Postán kereste a TEK vezetője, Orbán Viktor testőre, Hajdú János a (megszűnt) Szent Korona Rádió Egyesület címén Ostenburg-Moravek Gyula M. Kir. Cs. nyugalmazott őrnagyot. Sopron hős védelmezője leereszkedett hozzá, és válaszolt neki.

Ostenburg-Moravek Gyula válasza:
Tisztelt Hajdu János r. dandártábornok!
Ügyszám: 30100-802/86/1/2012. jog
Szíves levelét megkaptam, bár igen körülményes volt számomra eljuttatni, tudniillik hősi halált haltam jópár éve, azonban a mai magyar hazafiak mindig megidézik szellememet, így visszajárok kísérteni a balliberális hazaárulók legnagyobb bánatára. Ebben a levélben kérdőre vonja eljárásunkat, miszerint az Ön beosztottjának képmását az általam vezetett Szent Korona Rádión közzétettem.
Tájékozódtam az ügyben, és a fellelhető tanúkat kihallgattam. Az üggyel foglalkozó tisztekkel értekeztem, a tényekből összeállítottam a történést (a jegyzőkönyvek az irodámban vannak). Arra a megállapításra jutottam, hogy az Ön beosztottja finoman is szólva nem volt a helyzet magaslatán, mikor az egyik bajtársunkkal szemben eljárt. Ön szerint illő, hogy valakit azért állítanak elő, mert tüntetni mer a jelenlegi Magyarországot terrorizáló szervezet (IMF) ellen, és eközben, a terrorizálókat kiszolgáló miniszterelnök lába elé (egyébként észrevehetetlen módon) pénzt szór (5-10 forintosokból pár darabot)? Aztán azt hazudják róla, hogy fejbe akarta dobni a miniszterelnök urat, ami nyilvánvalóan nem igaz. Később elengedik szóbeli figyelmeztetéssel (?) az eljárás alá vont személyt, ami alátámasztja, hogy jogtalanul állították elő.
Szintén ezen kollégája egy lányt egyszerűen fellökött, mikor a szólásszabadság jogával élve fel akarta emelni tiltakozó tábláját, ami bármilyen rendvédelmi szerv tagjától elképzelhetetlen magatartás.
Látszik a felvételeken, hogy a helyszínen lévő beosztottjai tanácstalanok az ügyben, a helyzetet nem jól kezelik és nem jól reagálják le.
A Terrorelhárítási Központ jó hírnevében esett kár azzal, hogy nem a valódi terrort (IMF) hárították el katonái, hanem a terroristák ellen tüntetőkkel szemben léptek fel, ráadásul szakmaiatlanul, és még az emberi normáknak sem megfelelve.
Engedje meg, hogy mint a Csendőrség nyugalmazott őrnagya, hadd adjak pár szakmai javaslatot az ügyben.
-Az előállításra parancsot kiadó parancsnokot le kell váltani és/vagy le kell fokozni.
-Az előállítást végző és a lányt fellökő beosztottat fegyelmiben kell részesíteni és konyhaszolgálatra kell küldeni legalább két hétre.
-Amennyiben Ön úgy ítéli meg, úgy 20 botütés kiszabása is alkalmazható mellékbüntetésként a lányt fellökő katonájával szemben.
Ami a beosztott képmásának jogait illeti: hadd tájékoztassam, hogy én az Apostoli Magyar Királyság Csendőrségének nyugalmazott őrnagyaként nem ismerem el sem az 1949. évi XX., sem a második Orbán-kormány által lefektetett alaptörvényt, ugyanis mind a kettő illegitim alapon áll (egyik sem jogfolytonos az 1945-ös szovjet megszállás előtti történeti alkotmányunkkal, nem összeegyeztethetőek a Szent Korona tannal). Én 1918-19-ben is a forradalom ellen küzdöttem a patkányok ellen, 1945-ben pedig fegyverrel a kezemben haltam meg az idegen megszálló vörös hordával szemben harcolva, így nem várható el tőlem, hogy a jelenlegi rendszert legitimnek fogadjam el, mikor az a szovjet megszállással létrejövő idegen berendezkedéssel jogfolytonos.
A Szent Korona Rádió kiadása pedig nem Magyarországról történik, tehát még a jelenlegi magyar jogi szabályozás hatályán is kívül van. Az én időmben pedig ilyen jogi esetekre pedig nem volt példa, tekintve, hogy nem létezett Internet. A hasonló ügyeket párbajjal intéztük el akkoriban egyébként.
Tehát mérlegesem során nincsen releváns jogszabály, csakis erkölcsi mérce. Amennyiben Ön kiszabta a megfelelő elmarasztaló intézkedéseket, úgy természetesen levesszük a beosztottjának képmását. Addig azonban legyen ez a "büntetés", anélkül, hogy most újra bemásolnánk ide az Ön beosztottjának képét. Egyébként én rólam bármelyik intézkedésem során készült fényképet közzé lehet tenni bárhol. Engem valamiért nem zavar az, ha újságokban szerepelek. Én minden tettemet vállalom, én minden tettemmel a Hazámat szolgáltam és szolgálom!
Kérem, hogy a radio@szentkoronaradio.com címen adjon arról tájékoztatást, hogy:
-Milyen lépéseket tett Ön annak irányába, hogy több, a hazafiakat vegzáló, megalázó intézkedésre ne kerüljön sor az Ön állománya részéről?
-Milyen büntetést szabott ki a hibás parancsot kiadó helyszínen lévő rangidős beosztottjának?
-Milyen büntetést szabott ki a hibás parancsot végrehajtó, szakmaiatlanul eljáró, egyértelműen a hazafiakkal szemben ellenségesen fellépő beosztottjának (akié a képmás)?
Tiszti becsületszavamat adom, hogy a megküldött tájékoztatást közzé nem teszem, harmadik félnek át nem adom, azonban kézhezvételével a képmást és mindenféle felvételt a Szent Korona Rádióról leveszek.
Kelt.: 2012.08.17.
Ostenburg-Moravek Gyula sk.
M. Kir. Cs. ny. őrnagy
(Szent Korona Rádió)