A gátlástalan marxista történelemhamisítás terhére róható sok más mellett az is, hogy a középkor bevett jelzőjévé tette a sötét szót. Ez azonban a baloldali történelemszemlélet egyik legnagyobb hazugságának tekinthető. Hogy miért? Legújabb lapszámunkban a tradicionális jobboldaliság talaján állva ennek próbálunk utána járni, de közben reflektálunk korunk sok egyéb problémájára is - olvashatjuk a lapismertetőben, alább a folytatás.
A sötét középkor szókapcsolat egy normális világban fel sem merülhetett volna, így a minősítő jelző cáfolatára sem kellene időt szánnunk. De tökéletlen világban élünk. Ez a kifejezés pedig nem egy szimpla hazugság eredménye, nemcsak a romlás szimptómája, hanem egyfajta démoni tendencia jegyében a valóság szó szerinti ki- és megfordítása. Hogy tekinthetnénk sötétnek egy olyan korszakot, amely “megszülte” a mennyek felé törő csodálatos katedrálisokat, az étert is átható gregorián dallamokat, a szerzetesi és lovagi eszményeket egyesítő lovagrendeket, amelynek harcos szelleme lehetővé tette a Szentföld visszavételét, amelyben az emberek tekintete a mennyekre szegeződött. Szolaritás, hierarchia, birodalmiság, hit, erő, rend – ezek mind a középkor elsődleges jellemzői, így nem csoda, ha a felforgatás erői óriási energiákat fektettek e korszak befeketítésére.
Zoom
Egy lapszám természetesen nem nyújt elegendő teret még arra sem, hogy minden kérdést érintőlegesen megemlítsünk, de számos izgalmas téma terítékre kerülhetett. Több írásban érintjük a keresztes hadjáratokat, de szó esik a teuton lovagrend kezdeteiről; Szent László királyunk életében és halála után (!) végbe vitt hőstetteiről, csodáiról; a szerzetesi élet magasztos értelméről, illetőleg hasznáról; a gregorián dallamok különleges világáról; Jeanne d’Arc történelmi szerepéről Julius Evola megvilágításában; középkori szent asszonyok életpéldájáról és egyáltalán a középkori keresztény Európa létrejöttéről, esszenciájáról. A témához lazán kapcsolódik a szórakozás minőségi alászállásával foglalkozó írás is, amely gyakorlati szempontból közelít a kérdéshez.
A tematikán kívüli írások is valódi csemegét nyújtanak olvasóinknak. Ezek jórészt a modernitás – posztmodernizmusz, transzhumanizmus, modern építészet – kritikájára koncentrálnak. Az ajánlók is ismét izgalmas szellemi kalandra hívnak, és a megszokott témakörökön kívül jelen számban egy színházi előadás is bemutatásra kerül. A részletes tartalomjegyzék lentebb olvasható.
Ahogy azt az olvasóink megszokhatták, a lapunk hasábjain felhozott történelmi példák nem öncélúak. Itt minden egyes írás továbbgondolásra hív és a középkor magasrendű szellemének újbóli átélésére!
Zoom
A folyóirat előfizethető a Duo Gladii honlapján. A régebbi számok közül már egyre kevesebb kapható. Ezeket itt rendelheti meg. A megrendelés során választhat a bankkártyás vagy a banki átutalással történő fizetés között. Lapunk újságárusoknál nem kapható, és korlátozott példányszámban kerül kiadásra! A lapszámokat a megjelenést követően a lehető legrövidebb időn belül postázzuk a megrendelőknek.
A III. évfolyam 3. szám tartalma:
Kolonits László: Media Tempestas / A Közép kora
Barcsa-Turner Gábor: A szórakozás kultúrája és az emberi minőség alászállása. Ajánlás és gondolkoztató minden magát többre tételező fiatal törekvőnek
Julius Evola: Isten hadnagya /Ford.: Brunner Balázs/
Tóth András: Posztmodernizmus és transzhumanizmus
Türoszi Vilmos: A tengerentúl viselt dolgok története /Ford.: Németh Bálint/
Stamler Ábel: Isten barátai
Somogyi György Miklós: Szebb jelent!
Király Dávid: Hangzó középkor. A gregorián énekről
D. Fekete Balázs: A keresztes hadjáratok teológiája
D. Fekete Balázs: A Német Lovagrend hajnala
Csarnai Márk: A lovagkirály: Szent László
Gazella: Nincs szeretet rend nélkül
HVIM: Van értelme a Pride ellen tüntetni! /Közlemény/
HVIM: Senki nem hazudozhat rólunk büntetlenül! /Közlemény/
HVIM: Ne videózzák a gyerekeinket! /Közlemény/
HVIM: Nemet mondunk a cionista propagandára, elítéljük a gázai népirtást! /Közlemény/
HVIM: Üdvözöljük a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatát, de a szodomita genderlobbival szemben további határozott intézkedéseket várunk a történelmi egyházaktól /Közlemény/
Barcsa-Turner Gábor levele a Klebelsberg Központnak
Körlevelek
Vármegyés Krónika. 2023. március – május (Összeállította: Molnár Máté)
Vármegyés Kalendárium. 2024. évi programok (Összeállította: Kolonits László)
Szellemi ajánló:
Film – Tóth András: Techné és planetárismachináció. Az Oppenheimer című film kritikai analízise
Színház – Józsa Péter Pál: Agón. Rendező: Vidnyánszky Attila /Petró Ádám/
Film – Naber, Johannes: A kőszív /Varga Szilárd/
Film – Nalin, Pan: Virágok völgye /Barcsa-Turner Gábor/
Film – Szilágyi Áron: Legyetek szeretettel! /Brunner Balázs/
Film – Bernstein, Assaf – Shamir, Rotem – Givon, Omri: Fauda /Kónya Dorka/
Film – Monteverde, Alejandro: Sound of Freedom /Király Dávid/