Szolnok (2010-06-14 23:21:39)
954. Pál-Szilágyi Zoltán, mérnök, Barót (2010-06-14 23:09:02)
953. Koncz Irina, Nyugdíjas, Marosvásárhely (2010-06-14 22:10:18)
952. Kelemen Katalin, tanár, Marosvásárhely (2010-06-14 21:56:38)
951. Nagy Rezső, Villanyszerelő, Budsapest (2010-06-14 21:44:01)
950. Fülöp Timea, Marosvásárhely (2010-06-14 21:37:09)
949. Szabó Zsolt, mérnök, Kolozsvár (2010-06-14 21:06:48)
948. Kovács Eszter, irodalmi titkár, Szatmárnémeti (2010-06-14 20:30:31)
947. Opra Zalan, egyetemista, Nagyvarad (2010-06-14 20:29:01)
946. Kuklai Árpád, logisztikai manager, Szentes (2010-06-14 20:25:06)
945. Vas Sandor, egyetemista, margitta (2010-06-14 20:04:56)
944. Pap Maria, konyvelo, Szatmarnemeti (2010-06-14 20:01:09)
943. Lampa levente, Grafikus, Marosvasarhely (2010-06-14 19:54:19)
942. László Annamária, könyvtáros, művészettörténész, Marosvásárhely (2010-06-14 19:23:36)
941. Bú László, Nyugdijas, Stallikon, Swájc (2010-06-14 19:18:29)
940. Csomortáni Hunor, Kolozsvár (2010-06-14 18:39:06)
939. Németh Sándor, matematikus, ny. egyetemi tanár, Kolozsvár (2010-06-14 18:25:57)
938. Németh Júlia, műkritikus, újságíró, Kolozsvár (2010-06-14 18:14:03)
937. Beyer György, Marosvásárhely (2010-06-14 17:52:24)
936. Dorogman Lászlóné, nyugdijas, Budapest (2010-06-14 17:27:14)
935. Kelemen Anna, szociológus, Nagyvárad (2010-06-14 17:21:08)
934. Mészáros Tibor, hallgató, Csíkszereda (2010-06-14 17:02:01)
933. Antalfi Anikó, kommunikációs menedzser, Budapest (2010-06-14 16:29:46)
932. Kardos-Erdődi Zsolt, önkormányzati képviselő, építész, Budapest (2010-06-14 16:24:12)
931. Nagy László, szervíztechnikus, Budapest (2010-06-14 16:17:01)
930. Takácsy László, Budakalász (2010-06-14 16:03:23)
929. Antalfi Gizella, takarítónő, Székelyudvarhely (2010-06-14 15:57:50)
928. Miklós Szilárd, Kolozsvár (2010-06-14 15:53:33)
927. Kádár Borbála, nyugdijas, Marosvásárhely (2010-06-14 15:29:44)
926. Szász Ferenc, tanár, Szatmárnémeti (2010-06-14 15:29:04)
925. Fekete Attila, kereskedő, Budapest / Nagyszalonta (2010-06-14 15:24:43)
924. Leitman Kornélia, zenész, Marosvásárhely (2010-06-14 15:18:10)
923. Szávay István, országgyűlési-képviselő, Budapest (2010-06-14 15:15:38)
922. Antalfi Anikó, kommunikációs menedzser, Budapest, Székelyudvarhely (2010-06-14 15:03:22)
921. Dabóczi Enikő, Marosvásárhely (2010-06-14 14:34:41)
920. Tőkés Erzsébet, diák, Marosvásárhely (2010-06-14 14:33:49)
919. Koncz András, közgazdász, Budapest (2010-06-14 14:22:05)
918. Bege Tamas, diak, Kolozsvar (2010-06-14 14:19:29)
917. marczin orsolya, ügyfélkapcsolati vezető, pákozd (2010-06-14 14:17:17)
916. Kudor Istvan, raktaros, Kolozsvar (2010-06-14 14:14:15)
915. Puskás Ella, könyvtáros, Debrecen (2010-06-14 14:12:58)
914. Bányász Dorottya, anyuka, csíkpálfalva (2010-06-14 13:49:46)
913. Kozma Albert, Gyergyószentmikos (2010-06-14 13:48:46)
912. Demeter László, Projekt menedzser, Csíkszereda (2010-06-14 13:45:05)
911. Ferencz Márta, egyetemista, Kolozsvár (2010-06-14 13:39:50)
910. Vass Lóránt, régész, Kolozsvár (2010-06-14 13:37:37)
909. Terkál Róbert, diák, Marosvásárhely (2010-06-14 13:35:41)
908. Mina Andrea, informatikus, Budapest (2010-06-14 13:30:12)
907. Blos-Jáni Melinda, Kolozsvár (2010-06-14 13:25:17)
906. szabó ágnes, tolmács-fordító, budapest (2010-06-14 13:21:41)
905. Magyari Tekla, Székelyudvarhely (2010-06-14 13:15:13)
904. Fekete Zsolt, Lovacska, Marosvásárhely (2010-06-14 13:04:56)
903. Belkovits László, diák - BCE, Marosvásárhely (2010-06-14 13:01:18)
902. Bondor László, Marosvásárhely (2010-06-14 12:57:07)
901. Beksy Ida, lapszerkesztő - újságíró, Zilah (2010-06-14 12:49:12)
900. Szabadkai Ilona, nyugdijas, Kolozsvár (2010-06-14 12:39:10)
899. Susanne Szabadkai, német tanárnö, Kolozsvár (2010-06-14 12:38:22)
898. Kilyén Melánia, program koordinátor, Székelyudvarhely (2010-06-14 12:38:09)
897. Jozsa Botond, mernok, Marosvasarhely (2010-06-14 12:23:49)
896. Petri Csilla, sajtoreferens, Nagyvarad (2010-06-14 12:10:22)
895. Kardos-Erdődi Gyöngyi, titkárnő, Budapest (2010-06-14 12:06:51)
894. Kilyén Barna, földrajztanár, geográfus, Székelyudvarhely (2010-06-14 12:06:24)
893. Turos Arpad, cegvezeto, Kolozsvar (2010-06-14 11:57:02)
892. Kiss Gábor, újságíró, Kolozsvár (2010-06-14 11:55:37)
891. Székely Nóra, cégvezető, Nagybánya (2010-06-14 11:54:56)
890. Székely Tünde, Kolozsvár (2010-06-14 11:40:32)
889. Campeanu Adina Ioana, marketing manager, Budapest (2010-06-14 11:13:48)
888. Mihály László, újságíró, Csíkszereda (2010-06-14 11:04:55)
887. Bartalus Gáspár, matematikus, Kolozsvár (2010-06-14 11:04:54)
886. Gyory Kamilla, vallalkozo, Szatmarnemeti (2010-06-14 11:01:14)
885. Guodr Levente, Tanuló, Budapest (2010-06-14 10:50:34)
884. Bán Kata, szerkesztő, Székelyudvarhely-Budapest (2010-06-14 10:48:17)
883. Vajda Éva, közgazdász, Budapest (2010-06-14 10:37:10)
882. Birincsik Zsuzsa, nyugdijas, Eger (2010-06-14 10:28:30)
881. Mikulai Daniel, szakacs, Dublin (2010-06-14 10:27:04)
880. Máthé Olívia, vállalkozó, Budpaest (2010-06-14 10:26:08)
879. Flórián László, tanár, Pozsony (2010-06-14 10:25:35)
878. Friciu Agnes, ertekesito, Dublin (2010-06-14 10:24:50)
877. Marczin Ágota, tanár, Vác (2010-06-14 10:10:08)
876. László-Herbert Péter, Kolozsvár (2010-06-14 09:44:26)
875. Pál Éva, Budapest (2010-06-14 09:43:57)
874. Gráncsa László, Csikszereda (2010-06-14 09:42:55)
873. Soos Csilla Etelka, Oltheviz (2010-06-14 09:39:06)
872. Egri Andrea, programozó, Szatmárnémeti (2010-06-14 09:39:05)
871. Kiss Zoltán, mérnök, Kolozsvár (2010-06-14 09:36:29)
870. László Váradi Gyula, zenetörténész, filmrendező, Budapest (2010-06-14 09:31:51)
869. Török Judit, dramaturg, Budapest (2010-06-14 09:29:15)
868. Alex Krizbai Sándor, képzőművész, Szentendre (2010-06-14 09:26:50)
867. Dr. Kronstein Gábor , újságíró, Budapest (2010-06-14 09:19:13)
866. Turk Michaela, Functionar public, Sighisoara (2010-06-14 09:00:41)
865. Suba Köpeczi Júlia, Marosvasarhely (2010-06-14 08:55:19)
864. Kátai István, Kultúrmunkás, Sepsiszentgyörgy (2010-06-14 08:53:57)
863. Halmen Istvan, Marosvasarhely (2010-06-14 08:51:25)
862. Sándor László, tanár, Marosvásárhely (2010-06-14 08:45:13)
861. Marton Alexandru, Sighisoara (2010-06-14 08:43:12)
860. Gáll Mihály, Kolozsvár (2010-06-14 08:20:06)
859. Mikó Aba-Sándor, közgazdász, Sepsiszentgyörgy (2010-06-14 07:18:49)
858. FERENCZ ZSUZSANNA, KOZGAZDASZ, MAROSVASARHEL (2010-06-14 06:38:30)
857. László-Herbert Márk, történész, Kolozsvár (2010-06-14 00:10:29)
856. Farkas Mária, Óvónő, Csíkdánfalva (2010-06-14 00:06:39)
855. gyenge jozsef, nyug. mernok, kolozsvar (2010-06-14 00:02:41)
854. Kádár Botond, Marosvásárhely (2010-06-13 23:29:46)
853. Magos Meta, ugyved, Marosvasarhely (2010-06-13 23:26:39)
852. Grosz Imola Kinga, nyelvtanár, Marosvásárhely (2010-06-13 23:13:04)
851. Bentia Annamaria, tanar, Des (2010-06-13 23:02:53)
850. Buzas Melinda, Göteborg (2010-06-13 22:43:05)
849. Buzas Laszlo Andras, Göteborg (2010-06-13 22:41:25)
848. Balla Tibor, mernok, Kolozsvar (2010-06-13 22:40:10)
847. Holcz,am Gergő, tervezőmérnök, Kolozsvár (2010-06-13 22:34:04)
846. Ágoston Vilmos, kritikus, Budapest (2010-06-13 22:33:38)
845. Ráczné Berki Julianna, mérnök, Martonvásár (2010-06-13 22:31:47)
844. Kovacs Timea, titkarno, Kolozsvar (2010-06-13 22:31:20)
843. Tordai Csaba, vállalkozó, Marosvásárhely (2010-06-13 22:20:54)
842. Vallasek Márta Éva, tanár, fordító, Kolozsvár (2010-06-13 21:58:20)
841. Santa Janos, kozgazdasz, Szatmarnemeti (2010-06-13 21:50:04)
840. Nagy Hunor, diák, Marosvásárhely (2010-06-13 21:36:04)
839. Kovács Barna, tanár, Marosvásárhely (2010-06-13 21:35:17)
838. Sajó Enikő, Kolozsvár (2010-06-13 21:26:44)
837. Hegyi Ildikó, Marosvásárhely (2010-06-13 21:05:08)
836. RÁCZ Péter, író, Budapest (2010-06-13 20:28:24)
835. Kovács István, Történész, Magyarország, Miskolc (2010-06-13 20:20:15)
834. Petke Aliz Emese, Budapest (2010-06-13 20:19:48)
833. Ütő Gusztáv, képzőművész, Sepsiszentgyörgy (2010-06-13 19:58:28)
832. dr Katona László, Állatorvos/köztisztviselő, Brüsszel (2010-06-13 19:56:54)
831. Matusinka Beáta, mesterképzős hallgató , Kolozsvár (2010-06-13 19:33:05)
830. Máté Emese, Európai tanulmányok - nemzetközi kapcsolatok szakértő, Csíkszereda (2010-06-13 19:01:30)
829. Máté Emese, Végzettség: európai tanulmányok - nemzetközi kapcsolatok szakértő, Csíkszereda (2010-06-13 18:58:56)
828. várday zsolt, műépítész, csíkszereda (2010-06-13 18:50:49)
827. Horváth Mária , addiktológus szociális munkás , Kolozsvár (2010-06-13 18:37:20)
826. Anamaria Pop, Író-műfordító, Szalkszentmárton - Hungary (2010-06-13 18:34:27)
825. Pávai Csanád, programszervező, Budapest (2010-06-13 17:48:05)
824. Tóth Zoltán, nyugdíjas, Kiskunhalas (2010-06-13 17:33:53)
823. boda gyöngyi, Pécs (2010-06-13 17:09:48)
822. suciu lászló, közgazdász, Pécs (2010-06-13 17:09:28)
821. Barok Istvan, Diak, Kolozsvar (2010-06-13 16:48:46)
820. Farkas István, szerkesztő, Marosvásárhely (2010-06-13 16:39:44)
819. Jakabffy Beátrix, műépítész, Kolozsvár/Cluj/Klausenburg (2010-06-13 16:12:43)
818. Gidofalvi, Melinda, Marosvasarhely (2010-06-13 16:00:26)
817. Szakács István Péter, író, tanár, irodalomtörténész, Székelyudvarhely (2010-06-13 15:06:54)
816. Tulics Mónika, fordító, Budapest (2010-06-13 14:57:41)
815. Kún Ákos, Kolozsvár (2010-06-13 14:53:19)
814. Borbély Loránd, Csíkszereda (2010-06-13 14:41:10)
813. Schulte Réka, művészettörténész, egyetemi oktató, Erdély - Berlin (2010-06-13 14:20:08)
812. menyhart elod, eladasi ugynok , marosvasarhely (2010-06-13 14:14:07)
811. Hartmann Andrea, Győr (2010-06-13 13:57:50)
810. Horváth Zoltán, képzőművész, Kolozsvár (2010-06-13 13:52:08)
809. Lőrinczi Tünde, doktorandusz, Kolozsvár (2010-06-13 13:50:54)
808. krilek annamária, szatmárnémeti (2010-06-13 13:50:44)
807. Neda Zoltan, egyetemi tanar, Kolozsvar (2010-06-13 13:24:59)
806. Mihály István, Nagyvárad (2010-06-13 13:19:39)
805. Szepessy Katalin, Marosvásárhely (2010-06-13 13:14:45)
804. Bechtold Imola, jogtanácsos, Kolozsvár - Cluj-Napoca (2010-06-13 13:11:05)
803. Zalányi Hilda, egyetemista, Marosvásárhely (2010-06-13 13:06:41)
802. Zatoschil Zoltán, mérnök, Kolozsvár (2010-06-13 13:05:22)
801. Fejér Rita, tolmács, fordító, München (2010-06-13 12:56:10)
800. Víg Endre, programozó, Kolozsvár (2010-06-13 12:26:09)
799. Dr. Gáspárik Attila, Marosvásárhely (2010-06-13 12:03:53)
798. Vita Andras, Egyetemista, Csikszereda (2010-06-13 12:03:04)
797. BODEA KATALIN, Középiskolai tanár, Szilágycseh - Cehu Silvaniei (2010-06-13 12:00:23)
796. Szabo Magdolna, Nyugdijas, Kolozsvár (2010-06-13 11:44:14)
795. Guzner Miklós, mérnök, Brighton, Anglia (2010-06-13 11:41:56)
794. Köllő István Zsolt, diák, Budapest/Csíkszereda (2010-06-13 11:34:27)
793. Tódor Lóránt, pszichológus, Kolozsvár (2010-06-13 11:13:05)
792. Keresztes Franciska, teatrológus hallgató, Marosvásárhely (Csíkszereda) (2010-06-13 11:12:27)
791. Kozma Laszlo, kutato-informatikus, Saarbruecken (2010-06-13 11:01:50)
790. Zeno Opris, medic, Oradea (2010-06-13 10:55:15)
789. Révész Mihály, nyugalmazott gépészmérnök, Kolozsvár (2010-06-13 10:48:40)
788. László Lóránt, doktorandusz, Marosvásárhely (2010-06-13 10:34:09)
787. Balla Zsófia, költő, író, Budapest (2010-06-13 10:31:57)
786. Bodó Zalán, egyetemi tanársegéd, Kolozsvár (2010-06-13 10:21:47)
785. Könczei Csongor, néprajzkutató, Kolozsvár (2010-06-13 10:13:19)
784. T. Szabó Csaba, egyetemista, Kolozsvár (2010-06-13 09:46:14)
783. Simon Zsuzsánna, orvos, Marosvásárhely (2010-06-13 09:42:43)
782. Rácz Károly, polgármester, Kézdivásárhely (2010-06-13 09:30:15)
781. Joanovics Kinga Emese, orvos, Marosvásárhely (2010-06-13 09:28:27)
780. Szaló Réka, tanár, Marosvásárhely (2010-06-13 09:16:39)
779. Kollár Erzsébet, nyugdíjas, a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete alapító tagja, Budapest (2010-06-13 09:10:47)
778. Pásztor József, informatikus, Kolozsvár (2010-06-13 08:53:06)
777. Holicska István, mérnök, Marosvásárhely (2010-06-13 08:35:57)
776. Grosz György, építészmérnök, Marosvásárhely (2010-06-13 08:32:48)
775. Antal Ildikó, Marosvásárhely (2010-06-13 07:18:25)
774. Makai Andras, coach, tanacsado, Nagyvarad (2010-06-13 06:53:11)
773. Tick Péter, informatikus, Budapest (2010-06-13 01:55:39)
772. Tordai Borbála Zsuzsanna, Egyetemista, Kolozsvár (2010-06-13 01:05:19)
771. Tibád Júlia-Krisztina, Informatikus, Kolozsvár (2010-06-13 00:43:47)
770. Korchma Zsombor, Roham főszerkesztő, Budapest (2010-06-13 00:14:14)
769. Székely Örs, diák, Kolozsvár (2010-06-13 00:10:50)
768. Kövesdy István, rendező, Marosvásárhely/Kolozsvár (2010-06-12 23:54:41)
767. Vallasek Aletta Kinga, orvostanhallgato, Kolozsvar (2010-06-12 23:24:46)
766. Papp-Zakor Ilka, egyetemi hallgato, Kolozsvar (2010-06-12 23:17:32)
765. Szőcs Csaba, római katolikus segédlelkész, Kolozsvár (2010-06-12 23:06:07)
764. Geszti Istvan, Hangtechnikus, Szatmarnemeti (2010-06-12 19:51:53)
763. Nagy Hunor, Közgazdász, Kolozsvár (2010-06-12 19:48:32)
762. Bálint Attila, területi igazgató, Kolozsvár (2010-06-12 19:45:47)
761. Kovacs Istvan, Vallalkozo, Victoria B.C. Kanada (2010-06-12 19:44:36)
760. Visky András, író, egyetemi tanár, Kolozsvár - Grand Rapids, MI (2010-06-12 19:40:05)
759. Bokor Peter, rendezo, Montreal (2010-06-12 19:30:14)
758. Papp Kinga, doktorandusz, Kolozsvár (2010-06-12 19:16:14)
757. Scarlat Nicolae, regizor, manager cultural, Bucuresti (2010-06-12 19:10:08)
756. Pánczél Szilamér Péter, régész, Marosvásárhely (2010-06-12 19:06:36)
755. Nagy E. Jozsef, Egyetemi eloadotanar (docens), Bukarest (2010-06-12 19:03:15)
754. Fischer Gábor, filmrendező, Budapest (2010-06-12 18:50:35)
753. Nagy Károly, vállalkozó, Orosháza (2010-06-12 18:39:56)
752. Jánosy Edit, nyugdijas, Marosvásárhely (2010-06-12 18:23:58)
751. Radnai Annamária, dramaturg, Budapest (2010-06-12 18:12:54)
750. Racz Bela-Gergely, egyetemista, Kolozsvar (2010-06-12 18:01:53)
749. Mihaly Jordan, nyugdijas, Highland Park, Illinois, USA (2010-06-12 17:59:29)
748. Schneider Németh Katalin, ny.tanár, Nagyvárad (2010-06-12 17:35:59)
747. Nagy Egon, geográfus, Nagyvárad (2010-06-12 17:34:12)
746. Tamas Balha Etelka, diak, Marosvasarhely (2010-06-12 17:16:33)
745. Schneider Németh Antal, ny. tanár, Nagyvárad (2010-06-12 17:14:52)
744. Szigeti Attila, egyetemi oktató, Kolozsvár (2010-06-12 17:01:58)
743. Fehér Csaba, Marosvásárhely (2010-06-12 16:58:35)
742. Kuban Lorant, orvos, Temesvar (2010-06-12 16:49:08)
741. Darvay Nagy Adrienne, színházi szakíró, színházkutató történész, Európa (2010-06-12 16:40:44)
740. Bancsi-Rigó István, Kolozsvár (2010-06-12 16:37:34)
739. Fodor Judit, olvasószerkesztő, Nagyvárad (2010-06-12 16:35:52)
738. DEMETER Andras Istvan, szinmuvesz, temesvar/bukarest (2010-06-12 16:24:45)
737. Bencze András, restaurátor, Budapest (2010-06-12 16:17:22)
736. Sallak Erzsébet, nyugdíjas , Marosvásárhely (2010-06-12 16:14:16)
735. Popi Zsolt, borszakértő, Marosvásárhely (2010-06-12 15:47:25)
734. Rácz Katinka, szociális munkás, budapest (2010-06-12 15:44:24)
733. Czirmay Irén, nyugdíjas tanító, Kolozsvár (2010-06-12 15:43:04)
732. Biró Ildikó, egyetemi hallgató, Kolozsvár (2010-06-12 15:41:56)
731. Balázs Attila, református lelkész, Tordaszentlászló (2010-06-12 15:18:53)
730. Farkas Csongor, egyetemista, Nagyvárad/Kolozsvár (2010-06-12 15:10:55)
729. Urák Malvinka, mesterképzős hallgató, Kolozsvár (2010-06-12 15:10:26)
728. pásztor istván, építész, város, Kolozsvár (2010-06-12 14:58:22)
727. Eisenberger Benjámin, férfi szabó, Budapest (2010-06-12 14:41:14)
726. Daniel Matis, magánvállalkozó, Berlin (2010-06-12 14:29:51)
725. Bálint-Pataki József, könyvtáros, Budapest (2010-06-12 14:26:38)
724. Kozsik József, Szinész, Marosvásárheky (2010-06-12 14:22:02)
723. Plájás Ildikó, doktorandusz, Kolozsvár/Cluj (2010-06-12 14:20:14)
722. kardos István, biológus, Budapest (2010-06-12 14:01:53)
721. Orbán János, Marosvásárhely (2010-06-12 13:59:57)
720. Szabó László Zsolt, mérnök, Marosvásárhely (2010-06-12 13:50:02)
719. Varga Éva, újságíró, kommunikációs szakember, Pécs (2010-06-12 13:36:54)
718. Végh Balázs, újságíró, Börvely (2010-06-12 13:36:31)
717. Gyöngyi Annamária, újságíró, Kolozsvár (2010-06-12 13:17:12)
716. Kovacs Szilveszter, topografus, Worthing, Egyesult Kiralysag (2010-06-12 13:16:03)
715. Tisza György, nyugdíjas, Csegőd /Ciumeghiu - BH / (2010-06-12 13:04:48)
714. Szabo K. Istvan, rendezo, Bukarest (2010-06-12 12:59:49)
713. Vernes Zsuzsanna, Marosvásárhely (2010-06-12 12:57:31)
712. Szotyori Alpár, szoftverfejlesztő, Kolozsvár (2010-06-12 12:57:07)
711. Vernes József, nyugdijas, Marosvásárhely (2010-06-12 12:56:00)
710. Szotyori Alpár, szoftver fejlesztő, Kolozsvár (2010-06-12 12:55:54)
709. Dobos Erika, Kolozsvár (2010-06-12 12:43:26)
708. Világ Polgár Attila, hematológus , Vöröspalyzsa (2010-06-12 12:37:48)
707. Mikó Imola, doktorandusz, Kolozsvár (2010-06-12 12:36:44)
706. vass maria terezia, tanar, szatmarnemeti (2010-06-12 12:33:50)
705. vass zoltan, orvos, szatmarnemeti (2010-06-12 12:32:58)
704. Stevo Duraskovic, Zagreb, Croatia (2010-06-12 12:26:53)
703. Barta Dániel, egyetemista, Budapest (2010-06-12 12:18:29)
702. Nagy Irén, fordító, Kolozsvár (2010-06-12 12:04:04)
701. Kispál Ágnes-evelin, Sepsiszentgyörgy (2010-06-12 11:57:28)
700. Incze László, mérnök, Marosvásárhely (2010-06-12 11:55:21)
699. Forró László, rádiós szerkesztő, Bukarest (2010-06-12 11:45:27)
698. Barakonyi Gergő, rádiós műsorvezető, Szatmárnémeti (2010-06-12 11:44:13)
697. Szemenyei-Kiss Tamás, újságíró, Budapest (2010-06-12 11:42:56)
696. Demeter Dénes, műszerész, Nagykőrös (2010-06-12 11:40:51)
695. dr Bálint Miklós, kutató, Frankfurt (2010-06-12 11:40:22)
694. Kiss Marian, Filmrendezö, Berlin (2010-06-12 11:36:21)
693. Bodó Péter, környezetvédelmi szakértő, Vác (2010-06-12 11:24:02)
692. Ferencz Enikő, doktorandusz, Kolozsvar (2010-06-12 09:37:21)
691. Nagy Attila, Marosvasarhely (2010-06-12 09:33:31)
690. Varga Mária Ilona, tanár, Marosvásárhely-Budapest (2010-06-12 09:33:05)
689. Nagy Csilla, elokonyvelo, Marosvasarhely (2010-06-12 09:31:13)
688. Kibédi Varga Sándor, újságíró, Marosvásárhely - Budapest (2010-06-12 09:28:05)
687. Lőrincz Mária, diák, Marosvásárhely (2010-06-12 09:19:20)
686. Székely Ervin, újságíró, Bukarest (2010-06-12 09:11:52)
685. Bányai Éva, egyetemi oktató, Kolozsvár (2010-06-12 08:45:50)
684. Papp László, tanár, Kolozsvár (2010-06-12 08:27:27)
683. Keresztély László, mérnök - vállalkozó, Sepsiszentgyörgy (2010-06-12 08:17:56)
682. Kónya Zoltán, orvos, Kolozsvár (2010-06-12 07:27:06)
681. Tóth Tamás, Kecskemét-Marosvásárhely Baráti Társaság volt titkára, Kecskemét (2010-06-12 06:51:06)
680. Anka Tomi, nyugdijas, Tel Aviv (2010-06-12 06:36:49)
679. B. Nagy Anikó, művészettörténész, Remeteszőllős (2010-06-12 01:35:18)
678. Sipos Krisztina, diák, Kolozsvár (2010-06-12 01:28:42)
677. Rajk László, építész, Budapest (2010-06-12 01:17:45)
676. Szegedi László Péter, egyetemista, Kolozsvár (2010-06-12 01:11:50)
675. Ferencz Réka, egyetemista, Kolozsvár (2010-06-12 01:11:04)
674. Bódis Tibor, pénzügyi tanácsadó, Budapest (2010-06-12 01:09:47)
673. Sándor Balázs, Filozófia szakos hallgató, Kolozsvár, Marosvásárhely (2010-06-12 01:05:07)
672. Zold Istvan, Marosvasarhely (2010-06-12 00:59:10)
671. Sárkány-Kiss Endre, nyugalmazott egyetemi docens, Marosvásárhely (2010-06-12 00:58:23)
670. Frunda Csenge, tanulo, Marosvasarhely (2010-06-12 00:55:03)
669. Schwartz Zsuzsa, tanar, Sydney, Ausztralia (2010-06-12 00:31:54)
668. Andreea Dragan, mesterkepzos hallgato, Kolozsvar (2010-06-12 00:23:28)
667. ifj.Benke István, orvostanhallgató, Marosvásárhely (2010-06-12 00:21:06)
666. Végh Balázs Béla, egyetemi oktató, Szatmárnémeti (2010-06-12 00:09:56)
665. ÁDÁM MIKLÓS, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK (hallgató), SZÉKELYUDVARHELY (2010-06-12 00:08:50)
664. Pap Eszter, nyugdijas, Marosvasarhely (2010-06-11 23:45:52)
663. Dr Lázár László, orvos, Marosvásárhely (2010-06-11 23:36:21)
662. Páll József, villamosmérnök, Nagyvárad (2010-06-11 23:33:57)
661. Dr, Kakucs Lajos, történész, Rüsselsheim- Németország (2010-06-11 23:30:14)
660. Szabó Anna, biológus, Kolozsvár (2010-06-11 23:29:36)
659. Dr Kovacs Beatrix, orvos, Marosvasarhely (2010-06-11 23:24:33)
658. Dankuly Csaba, Kolozsvár (2010-06-11 23:23:29)
657. Dankuly Levente, diák, Kolozsvár (2010-06-11 23:19:29)
656. Bálint Tibor, iskolaigazgató, Máréfalva (2010-06-11 23:15:28)
655. Dr. Brugós László, orvos, Debrecen (2010-06-11 23:15:11)
654. Keresztesi R. Júlia, Budapest (2010-06-11 23:09:29)
653. Sipos Ruth, grafikus, Zilah (2010-06-11 23:05:17)
652. Bálint Zsófi, tanár, Székelyudvarhely (2010-06-11 22:56:54)
651. Szabó Lajos, villamosmérnök, Budapest (2010-06-11 22:56:05)
650. Bertók Beatrix, Kolozsvár (2010-06-11 22:47:34)
649. dr.Déry Károly, orvos, Hatvan. Magyarország (2010-06-11 22:46:58)
648. Bodó Julianna, társadalomkutató, egyetemi tanár , Csíkszereda (2010-06-11 22:45:19)
647. Toronyi Zsuzsa, borszakértő, Budapest (2010-06-11 22:44:39)
646. Bálint Bálint L., kutató orvos, Debrecen (2010-06-11 22:44:27)
645. Marton Csaba, Kolozsvar (2010-06-11 22:33:17)
644. Illés Magdolna, tanítónő, Kézdivásárhely (2010-06-11 22:16:05)
643. Papp Gyula Attila, újságíró, Pápa (2010-06-11 22:16:04)
642. Domahidi Lehel, egyetemista, Marosvasarhely (2010-06-11 22:13:26)
641. Gondos Mária- Magdolna, egyetemi hallgató, Kolozsvár (2010-06-11 22:07:53)
640. Szabó Zsolt, diák, Sepsiszentgyörgy (2010-06-11 22:05:24)
639. Bartha Zoltán, egyetemi hallgato, Egeres- Gyartelep (2010-06-11 22:00:25)
638. Portik Blénessy Ágota, egyetemista, Kolozsvár (2010-06-11 21:58:34)
637. Marosi Károly, nyugdijas, Dunakeszi (2010-06-11 21:53:08)
636. Csősz Izabella, alkalmazott, Sepsiszentgyörgy (2010-06-11 21:51:23)
635. Kelemen Marton, Biológus, Marosvásárhely (2010-06-11 21:51:13)
634. Molnar Imola, egyetemista, Kolozsvar (2010-06-11 21:48:13)
633. Molnár Botond, fizikus, Sepsiszentgyörgy (2010-06-11 21:41:39)
632. Dr. Fekete Ferenc, hatósági állatorvos, Páhi (2010-06-11 21:41:17)
631. Lovász Erzsébet, tanár, Szatmárnémeti, Románia (2010-06-11 21:39:11)
630. Nagy Zita, egyetemista, Marosvasarhely (2010-06-11 21:36:50)
629. Duy Erika, irodavezető, Kolozsvár (2010-06-11 21:32:10)
628. Biszku Béla, nyugdíjas, Kerpestarcsa (2010-06-11 21:31:42)
627. Pál István, gépszmérnök, Budapest (Zetelaka) (2010-06-11 21:27:20)
626. Badacsonyi Angéla, bábszínész, Kecskemét (2010-06-11 21:14:10)
625. Sorbán Csaba, színész, Kecskemét (2010-06-11 21:13:23)
624. Ungvári-Zrinyi Kata, diák, Marosvásárhely (2010-06-11 21:07:20)
623. Simon Réka, kutatási asszisztens, Budapest (2010-06-11 21:01:20)
622. dohi orsolya, orvos, szatarnemeti (2010-06-11 20:58:49)
621. Daniel Katalin, Budapest (2010-06-11 20:58:46)
620. Válé Zoltán, munkás, Göteborg (2010-06-11 20:58:23)
619. Kolcsar Magda, tisztviselo, Marosvasarhely (2010-06-11 20:54:30)
618. Dáné Tibor Kálmán, tanár, művelődésszervező, Kolozsvár (2010-06-11 20:49:05)
617. Szathmáry István, Kolozsvár (2010-06-11 20:48:21)
616. Székely Melinda, Kolozsvár (2010-06-11 20:42:43)
615. Morvay Anna, körzeti nővér, Budapest (2010-06-11 20:41:36)
614. Lazin Gavril-Ioan, kisiparos, Szatmarnemeti (2010-06-11 20:40:07)
613. Pongrácz Brigitta, orvostanhallgató, Marosvásárhely (2010-06-11 20:38:29)
612. Fehérvári Zsolt, diák, Zilah (2010-06-11 20:36:44)
611. Döngölő László dr, orvos, Budapest (2010-06-11 20:36:02)
610. Visky Zsolt, diák, Kolozsvár (2010-06-11 20:30:05)
609. Nagy Károly, vállalkozó, Orosháza (2010-06-11 20:13:40)
608. visky ábel, film szakos egyetemista, kolozsvár (2010-06-11 20:13:00)
607. Koros-Fekete Mátyás, tanuló, Koloysvár (2010-06-11 19:49:56)
606. Csiszar Jozsef Apor, egyetemi halgato, Kezdivasarhely (2010-06-11 19:49:47)
605. Kranyecz Béla, specialista, Miskolc (2010-06-11 19:49:02)
604. Égető Béla, Mérnök, Ulm (2010-06-11 19:41:26)
603. Péter Attila Antal, reklámgrafikus, Sepsiszentgyörgy (2010-06-11 19:40:08)
602. Harms Victoria, Budapest (2010-06-11 19:33:08)
601. páskándiné sebők anna, kultura történész, budapest (2010-06-11 19:31:44)
600. Mészáros Zsófi, galerista, Budapest (2010-06-11 19:31:18)
599. Topolánszky Ákos, református lelkész, drogpolitikus, Budapest (2010-06-11 19:25:55)
598. Bodor Zsolt, Szatmarnemeti (2010-06-11 19:25:09)
597. Lazici Noemi, egyetemista, Kolozsvar (2010-06-11 19:21:44)
596. Jakab Emese, egyetemista, Kolozsvár (2010-06-11 19:16:55)
595. Kovács Ákos, informatikus, Budapest/Marosvásárhely (2010-06-11 19:13:42)
594. Kovács Ákos, informatikus, Budapest/Marosvásárhely (2010-06-11 19:12:03)
593. Albert Csaba Ferenc, Székelyudvarhely (2010-06-11 19:01:02)
592. Albert Csaba Ferenc, Székelyudvarhely (2010-06-11 18:59:14)
591. Gács Anna, egyetemi oktató, Budapest (2010-06-11 18:52:42)
590. Madaras Péter, állatorvos, Kolozsvár (2010-06-11 18:51:03)
589. Fülöp Timea, szerkesztő, Marosvásárhely (2010-06-11 18:47:41)
588. Csergő-Benedek Csilla, könyvtáros, Sepsiszentgyörgy (2010-06-11 18:45:37)
587. Orbán Gyöngyi, egyetemi tanár, Kolozsvár (2010-06-11 18:42:10)
586. Kovács Péter, nyugdíjas, Nagybánya (2010-06-11 18:41:08)
585. Rus Doina, vállalkozó, Nagybánya (2010-06-11 18:40:18)
584. Eleonóra Víg, informatikus, Kolozsvár (2010-06-11 18:37:06)
583. Fegyveresi Zsolt, Kolozsvár (2010-06-11 18:26:59)
582. Csutak Judit, tanár, Csíkszereda (2010-06-11 18:25:24)
581. Kiss Mónika, művészeti munkatárs, Pécs (2010-06-11 18:24:45)
580. Tóth István Steff, sajtó, Marosvásárhely (2010-06-11 18:23:53)
579. Veress Kata, pszichológus, Herceghalom (2010-06-11 18:23:06)
578. ADORJÁNI ISTVÁN, KÉPZŐMŰVÉSZ, MAROSVÁSÁRHELY (2010-06-11 18:21:19)
577. Bágyoni Szabó István, író, Budapest (Kolozsvár) (2010-06-11 18:19:33)
576. Sinziana Paltineanu, doktorandusz, Budapest (2010-06-11 18:16:23)
575. Veress Boglárka, egyetemista, Kolozsvár (2010-06-11 18:16:10)
574. Julia Kakucs, Gyogypedagogus, Nèmetorszàg (2010-06-11 18:11:31)
573. Iakob Attila, doktorandusz, Kolozsvar (2010-06-11 18:09:52)
572. Horvat Attila Istvan, Marosvasarhely (2010-06-11 17:59:12)
571. Barabás Árpád, színész, Gyergyószentmiklós (2010-06-11 17:57:22)
570. bekő fóri zenkő, egyetemi hallgató, marosvásárhely (2010-06-11 17:56:11)
569. Bicsok Zoltán, levéltáros, Csíkszereda (2010-06-11 17:45:02)
568. Paulovits László, Csömör (2010-06-11 17:26:50)
567. Vassy Márta , üzlet tulajdonos, Kolozsvár (2010-06-11 17:22:57)
566. Szabó István, mérnök, Marosvásárhely (2010-06-11 17:21:45)
565. Vassy Zoltán, kereskedelmi igazgató, Kolozsvár (2010-06-11 17:21:34)
564. G. Czintos Emese, szakforditó, kolozsvar (2010-06-11 17:20:02)
563. Vassy Loránd, üzletvezetö, Kolozsvár (2010-06-11 17:19:43)
562. Lippai Cecilia, doktorandusz, Budapest (2010-06-11 17:08:03)
561. Csiki Huba, tanar, Marosvasasrhely (2010-06-11 17:07:55)
560. Metz A. Márton, ny. olvasószerkesztő-korrektor, Kolozsvár (2010-06-11 17:06:20)
559. Antik Sándor, vizuális művész, Kolozsvár (2010-06-11 17:00:46)
558. Gécsi Beáta, tanárnő, Nagyszalonta (2010-06-11 17:00:03)
557. Dr. Pongrácz István, fogorvos, Magyarország (2010-06-11 16:59:47)
556. Dinu Adam, scriitor, ziarist, Bucuresti, Romania (2010-06-11 16:51:44)
555. Máté Gabriell, Doktorandusz, Heidelberg (2010-06-11 16:47:51)
554. Bartha Géza, zenész, Görlitz (2010-06-11 16:46:22)
553. Lőwy Dániel, tudományos főmunkatárs, egyetemi tanár, Washington, DC (2010-06-11 16:43:43)
552. Laurinyecz István, Brüsszel (2010-06-11 16:41:51)
551. Benczédi Anna Júlia, Kolozsvár (2010-06-11 16:41:34)
550. Szerényi Gábor, újságíró, Budapest (2010-06-11 16:37:11)
549. Váczi Roland, foto, Kolozsvar (2010-06-11 16:36:00)
548. Nagy Júlia, Marosvásárhely (2010-06-11 16:32:09)
547. Hammer Ferenc, egyetemi oktató, Budapest (2010-06-11 16:30:32)
546. Petrás Csaba, Szeged (2010-06-11 16:26:41)
545. Kendernay-Nagyidai Gertrúd, Brüsszel (2010-06-11 16:25:58)
544. Dudinszky Zoltan, tolmacs, Nagybanya (2010-06-11 16:25:48)
543. Bán Magda, újságíró, Kerepes-Szilasliget (2010-06-11 16:22:08)
542. Ara-Kovács Attila, filozófus, író, publicista, Budapest (2010-06-11 16:21:02)
541. Ertsey Csaba, Almernok, Nagyvarad (2010-06-11 16:16:47)
540. Vass Zsuzsanna, nyugdijas, Szatmárnémeti (2010-06-11 16:14:34)
539. Vass Károly, nyugdijas, Szatmárnémeti (2010-06-11 16:13:02)
538. W.Lörincz Erika, színmüvész, Bonn, Németország (2010-06-11 16:12:39)
537. Damó István, grafikus, Kecskemét (2010-06-11 16:09:43)
536. Marius Tabacu, a Kolozsvári Transilvania Filharmónia igazgatója, Kolozsvár (2010-06-11 16:08:02)
535. Weider V. István, Újságíró / színházrendezö, Alfter/Németország (2010-06-11 16:06:14)
534. Kuki Edina, programozó, Kolozsvár (2010-06-11 15:58:49)
533. Kolcsar Csilla Ildiko, Idegenvezeto, Marosvasarhely (2010-06-11 15:52:24)
532. Nagy István, ügyvéd, Marosvásárhely (2010-06-11 15:52:05)
531. Nogell Márta, Budaörs (2010-06-11 15:48:28)
530. Réder András, Közgazdász, Budapest (2010-06-11 15:48:03)
529. Janos Nemes, Tanar, Marosvasarhely (2010-06-11 15:44:56)
528. Kovacs Gyozo, Brasso (2010-06-11 15:44:01)
527. Visky Othniel, Szabadúszó, Kolozsvár (2010-06-11 15:42:33)
526. Csiby Dalma, Diak, Strasbourg (2010-06-11 15:34:16)
525. Nagy Eniko, Budapest (2010-06-11 15:32:18)
524. Balázsi-Pál Ágnes, portfólióigazgató, Kolozsvár (2010-06-11 15:31:39)
523. Mikóczy Ilona, Nagymegyer (2010-06-11 15:30:34)
522. Friciu Mircea Viorel, nyugdíjas bábszínész, Eger/Magyarország (2010-06-11 15:29:48)
521. Martonossy Magda, Kolozsvár (2010-06-11 15:28:50)
520. Alois Kommer , rádiószerkesztő, Marosvásárhely (2010-06-11 15:26:03)
519. Forgács Éva, tanár, Budapest (2010-06-11 15:24:20)
518. Bodor Anikó, képzőművész, Budapest (2010-06-11 15:20:21)
517. Salat Adriana, titkárnő, Brüsszel/Belgium (2010-06-11 15:15:10)
516. Pulay Gergő, doktorandusz, Bukarest-Budapest (2010-06-11 15:14:44)
515. Sebők Botond, fényképész, Kolozsvár (2010-06-11 15:12:39)
514. Kozma Éva, Budapest (2010-06-11 15:06:49)
513. Szilágyi Judit, titkarnő, Brüsszel (Nagyvárad) (2010-06-11 15:06:11)
512. Gálovits Zoltán, dramaturg, Temesvár (2010-06-11 15:02:58)
511. Szilágyi Ágota, színész, Temesvár (2010-06-11 15:02:23)
510. Remenyi Zsuzsanna, Szatmarnemeti (2010-06-11 15:01:52)
509. Virág Emese, diák, Budapest (2010-06-11 15:00:16)
508. Balázs Imre József, egyetemi oktató, Kolozsvár (2010-06-11 15:00:09)
507. Ábrahám Beáta, diák, Balánbánya (2010-06-11 14:56:50)
506. Szilágyi-Gál Mihály , egyetemi oktató, Budapest (2010-06-11 14:56:22)
505. Silye Lóránd, földtanász, Kolozsvár (2010-06-11 14:56:01)
504. Burus S. Ákos, diák, Csíkszereda (2010-06-11 14:55:58)
503. szilágyi júlia, irodalomkritikus, Kolozsvár (2010-06-11 14:55:18)
502. Pintér Edit, Brüsszel (2010-06-11 14:52:42)
501. Boga Katalin , nyugdijas babszineszno, Marosvasarhely (2010-06-11 14:51:33)
500. Haller István, emberjogi aktivista, Marosvásárhely (2010-06-11 14:50:28)
499. Ványolós István, egyetemi oktató, Palm Beach Gardens, USA (2010-06-11 14:48:26)
498. Hagen Levente, Budapest (2010-06-11 14:47:41)
497. Visky Sámuel, filmrendező, Kolozsvár (2010-06-11 14:47:28)
496. Fazakas Orsolya, Kolozsvár (2010-06-11 14:45:50)
495. Hernádi Gábor, Budapest (2010-06-11 14:44:13)
494. Gyorgy Orsolya, tanulo, Csikszereda (2010-06-11 14:36:22)
493. Néninger Milán, Tanuló, Veszprém (2010-06-11 14:31:57)
492. Csibi Magor, Bukarest (2010-06-11 14:27:55)
491. Brassai Zsombor, Marosvásárhely (2010-06-11 14:27:49)
490. Pávelka Rita, fordító, Budapest (2010-06-11 14:20:53)
489. Erdei-Doloczki Csongor, egyetemista, Kolozsvar (2010-06-11 14:17:55)
488. Gyerko Eva, szocialis munkas, Segesvar (2010-06-11 14:14:38)
487. Morar Tamas, Kolozsvar (2010-06-11 14:14:35)
486. György Tímea, mesteri hallgató, Csíkszereda (2010-06-11 14:13:05)
485. Kelecsényi János, tanuló, Budapest (2010-06-11 14:12:57)
484. Osváth Kinga, diák, Csíkszereda (2010-06-11 14:11:59)
483. Kantor Robert, MSQS es egyetemista, Kolozsvar (2010-06-11 14:11:12)
482. Molnar Gabriella-Klara, egyetemista, Kolozsvar (2010-06-11 14:08:52)
481. Kardos Dávid, jogász, tanácsadó, Brüsszel (2010-06-11 14:07:56)
480. Jakab Zoltan, kozgazdasz, Kolozsvar (2010-06-11 14:04:53)
479. Szilagyi Eva , kozgazdasz, Marosvasarhely (2010-06-11 13:58:51)
478. Okos-Rigo Ilona, könyvtáros, Kolozsvár (2010-06-11 13:58:41)
477. Albert Antal Orsolya, újságíró, Kolozsvár (2010-06-11 13:56:38)
476. Szabó Péter, képzőművész, Marosvásárhely (2010-06-11 13:55:18)
475. Bondor Sándor, Vállalkozó, Marosvásárhely (2010-06-11 13:54:05)
474. Molnar Gabriella, fordito, Kolozsvar (2010-06-11 13:52:21)
473. Horváth Levente, lelkipásztor , Kolozsvár (2010-06-11 13:51:19)
472. Sárkány Yvette, fordító, Kolozsvár (2010-06-11 13:50:52)
471. Vita Botond, egyetemista, Marosvasarhely (2010-06-11 13:50:29)
470. dr. Bessenyei Gedő Éva, általános főorvos, családorvos, munkaorvos, Szatmárnémeti (2010-06-11 13:49:22)
469. Puspoki Zsolt, kolozsvar (2010-06-11 13:47:42)
468. Derjanecz Anita, Brüsszel (2010-06-11 13:47:40)
467. Bethlendi Tamas, Fenykepesz, Kolozsvar (2010-06-11 13:47:36)
466. Szasz Julia Anna, orvostanhallgato, Marosvasarhely (2010-06-11 13:42:23)
465. Kispál Attila, médiaművész, Sepsiszentgyörgy (2010-06-11 13:42:20)
464. Bendsák Ágnes, egyetemista, Budapest (2010-06-11 13:41:47)
463. Petrut David, regesz, Kolozsvar (2010-06-11 13:40:58)
462. Jancsó Noémi, Kvár (2010-06-11 13:36:24)
461. Gálfalvi G. Zsolt, Marketing menedzser/Publicista, Kolozsvár (2010-06-11 13:35:39)
460. Bekő Jutka Tünde, fordító, Zilah (2010-06-11 13:34:18)
459. Orbán Zoltán, informatikus hallgató, Szatmárnémeti/Budapest (2010-06-11 13:33:02)
458. Ante Basic, tanár, Budapest (2010-06-11 13:32:01)
457. Bán Alpár, Diák, Kolozsvár (2010-06-11 13:31:26)
456. Fodor Zeno, teatrologus, a marosvasarhelyi Nemzeti Szinhaz volt vezerigazgatoja, Marosvasarhely (2010-06-11 13:31:15)
455. Simon Katalin, Kézdivásárhely (2010-06-11 13:27:30)
454. Simon István, gépésztenikus, Oberdorf (2010-06-11 13:25:31)
453. Szűcs Teri, irodalomtörténész, Bp. (2010-06-11 13:23:28)
452. Tövissi Júlia, egyetemista, Nagyszeben, Csíkszereda (2010-06-11 13:22:21)
451. Lurtz László, mérnök, Bukarest (2010-06-11 13:22:13)
450. Koros Fekete Sándor, fordító, Kolozsvár (2010-06-11 13:22:02)
449. Dobra Gabriela, nyugalmazott könyvelő, Nagybánya (2010-06-11 13:17:47)
448. Vida Noémi Erika, ügyvezető elnök, Nagybánya (2010-06-11 13:16:30)
447. Hekman Andrea, Kolozsvár (2010-06-11 13:15:28)
446. gorog istvan, raktaros, kolozsvar (2010-06-11 13:15:00)
445. Eplenyi Kata, Budapest (2010-06-11 13:13:57)
444. Gáspár Ildikó, dramaturg, Budapest (2010-06-11 13:12:51)
443. Horváth Előd Benjámin, Kolozsvár (2010-06-11 13:09:58)
442. Varg Margit, Mérnök, Budapest/Szatmárnémeti (2010-06-11 13:09:40)
441. Chilf Mária, képzőművész, Budapest (2010-06-11 13:06:49)
440. vass zoltan, orvos, szatmarnemeti (2010-06-11 13:01:00)
439. Fülöp Olga, nyugdíjas könyvelő, Marosvásárhely (2010-06-11 12:59:13)
438. Szőcs Edgár, közgazdász, Marosvásárhely (2010-06-11 12:58:59)
437. Demeter Attila Sándor, szociológus, újságíró, Marosvásárhely (2010-06-11 12:57:59)
436. Nagy Katalin, turisztikai szakfelugyelo, Marosvasarhely (2010-06-11 12:54:31)
435. Biro Barna Zoltan, egyetemista , Kolozsvar (2010-06-11 12:52:58)
434. Gál Ilona, nyugdíjas, Budapest (2010-06-11 12:50:31)
433. Nemes Tibor, Tanuló, Marosvásárhely (2010-06-11 12:49:27)
432. Esterházy Marcell, Képzőművész, Párizs/Budapest (2010-06-11 12:45:52)
431. Galicza Péter, egyetemi oktató, Budapest (2010-06-11 12:42:31)
430. Pap Gergo, Erdely (2010-06-11 12:41:00)
429. Gal Jozsef, nyugdijas, Szekelyudvarhely (2010-06-11 12:39:01)
428. Bessenyei István, színész, Szatmárnémeti (2010-06-11 12:33:49)
427. Kovacs Zoltan, Marosvasarhely (2010-06-11 12:33:24)
426. Nagy Éva, vállalkozó, Tatabánya (2010-06-11 12:32:05)
425. Somogyi Károly, "Lifka Sándor" Magyar művelődési e. alapitó tagja , Hajdújárás /Hajdukovo ---Délvidék (2010-06-11 12:31:00)
424. Laszlo Szabolcs, Mesteri hallgato, Bukarest (2010-06-11 12:29:06)
423. Koreck Mária, Divers Egyesület, elnök, Marosvásárhely (2010-06-11 12:28:52)
422. Aaron Balazs, Creative Director, Bukarest/Kolozsvar/Gyergyoszentmiklos (2010-06-11 12:22:54)
421. Visky András, színész, Kolozsvár (2010-06-11 12:21:57)
420. Mazur Reka, Budapest (2010-06-11 12:15:33)
419. Bessenyei Gedő István, teatrológus hallgató, Marosvásárhely (2010-06-11 12:12:49)
418. Szabó Judit, Budapest/Kolozsvár (2010-06-11 12:12:43)
417. Nagy Noémi , dramaturg, Kolozsvár (2010-06-11 12:06:16)
416. Nádori Lídia, műfordító, Budapest (2010-06-11 12:03:11)
415. Nemes Csaba, képzőművész, tanár, Budapest (2010-06-11 11:58:24)
414. Székely Tünde, Egyetemista, Kolozsvár (2010-06-11 11:53:42)
413. Markus - Barbarossa Janos, Becs / Kolozsvar (2010-06-11 11:53:41)
412. Kocsis Francisko, scriitor, redactor-şef adjunct, revista Vatra, Târgu-Mureş (2010-06-11 11:47:32)
411. Tordai-S. Attila, kurátor, tanár, Kolozsvár (2010-06-11 11:46:32)
410. Marton Tamas, Kolozsvar (2010-06-11 11:46:32)
409. Klenovics Gabor, Brusszel (2010-06-11 11:40:45)
408. Imecs Márton, filmes, Kolozsvár (2010-06-11 11:35:20)
407. Seer Szerena, pszichologus, Kolozsvar (2010-06-11 11:34:03)
406. Vargyas Márta, rendező e.h., Marosvásárhely (2010-06-11 11:19:29)
405. Dózsa Sándor, nyugd.szerkesztő, Kolozsvár (2010-06-11 11:16:34)
404. Kántor Emese, diák, Kolozsvár (2010-06-11 11:15:29)
403. Lokos Ildiko, dramaturg, Budapest (2010-06-11 11:14:58)
402. Bondor Ildikó, közgazdász, Marosvásárhely (2010-06-11 11:10:07)
401. Dénes András Attila, koncertszervező, Kolozsvár (2010-06-11 11:05:48)
400. Bányai Tamás, világítástervező, Budapest (2010-06-11 11:05:25)
399. Czegő Csongor, dramaturg, a Tamási Áron Színház irodalmi titkára, Sepsiszentgyörgy (2010-06-11 11:02:01)
398. Szabó István, Kolozsvar (2010-06-11 11:01:04)
397. K. Horváth Zsolt, egyetemi oktató, Budapest (2010-06-11 11:00:49)
396. Reet Klettenberg, Budapest (2010-06-11 10:56:58)
395. Németh Ilona, képzőművész, egyetemi docens, Pozsony (2010-06-11 10:55:43)
394. Mező Sarolta, jogász, Csíkszereda (2010-06-11 10:54:38)
393. Bara Csongor, Csíkszereda (2010-06-11 10:44:02)
392. Czirják Ágnes, phd hallgató, Kolozsvár (2010-06-11 10:38:33)
391. Maurer Dóra, képzőművész, Budapest (2010-06-11 10:37:41)
390. Biro Jozsef, epitesz, Csikszereda (2010-06-11 10:28:55)
389. Forró Eszter, szerkesztő, Sepsiszentgyörgy (2010-06-11 10:25:46)
388. Makai Beáta, Kolozsvár (2010-06-11 10:18:59)
387. Székedi Ferenc, publicista, médiaoktató, Csikszereda (2010-06-11 10:18:19)
386. Schupler Anette, pszichológus, Szatmárnémeti (2010-06-11 10:14:10)
385. Nagy Katalin, újságíró, Szatmárnémeti (2010-06-11 10:13:21)
384. Dáné Gabriella, Pszichológus, Kolozsvár (2010-06-11 10:11:59)
383. Bokor Szilard, Szalacs (2010-06-11 10:11:16)
382. Zsigmond Zsuzsanna, történelem-angol szakos tanárnő, Marosvásárhely (2010-06-11 10:10:11)
381. Koszta István, közíró, Csíkszereda (2010-06-11 10:02:01)
380. Nagy Ildikó, Kolozsvár (2010-06-11 09:59:39)
379. Deák Réka, Marosvásárhely (2010-06-11 09:59:20)
378. Jánosi Csaba, Marosvásárhely (2010-06-11 09:58:56)
377. Kalman Tamas, mernok, Marosvasarhely (2010-06-11 09:52:22)
376. Plank István, Kolozsvár (2010-06-11 09:49:28)
375. Veres Mihály, programozó, Kolozsvár (2010-06-11 09:49:01)
374. Korodi Szabolcs, építész, Csíkszereda (2010-06-11 09:47:53)
373. Orban Erika, Kolozsvar (2010-06-11 09:36:17)
372. Lóránd Péter, közgazdász, Budapest (2010-06-11 09:34:10)
371. Harkai Ágnes, hallgató, Szeged (2010-06-11 09:32:23)
370. Kelemen Orsolya, közgazdász, Temesvár (2010-06-11 09:29:22)
369. Burchard Márta, fényképész, Németország, 21502 Geesthacht Uhrbrookring 47 (2010-06-11 09:28:57)
368. Sándor Előd, Egyetemista, Kolozsvár (2010-06-11 09:26:31)
367. Csató Lehel, egyetemi oktató, Kolozsvár (2010-06-11 09:26:12)
366. Sipos Géza, újságíró, Budapest / Kolozsvár (2010-06-11 09:24:19)
365. Lukács Rozália, Szováta (2010-06-11 09:20:28)
364. M. Gyöngyösi Edith, Szerkesztő, Kolozsvár (2010-06-11 09:16:22)
363. Müllner András, egyetemi oktató, Budapest (2010-06-11 09:12:11)
362. Bartha Árpád, jogász, Sepsiszentgyörgy (2010-06-11 09:08:49)
361. Bárdos László, középiskolai fizika tanár, Kolozsvár (2010-06-11 09:08:35)
360. Balázsi-Pál Előd, újságíró, Kolozsvár (2010-06-11 09:06:13)
359. Veres Szabolcs, kepzomuvesz, Budapest (2010-06-11 09:05:31)
358. Makay Dorottya, mérnök, Kolozsvár (2010-06-11 09:04:23)
357. Lokodi Imre, szerkesztő, Marosvásárhely (2010-06-11 09:03:51)
356. Novak Kinga, Marosvasarhely (2010-06-11 09:00:32)
355. Laczkó Attila, Televízió tudosító, Csíkszereda (2010-06-11 08:58:06)
354. Zsigmund Gabor, mernok, Marosvasarhely (2010-06-11 08:56:50)
353. Nagy Péter Tibor, szociológus, egyetemi tanár, Budapest (2010-06-11 08:55:53)
352. Ianovits István Zsolt, köztisztviselő, Csikszereda (2010-06-11 08:53:50)
351. Nagy Péter Tibor, szociológus, egyetemi tanár, Budapest (2010-06-11 08:52:36)
350. Burus Siklódi Botond, tanár, Apáczai Csere János Pedagógusok Háza igazgatója, az RMPSZ főtitkára, Csíkszereda (2010-06-11 08:49:36)
349. Hegyi Réka, színházkritikus, Kolozsvár (2010-06-11 08:49:13)
348. Molnár Tibor, Marosvásárhely (2010-06-11 08:48:43)
347. Mezei Eva, kasszasno, Kolozsvar (2010-06-11 08:48:05)
346. Fischer István, filmrendező, Aachen (2010-06-11 08:46:12)
345. Horváth István, bérrajzoló, Csíkszereda (2010-06-11 08:39:22)
344. E. Ferencz Judit, újságíró, Bukarest (2010-06-11 08:30:07)
343. Kun Csaba, Marosvásárhely (2010-06-11 08:29:37)
342. Kiss Ilona, mernok, Kolozsvar (2010-06-11 08:27:47)
341. Szekely Zsejke, maganenekes, kolozsvar (2010-06-11 08:24:39)
340. Burus S. Botond, grafikus, egyetemi hallgató, Csíkszereda (2010-06-11 08:14:53)
339. Lóránd Zsófia, Budapest (2010-06-11 08:13:32)
338. Lorinczi Laszlo, kozgazdasz, Kolozsvar (2010-06-11 08:10:33)
337. Kiss Csaba, rendező, Budapest (2010-06-11 08:10:22)
336. Molnár Zoltán, mérnök, Sepsiszentgyörgy (2010-06-11 08:08:11)
335. Zágoni Bálint, menedzser, Kolozsvár (2010-06-11 08:07:11)
334. Pakot Mónika, Székelyudvarhely (2010-06-11 07:51:33)
333. Farkas Levente, Marosvásárhely (2010-06-11 07:43:59)
332. Filcz Judit, nyugdijas, Marosvásárhely (2010-06-11 07:41:59)
331. Nánó Csaba, újságíró, Kolozsvár (2010-06-11 07:40:45)
330. halász csaba, nyugdíjas, breaza-prahova (2010-06-11 07:34:44)
329. Zsizsmann Erika, szerkesztő, Marosvásárhely (2010-06-11 07:32:13)
328. Orbán Zsolt, történelemtanár, Csíkszereda (2010-06-11 07:32:10)
327. Patkó Katalin, rádiós szerkesztő, Marosvásárhely (2010-06-11 07:32:06)
326. Borsos Angéla, informatikus, Marosvásárhely (2010-06-11 07:30:33)
325. Pásztor Gyöngyi, szociológus, Kolozvár (2010-06-11 06:50:36)
324. Varga Maria Magdolna, nyugdijas, Kolozsvar (2010-06-11 06:18:33)
323. Horváth Gizella, egyetemi oktató, Nagyvárad (2010-06-11 06:16:50)
322. Vincze Katalin, Kolozsvar (2010-06-11 04:13:15)
321. Raduly Csaba, Kezdivasarhely (2010-06-11 03:55:59)
320. Szilágyi Tibor, orvos, tanár, Marosvásárhely (2010-06-11 01:49:09)
319. Csutak Gabriella, egyetemi hallgató, Marosvásárhely (2010-06-11 01:42:26)
318. Czilli László, építészhallgató, Kolozsvár (2010-06-11 01:18:31)
317. Melis András, vállalkozó, Budapest (2010-06-11 01:15:07)
316. Orbán Ferenc, zenész, zenetanár, Sepsiszentgyörgy (2010-06-11 01:14:03)
315. Kovács István, Marosvásárhely (2010-06-11 01:08:31)
314. Krézsek Cecília, rendező, egyetemi gyakornok, Kolozsvár (2010-06-11 01:08:28)
313. Gergely Ervin, egyetemista, Nagyszeben (2010-06-11 01:00:58)
312. Konyicska Kinga, stud.arh, Kolozsvar (2010-06-11 00:57:52)
311. Musca Szabolcs, színházkritikus, kutató, Bristol, UK (2010-06-11 00:48:31)
310. Geambașu Réka, szociológus, Kolozsvár (2010-06-11 00:39:29)
309. Horváth Viktor, író, műfordító, Pécs (2010-06-11 00:39:14)
308. Bodor Laszlo, Kolozsvar (2010-06-11 00:38:03)
307. Bara, Erzsébet, Marosvásárhely (2010-06-11 00:36:36)
306. Tom de Lille, Szellemi szabadfoglalkozás, Budapest (2010-06-11 00:35:08)
305. Benedek Ágnes, Csíkszereda (2010-06-11 00:32:34)
304. Tőkés Botond, egyetemi hallgató, Marosvásárhely (2010-06-11 00:29:31)
303. Keresztes Peter, operator, Bukarest (2010-06-11 00:28:30)
302. Darvasi Márta, Kolozsvár (2010-06-11 00:23:37)
301. Konczei Ilma, zenesz, Kolozsvar (2010-06-11 00:23:13)
300. Kovács Tímea, egyetemi hallgató, Csíkszereda-Bukarest (2010-06-11 00:22:42)
299. Törzsök Sándor, Marosvásárhely (2010-06-11 00:22:14)
298. Perczel István, történész, egyetemi oktató, Budapest (2010-06-11 00:21:55)
297. Stefano Bottoni , történész, MTA TTI, Budapest (2010-06-11 00:17:19)
296. Birtalan Zsolt, Marosvásárhely (2010-06-11 00:09:33)
295. Somai László József, ügyvéd, Kolozsvár (2010-06-10 23:57:12)
294. Hamza Ernő, cégvezető, Kalocsa (2010-06-10 23:56:54)
293. Bertóti Attila, Nagybánya (2010-06-10 23:56:28)
292. Mihály Melinda, művészettörténész muzeológus, Kolozsvár (2010-06-10 23:45:33)
291. Aszalós Sándor, Építész, Wien (2010-06-10 23:36:40)
290. Marosi Péter, televíziós szerkesztő-műsorvezető, Budapest (2010-06-10 23:33:20)
289. Vincze Melinda, Kolozsvar (2010-06-10 23:27:09)
288. Kelemen Zoltan, kozgazdasz, Kolozsvar (2010-06-10 23:26:57)
287. Láng Orsolya, egyetemista, Sapientia EMTE, Kolozsvár (2010-06-10 23:21:10)
286. Csorja György, Marosvasarhely (2010-06-10 23:20:42)
285. Láng Dániel, diák, Marosvásárhely (2010-06-10 23:20:12)
284. Vízi Tünde, egyetemi hallgató, Kolozsvár (2010-06-10 23:16:39)
283. Tőke Lilla, egyetemi tanársegéd, Nagyvárad (2010-06-10 23:15:55)
282. Lovas Erzsébet, Budapest (2010-06-10 23:13:44)
281. Portik Piroska Klára, Sepsiszentgyörgy (2010-06-10 23:11:24)
280. Karéj Mária, éneksnő, Los Angeles (2010-06-10 23:10:01)
279. Zabán Márta, orvosi asszisztens, Pécska (2010-06-10 23:08:30)
278. Nagy Zsolt, Kolozsvár (2010-06-10 23:08:20)
277. Felméri Judit, orvos, Marosvásárhely (2010-06-10 23:07:04)
276. Kokoly Zsolt, egyetemi oktató, Kolozsvár (2010-06-10 23:06:12)
275. Gergely Zsuzsa, újságíró, Kolozsvár (2010-06-10 23:05:59)
274. Balázs Katalin, tanár, Marosvásárhely (2010-06-10 23:03:08)
273. Bartha Helga, tanár, Szatmárnémeti (2010-06-10 22:58:07)
272. Bálint István, orvos, Marosvásárhely (2010-06-10 22:56:21)
271. Apai Emese , regesz, Kolozsvar (2010-06-10 22:55:28)
270. Krezsek Csaba, geologus, Bukarest (2010-06-10 22:52:22)
269. Győrfi Zalán, Marosvásárhely (2010-06-10 22:51:35)
268. Marjai Antal, Kaposvár (2010-06-10 22:47:59)
267. Fülöp Attila, egyetemi hallgató, Kolozsvár (2010-06-10 22:46:26)
266. Kovács Franciska Mária, diák, Marosvásárhely (2010-06-10 22:46:17)
265. Gyéresi Júlia, színész, tanár, Marosvásárhely (2010-06-10 22:45:20)
264. Zabán Márta, kutató, Kolozsvár (2010-06-10 22:45:18)
263. Kajtár Klára, óvónő, Csíkdánfalva (2010-06-10 22:40:23)
262. Jordán Mihály, kosárlabdázó, Chicago (2010-06-10 22:39:35)
261. Bálint Ervin, projektmenedzser, Csíkmadaras (2010-06-10 22:39:19)
260. Bálint Szidónia, óvónő, Csíkmadaras (2010-06-10 22:38:22)
259. Simon Zoltán, Egyetemista, Kolozsvár (2010-06-10 22:36:41)
258. Kun Béla, újságíró, Szilágycseh (2010-06-10 22:31:57)
257. Zsigmond Adél, doktorandusz, Kolozsvár (2010-06-10 22:25:03)
256. Ladó Ágota, egyetemi hallgató, Csíkszereda-Kolozsvár (2010-06-10 22:24:26)
255. Kató Zoltán, Bútorrestaurátor, Bécs (2010-06-10 22:24:18)
254. Foica László, fuvolaművész, Nagyvárad (2010-06-10 22:24:08)
253. Gidó Attila, történész, kutató, Kolozsvár (2010-06-10 22:21:59)
252. dr. Kriston Vízi József, kultúraközvetítő, Dombóvár, Magyarország, Európa (2010-06-10 22:18:21)
251. Berkeczi Zsolt, egyetemista, Kolozsvár (2010-06-10 22:18:11)
250. k.kabai lóránt, költő, stb., Budapest (2010-06-10 22:15:00)
249. Demeter Katalin, egyetemi hallgató, Kolozsvár (2010-06-10 22:14:37)
248. Ferenczi Eszter, Sepsiszentgyörgy (2010-06-10 22:12:22)
247. Osváth Áron, egyetemista, Kolozsvár (2010-06-10 22:11:17)
246. Barabás Olga, Marosvásárhely (2010-06-10 22:09:24)
245. Gáspárik Andrea Ildikó, orvos, Marosvásárhely (2010-06-10 22:08:45)
244. Jozsa Gero, nyugdijas mernok, Marosvasarhely (2010-06-10 22:06:49)
243. Kun László, tanár , igazgató, Magyarói Általános Iskola (2010-06-10 22:06:21)
242. Bajko Emil, vadakat terelő juhász, Nyárádszereda (2010-06-10 22:03:18)
241. Mateffy Noemi, egyetemista, Csikszereda (2010-06-10 22:01:07)
240. Vajda Mária, menedzser, Marosvásárhely (2010-06-10 22:00:54)
239. Kós Anna, egyetemi oktató, Bukarest (2010-06-10 21:58:42)
238. Vajda András, néprajzkutató, Marosvásárhely (2010-06-10 21:57:20)
237. Ferenczi Eszter, Sepsiszentgyörgy (2010-06-10 21:57:18)
236. Ádám Gábor, Projektvezető, Kolozsvár (2010-06-10 21:56:45)
235. Mohácsek Magdolna, Kolozsvár (2010-06-10 21:51:05)
234. Sebesi István, Betfalva (2010-06-10 21:50:47)
233. Pap Péter László, egy. oktató, Kolozsvár (2010-06-10 21:50:08)
232. Molnár Emese, mesteri hallgató, Kolozsvár (2010-06-10 21:43:18)
231. Kovacs Krisztina, egyetemista, Brüsszel (2010-06-10 21:42:06)
230. Bertók Tamás, web design, Szatmárnémeti (2010-06-10 21:41:38)
229. Kürthi Péter, elektrotechnikus, Frankfurt am Main (2010-06-10 21:36:38)
228. Kürthi Zsuzsánna, igazgatói asszisztens, Frankfurt am Main (2010-06-10 21:34:02)
227. Balázs Nóra, diák, Marosvásárhely (2010-06-10 21:30:56)
226. Szilágyi István, egyetemi hallgató, Kolozsvár (2010-06-10 21:26:57)
225. Süveges Gergely, műsorvezető, Budapest (2010-06-10 21:23:38)
224. Hatházi András, színész, Kolozsvár (2010-06-10 21:13:35)
223. Tódor Nits Tünde, epitészmérnök, Brassó (2010-06-10 21:12:22)
222. Dénes Dezsö, programozó, Espoo (2010-06-10 21:11:07)
221. T Szabó Levente, irodalomtörténész, Kolozsvár (2010-06-10 21:10:03)
220. Gerő Ernő, szerkesztő, Terbegec (2010-06-10 21:08:11)
219. Péter Gábor, rendőr, Budapest (2010-06-10 21:04:28)
218. S.Stoica Éva, nyugdijas orvos, Ljungby (2010-06-10 21:03:14)
217. Horváth Piroska, nyugalmazott biológia-földrajz szakos tanár, Marosvásárhely (2010-06-10 21:03:01)
216. Székely Blanka, televíziós szerkesztő, Kolozsvár (2010-06-10 21:01:24)
215. Salamon S.László, gerontológus, Ljungby (2010-06-10 21:01:00)
214. Antal Margit, tanár, Marosvásárhely (2010-06-10 20:57:29)
213. győrffy János, nyugdijas tanár, Nyárádszereda (2010-06-10 20:51:34)
212. Birtalan Csanád, student, Kolozsvár (2010-06-10 20:50:03)
211. Szász Hajnal, egyetemista, Kolozsvár (2010-06-10 20:49:59)
210. Czekes Zsolt, PhD hallgató, Kolozsvár (2010-06-10 20:45:39)
209. Füzi Mihály, Nürnberg (2010-06-10 20:45:16)
208. Bálint Katalin, egyetemi hallgató, Bukarest (2010-06-10 20:44:55)
207. Vass Eszter, egyetemista, Kolozsvár/Csíkszereda (2010-06-10 20:44:15)
206. Lázok Klára, Marosvásárhely (2010-06-10 20:41:45)
205. Péter Éva, Székelyudvarhely (2010-06-10 20:18:21)
204. Lőrincz István, egyetemista, Bukarest/Csikszereda (2010-06-10 20:18:11)
203. Horváth Melinda, orvos, Marosvásárhely (2010-06-10 20:15:29)
202. Kudor Emese, szerkesztő, Kolozsvár (2010-06-10 20:08:24)
201. Ioana Gligan, programator, Cluj (2010-06-10 20:06:05)
200. Szabó József, bilógus, Székelyudvarhely (2010-06-10 20:04:03)
199. Markó Bálint, egyetemi oktató, Kolozsvár (2010-06-10 20:02:07)
198. Nagy Katalin, Bristol (2010-06-10 20:00:38)
197. Horber Orsolya, orvos, Szatmárnémeti (2010-06-10 19:46:54)
196. gyurka timea, ujsagiro, brasso (2010-06-10 19:45:00)
195. Zilahi Károly, orvos, Szatmárnémeti (2010-06-10 19:39:06)
194. Kovács István, biológus, Marosvásárhely (2010-06-10 19:38:19)
193. Kádár Magor, egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (2010-06-10 19:36:32)
192. Sárközi Zoltán, mérnök,önkormányzati képviselő, Nagyvárad (2010-06-10 19:30:34)
191. Tóth Levente, Kolozsvár (2010-06-10 19:15:44)
190. Stanik Bence, újságíró, Bukarest (2010-06-10 19:09:00)
189. Csenteri Levente, mérnök-közgaszdász, Sepsiszentgyörgy (2010-06-10 19:07:35)
188. Diamantstein Gheorghe, tanár, Marosvásárhely (2010-06-10 19:01:57)
187. Eckstein-Kovács Balázs, Kolozsvár (2010-06-10 18:53:33)
186. Fried Noémi Lujza, újságíró, Nagyvárad (2010-06-10 18:49:46)
185. Márton Zsolt, diák, Kolozsvár (2010-06-10 18:44:47)
184. Toth Robert, egyetemista, Kolozsvar (2010-06-10 18:44:45)
183. File Monika, újságíró, Szatmárnémeti (2010-06-10 18:44:36)
182. Bálint Boróka, egyetemista, Kolozsvár (2010-06-10 18:42:11)
181. Ábrahám Krisztina, egyetemista, Kolozsvár (2010-06-10 18:32:42)
180. Butka Gergő , értékesítési igazgató, Szatmárnémeti (2010-06-10 18:31:44)
179. Kónya Ágnes, orvos, Kolozsvár (2010-06-10 18:29:44)
178. Kolumbán Levente, Kolozsvár (2010-06-10 18:28:24)
177. Aszalós Erzsébet, ENSZ tisztviselő, Budapest/Marosvásárhely (2010-06-10 18:27:02)
176. Andercó Aliz, egyetemi hallgató, Kolozsvár (2010-06-10 18:26:28)
175. Papp Éva, tanár, Marosvásárhely (2010-06-10 18:20:31)
174. Fülöp Annamária, projekt asszisztens, Marosvásárhely (2010-06-10 18:18:54)
173. Weisz Attila, művészettörténész, egyetemi tanársegéd, Kolozsvár (2010-06-10 18:17:54)
172. Fülöp Annamária, projekt asszisztens, Marosvásárhely (2010-06-10 18:17:26)
171. SPILMANN GABRIELLA JULIA sz.FELSZEGHY, nyugdíjas, MAROSVÁSÁRHEL (2010-06-10 18:16:06)
170. Sepsi Szabolcs, egyetemi hallgató, Budapest-Marosvásárhely (2010-06-10 18:13:07)
169. Csatlós Lóránt, színész, Nagyvárad (2010-06-10 18:10:25)
168. Ádám Biborka, tanácsadó EP, Brüsszel, Zabola (2010-06-10 18:07:40)
167. Bokor Zsolt, Kolozsvár (2010-06-10 18:07:03)
166. Török István Sándor, egyetemista, Kolozsvár (2010-06-10 18:06:20)
165. Juhász Tihamér, fordító, Csíkszereda (2010-06-10 18:05:09)
164. Vass Attila, egyetemista, Kolozsvár/Görgényüvegcsűr (2010-06-10 18:00:10)
163. Jakab Peter , Gyergyoszentmiklos (2010-06-10 17:55:10)
162. Flóra Ágnes, Kolozsvár (2010-06-10 17:53:13)
161. Vallasek Júlia, egyetemi adjunktus, Kolozsvár (2010-06-10 17:50:14)
160. Zakariás Ágota, Kolozsvár (2010-06-10 17:49:28)
159. Kovács Zsolt, művészettörténész, egyetemi tanársegéd, Kolozsvár (2010-06-10 17:42:59)
158. Farkas Noémi Tünde, tanársegéd, Budapest (2010-06-10 17:39:49)
157. Dr. Anca Tibor Attila, Teológiai referens, Hannover (2010-06-10 17:39:27)
156. Parajdi Andrea, Csíkszereda (2010-06-10 17:35:43)
155. Vincze Tamás, Egyetemista, Kolozsvár (2010-06-10 17:32:44)
154. Imreh-Rácz Előd, egyetemista, Kolozsvár (2010-06-10 17:30:37)
153. Szász Erika, Marosvásárhely (2010-06-10 17:24:00)
152. Ferencz Attila, Marosvasarhely (2010-06-10 17:14:55)
151. Szasz Szabolcs, Informatikus, Marosvasarhely (2010-06-10 17:12:08)
150. Nagy Örs, Marosvásárhely (2010-06-10 17:10:43)
149. Svella Erzsébet, egyetemista, Kolozsvár (2010-06-10 17:10:20)
148. Andreia Moraru, management, Tg.-Mures (2010-06-10 17:08:51)
147. Ercsey-Ravasz Ferenc, Ujságíró, Zenész, Kolozsvár (2010-06-10 17:07:34)
146. Nagy Veronka, történelemtanár, Csikszereda (2010-06-10 17:07:09)
145. Bakk-Dávid Tímea, szerkesztő, Kézdivásárhely (2010-06-10 17:04:43)
144. Tamás Ágnes, Kolozsvár (2010-06-10 17:03:29)
143. Timár László, épitőmérnök, Csikszereda (2010-06-10 17:02:41)
142. Szilágyi Palkó Pál, fotográfus, Kolozsvár (2010-06-10 17:01:01)
141. Nagy Szilárd, gyógypedagógus, Kolozsvár (2010-06-10 16:54:33)
140. Ványolós Endre, műépítész, Kolozsvár/ Székelyudvarhely (2010-06-10 16:54:08)
139. Márton Ernő, egyetemista, Kolozsvár (2010-06-10 16:53:15)
138. Domokos Péter, képzőművész, Sepsiszentgyörgy (2010-06-10 16:51:32)
137. Szabó Tünde, szerkesztő, Erdély (2010-06-10 16:51:00)
136. Gál Beáta, szervező, Gyergyószentmiklós (2010-06-10 16:49:28)
135. Zöld Kémenes Kinga, Múzeumi konzervátor, Gyergyószentmiklós (2010-06-10 16:46:09)
134. Deak Eszter, kozgazdasz, Bukarest (2010-06-10 16:41:24)
133. Orbán István, egyetemi hallgató, Kolozsvár (2010-06-10 16:40:41)
132. Babos Júlia, Pomáz (2010-06-10 16:39:43)
131. Szeredai Norbert, egyetemi hallgató, Szamosújvár (2010-06-10 16:39:09)
130. Szabó Csilla, Csíkszereda (2010-06-10 16:38:29)
129. Birtók Huba, egyetemi hallgató, Csíkszereda (2010-06-10 16:35:41)
128. Rézler Zsolt, -, Gyergyószentmiklós (2010-06-10 16:31:59)
127. Csép Zoltán, egyetemi tanársegéd, Marosvásárhely (2010-06-10 16:31:04)
126. Könczei Csilla, egyetemi oktató, Kolozsvár (2010-06-10 16:28:21)
125. Grunzó Zsófia, egyetemi hallgató, Kolozsvár (2010-06-10 16:26:42)
124. Medgyesi Emese, képviselői tanácsadó, Brüsszel (2010-06-10 16:25:03)
123. Vincze Loránt, politikai tanácsadó, Brüsszel (2010-06-10 16:24:55)
122. Bakk Antal-Pál, egyetemi hallgató, Búzásbesenyő (2010-06-10 16:22:05)
121. Horvath-Kovacs Szilard, Filozofia hallgato BBTE, Marosvasarhey (2010-06-10 16:21:07)
120. Csomortáni Botond, egyetemi hallgató, Bukarest (2010-06-10 16:18:34)
119. Balázs-Hegedüs József, Csíkszereda (2010-06-10 16:17:33)
118. Pap Szilárd-István, egyetemi hallgató, Politikatudományok, Bukarest (2010-06-10 16:17:09)
117. Nagy Kaszap Attila, Székesfehérvár (2010-06-10 16:16:20)
116. Gyenge Zsolt, egyetemi adjunktus, Budapest (2010-06-10 16:15:52)
115. Benedek Levente, Temesvár (2010-06-10 16:14:22)
114. Gyöngyösi Csilla, egyetemista, Budapest (2010-06-10 16:10:25)
113. Balázs Dezső, cégvezető, Marosvásárhely (2010-06-10 16:09:35)
112. Szűcs László, újságíró, szerkesztő, Nagyvárad (2010-06-10 16:07:18)
111. Sánta Elemér, Gyergyószentmiklós (2010-06-10 16:06:43)
110. Csergő Antal, könyvtáros, Sepsiszentgyörgy (2010-06-10 16:02:30)
109. Biró Eszter, dramaturg, irodalmi titkár, Kolozsvár (2010-06-10 16:00:41)
108. Csergő Antal, könyvtáros, Sepsiszentgyörgy (2010-06-10 15:58:25)
107. Virag Istvan, Hivatalnok, Bukarest (2010-06-10 15:56:05)
106. Köllő Katalin, színházkritikus, Kolozsvár (2010-06-10 15:51:44)
105. Kovács Richárd, képviselői tanácsadó, Brüsszel (2010-06-10 15:49:44)
104. Bartha Levente, jogász, Szatmárnémeti (2010-06-10 15:49:39)
103. Török-Illyés Botond, jogász, Brüsszel (2010-06-10 15:49:33)
102. Seer Zoltán, egyetemi hallgató, Kolozsvár (2010-06-10 15:34:47)
101. Adorjan Janos, mérnök, Kolozsvár (2010-06-10 15:32:50)
100. Cs.Gyimesi Éva, ny. egyetemi tanár, Kolozsvár (2010-06-10 15:32:01)
99. Magyari Nándor László, egyetemi oktató, Kolozsvár (2010-06-10 15:31:24)
98. sandu laura, cluj napoca (2010-06-10 15:30:04)
97. Márton István, geológus, Kolozsvár (2010-06-10 15:29:50)
96. Mihaly Emoke, szerkeszto, Marosvasarhely (2010-06-10 15:24:43)
95. Váradi Nagy Pál, rádiós/író, Kolozsvár (2010-06-10 15:22:17)
94. Péter Attila, hangmester, Kolozsvár (2010-06-10 15:21:26)
93. Szikszai Mária, egyetemi adjunktus, BBTE , Kolozsvár, Marosvásárhely (2010-06-10 15:19:39)
92. Márkus Kornélia, családorvos, Marosvásárhely (2010-06-10 15:17:01)
91. Farkas András, fejlesztési tanácsadó, Kolozsvár (2010-06-10 15:16:09)
90. Dósa Zsolt, tanár, Marosvásárhely (2010-06-10 15:15:43)
89. Simon Levente, egyetemi hallgató, Sepsiszentgyörgy - Kolozsvár (2010-06-10 15:13:13)
88. Szabó Beáta, olvasószerkesztő-korrektor, Kolozsvár (2010-06-10 15:12:02)
87. Balint-B. Ferenc, egyetemi hallgato, Kolozsvar (2010-06-10 15:11:30)
86. Kiss Bence, pr referens, Sepsiszentkirály (2010-06-10 15:10:21)
85. Czimbalmos-Kozma Réka, építészhallgató, Kolozsvár (2010-06-10 15:08:39)
84. Szőcs Levente, muzeológus, Gyergyószentmiklós (2010-06-10 15:07:35)
83. Márton János, társadalomkutató, Gyergyószentmiklós (2010-06-10 15:06:23)
82. Szabo Dominic, közgazdász, Marosvásárhely (2010-06-10 15:04:18)
81. Hadházy Zsuzsa, szerkesztő, fordító, Kolozsvár (2010-06-10 15:02:40)
80. Csák László, közgazdász, Csíkszereda (2010-06-10 14:57:41)
79. Pöllnitz Ünige, Kolozsvár (2010-06-10 14:57:29)
78. Gál Csaba, Cybergyerek, Nagyvárad (2010-06-10 14:56:42)
77. Deák-Sala Zsolt, informatikus mérnök, Bukarest (2010-06-10 14:54:15)
76. Szilagyi Peter, tanár - nyugdíjas, Brannenburg (2010-06-10 14:53:21)
75. Harbula Hajnalka, Kolozsvár (2010-06-10 14:52:33)
74. Câmpan Tibor, fejlesztő, Nagyvárad (2010-06-10 14:52:10)
73. Mostis Gergő, PR menedzser, Nagyvárad (2010-06-10 14:51:48)
72. Novák Lajos, szerkesztő, Budapest (2010-06-10 14:51:29)
71. Száraz Enikő, Kolozsvár (2010-06-10 14:50:54)
70. Bara Katalin, tanár, Csíkszereda (2010-06-10 14:48:30)
69. Czika Tihamér, jogász, a Szabadelvű Kör alelnöke, Kolozsvár (2010-06-10 14:47:49)
68. ifj. Joó András, diák, Birmingham (2010-06-10 14:45:00)
67. Ungvári Zrínyi Ildikó, egyetemi docens, Marosvásárhely (2010-06-10 14:43:19)
66. Dudás Csaba, tanuló, Marosvásárhely (2010-06-10 14:37:48)
65. Adorjáni Mária, könyvtáros, kolozsvár (2010-06-10 14:37:45)
64. Balogh Timea, ügyintező, Kolozsvár (2010-06-10 14:36:19)
63. Gagyi László, polgár, Sepsiszentgyörgy (2010-06-10 14:36:10)
62. Nagy Balint Zsolt, egyetemi adjunktus, Kolozsvar (2010-06-10 14:33:57)
61. Gal Sandor, projektmenedzser, Marosvasarhely (2010-06-10 14:33:38)
60. Biró István, fotográfus, képszerkesztő, Kolozsvár (2010-06-10 14:33:14)
59. Batizán Emese Emőke, szociológus, CEMO, Marosvásárhely (2010-06-10 14:32:18)
58. Szigeti Enikő, emberjogi aktivista, CEMO, Marosvásárhely (2010-06-10 14:31:19)
57. Fazakas Szilárd, Közgazdász, Csíkszereda (2010-06-10 14:28:56)
56. Moldovai Rita, Kolozsvar (2010-06-10 14:28:19)
55. Muzsi Endre-Előd, egyetemista, Kolozsvár (2010-06-10 14:27:46)
54. Rácz Tímea, egyetemista, szerkesztő, Kolozsvár (2010-06-10 14:27:44)
53. Kelemen Attila, újságíró, Erdély (2010-06-10 14:27:43)
52. Kerestély Attila, egyetemi hallgató, Kolozsvár (2010-06-10 14:26:09)
51. Fülöp Noémi, újságíró, Kolozsvár (2010-06-10 14:25:56)
50. Sólyom István, politológus, Gyergyóújfalu (2010-06-10 14:24:41)
49. Szakáts István, polgár, Kolozsvár (2010-06-10 14:24:27)
48. Sipos Zoltán, újságíró, Kolozsvár (2010-06-10 14:24:18)
47. Seer László, marketing menedzser, Kolozsvár (2010-06-10 14:22:10)
46. Csirák Orsolya, informatikus, Szatmárnémeti (2010-06-10 14:21:41)
45. Kertész Melinda, újságíró, Kolozsvár (2010-06-10 14:20:47)
44. Pongrácz Balázs, Kultúrális szervező, Győr (2010-06-10 14:19:13)
43. Kulcsár Botond, valaki a tömegből, Marosvásárhely (2010-06-10 14:18:35)
42. Szocs Edit, Kolozsvár (2010-06-10 14:18:34)
41. Gal Tamas, webfejleszto, Marosvasarhely (2010-06-10 14:17:40)
40. Virág György, mmérnök, a megyei tanács volt elnöke, Marosvásárhely (2010-06-10 14:16:12)
39. Szegedi Edit, egyetemi docens, Kolozsvar (2010-06-10 14:16:04)
38. Baló Levente, újságíró, fotós, Kolozsvár (2010-06-10 14:13:13)
37. Borbáth Endre, diák - Filozófia, Politológia, Kolozsvár (2010-06-10 14:09:41)
36. Maki Ferenc, Szabadúszó, Kolozsvár (2010-06-10 14:07:18)
35. meister róbert, kutató bibliográfus, Kolozsvár (2010-06-10 14:05:36)
34. Soós Robert, újságíró, szerkesztő, Székelyudvarhely (2010-06-10 13:16:24)
33. Selyem Zsuzsa, irodalomtörténész, író, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének adjunktu, Kolozsvár (2010-06-10 13:15:53)
32. Hajdu Áron, könyvkiadó, Csíkszereda (2010-06-10 13:15:15)
31. Demény Péter, író, költő, szerkesztő, Kolozsvár (2010-06-10 13:14:41)
30. Ungvári Zrínyi Imre, egyetemi docens, Marosvásárhely (2010-06-10 13:12:40)
29. Tormáné Dr. Rácz Katalin, orvos, Marosvásárhely (2010-06-10 13:12:05)
28. Szokoly Elek, a Pro Európa Liga igazgatója, Marosvásárhely (2010-06-10 13:10:37)
27. Szilágyi Ferencz, informatikus, Marosvásárhely (2010-06-10 13:09:55)
26. Székely Emese, tanár, a Református Kollégium igazgatója, Marosvásárhely (2010-06-10 13:09:15)
25. Szabó Róbert Csaba, író, szerkesztő, Marosvásárhely (2010-06-10 13:08:19)
24. Spielmann Mihály, könyvtáros, történész, író, Marosvásárhely (2010-06-10 13:07:34)
23. Sipos Levente, gazdasági igazgató, Marosvásárhely (2010-06-10 13:06:41)
22. Ráczkövi István, tornatanár, Marosvásárhely (2010-06-10 13:05:45)
21. Parászka Boróka, újságíró, Marosvásárhely (2010-06-10 13:05:11)
20. Novák Zoltán, történész, kutató, Marosvásárhely (2010-06-10 13:04:41)
19. Lőrincz Bányai Éva, gyógyszerész, Marosvásárhely (2010-06-10 13:04:05)
18. Lázok János, egyetemi docens, Marosvásárhely (2010-06-10 13:03:11)
17. Láng Zsolt, író, szerkesztő, Marosvásárhely (2010-06-10 13:02:31)
16. Kovács Levente, rendező, egyetemi tanár, Marosvásárhely (2010-06-10 13:01:41)
15. Kovács András Ferenc, költő, a Látó Szépirodalmi Folyóirat főszerkesztője, Marosvásárhely (2010-06-10 13:00:47)
14. Horváth Szabolcs, tanár, Marosvásárhely (2010-06-10 13:00:06)
13. Horváth Gabriella, tanár, a Bolyai Farkas Líceum aligazgatója, Marosvásárhely (2010-06-10 12:59:27)
12. Haller Piroska, informatikus, egyetemi docens, Marosvásárhely (2010-06-10 12:58:31)
11. Gál József, szakfordító, Marosvásárhely (2010-06-10 12:57:51)
10. Gagyi József, antropológus, egyetemi docens, Marosvásárhely (2010-06-10 12:57:14)
9. Enache, Smaranda, emberjogi aktivista, a Pro Európa Liga társelnöke, Marosvásárhely (2010-06-10 12:56:33)
8. Dobre Kóthay Judit, díszlet és jelmeztervező, Marosvásárhely (2010-06-10 12:55:58)
7. Dénes Lóránd, egyetemi tanársegéd, Marosvásárhely (2010-06-10 12:55:02)
6. Csortán Ilona, megyei főépítész, Marosvásárhely (2010-06-10 12:54:28)
5. Csortán Ferenc, a Megyei Művelődési Hivatal tanácsosa, Marosvásárhely (2010-06-10 12:53:54)
4. Bucsa Ana Maria, informatikus, Marosvásárhely (2010-06-10 12:53:19)
3. Béres András, egyetemi tanár, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Elnöke, Marosvásárhely (2010-06-10 12:52:41)
2. Bartha József, képzőművész, látványtervező, Marosvásárhely (2010-06-10 12:51:57)
1. Balási András, egyetemi adjunktus, Marosvásárhely (2010-06-10 12:49:31)
Kapcsolódó: