2020. április 1., szerda, Hugó, Agád napja van.
Vakbarát/mobil
Látogatottság
RSS
Fórum
CSS váltás
Friss hírek
07:43 Meghalt négy beteg, 525-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, minden megyében van koronavírusos07:32 Először volt hőhullám az Antarktiszon06:56 Több száz egyeddel ritkítja bölényállományát a Yellowstone Nemzeti Park22:55 Felhívta a mentőket azzal, hogy öngyilkos akar lenni, majd rájuk támadt - az ügyészség felfüggesztettel jutalmazná22:37 A háziorvosok nyílt levélben közlik Müller Cecíliával: nincs elég védőfelszerelésük22:32 Bulgária visszavonta a szájmaszkok kötelező köztéri viseléséről szóló rendeletet22:17 Idős rokkantnyugdíjast próbáltak kirabolni a cigányok - az utasok segítségnyújtás helyett csak szóltak nekik, hogy a purdékat a buszon felejtették22:07 Amerika átmeneti kormány létrehozását célzó javaslattal próbálkozik Venezuelában21:48 A koszovói alkotmánybíróság megsemmisítette a kijárási tilalomra vonatkozó kormánydöntést21:30 New Yorkban olyan magas a halottak száma, hogy hűtőkamionokban tárolják őket21:21 Törökország 90 ezer rabot tervez kiengedni a börtönökből20:58 Két héttel meghosszabbítja a leállást az esztergomi Suzuki20:48 Hogy ez nem Merkelnek jutott elsőként eszébe: Portugália állampolgárságot ad a sáskáknak a járványra hivatkozva20:34 A WHO továbbra is azt állítja, "nem bizonyított, hogy a tömeges maszkviselés potenciális előnnyel járna"20:12 Több mint nyolcszázzal nőtt a járványban elhunytak száma az elmúlt 24 órában Olaszországban
24 óra legolvasottabbjai

Lapszemle ::

Kun Béla elvtársait utoléri az igazságszolgáltatás keze

Reklám

Hirdetmény - Budapesti Közlöny, 1919. augusztus 13., eredeti méretben ITT.

Kun Béla
Gyilkosságok bűntetteire való felbujtás, rablás, pénzhamisítás büntette és egyéb büntetendő cselekményekkel terhelt KUN BÉLA és társai bűnügyében megkeresem az ország közigazgatási és rendőri hatóságait, hogy a tényállás ismertetése s ha lehet, a közvetlen tettesek kilétének rövid megjelölése mellett közöljék a budapesti államügyészséggel, hogy a proletárdiktatúra idején területükön, akár az úgynevezett forradalmi törvényszékek ítélete alapján, akár egyébként kiket öltek meg.
Budapesten, 1919. augusztus hó 12.
Budapesti államügyészség
Az államügyészség nyilatkozata
A budapesti államügyészség a közvélemény megnyugtatása céljából közli, hogy a proletárdiktatúra alatt elkövetett bűntettekkel terhelt összes egyének ellen a bűnvádi eljárás megindult s kézrekerítésük, valamint külföldre szökött személyek kikérése iránt a szükséges intézkedések megtétettek.
Budapesten, 1919. augusztus 12.
Budapesti államügyészség
Felhívás
Felhívom mindazokat, akiknek a proletárdiktatúra idején hozzátartozóik eltűntek, hogy az eltűnés körülményeit és az esetleges bűncselekményre utaló adatokat a budapesti államügyészséggel szóval vagy írásban sürgősen közöljék.
Budapesten, 1919. augusztus 12.
Budapesti államügyészség
A „dicsőséges” 133 napra
Magyar Hírlap, 1919. március 25.
Fölállítják a Vörös Hadsereget
A Forradalmi Kormányzótanács rendelete: A vörös katona szabad akaratából fog a kezébe fegyvert az új rend védelmére. Szabad akaratából választja magas hivatását, hogy fegyverrel a vállán és fegyverrel a kezében szolgálja ma a világ nagy átalakulásának ügyét, holnap a megteremtett rendnek a biztosítását.
Magyar Hírlap, 1919. március 25.
Aki olyan híreket terjeszt, amelyek a köznyugalom megzavarására alkalmasak, forradalmi törvényszék elé állítható és súlyos büntetéssel sújtható. Ha az ilyen hírek terjesztése és a közbiztonságot megzavarásával járó mozgalmakat, vagy más ilyen súlyos következményeket idéz elő, a forradalmi törvényszék halálbüntetést is kiszabhat. – A Forradalmi Kormányzótanács
Pesti Napló 1919. március 28.
A szocialista párt egysége
A Népszavában Kun Béla írta: „A mi célunk a cselekedet, a proletárság egységes forradalmi cselekedete. Hogy ezt elérjük, ezért alapítottuk annak idején a Kommunista Pártot. (…) Nézze végig bármely elvtárs az intézkedéseknek azt a tömegét, amit a proletariátus forradalmi kormánya bocsátott ki, amelyek máris felszabadították minden elnyomás és kizsákmányolás alól a proletariátus minden nagy tömegét és állapítsa meg, hogy vajon nem győztek-e azok az elvek, amelyeket hirdetünk. Még lesznek harcok! Harcok, amelyek csak egységes forradalmi cselekvés útján vezethetnek a győzelemhez. (…) Mindenki a fejével felel azért, amit a proletariátus mozgalmában csinált. Az alkotómunka megakasztása ma ellenforradalmi cselekedet. Ma annyira balra vagyunk, hogy lehetetlen tovább balra mennünk. Ma nincs baloldali ellenforradalom, csak jobboldali.
Pesti Napló, 1919. március 28. : A belügyi népbiztosság rendeletére Szurmay Sándor és Szterényi József volt minisztereket szentgotthárdi internálásuk helyéről felszállították Budapestre és itt a gyűjtőfogházba helyezték el őket.
Pesti Napló, 1919. március 28.: Gémes Sándor, a fővárosi közoktatásügyi tanügyi népbiztosa rendeletet bocsátott ki, amely szerint az összes fővárosi iskolákban a vallástan tanítása azonnal megszüntetendő és a felszabadult órák részben a mai társadalmi viszonyok ismertetésére, részben közismereti tárgyak tanítására fordítandók.
Pesti Napló, 1919. március 28.: A közélelmezési népbiztosság a jogosulatlan házkutatásokra vonatkozó belügyi népbiztosi rendelet kiegészítéseképpen közli, hogy a házkutatás gyakorlására élelmiszereknél az az írás jogosít, amelyet a közélelmezési népbiztos, vagy annak helyettese állít ki.
Pesti Napló, 1919. április 1.: Kun Béla elvtárs, külügyi népbiztos hetenkint csak kedden és csütörtökön délben 12-1-ig, Böhm Vilmos elvtárs, szocializálási népbiztos pedig hetenkint kizáróan kedden és pénteken délelőtt 11-1-ig fogad.
Pesti Napló, 1919. április 1.: A közoktatásügyi népbiztosság közli: Az egyetem, amelyet a kapitalista társadalom a tiszta tudomány meghamisításával osztályuralmának szolgálatába állított, nem maradhat meg sem szervezeti, sem személyzeti összetételében. Addig, amíg az új tudományegyetem új szervezési munkálatai befejezést nyernek, a közoktatásügyi népbiztosság mindazon tanárok előadásait, akiknek működése a forradalom érdekeit, vagy a tudomány komolyságát veszélyeztetik, további intézkedésig felfüggesztette.
Pesti Napló, 1919. április 2.: A keddi naptól (április 1.) a régi rendőrség megszűnt és minden karhatalmi alakulta a Vörös Örség kebelében összpontosul. A Vörös Örség osztályai már el is kezdték munkájukat Habsburg József palotájában.
Pesti Napló, 1919. április 2.: Rákosi Mátyás elvtárs, a szociális termelés helyettes népbiztosa, magánfeleket kizárólag hétfőn, szerdán és szombaton délelőtt 10-1-ig fogad.
Budapesti Hírlap, 1919. november 25.: A terroristák az ítélőszék előtt
A budapesti büntetőtörvényszék ma kezdte meg a leszámolást a bolseviki gonosztevőkkel, akiknek garázdálkodása mérhetetlen gyászt és szenvedést zúdított az országra. 24-en ülnek a vádlottak padján, Cserny Józseffel együtt. (…) Cserny József a háború előtt bőrmunkás volt, nyomban a proletárdiktatúra kitörése után Kun Béla fölszólítására, orosz mintára megszervezte terrorcsoportját. A terroristák voltak a diktatúra oszlopai, ezekre támaszkodott Kun Béla uralma, ezeknek szolgáltatták ki a népbiztosok a gyűlölt burzsoáziát. Az őrjöngés, mely a féktelen gyűlölettel és gonoszságtól sarkalva, egy csapásra halomra akarta dönteni évszázados kultúráját, politikai és gazdasági rendjét, ebben az elszenvedett harcban megfelelő erkölcsi és szellemi erők híján a társadalom salakjának gonosz és baromi ösztöneit állította csatasorba, hogy gyökeresen elvégezze a rettenetes irtó munkáját. Mert ők a francia rémuralom mintájára inkább temetővé teszik az országot, hogy se újjá ne szülessék maguk módja szerint. A mártírok hosszú sora, a kirabolt paloták, bankok, üzletek és közintézmények bizonyítják, hogy a szabadalmazott haramiák vezéreik fölhatalmazását a legborzalmasabb módon kihasználták.
Cserny József a főváros söpredékéből válogatta ki csalhatatlan szakértelemmel törzskarát, mely körülbelül 600 legényből, az úgynevezett Lenin-fiúkból állott. Főhadiszállása kezdetben a Teréz körúti Batthyány-palotában volt, melyet várszerűen szereltek föl. Ágyút, aknavetőt, géppuskát szállítottak a palotába, néhány géppuskát a tetőn helyeztek el. A palota hátsó pincéjét kínzókamrának rendezték be. Akit ide hoztak, arra a legrémesebb borzalmak vártak. Sok ember vére áztatta ennek a pincének talaját, talán többnek, mint ahányat a nyomozás ki tudott deríteni. A Hollánok meggyilkolása után a terroristákat áthelyezték a parlamentben működő politikai nyomozó osztályhoz, ahol folytatták a borzalmakat, most már Korvin-Klein Ottónak, ennek a Thersitesnél is rútabb, visszataszítóbb vérszomjas torzszülöttnek az irányítása mellett. A proletárdiktatúra utolsó heteiben Cserny József vette át a terroristák vezetését, de most már nem a Batthyány-palotában rendezkedett be a haramiavezér, hanem Budán, a Mozdony utca 40. sz. alatti házban, amely szintén sok rémes gyilkosságok színhelye volt.
Gyilkosságért, rablásért kell felelnie Cserny Józsefnek és legénységének. Azonban úgy érezzük, hogy a kép, amelyet a vádlottak padja nyújt, fölöttébb fogyatékos. Tekintetünk mohón keresi a vádlottak között a fő gonosztevőket, az értelmi szerzőket, akiknek a terrorista banda végrehajtó elnöke volt, s akik most Ausztria vendégszeretetét és oltalmát élvezik. Keresi azt a sivár lelkű, romlott elméjű grófot, aki ezt a kataklismost tudatos gonoszsággal felidézte, s aki most a hazaárulás Káin bélyegével szintén idegen földön bolyong. Egyelőre hiába keressük őket cinkostársaik társaságában, egyelőre be kell érnünk azzal, hogy a nemzet átka és megvetése kíséri őket minden nyomukban. (…)
(Kuruc.info)
Reklám


Friss hírek az elmúlt 24 órából
Kereső
Időkép
Hőtérkép
Legolvasottabb hírek
Szavazás

Készült a Kuruc.info által, minden jog fenntartva © 2006-2020 | Impresszum | Hirdetési ajánlat | Privacy Policy | About Us
CSS váltás feketére CSS váltás fehérre
Hírfolyam Lapszemle ipv6 ready