A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége vezetői - Feldmájer Péter elnök és Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató, valamint Schőner Alfréd, az Országos Rabbiképző-Zsidó egyetem rektora - levélben fordultak Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkárhoz.
A levélírók elismerésüket fejezik ki az államtitkár asszonynak a készülő Nemzeti Alaptantervért, ugyanakkor fontosnak tartják annak kiegészítését azért, hogy "a magyar történelemhez kapcsolódóan, a zsidóságról folyamatosan oktassanak", és "ne csak az ókori Keletről, illetve a Holokausztról". "Feltétlenül szükségesnek tartják", hogy "a zsidóság szerepéről essen szó a honfoglalás, az Árpád-házi királyok, az új és a legújabb kori magyar történelemben, külön kiemelve pl. az emancipációt, a zsidók gazdasági szerepét a magyar kapitalizmus, és a polgárosodás kialakulásában".
Az ún. holokauszt általános oktatása részeként szerintük "a magyarországi holokausztot különálló egységként kell kezelni, és oktatni, s nem elég csak a ’30-as évek végétől, vagyis a zsidótörvényektől ismertetni a történteket, hanem már az 1920-as évektől kezdődően tanítani kell azt a történelmi folyamatot, amely végül is a vészkorszakhoz, a tömeggyilkosságokhoz vezetett".
Imre Kertészt és még több holokausztot!
"Meglepő hiányosságnak" gondolják, hogy az irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése kategóriában "hiányzik az egyetlen magyar irodalmi Nobel-díjas, Kertész Imre neve és vele kapcsolatban a magyar történelem legsötétebb fejezetének irodalmi feldolgozása".
Átgondolásra kérik továbbá, hogy az Erkölcstan, etika pontban ne csak az európai civilizáció és kultúra keresztény gyökereiről essen szó, "mivel nyilvánvalóan csak is zsidó-keresztény kultúráról lehet felelősen beszélni, hiszen a zsidó kultúra alapvető hatással volt a keresztény kultúra kialakulására".
Kifejtik, hogy e "gyökerek tudatosítása, annak hangsúlyozása, hogy az európai kultúra alapját képező Tízparancsolat és a hozzá kapcsolódó törvények a Tóra, az Ószövetség részét képezik, azért fontos, mert ezek ismerete alapvető az európai civilizáció gyökereinek megértéséhez" - olvasható a Mazsihisz honlapján.
Kapcsolódó: