Szarvas elvtárs
Tavaly március 12-én megírtuk, hogy az első szabadon választott magyar országgyűlés (1990-1994) képviselői között legkevesebb 25 állambiztonsági hálózati személy volt, számuk azért lehet a valóságban több, mert a mai napig nem kutatható a polgári hírszerzés (BM III/I), a katonai elhárítás és a katonai hírszerzés hálózata.
(Dr. Ilkei Csaba: Az átmentett állambiztonsági múlt: A behálózott első szabadon választott magyar országgyűlés)

A 25 besúgó egyikeként bemutattuk Szarvas Béla titkos megbízottat (1959. július 20., Eger, Markovics Anna), aki az MDF képviselőjeként jutott a parlamentbe, s még a Nemzetbiztonsági Bizottságnak is tagja lett. Hazudott a választóinak Egerben, megtévesztette pártját, frakcióját. 1980-tól három megye (Nógrád, Szabolcs és Heves) politikai rendőrsége: III/III-as osztálya is foglalkoztatta. Jelentéseit értékesnek minősítették, azok központi (országos) értékű információkat is tartalmaztak.


Az előző anyagból kimaradt hatos karton

(Nagyobb méretben itt.)

Híradásunkat állítólag mély megdöbbenéssel fogadta a Magyarok Szövetségének elnöksége, lévén, hogy Szarvas Béla pénzügyi szakemberként az MSZ köreiben tevékenykedett, éppen egy pénzintézetet szervezett. Az elnökség 2010. március 12-i közleményében tudatta, hogy a pénzintézet szervezését másra bízta, Szarvas Bélával kapcsolatban pedig kijelentik, hogy "nem kívánják a továbbiakban a segítségét kérni semmilyen téren, amely mozgalmukkal összefügg."
A közlemény teljes szövege, ahogy a honlapjukon szerepelt:

Közlemény

SzLenke, 2010, március 12 - 11:49

* Hitelszövetkezet

* Országos hírek

* Sajtóközlemények

A Magyarok Szövetsége Elnöksége mély megdöbbenéssel fogadta a hírt, amely szerint a szövetség tagságának pénzintézeti szervezéséhez csatlakozó Szarvas Béla a titkosszolgálatoknak dolgozott.

Nevezett személy támogatott az elmúlt év őszén egy beadványt, amely a Magyarok Szövetsége demokratikusan választott elöljárói rendjét igyekezett megingatni, továbbá tekintettel arra, hogy nem volt alkalmunk a korábbi tevékenységünk során megismerni őt, belső háttér vizsgálatot indítottunk. Bár a Magyarok Szövetségének nem áll rendelkezésére komoly háttér-ellenőrző szerv, mégis úgy döntött a vezetés, hogy a pénzintézet szervezését a Pénzügyi Tagozat vezetőjére; Szentesi Tamásra bízzuk. Vele kapcsolatban meggyőződtünk a fedhetetlenségről.

Szarvas Béla jelentős pénzügyi-banki tudása révén elfogadottá vált a pénzintézet szervezői körében, azonban jelen hír kapcsán kijelentjük, hogy nem kívánjuk a továbbiakban a segítségét kérni semmilyen téren, amely mozgalmunkkal összefügg.

Magyarország pénzügyi önállóságának megteremtése érdekében elengedhetetlen, hogy kizárólag magyar tulajdonban lévő, a magyar gazdaság érdekeit szolgáló pénzintézetek létesüljenek. Egy ilyen bank megszervezésére vállalkozott a Magyarok Szövetsége, amelyet már eddig is megpróbáltak megakadályozni, ellehetetleníteni, de eddig sem sikerült, és ezután sem fog!

A Magyarok Szövetségében vezetői megbízást csak az kaphat, aki a Szent Korona előtt esküt tett, amely az alábbiakat tartalmazza:

„….Magyarságomat soha meg nem tagadom, semmiféle nemzetellenes titkos szervezetnek tagja nem voltam, nem vagyok, és nem leszek. Hiszek a jó szándékú összefogás erejében, és vállalom, hogy e fogadalmam szerint alakítsam tetteimet, ezért veszek részt a Magyarok Szövetsége munkájában. Fogadom, hogy mindent a magyar nemzet érdekeinek alárendelve, önzetlenül teszek, a kitűzött célok érdekében vállalt feladataimat végrehajtom, a Magyarok Szövetségének egységét soha meg nem bontom.

Fogadom, hogy Magyarország Szent Koronájához, hazámhoz, nemzetemhez mindig hű leszek. Amiképpen ezen fogadalmam megtartom, Isten engem úgy segéljen!”

Budapest, 2010. március 12.

Magyarok Szövetsége
elnökség 
Nem tudjuk, hogy az elmúlt háromnegyed évben a Magyarok Szövetsége visszavonta-e az előbbi közleményébe foglaltakat, de az tény, hogy honlapjukról eltűnt a fenti közlemény (átvette viszont számos honlap és híroldal, így egy keresővel könnyen ellenőrizhető). Eredetileg három rovatban volt, ma egyikben sem lelhető fel, és a kereső sem dobja ki.

A március 12-i dokumentum nincs sem a Sajtóközlemények rovatban:sem a Hitelszövetkezet rovatban:
sem pedig az Országos hírek rovatban:Ugyanakkor az is tény, hogy most Szarvas Béla pénzügyi szakértő előadását hirdetik:


Nem tudunk arról, hogy Szarvas Béla volt titkos megbízott beismerte volna állambiztonsági múltját a nyilvánosság fórumain, s bocsánatot kért volna mindazoktól, akikről jelentett, és erkölcsi, netán anyagi elégtételt is adott nekik.

Kuruc.info