Repülős Gizi II-ként járja az országot, és Franz Kafka abszurd átváltozójaként próbál a tájékozatlan és hiszékeny naiv lelkek bizalmába férkőzni Kiszely István volt állambiztonsági spicli, válogatott egyházi besúgó.
A magyarságtudat, az őstörténet és az antropológia professzorának adja ki magát, holott biológia-földrajz szakos tanárként talajhidrológiából doktorált, s a szovjet vízierőművek természetátalakító szerepéről írta diplomamunkáját. A Pannonhalmi Szent Benedek rend "Márk" nevű ünnepélyes fogadalmas szerzetesét, felszentelt papot 1960-ban szervezte be az ÁVH utódja, a BM. Politikai Nyomozó Főosztálya "Feledi Zsolt" fedőnéven. 1990-ig szolgálta az egyházi, majd a kulturális, művészeti és tájékoztatási elhárítást, ájtatos és farizeus hazugságaival, alakoskodással minden kijelölt objektumba sikerrel épült be. Ezt bizonyítja 481 jelentése, mely 5 dossziéban kb. 1500 oldalon olvasható az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában. (Több mint százat mi is közzétettünk dr. Ilkei Csaba két tanulmányának részeként, ezek itt és itt olvashatók.)
Kiszely az Állambiztonsági Főcsoportfőnökség minden utasítását készségesen, meggyőződéssel és teljes azonosulással teljesítette, sőt túllihegte azokat. Példás szolgálatai ellenében messzemenően egyengették életútját, támogatták szakmai pályáján, bőkezűen jutalmazták, szabadon utazhatott a nagyvilágban feleségével együtt. Operatív értékű információkat hozott külföldről "az ellenséges beállítottságú" magyarokról.
Emlékezetes jelentéseinek közös vonásai, hogy egyház- és vallásellenesek, az egyházi iskolák bezárását célozzák, szerinte a megbízhatatlan papok helyett rendszerhű pedagógusoknak kommunista öntudatra kéne nevelniük az ifjúságot, úgy, ahogyan a Szovjetunióban teszik. Rómában feljelentette a magyarországi bencés rendet. Feljelentette a politikai rendőrségen bencés társait, tanárait, akik a magyarság nemzeti problémáiról beszéltek titokban, Nagy-Magyarországot, Erdélyt és a Felvidéket merték emlegetni, Mindszenty és Horthy példáját tekintették követendőnek. Feljelentett civil és világi személyeket is, de besúgta rokonait, családtagjait is, aljas módon lehallgatva és lefényképezve őket.
Márciusban megírtuk, hogy feleségével elment dr. Várszegi Asztrik püspök, bencés főapáthoz Pannonhalmára, és a bűneit beismerő nyilatkozatban kért bocsánatot. De csak a bencés rendtől! A mai napig nem követte meg nyilvánosan azon civil, világi és polgári személyek százait, akiket kiszolgáltatott az állambiztonságnak, többen börtönbe kerültek, másoknak kettétört a pályájuk, megbélyegezték, megfigyelték, kitiltották, cenzúrázták, lehallgatták őket, szabadságukban korlátozták családtagjaikat is. Nem kért bocsánatot azoktól a történészektől, újságíróktól, tudományos kutatóktól sem, akiket azzal rágalmazott meg, hogy róla szóló hamis dokumentumokat gyártottak, melyek alapján félrevezették a közvéleményt. A tájékozatlan olvasók megtévesztéséül még azután is perek indításáról hazudozott, hogy a magyar mozikban bemutatták Kabai Barna és Petényi Ilona filmjét, a "Hitvallók és ügynökök" címűt, melyben szintén lelepleződött besúgó tevékenysége. Természetesen sohasem perelt, tisztában lévén a súlyos tények cáfolhatatlanságával és szerepe menthetetlenségével.
Mindez onnan jutott ismételten eszünkbe, hogy Kiszely István szeptember 4-én, vasárnap ismét fellép: a magyar őstörténetről, magyarságtudatunkról, gyökereinkről tart előadást az Első Csókakő-váraljai Fejér Vásár és Hun-Magyar Találkozó alkalmából a Fejér megyei Csókakőn. Az eseményt Csókakő önkormányzata és a Hun Fejér Szövetség rendezi. Csodálkozásunk ott kezdődik, hogy nincs más hiteles, rangos , köztiszteletnek örvendő tényleges professzora a "magyarságtudományi és közéleti tudnivalók"-nak? Nem Glatz Ferenc akadémikusra gondoltunk. Ő épp úgy Repülős Gizi lenne ezen témakörben, mint a kafkai abszurd: Kiszely besúgó.
Kuruc.info
Függelék: a rendezvény programja: