Augusztus 20-án megírtuk, hogy Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter ötletelő, rögtönző, hazardírozó gazdaságpolitikájának szülőatyját, a miniszter legközelebbi tanácsadóját, a kalandor tippjeiért havi 750 ezer forintot bezsebelő dr. Kopátsy Sándor ál közgazdász "professzort" (mindössze három évig járt a Műszaki Egyetemre), a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetéssel jutalmazta a parlamenti ünnepségen Schmitt Pál, Orbán Viktor és Kövér László.
Elsőként lepleztük le a nagy szemfényvesztő állambiztonsági múltját (ITT olvasható): 1957 és 1960 között állambiztonsági informátorként dolgozott a BM Politikai Nyomozó Főosztálya szabotázs elleni osztályának "Somogyi", "Vas" és "I" fedőnéven. Akkori munkahelyén, az Országos Tervhivatalban (1951-58) vállalta, hogy "az ellenforradalom maradványainak eredményes felszámolása érdekében " "minden ellenforradalmi megmozdulás és irányzat ellen harcol".

Közöltük saját kézzel írt beszervezési nyilatkozatát, mely szerint a titkos kapcsolatot önként és a közös cél érdekében vállalta "az ellenség és a népgazdaság területén előforduló hibák ellen", a konrét feladatokat közös megállapodás alapján végzi. 1960 után is is igénybe vették önkéntes szolgálatait, így például 1965-ben, amikor hivatalosan félévre Olaszországba utazott és a hírszerzés (III/I-3-d) megkereste. Jellemtelenségének bizonyítéka, hogy míg 1956 októberében az Országos Tervhivatal és valamennyi minisztérium Forradalmi Bizottságának elnöke, novemberben az elsők között váltott és az MSZMP Szervező Bizottságának majd Intézőbizottságának tagja lett.
Cikkünket követően a Zsindex "Az ember, akire Matolcsy hallgat" címmel (szept.26.) a Kuruc.info, mint forrás említése nélkül a rá jellemző slampos elnagyoltsággal és megszokott pontatlansággal így idézi írásunkat:
"Bár letartóztatták, szerepvállalásáért később nem érték retorziók, sőt kinevezték a Beruházási Bank igazgató-helyettesévé. Az inerneten elterjedt, szélsőjobboldali lapok által megszellőztetett dokumentumok szerint ekkor szervezték be a II/6-os osztály ügynökévé. Az iratokban egy "Pénzes" fedőnevű ügynök így jellemezte: 'Elméleti fejtegetései, cikkei zavarosak, politikai gazdasági ismeretei fogyatékosak. Természetes esze van, de hiányzik a komoly felkészültség. Véleményem szerint karrierista hajlamú és politikai megnyilvánulásai is elsősorban annak tulajdoníthatók.' Hogy mennyire igaz a jellemzés, nem tudjuk, mint ahogyan azt sem, hogy a neten elterjedt dokumentumok valódiak-e. De eddig nem cáfolták azokat, az pedig bizonyos, hogy az 50-es években ilyen pozícióban nem dolgozhatott senki, aki valamilyen formában nem működött együtt az állambiztonsággal."
A lopott anyagban csak a következők nem igazak:
a., Kopátsyt nem letartóztatták, hanem beszervezték;
b., Nem 1960-ban, amikor a Beruházási Bank vezérigazgató helyettese lett, hanem ahogy megírtuk, csak a Zsindex nem figyelt: 1957. december 5-én még az OT-ban Somló Sándor rendőr nyomozó őrnagy és Rakaczky Pál rendőr nyomozó főhadnagy révén, mindketten a BM Politikai Nyomozó Főosztálya II/6-c osztályáról. Kettőjük közül Rakaczky Pál lett Kopátsy állandó kapcsolattartó tisztje. Az OT-tól nem közvetlenül került a Beruházási Bankhoz, előbb 1958-60 között a fővárosi Népi Ellenőrzési Bizottság elnöke is volt. (Az OT-tól történt távozásához hozzájárult botrányos nőügye is, ami megviselte feleségét.)
c., Az 50-es években is sokan voltak hasonló beosztásokban, akik tudtak nemet mondani és megtagadták az együttműködést. A statisztika szerint ők voltak többen.
d., A dokumentumok valódiak, de nem azért, mert nem cáfolták őket, hanem azért, mert az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárából valók, csak a Zsindex nem vette észre az egész oldalon átfutó nagybetűs jelzést.
e., Az OT-ben dolgozott "Pénzes" ügynök jelentését megcsonkítva vette át tőlünk. Nyugodtan meghagyhatta volna például ezeket a mondatokat is a "professzorról": "Kopátsyt erősen anarchista embernek ismerem. Politikailag mindenkor az adott helyzethez igyekszik alkalmazkodni, nem áll szilárd elvi alapon. 1953-54-ben kritika nélkül leghangosabb élharcosa volt Nagy Imre politikájának, ez azonban nem zavarta, hogy később az ellenkező végletbe csapjon." Hozzátehette volna még a Zsindex az általunk idézett "Szántó" ügynököt is, aki találóan így jellemezte Kopátsyt: "Gerinctelen, kétkulacsos ember... nagyon jól lavírozott a hivatalban ... de nagyon utálják már, jellemtelen, a felesége azt mondta, hogy egy gerinctelen ember, mert az érvényesülése érdekében egyszer ezt a rendszert, máskor a másikat szolgálja ki..."
Ennyit a Zsindexről.
S amivel még kiegészítjük korábbi leleplezésünket.
Kopátsy a Beruházási Bank után 1963-tól 1982-ig a Pénzügykutatási Intézetben dolgozik. Alapító vezérigazgatóként kezdi, 1966-ban leváltják, igazgató helyettes lesz, majd egyre inkább kiderülnek szakmai fogyatékosságai, emberi hibái, vezetésre alkalmatlannak találják, s csoport nélküli csoportvezetőként helyezik nyugdíjba 1982-ben. Közben a hetvenes évek elején másfél évig másodállásban a Magyar Televízió gazdaságpolitikai osztályát vezeti Nyers Rezső ajánlásával. Miután szétveri az osztályt, "két fej beszélget" típusú rádiós jellegű műsorai unalmasak és élvezhetetlenek megpróbál átvezni "A HÉT" című politikai műsorhoz, ott azonban nem kérnek belőle, határozott visszautasításra talál. (Az MTV Archívumának Arcképcsarnokában az előzmények ellenére ez áll róla: "Végzettsége okleveles közgazdász, melyben kandidátusi, majd agydoktori (sic!) fokozatot szerzett és elnyerte a címzetes egyetemi tanár címet.")
Noha Matolcsy György tudja, hogy Kopátsy közgazdasági alapfogalmakkal nincs tisztában, tudása nem alapos , ötletei néha hajmeresztően merészek, mégis tanácsadójaként viszi magával Antall József első kormányába, ahol ő 1990. májusától decemberig a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára, közben júliustól decemberig a Privatizációs Kormánybizottság elnöke is, az utóbbinak már tagja is Kopátsy Sándor. 1991. január elsején azonban Antall leváltja Matolcsyt, döntően Kopátsy ostoba tanácsainak elfogadása és végrehajtása miatt. (Ekkor távozik Rabár Ferenc pénzügyminiszter is, aki már korábban kérte Antallt az értelmetlen, vad rögtönzések, a közgazdaságtantól idegen délibábos tervek felszámolására és a Matolcsy-Kopátsy kettős menesztésére.) Matolcsyt rövid kitérő után Londonba menekítik, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank igazgató helyettese lesz. Kopátsy pedig értelemellenesen és abszurd módon egyik zsíros állást váltja a másikkal, annak ellenére, hogy sehol sem javít, csak ront: az ÁVÜ Igazgató Tanácsának tagja, Tulajdon Alapítvány Privatizációs Kutató Intézet, a Növekedéskutató Intézet elnöke, a Társaság a Keleti Piacokért elnöke, a Magyar Külkereskedelmi Bank igazgatóságának tagja; felügyelő bizottsági elnöke a TVK Rt.-nek majd a Nemzeti Színház Rt.-nek, az MSZOSZ-t képviseli a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatban.

Orbán Viktor mindig kedvelte a mindent leegyszerűsítő, bután magabiztos paraszti gondolkodást , és sohasem szerette a valóságtól elrugaszkodni nem tudó, tankönyvszerű megoldásokhoz racionálisan ragaszkodó közgazdászokat. Mindig előnyben részesítette a lojális meghunyászkodókat a gondolkodó kritikusokkal szemben, akiknek véleménye ezért későn vagy sohasem jutott el hozzá.
Kopátsy tervei azért tetszettek Orbánnak mindig, mert "a professzor" 1998-ban így szögezte le alaptételét:
"...mindig azt mondtam, ha egy párt nyerni akar, a szürkeség kormányából a színesség kormányává kell válnia. Ha nem jut pénz semmire, akkor is ígérnie kell." (Népszabadság, 1998. december 12.)
Ezen alaptétel megalapozásáról pedig ezt írta 1957-ben az állambiztonsági szolgálatnak küldött önéletrajzában: "1946 óta, amikor a gyakorlati politikai munka hatása alatt marxista meggyőződésem kialakult, behatóan tanulmányozom az alapvető marxista munkákat és tervszerű egyéni tanulással sikerült alapos ideológiai képzettséget nyerni."
Ma egy ország gazdasága roppan bele Matolcsy Raszputyinjának Orbán-közeli ötleteibe.
Kuruc.info