Az I. és a II. sz. krematórium (Birkenau)
LEÍRÁS
Az I. és a II. számú krematórium körülbelül 104 m hosszú és 52 m széles volt.

AZ ALAGSOR
Az áldozatok lépcsőkön jutottak az alagsorba, ahol két fő helyiség volt: a vetkőző, amelyet időnként hullaraktárnak is használtak, és a gázkamra. Az öregeket, betegeket és félholtakat, valamint a holttesteket betoncsúszdán juttatták le az alagsorba. A gázkamra (mintegy 225 m²) nagy közös fürdőhöz hasonlított, de a mennyezeten elhelyezett zuhanyozó berendezéseiből sohasem folyt víz. A mennyezeten át Ciklon B-kristályokat szórtak be. A gázkamrába 2000 ember is befért egyszerre, s haláltusájuk 20, legfeljebb 30 percig, néha azonban több óráig is tartott. Az alagsorban volt továbbá az aranyolvasztó helyiség, ahol a holttestek szájából kitördelt aranyfogakat olvasztották be, valamint egy kisebb hullakamra és az iroda.
A FÖLDSZINT
Elgázosítás után az áldozatok holttesteit felvonókkal szállították a földszinten lévő hamvasztóba, ahol 15 háromrészes kemence működött, s mindegyikben legalább 3 holttestet égettek el 20 perc alatt. A hamvasztó mellett a gépház és a tüzelőraktár, továbbá néhány kisegítő helyiség volt. Ezeken kívül a földszinten volt a kivégzőhelyiség és a boncterem.
Forrás: Kraus - Kulka (1958), [6.] t.
Az I. és a II. sz. krematórium (Birkenau)

Íme tehát, magyar testvéreim, jól véssétek eszetekbe a fenti sorokat, és tanulmányozzátok a fenti tervrajzot. Kellő áhítattal tegyétek, mert a holohitvallás dogmatikájának egy részletét olvashatjátok, amely kiemelten fontos, mivelhogy a gázkamrákról szól.
De ne legyünk restek, gondolkodjunk. Elvégre a kételkedés, a kritikus gondolkodás állítólag az európai civilizáció egyik megbecsült öröksége. /Habár újabban erről kevesebb szó esik, vélhetően éppen azért, nehogy eszünkbe jusson a holomítoszt megkérdőjelezni./
Vizsgáljuk meg először is a fenti tervrajzot, amelyről azt állítják a hivatalos holotörténészek, hogy az auschwitz-birkenaui I. és II.számú krematóriumot és a hozzá kapcsolódó gázkamrát ábrázolja (más helyiségekkel együtt). /Már itt bajban vagyunk, hiszen a Krema I-nek nevezett építmény Auschwitzban volt, a Krema II. pedig Birkenauban, és a kettő egyáltalán nem azonos, de ettől a ténytől most tekintsünk el. Van itt sok más képtelenség amúgy is./
A szöveg szerint a foglyokat az alagsorba vitték, ahová lépcsők vezettek. A betegeket, öregeket csúszdán juttatták le, ami némiképp meglepő, ugyanis a legtöbb állítólagos szemtanú, illetve holotörténész nem tesz említést semmiféle csúszdáról. Az alagsorban először egy vetkőző helyiségbe mennek. Miután ott levetik a ruháikat, keresztülvonulnak az előtéren, ahol a felvonó is van, majd belépnek a gázkamrába, ami a szöveg leírása szerint is zuhanyzónak van álcázva. Nem túl okos építészeti megoldás: sokkal célszerűbb lett volna, ha a vetkőző helyiségből egyenesen a gázkamrába jutnak. Hiszen a kétezer fogolynak két szűk ajtón is keresztül kell mennie, míg a végzetük felé hajtják őket, közben ismét látják a felvonót, és talán elgondolkoznak, vajon mi célt is szolgál, vajon mi lehet a felsőbb szinten? /Képtelenség persze, hogy senki ne tudná, égetőkemencék vannak ott, de ha ezzel tisztában vannak, nem gondolhatják, hogy fürödni jöttek./ Mint olvassuk, az alagsorban még egy hullakamra meg egy aranyolvasztó helyiség is volt, ami azért ismét csak felkelthette volna a kétezer szerencsétlen ember gyanúját.
Kérdés az is persze, vajon mennyi ideig tartott, amíg mindnyájan levetkőztek, majd a szűk ajtókon keresztül átmentek a zuhanyozónak álcázott gázkamrába? Ez hosszú, órákig tartó folyamat lehetett, és ha esetleg pánik tört ki, mert valaki gyanút fogott, akkor mi történt? Na de tegyük föl, semmi rosszra nem gondolnak, és a kétezer ember szép sorban átvonul a "zuhanyozóba". "A mennyezeten át Ciklon-B kristályokat szórtak be" - olvassuk a szövegben. Ez eléggé érdekes, mert a helyiség az alagsorban van, de elvileg lehetséges, habár jó lenne tudni, hol volt a nyílás, és azt miképpen zárták le olyan biztonsággal, hogy a halálos gáz ne tudjon keresztülhatolni rajta?
"A gázkamra mérete 225 négyzetméter", ahol is "2000 embert gázosítottak el." Ez annyit jelent, hogy 8-9 ember jut egyetlen négyzetméterre! Lehetséges ez? Elfér 1 négyzetméteren 8 vagy 9 ember? Teljes képtelenség. Egyébként pedig ha egy 225 négyzetméteres kamrában 2000 embert összezsúfolnak, teljesen fölösleges bajlódni az őrökre és mindenki másra roppant veszélyes Ciklon-B-vel, ugyanis a szerencsétlenek rövidesen egész egyszerűen megfulladnak. "A haláltusájuk 20-30 percig, esetenként több óráig tartott", ami lehetetlen, mert a levegő nem hogy órákig, de 20-30 percig sem elegendő ennyi ember számára egy ekkora helyiségben!
Furcsa az is, hogy a bezárt foglyok nem estek pánikba a túlzsúfolt kamrában, és a nem próbáltak meg kitörni az egyszerű, fából készült ajtókon keresztül. Ha ugyanis mondjuk gázbiztos vasajtók lettek volna, akkor miképpen lehetett volna elhitetni szegény foglyokkal, hogy a "zuhanyzóba" mennek? Amennyiben a kamrába történő belépésük előtt fognak gyanút, akkor még a vetkőzőben, vagy az előtérben kitör a pánik, és az egész "elgázosítási eljárás" sikertelen lesz. Arról nem beszélve, hogy kétezer tiltakozó, pánikba esett ember kordában tartásához sok száz fegyveres őr kell! /De azok hol fértek el itt az alagsorban?/
A leírás szerint miután "eltelt 20-30 perc" vagy "több óra", és mindenki meghalt, bement az úgynevezett Sonderkommando. /Mivel furcsa módon az ajtók befelé nyílnak, és bent leírhatatlan a zsúfoltság, nem lehetett egyszerű bemenni a terembe, hiszen hatalmas hullahegynek kellett lennie az ajtók előtt, amelyeket így legfeljebb betörni lehetett volna, de még azt is nehezen./ A fenti szövegben nem lehet olvasni arról, hogy számos "megbízható szemtanú" állítása szerint az egység tagjai ettek és dohányoztak, miközben a hullákat cipelték kifelé. /Rudolf Höss táborparancsnok és mások vallomásai alapján/ Ami persze képtelenség, hiszen ha gázálarc nélkül lépnek a helyiségbe, ők is meghalnak a Ciklon-B-től, ha pedig gázálarc van rajtuk, sem dohányozni, sem enni nem tudnak. /Rudolph Höss, az auschwitzi tábor egykori parancsnokának tanúvallomása a holotörténészek egyik legfontosabb forrása. Márpedig éppen ő állította többekkel együtt, hogy a Sonderkommando tagjai ettek és dohányoztak, miközben vonszolták kifelé a hullákat./ Megjegyzem itt, hogy a gázálarc sem menthette volna meg őket, mert a Ciklon-B a bőrön át is mérgező.
Az is kérdés, miképpen tudott bárki is mozogni a 225 négyzetméteres kamrában, ahol a 2000 hulla egymás hegyén-hátán feküdt? De még mielőtt kivonszolták volna őket, egy, de inkább több fogorvosnak is be kellett mennie, ugyanis meg kellett vizsgálnia mind a kétezer meghalt ember száját /a gyerekekét, fiatalokét talán nem/, hogy vannak-e aranyfogaik, majd hozzá kellett látnia /látniuk/ a fogak kihúzásához. /Igaz, megtehették ezt a Sonderkommando tagjai is./ Mennyi ideig tart egy ilyen művelet, lehetséges-e órákon át fogakat húzni gázálarcban, és vajon ha valaki hosszú időn keresztül dolgozik egy olyan kamrában, ahol kétezer embert öltek meg Ciklon-B-vel, akkor nem mérgeződik meg saját maga is? És amíg az orvos, vagy bárki dolgozik a fogakkal, az ajtók nyitva vagy csukva vannak? Mert a hidrogéncianid roppant veszélyes vegyület, könnyen kiáramlik az épület más szobáiba, például a közeli "aranyolvasztóba", no meg az "irodába". Igen, a szent szöveg állítása szerint az alagsorban, egészen közel a gázkamrához, még egy iroda is van. Elképzelem, amint ott íróasztalok mellett fegyelmezett német hivatalnokok vagy katonák dolgoznak, miközben kétezer ember a szomszédos helyiségben épp haláltusáját vívja, ordít, és esetleg megpróbál kitörni. Vagy meg sem kíséreltek kitörni? Nem lett volna jobb legalább megpróbálni, hiszen még ha agyonlövik őket, akkor is sokkal jobban járnak, mint ha bevárják, hogy megfulladjanak vagy megmérgeződjenek a kamrában.
Ezen kívül pedig miképpen lehetséges, hogy az "iroda" dolgozói nem féltek a Ciklon-B-től, amely a faajtókon keresztül is kiáramolhatott, főleg akkor, amikor a Sonderkommandó tagjai elkezdték a kétezer tetemet kivonszolni a kamrából? Mennyi ideig tarthatott, amíg ezt a sok hullát kivitték az egyetlen, szűk ajtón keresztül? Mi történt addig a hidrogéncianiddal? Szép engedelmesen benn maradt a kamrában? /A szemtanúk állításai szerint a kommandó tagjai 5, mások szerint 10 vagy 20 perccel azután léptek be a kamrába, hogy bent mindenki meghalt. Megjegyzem, egy-másfél óráig is eltart, míg a hidrogéncianid felszabadul a granulátumból, de ezután még a kiáramlott gáz hosszú órákon keresztül életveszélyesen mérgező./
Tegyük fel, hogy a fogorvos/ok/ vagy a kommandó tagjai szépen végeztek a munkájukkal, egy halomba gyűjtötték az aranyfogakat a hullahegy tetején, majd az "aranyolvasztóba" vitték a zsákmányt. Ekkor még jönni kellett egy vagy több fodrásznak, vagy bárki másnak, hiszen szinte mindegyik "szemtanú" állítja, hogy a meggyilkolt emberek haját levágták. /És pl. tengeralattjárók motorjaiban tömítéshez használták fel, olvashatjuk nem egy helyen./ Vajon mennyi ideig tarthatott, amíg mindenkinek /vagy csak a nőknek?/ levágták a haját? Megjegyzem, lassan már egy fél nap is eltelt, mióta a "szállítmány" megérkezett: 2000 ember bevonul a vetkőző helyiségbe, leveszi a ruháit, átvonulnak az előtéren át a gázkamrába a szűk ajtókon át, egyesével, beszórják a Ciklon-B-t, "20-30 perc, vagy több óra is eltelik", míg mindenki meghal, kihúzzák az aranyfogakat, majd levágják az áldozatok haját /amely egyébként tele van Ciklon-B szemcsékkel, tehát halálos veszedelem a hajhoz még csak hozzányúlni is, igaz, a fodrászok is gázálarcban dolgoznak, különben néhány percen belül meghalnának, bár kérdés, lehet-e egyáltalán gázálarcban órákon át hajat vagdosni /.
Még ha villámgyorsan ténykedik is mindenki, 10-12 óra biztosan eltelt a foglyok megérkezése óta, holott a "visszaemlékezők" állítása szerint "óránként" vagy "két-, illetve négyóránként" érkeztek az újabb és újabb halálraítélt "csoportok" a gázkamrához. De hiába toporog a vetkőző előtt a következő kétezres "transzport", hiszen az áldozatok ott fekszenek még a kamrában. Egyenként ki kell őket cipelni /közben az ajtó nyitva, a hidrogéncianid áramlik ki, és terjed szét az épületben, sőt, a szabadba is kijut, ahol a többi fogoly áll, no meg az SS-őrök/ . De nem elég a kétezer megölt embert kivinni a kamrából, a felvonóval fel is kell szállítani őket az alagsorról a földszintre. Vajon mennyi ideig tarthatott, míg minden egyes halott embert elszállítottak a hamvasztóhoz?
Más leírásokból tudjuk, hogy a birkenaui úgynevezett Krema II-ben a felvonó 2,1 méter hosszú, illetve 1,35 méter széles volt. Tegyük fel, hogy képesek voltak mondjuk 10 holttestet bezsúfolni erre a kis helyre. Ebben az esetben a 2000 halott elviteléhez 200 ki- és berakodásra lett volna szükség, miközben a felvonó megállás nélkül üzemben kellett, hogy legyen. Ha mondjuk 5 perc alatt képesek berakodni tíz hullát, felmenni a lifttel, majd kirakodni, akkor /200 szorozva 5-tel/ 1000 perc, azaz 16 óra alatt vitték volna fel mind a 2000 hullát az alagsorból a földszinten elhelyezkedő égetőkamrába. Miután már legkevesebb 10-12 óra eltelt a foglyok megérkezése óta! Vagyis 2000 ember "elgázosítása" - az "előkészületek" és a holtestek elszállítása -, legalábbis ebben az épületben bizonyosan eltartott 24 óráig, ha nem sokkal tovább! Csakhogy a gázkamrákhoz óránként, két-, vagy négyóránként érkeztek az újabb és újabb áldozatok a "szemtanúk" beszámolói szerint. /Az egyik leggyakrabban idézett, és abszolút megbízhatónak ítélt Filip Müller szerint négyóránként érkeztek az áldozatok a gázkamrákhoz./
A képtelen állításoknak még nincsen vége. Ugyanis a fenti szövegben az áll, hogy a "15, háromrészes kemence mindegyikében három halottat égettek el 20 perc alatt". /Nos, a valóságban a Krema II-ben 5 kemence volt 3-3 égetőkamrával, a Krema I-ben pedig 6 égetőkamra volt, de most tekintsünk el ettől is, és számoljunk a hibásan megadott 15, 3-3 égetőkamrás kemencével./ Nagyon sokan elmondták, leírták már, de kérdezzenek meg egy "szakértőt": egy ember elhamvasztásához legkevesebb egy óra szükséges! De ha mégis igaz ez a húsz perc /mint egyes "szemtanúk állítják, elsősorban is Höss, illetve Rudolf Vrba/, akkor ennyi idő alatt 135 embert égethettek el /nagy kérdés persze, lehetséges-e egyáltalán egyetlen égetőkamrába három holttestet bepréselni/, ami annyit jelent, hogy közel öt óra kellett volna a hamvasztáshoz. Ez lehetetlen, mert ismétlem, 20 perc alatt nem porlik szét az emberi test, ha pedig egy órát számolunk, akkor legalább 15 órába telik, míg mind a 2000 embert elhamvasztják, feltéve, ha valóban belefér egy kemencébe három hulla, de mivel a valóságban nem 15, háromrészes kemencéje volt a Krema II-nek, hanem csak 5, ezt a számot legalább hárommal kell megszorozni, tehát inkább 45 óra, amíg mindenkit elhamvasztanak!
Igaz, az eljárást már megkezdhették akkor, amikor még a felvonón cipelték föl a holttesteket. Ugyanakkor viszont a kemencéket nem lehetséges folyamatosan üzemben tartani: a kemencék tűzálló tégláinak élettartama általában 2000, legfeljebb 3000 hamvasztás volt. És nem lehet 24 órán keresztül működésben tartani a hamvasztókat, időnként / néhány órás időközönként/ le kell állni, hagyni kell kihűlni, sőt, ki is kell tisztítani az égetőkamrákat. Mindezt figyelembe véve a kétezer ember elhamvasztása több napig is eltarthatott! /Egyébként maga Rudolf Vrba "szemtanú" szerint háromezer embert is bezsúfoltak a kamrába./ De hogyan érkezett akkor "négy óra elteltével" a következő "emberi szállítmány" a gázkamrába?
Lehet persze azzal érvelni, hogy a megölt emberek hulláinak egy részét - éppen az égetőkemencék korlátozott kapacitása miatt - a szabadban hamvasztották el, az úgynevezett "égetőgödrökben". Meglehetősen bonyodalmas művelet, és ha több rétegben helyezik el a halottakat /mint a "visszaemlékezők állítják/, a legalul illetve a középen elhelyezkedő hullákat az oxigénhiány miatt nem lehetett volna elégetni. De amikor a gázkamrából a megölt emberek egy részét kicipelték, akkor vajon az nem tűnt fel senkinek sem? Hogyan lehetett annyi hulla elvonszolása után elhitetni a fenti tervrajzon látható építményről, hogy oda csak "zuhanyozni" viszik a foglyokat? Ezen kívül pedig a revizionista történészek állítása szerint Auschwitz-Birkenauban a talajvízszint olyan magas volt, hogy holttestek elégetése "égetőgödrökben" lehetetlenség volt.
Ez a történet így, ahogy előadják, teljes képtelenség. Sehogy sem áll össze ez a gázkamra-sztori, pontosabban fogalmazva: a foglyok megölésére szolgáló állítólagos építmények leírása, valamint a "szemtanúk" vallomásai és visszaemlékezései egyáltalán nincsenek összhangban. Egy ilyen épületben, mint amely a fenti tervrajzon szerepel, így, ahogy a "szemtanúk" elbeszélik, nem lehetett az "elgázosítást" végrehajtani.
A történet jelenlegi formájában oly mértékben abszurd, hogy könnyű belátni: hazugság az egész. Célszerű lenne gyorsan újraírni az egész holosztorit, valahogy hihetőbbre kellene formálni, de a legjobb az lenne persze, ha az igazságot mondanák el végre. És senkit nem fenyegetnének azzal, hogy börtönbe csukják, ha kételkedik, kérdéseket tesz föl, használja az agyát, és gondolkodni merészel.

Perge Ottó
Kapcsolódó: - Holokamu-dosszié