Mottó: „Ha virág nem lehetek, akkor ne legyek gyom sem!”
(Heller Ágnes krédója 1957-ből)
Nos, a Farkasházy Tivadar ex-SZDSZ-es lakáj által tíz év elteltével újraélesztett balatonszárszói neoliberális piknikjén készült fénykép tanúsága szerint Ágnesünk virágként már semmi esetre sem fog kinyílni, gyomként azonban erre még van esélye. Ennek ellenére az 1919-es hóhér komisszár Lukács–Löwinger György legjobb magyarországi tanítványa még mindig orchideának képzeli magát.

Botticelli: Venus születése
Miként az közismert, Heller Ágnes története az értelmiség árulásának ideáltipikus esete. A „nemzetközi tekintélyű filozófusnő” éppen két évvel ezelőtt három botrányos történet miatt került a közvélemény és a média érdeklődésének középpontjába. (Akkoriban részletesen foglalkoztam az üggyel „A zsidók erőszak-monopóliumáról és a kurvák erénycsőszködéséről” című kétrészes írásomban itt, valamint itt.) A történet az ún. filozófuspályázatokkal kapcsolatos pénzosztogatások, illetve lenyúlások körüli visszaélésekkel kezdődött, majd folytatódott Heller egetverően irritáló brüsszeli hazugságával, miszerint 2006 októberében a rebiszállatok senkit nem bántottak. „No one was shot, no one was tortured” – mondotta volt a Lukács-anyóka, pontosabban a helleri, cizellált angolsággal ez így hangzott: „nóván vóz sot, nóván vóz tórcsörd”. S végződött az akkori Heller-botrány a minden hatalmat kiszolgáló baloldali „filozófusnő” 1959-ben, az MSZMP Központi Bizottságához írott meakulpázó irományának nyilvánosság elé tárásával. A levélben gyakorlatilag üdvözli az „ellenforradalom” vérbe fojtását, hiszen arról elmélkedik, hogy azt „leverése után részben lakkirozni kezdtem”, ám ezt az álláspontját 1959-re már mélységesen megbánta és felülvizsgálta, vagyis logikailag ebből csak az következhet, hogy helyeselte a szovjet intervenciót, majd az ezt követő borzalmas megtorlást és kivégzések sorozatát.
Hellernek azóta is voltak hazug, rágalmazó, Magyarország lejáratását célzó kijelentései, ám ma nem egy politikai természetű botrányos kijelentése miatt irányult a média érdeklődése a magyargyűlölő Hellerre. Ugyanis ez alkalommal egy mindenféle kontroll és önkritika hiányáról tanúbizonyságot tevő fénykép került nyilvánosságra róla, amely a szárszói Farkasházy-féle kerti partin készült. A fotó tanúsága szerint a dédanya korú matróna úgy öltözködik, mintha egy 20 éves szexbombázó volna. Íme, Gyurcsány után egy újabb neoliberális ikon vagy ha úgy tetszik, bálvány bolondult meg. Miként az közismert Heller mintegy fél évszázada könyvet írt A reneszánsz ember címmel, amelyben értekezett az esztétikum és a humanista életfelfogás problémaköréről is. Úgy tűnik, magára nézvést vajmi keveset értett meg a reneszánsz esztétikai felfogásának, a meztelen emberi test szépsége ábrázolásának alapelveiből.
Éppen ezért befejezésképpen közzéteszünk két képet, s azt a költői kérdést mellékeljük hozzá, hogy amennyiben a kedves olvasónak választási lehetősége adódna, vajon a Balaton Sellőjét vagy a reneszánsz egyik legnagyobb mesterének, Botticellinek Vénuszát választaná-e. A válasz aligha lehet kétséges.

Mondd, te kit választanál?
Lipusz Zsolt – Kuruc.info