Időben szólunk. Mert Orbán Viktor nem oldhat meg tisztességesen két feladatot egyszerre. 1., Közmegelégedésre igényes ügynöktörvényt készíteni. 2., Martonyi János ügynököt köztársasági elnökké üttetni. Afelől persze nincs kétségünk, hogy Orbán, a katonai elhárítás (III/IV.) volt hálózati kapcsolata tisztességtelen eszközöktől és módszerektől sem fog visszariadni saját céljai érdekében.
Martonyi János (1944. április 5., Kolozsvár, Ránky Rózsa) szegedi jogi tanulmányai (1962-67) után, ügyvédjelöltként került kapcsolatba a Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság állambiztonsági osztályának beosztottjával, dr. Jójárt István rendőr őrnaggyal. Együttműködésüket Lichtenstein József rendőr őrnagy alosztályvezető irányította.

Martonyi „Magasdi”, „Marosvásárhelyi”
A "Magasdi", majd "Marosvásárhelyi" fedőnéven dolgozni kezdő Martonyi 1968. január 5-én adta első jelentését a BM. III/II-es csoportfőnökség (kémelhárítás) 8. osztálya (közgazdasági, külkereskedelmi és idegenforgalmi elhárítás) igénye szerint. 1969 januárjában informátorként már pénzjutalmat kapott. Az ÁBTL 6-os karton katalógusában fellelhető állambiztonsági nyilvántartó kartonját csak 1970. április 16-án töltötték ki. Kapcsolattartó tisztjeinek nevét 1986. október 22-vel bezárólag olvashatatlanná tették, de kivehetően az első név dr. Jójárt István r. őrnagyé. 1969 tavaszán, amikor Martonyi végleg Budapestre költözik, átadják a hírszerzésnek, a III/I-nek, amelynek hírigényére és elvárásaira korábban már kioktatták. A hírszerzés 1990 utáni utódszerve, az Információs Hivatal 2002. szeptember 4-én aláírásával és pecsétjével igazolta, hogy Martonyi állambiztonsági nyilvántartó kartonja hiteles.
Zoom
Martonyi hitelesített állambiztonsági nyilvántartó kartonja
Ezen nyilvántartó karton szerint 1989. június 15-én személyi anyagát, "B" és munka dossziéit átadták a III/II-8 osztálynak. A kémelhárítás jogutódja, az 1990. február 14-én megalakult Nemzetbiztonsági Hivatal gépi nyilvántartásának mágnesszalagján (!) a "Magasdi" fedőnevű Martonyi János 1989. augusztus 3-től 04-es kóddal szerepel, ami azt jelenti, hogy "élő hálózat" , tehát feltehetően további szolgálatokat vállalt az újonnan létrejött polgári titkosszolgálatoknál. A mágnesszalagról kinyomtatott adatlapját itt közöljük. (Ha valaki nem tudja, mi az a "Fonetika", ne kezdjen nyelvészeti találgatásba, így jelölték azt, hogy hol kell keresni Martonyit a nyilvántartásban, nem az "M" betűnél, ahogy civil észjárással gondolnánk, hanem a fonetikai kód szerinti egészen más helyen, például az "R" betűnél.)

Martonyi a Nemzetbiztonsági Hivatal mágnesszalagján
Martonyi gyors és biztos karriert futott be. 1968-79 között jogtanácsos, majd osztályvezető a MASPED-Mafracht jogügyi osztályán.1979-től 1984-ig Magyarország brüsszeli kereskedelmi kirendeltségén titkár. 1984-89 között a Külkereskedelmi Minisztérium osztályvezetője, főosztályvezetője.1988-ban belép az MSZMP-be. 1989 júliusától 1990 májusáig a Németh-kormány privatizációs kormánybiztosa, miniszterhelyettes. Az Antall-kormányban közigazgatási államtitkár előbb a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumában (1990. június-1991. december), majd a Külügyminisztériumban 1994 augusztusáig. Emellett 1990-91-ben az Állami Vagyonügynökség igazgatótanácsának alelnöke is volt. 1994-től 1998-ig ügyvéd, a Baker & McKenzie nemzetközi ügyvédi cég irodavezető partnere, európai igazgatóságának tagja, 2002-től a Martonyi és Kajtár Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda vezetője. 2000-től tanszékvezető egyetemi tanár a Szegedi Tudományegyetemen.1998-2002 között az Orbán kormány külügyminisztere. Elnöke a Magyar Polgári Együttműködés Egyesületnek. 2010-től a második Orbán-kormány külügyminisztere. 
Tagja az 1992-ben alakult Magyar Atlanti Tanácsnak, - nem hivatalosan - a Grand Orient de France szabadkőműves nagypáholynak, Orbán összekötője a Bilderberg csoportnál és más, a nemzetközi magántőke globális rendszerét megtestesítő titkos szervezeteknél.
"Magasdi", "Marosvásárhelyi" titkos állambiztonsági informátor először 2002 augusztusában akadt fenn a Mécs Imre vezette parlamenti vizsgálóbizottság rostáján. 
Akkor Martonyi perrel fenyegetőzött, mondván, beszervezési nyilatkozatot nem írt alá, jelentéseket nem adott, pénzt nem kapott. Azóta már tudjuk, szóbeli és írásos jelentéseket adott (jelentésekről és nem úti jelentésekről szólnak az állambiztonsági tisztek értékelései), pénzjutalmat kapott, beszervezési dossziéja nincs meg, de előkerült hiteles állambiztonsági nyilvántartó kartonja. S ha majd kinyomtatják a minden titkot rejtő mágnesszalagokat, azokon megtalálják azt, amit Martonyiról már tudunk, mert az ő adatbázisát - minő csoda! - már kivételesen kinyomtatták, de 2002-ben még nem ismerték. Martonyi Jánost nem zsarolással szervezték be, önként és dalolva, örömmel szolgálta a Kádár-rendszert, mert karrierjének támaszát, segítőjét találta meg az állambiztonságban. Az "öröm" kifejezést szó szerint kell vennünk. Kapcsolattartó tisztje ezt jelentette 1969. április 8-án:
"Jelentés. 1969. április 5-én találkozót tartottam "Marosvásárhelyi" fn. informátorral. Az informátor Bpesten dolgozik és az ünnepeket itthon töltötte. Közölte, hogy végleg felköltözött Bpestre és ritkán, egy hónapban egyszer fog a jövőben hazautazni Szegdre.
Közöltem vele, hogy mivel Bpesten dolgozik, be fogok mutatni egy bpesti kollégát, akivel a jövőben a kapcsolatot fogja tartani. Erre előreláthatólag május vagy június hónapban fog sor kerülni. Nem ellenezte az átadást, sőt örült, hogy Bpestre költözése miatt nem fog kapcsolata velünk megszakadni.
Megjegyzés: Javaslom a III/I.Csfség-nek az átadását, mivel az in formátor olyan vállalatnál dolgozik, ami nagy nyugati kapcsolatokat tart fenn. Részleteket a III/I.Csfséggel meg fogom beszélni."

Örült, hogy nem szakad meg a kapcsolat
2007 áprilisában Martonyi elismerte, hogy külföldi utazásairól "felsőbb utasításra" készítette a beszámolókat, és azokat rendőröknek adta át.
Lapozzunk bele ezekbe a jelentésekbe! (Olvashatók az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában, 3.2.3. Mt-1691/1. sz. alatt.) 
1968. január 5-én egy 1964 nyarán tett ausztriai körutazásának tapasztalatairól ír, főként az Insbruckban tanuló magyar diákok kollégiumában tanuló, s az ott nyáron megszálló, átutazó magyar fiatalok (Nagy Pál, Stiegnitz Tamás, Radda István, Tarnai László és mások) gondolkodásáról, ideológiai nézeteiről, vitáiról. Az ügynök hangsúlyozza: az általános elvi kérdésekben jobbára marxista álláspontot képviselt, szembeszállt a jobboldali nézetekkel. 1965 nyarán részt vett a Szabad Európa Bizottság által szervezett, fellazítási célokat szolgáló strassburgi nyári egyetemen. A beszámoló nemcsak a baloldali beállítottságú strassburgi magyarokról szól, hanem a párizsi "Magyar Műhely" baloldali lap szerkesztési elveiről, személyi körülményeiről is. 1967 decemberében "Magasdi" Moszkvában járt turistaúton figyelemre méltó észrevételekkel.
Az állambiztonság értékelése igen jó:
"Az informátor jelentése operatív szempontból értékes. Tartalmi mondanivalója mellett figyelemre méltó a jelentés stílusa, a nyugati fellazítási taktikai célokat ismertető színvonalas megfogalmazása, a vezetők jellemzése és az a szolgálatkészség, amellyel élményeit, tapasztalatait leírta... a jelentés bemutatja az informátor kvalifikáltságát, magas politikai és általános műveltségét, ügynöki munkára való alkalmasságát."

Martonyi-„Magasdi” jelentései az ÁBTL-ben
Az ügynök lelkiismeretes munkájával kiérdemli 7 hónapos ösztöndíjas útja pályázatának támogatását:
"Az informátor szóban jelentette, hogy a Kulturkapcsolatok Intézete fiatal 30 éven aluli jogászok részére a tudományegyetemeken keresztül Franciaországba szóló ösztöndíj pályázatot hírdet. Szeretné megpályázni ezt az ösztöndíjat, ami 7 hónapos. Az egyetem elfogadta pályázatát, az Ügyvédi Kamara biztosítja részére a fizetésnélküli szabadságot, az igazságügyi miniszter egyik helyettese, aki családjának jó barátja, megígérte, hogy támogatni fogja az ösztöndíj elnyerésében. Kérte a véleményemet és azt, hogy számíthat-e támogatásunkra. Közöltem vele, hogy számíthat támogatásunkra is."
Az ügynök tökéletesen azonosul azokkal a feladatokkal, amelyekre a Csongrád megyei III/II. alosztályon keresztül a III/I. Csoportfőnökség (a hírszerzés) felkészíti:
"Az informátor Ausztria, NSZK, Franciaország, Anglia 2 hónapos utazásra készül. A találkozón az informátort jóváhagyott terv és a III/I. Csoportfőnökség hírigénye alapján feladatára és magatartására oktattam ki. 1968. június 18. Dr. Jójárt István r. szds. "1968. június 27-én 18 h.-kor találkozót tartottam "Marosvásárhelyi" fn. informátorral. Gépkocsiba vettem és Makóra mentünk vele. A találkozón kikérdeztem meghatározott feladataira. Újból átbeszéltük feladatait. Megállkapítottam, hogy az informátor érti a feladatait és a meghatározott magatartási vonalát.Dr. Jójárt István r. szds."
1968-as nyugat-európai körutazása kapcsán jelent a müncheni "Nemzetőr" szerkesztőségéről, a Paulinum diákkollégium magyar diákjairól, a kölni "Magyar Ház" látogatóiról, a MEFESZ (Magyar Egyetemisták és Főiskolai Egyesületek Szövetsége, 1956) kinti tagozatáról, vezetőjéről dr. Hieró István római katolikus lelkészről, Pálvölgyi Ildikóról, Kovács Györgyről, Tarnai Lászlóról, a Balogh házaspárról és másokról; a magyar emigrációt megosztó politikai kérdésekről, a csehszlovák események és az európai baloldali diáktüntetések visszhangjáról.
Kellő hangsúlyt kap az ügynök azon meglátása, hogy a magyar emigráció zűrzavara egyre nagyobb, "...a régi 56-os jelszavak most már teljesen elvesztették tartalmukat, jelentőségüket és értelmüket. Az emigráció - és annak egyes tagjai is - a jelszavakat nem tudták újabbakkal pótolni, ennek eredménye az egyre nagyobb konfúzió és differenciálódás." "Az Európán végigsöprő diáktüntetések, az értelmiség balrafordulása (ha nem is helyes értelemben vett marxizmus-leninizmusról van szó), olyan tény, melynek hatása alól a magyar emigráció sem vonhatta ki magát, különösen az a réteg, mely a korábbi években egy diákszervezet, a MEFESZ körül csoportosult." "...a tokaji bor és pezsgő mellett folyik az urambátyámozás és a szocializmus, általában a mai magyar társadalom szidalmazása" - jelenti az ügynök.
A kiválóan dolgozó "Magasdi" egy hónapot töltött a City of London College egyetem nemzetközi kereskedelmi jogi kurzusán, ahol aktuális politikai viták tárgya a konvergencia, a szocializmusnak az akkori nyugati típusú társadalmi rendszerekbe való átnövése, ami az ügynök szerint "... nem más, mint a hídverés, még pontosabban a fellazítás politikája." "Még a marxista alapon álló diákok jelentős része is a kommunizmus megújhódásának szükségességéről beszél és akarata ellenére is talán, más szavakkal, de a régi jobboldali vádaknak enged és ad hitelt." 

Az informátor 600 forint jutalmat kapott 1969-ben
Az értékelő tiszt változatlanul elégedett: "... beszámoltattam, az informátor sok érdekes tapasztalattal, feladatait illetően érdekes adatok megállapításaival tért haza. Szept. 8-tól 11-ig Budapesten fog tartózkodni, hivatalos ügyeit intézi. Ezt követően folyamatosan fogja tapasztalatait jelentésben leírni." Dr. Jójárt.
Martonyi megszolgálta a pénzjutalmat, külföldi útjai támogatását, szakmai pályája egyengetését. Mint írtuk: örömmel fogadta, hogy Budapestre költözése után átadják a hírszerzésnek, a III/I-nek. Ha majd az Információs Hivatal is megnyitja zárolt jelentéseit, még többet tudhatunk meg "Magasdi" és "Marosvásárhelyi" informátor érdemeiről. Hacsak nem lesz közben köztársasági elnök Orbán Viktor jóvoltából, mert akkor biztos, hogy még esküje előtt el kell tüntetni kettős életének minden rá nézve árulkodó dokumentumát. 
Kuruc.info
Kapcsolódó: