Íme egy fénykép a TMRSZ csütörtöki tüntetéséről (melynek kapcsán a Jobbik elnöke is kifejezte szolidaritását), de a kép alatt olvasható hivatalos sajtóanyagban is megemlítik a transzparensek szövegei között az alábbit. Sokakban bizonyára eddig is felmerült a kérdés: az nagyon jó, hogy van a Jobbiknak egy rendőrszakszervezet is a szövetségesei között - de vajon ennek tagjai is ott vannak, amikor a hazáért tüntetőket oszlatják fel, a fűben ülő gárdistákat hurcolják el, vagy békés tüntetőket fújnak le paprika spray-vel, ily módon védelmezve a felettünk törvénytelenül uralkodó országrablókat? A választ az érintetteknek kell megadniuk (meg is történt, lásd lent), de az alábbiak nem sok jót sejtetnek e tekintetben.Olvasónk írja:
Both László TMRSZ-elnök a Jobbik egyik lakossági fórumán azt mondta: tudja, hogy az Árpád-sávos gumibot is ugyanúgy fáj, de higgyük el, hogy a "tettrekész" rendőrök semmiképp se lőnének a tömegbe!
Hát köszönjük szépen...

A TMRSZ beszámolója a tüntetésről:

A nehéz közlekedési helyzet és néhány hátráltató vezetői erőfeszítés ellenére is folyamatosan érkeztek a TMRSZ hívó szavára a rendőrség munkavállalói az ország egész területéről az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium elé tiltakozásukat kifejezni a szuperbruttósítás negatív hatásai ellen, a bérek immár 8 éve történő befagyasztása ellen, és az ellen is, hogy a rendőrségen dolgozó munkavállalók nem azonos értékűek az IRM dolgozóival, mert míg a rendőröknek 250 ezer forint cafetériát adtak, addig az IRM dolgozói 450 ezret tudhatnak magukénak.

A meghirdetett létszámot (200 fő) meghaladva képviselték a jelenlévők a TMRSZ harciasságát, összetartását, és elhivatottságát.

A demonstráció megkezdése előtt Túri államtitkár úr az épület védelmével megbízott tisztet küldte le a demonstrációs bizottság vezetőjéhez azzal a kérdéssel, hogy ha petíciót kívánunk átadni, azt át fogják venni. A tisztségviselőnk közölte vele, hogy nem fogunk petíciót átadni, hiszen már írásban benyújtottuk követeléseinket.

A rendezvény megkezdéseként a Magyar Nemzeti Himnuszt énekeltük el, majd tiltakozásunk első jeleként háttal a minisztérium épülete felé fordultunk. A két perces néma csend után a demonstrációs bizottság vezetője röviden tájékoztatta a megjelenteket a demonstráció lebonyolításáról, majd Szima Judit főtitkár asszony mondott beszédet.

Bár a rendezvény csendben zajlott le, a transzparenseken található feliratok (lentebb részletezve) hűen tükrözték a rendőrségi dolgozók érzéseit a folyamatos elvonások, a munkavállalók ellehetetlenítésére irányuló törekvések miatt.

A demonstráció atrocitások nélkül rendben zajlott le, a teret körülvevő utakon közlekedő autósok a kürtjeik megszólaltatásával fejezték ki szolidaritásukat a megmozdulással.

Mindenképpen elgondolkoztató, hogy számos képi média jelen volt a rendezvényen, ennek ellenére csak a Duna és az Echo televízió tartotta fontosnak az állampolgárok figyelmének felhívását arra, hogy a rendőrségi munkavállalók is elégedetlenek a kormányzati döntések miatt. Úgy látszik, igaz a mondás, „amiről nem tudunk, az nem fáj”.

A jelenlévők kinyilvánították, hogy amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, annak következményei a Minisztérium vezetését terhelik.

A rendezvény végén a demonstrációs bizottság vezetője megköszönte a TMRSZ vezetése nevében a részvételt, és kinyilvánította azon szándékot, hogy a TMRSZ nem fog megállni, nem fog meghátrálni, hanem további akciókat szándékozik végrehajtani, amely során számít tagjai kitartására.

Traszparens-szövegek:

EZT ÍGÉRTÉTEK: EGZISZTENCIA ÉS MEGBECSÜLÉS! EZT KAPTUK: ÉHEZÉS ÉS KÖZMEGVETÉS!
A MINISZTÉRIUMI DOLGOZÓ KÜLÖNB, MINT A RENDŐR? AKKOR JÖJJÖN AZ OSZLATÓ SORFAL ELSŐ SORÁBA. NEKIK CAFETÉRIA, NEKÜNK MOLOTOV–KOKTÉL?

13. HAVI ELVÉTEL, SZUPERBRUTTÓSÍTÁS = FIZETÉSCSÖKKENÉS, EREDMÉNYTELEN TÁRGYALÁS???

AKKOR MAJD MEGKÉRDEZZÜK: MIVAN? MIVAN? MIVAN?

NINCS TÖBB TÜRELEM, NINCS TÖBB MEGÉRTÉS

ELÉG A MELLÉBESZÉLÉSBŐL, A PÉNZÜNKET ADJÁTOK VISSZA!

SZÉGYELLJÉTEK MAGATOKAT!

ELÉRTÉTEK! MEGCSINÁLTÁTOK!?

A MINISZTÉRIUMI DOLGOZÓKNAK 450-800.000, NEKÜNK SEMMI?

HOL A RENDŐRÖK PÉNZE?

NEM TŰRJÜK TOVÁBB, HOGY ELVEGYÉK A PÉNZÜNK!

TILTAKOZUNK AZ ELVONÁSOK MIATT!
TMRSZ Sajtóosztálya

Frissítés:
Alig két órával cikkünk megjelenése után meg is érkezett a TMRSZ sajtóirodájának válasza.
Ebből kiderül, hogy szerintük "ékverésre jellemző kommunikáció" annak a kérdésnek feltétele, hogy a szakszervezet tagjai ugyanúgy oszlatják-e a hazafiakat, jobbikosokat, gárdistákat, mint a többi pribék, akiket nem ok nélkül becézünk ávósoknak - vagy nem. De nem azért "ékverésre jellemző" e kérdés, mert annyira alaptalan, hogy botrányos még a feltétele is. Ellenkezőleg.
Ugyanis, mint a kissé elbonyolított megfogalmazásból kiderül: "a rendőrség végrehajtói állománya olyan feladatok végrehajtásában is közreműködik, amikor az egyes rendőrök személyes szimpátiáját felülírják a hatályos törvényi rendelkezések". (Ez magyarul igent jelent.)
A folytatás pedig: "Nyilvánvaló ugyanis, hogy a közrend, közbiztonság fenntartása minden rendőr esküben vállalt kötelessége, még abban az esetben is, ha adott esetben a rendzavarók, rongálásokat elkövető csoportok politikai nézeteivel egyes rendőrök azonosulnak."
Kiemelés tőlünk, mindenki behelyettesítheti megemlékező vagy fűben ülő gárdistákkal, a szovjet emlékmű vagy a kormány ellen tüntetőkkel vagy személyes élményeivel. Alább a teljes közlemény.


Tisztelt Kuruc.info!
2010. február 15-én 9:17 órai időponttal honlapukra felkerült a TMRSZ Sajtóosztályának közleménye.
A közlemény felvezető szövege megkérdőjelezi a Jobbik-TMRSZ között létrejött szakmai együttműködés hasznosságát abban a vonatkozásban, hogy a TMRSZ egyik transzparensét úgy is lehet értelmezni, hogy azok a rendőrök követelik a kormányzattól a cafeteria megemelését, akik az oszlató sorfal első sorában nem szó szerint, de lényegében idézve: „fűben ülő gárdistákat hurcolnak el, illetve békés tüntetőket fújnak le paprika spray-vel”.
A TMRSZ eddig is kiállt a jogállamiság és a demokratikus értékek mellett, azt gondoljuk, hogy nyilatkozatainkban eddig ezeket az értékeket félreérthetetlenül kinyilvánítottuk minden alkalommal. A Deák Téri békés tüntetők elhurcolását követően már másnap bíráltuk a rendőrség jogalkalmazói és jogértelmezői színvonalát és közleményben tiltakoztunk a szakmaiatlan, a békés tüntetők oszlatására kiadott parancs ellen.
http://www.tmrsz.hu/hirek-aktualis/547-kozlemeny-2009-julius-4.html
Ez a közlemény emlékezetünk szerint az Önök honlapján is megjelent 2009. július 5-én, de a jobbik.hu oldalon a mai napig elérhető több linken is, például az alábbin:
http://jobbikmezotur.hu/jobbikhirek.php?cikkid=118
A közleményben élesen bíráltuk a „fűben ülő gárdisták elhurcolását, illetve a békés tüntetők lefújását is”.
Minden olyan esetben kiálltunk a szakmaiság és a jogállamiság értékei mellett, amikor azt veszélyben láttuk.
Mindemellett azonban tény, hogy a rendőrség végrehajtói állománya olyan feladatok végrehajtásában is közreműködik, amikor az egyes rendőrök személyes szimpátiáját felülírják a hatályos törvényi rendelkezések. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a közrend, közbiztonság fenntartása minden rendőr esküben vállalt kötelessége, még abban az esetben is, ha adott esetben a rendzavarók, rongálásokat elkövető csoportok politikai nézeteivel egyes rendőrök azonosulnak. A rendőrség feladata az is, hogy az állam értékeit, javait veszélyeztető magatartások ellen fellépjen. A TMRSZ, mint rendőrszakszervezet egyrészt védi a munkavállalói érdekeket, másrészt törekszik arra, hogy – mint fentebb is kifejtettem – hazánkban az egyetemes emberi értékek tisztelete, a demokratikus jogállamiság kialakításának rendszerével szorosan összefüggő, a politikától független, szakmai rendőrsége legyen a magyar nemzetnek. Éppen ezen céloktól vezérelve került megkötésre az a szakmai együttműködés, amely alapjait jelentheti egy jövőbeni jobb, szakmaibb, nemzetibb értékeket valló rendészet létrehozása.
Tény, hogy ezt az együttműködést eddig főleg szakmai riválisaink, illetve a Jobbik politikai riválisai támadták és igyekeztek, illetve igyekeznek folyamatosan éket verni a két szervezet közé.
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a TMRSZ-nek a munkavállalók érdekében kifejtett tevékenységét egyes jobboldali, illetve radikális érzelmű, hírportálok is erre az ékverésnek jellemezhető kommunikációval reagálták le.
Hangsúlyozzuk, hogy az „oszlató sorfal első sorában” lévő rendőröket nem osztályozzuk aszerint, hogy TMRSZ-es vagy sem. Ezeket a rendőröket mi a kollégáinknak tekintjük, mindaddig, amíg rendőrként a szakmaiság, a humánum és a tisztesség alapján végzik feladatukat. Az már egy más kérdés, hogy a kiadott parancsok nem mindenkinek tetszenek, és időnként joggal éri akár sarkosan fogalmazott kritika is a rendőrség ténykedését. Ez alól a TMRSZ sem kivétel, már 2006. szeptember 19-én, az MTV székháznál történtek másnapján kritikai hangvétellel értékeltük a rendőrség szakmaiatlan ténykedését és követeltük a parancsokat kiadók felelősségének vizsgálatát. Főtitkárunk ellen jelenleg is büntetőeljárás zajlik azért, mert 2007. október 23-a előtt a törvények betartására és a bűncselekményre utasító parancsok megtagadására szólította fel a végrehajtói állományt.
Fő feladatunk azonban hogy a rendőrségi munkavállalók kiszolgáltatottsága ellen fellépjünk, hiszen az utóbbi 8 év során a rendőrségi munkavállalók juttatásait a kormányzat rendkívüli mértékben megcsonkította. A sorozatos elvonások mellett ugyanakkor továbbra is a rendőrség végrehajtói állományát állítja a kormányzat elleni elégedetlenségüket vérmérséklet szerinti különbséggel kinyilvánító tüntetők elé.
Az idézett transzparens a kormánynak szóló üzenet, nem amelletti értékrend kinyilvánítás a TMRSZ részéről, hogy ha továbbra is megfizetik a rendőröket, akkor a rendőrök „tovább ütnek”. Az üzenet a munkavállaló és a munkáltató relációjában fogalmazódott meg. A rendőrök többsége munkáját élethivatásként, sokszor életveszély közepette végzi.
Ezt minden kormánynak el kell ismernie és anyagi, erkölcsi megbecsülésben kell részesíteni az ezt végző állomány tagjait.
Sajnálattal észleljük, hogy a munkavállalók kizsákmányolása ellen fellépő szakszervezeti törekvésünket még azok is támadják, akik nap, mint nap hozzák fel a munkavállalók kiszolgáltatottságának tarthatatlanságát.
Valahol, valamikor el kell kezdeni az ez elleni küzdelmet. A TMRSZ ma már a rendőrség legnagyobb szakszervezete és a munkavállalók érdekében reményeink szerint utat mutat azoknak a szervezeteknek is, ahol az érdekvédelem nem olyan hatékonyságú és szervezett, mint a TMRSZ esetében.
Arra kérjük Önöket és a Tisztelt Olvasókat, hogy a félreértelmezett transzparensünket, követeléseinket fentiek figyelembevételével szíveskedjenek értékelni.
A magunk részéről mindent megteszünk azért, hogy olyan rendőrsége legyen Magyarországnak, ahol minden adófizető szemében megbecsült, tisztességes, nemzetüket alázattal szolgáló rendőrök vannak. Ennek eléréséért még nagyon sokat kell küzdenünk és megtalálni azokat a természetes szövetségeseinket, akik ezen célok elérésében segítségünkre tudnak lenni.
Munkaharcunk is annak a része, hogy az állampolgárokban mindez tudatosuljon és az Önök felvezető szövege ezeket az erőfeszítéseinket nyilvánvalóan gyengíti.
Tisztelettel:
TMRSZ Sajtóosztály