Szaniszló Ferenc
Budapesti kormány lemondhat, de a magyar néplélek tudatosan vagy tudat alatt sosem mondott le ősei hazájáról, 1100 éves földjéről, ahová a gondviselés vezérelte elődeinket sok-sok ezer kilométerről, és amely földért a magyarság a vérével fizetett évszázadokon át német, tatár, török, Habsburg, orosz és szovjet ellen. Hogy mennyit érnek a papíron lefektetett, a legyőzöttre kényszerített, és a győztes hatalmak vagy az ENSZ által garantált határok? Nos, ha a pillanatnyi erőfölénnyel kicsikart engedmények érvényesek, örökre szólnak, akkor nem egyesülhet a két Németország, nem hullhat szét a Szovjetunió, Csehszlovákia és Jugoszlávia - hangzik el a 2009. június 15-én sugárzott felvételen.
A magyarság nemzeti célja Trianon óta az elszakított ország- és nemzetrészek egyesítése. Erről formálisan lemondattak minket legyőzőink, és a minket hátba szúró erdélyi románok, szászok, a felvidéki szlovákok, a délvidéki szerbek, Szent István koronájának népei. Egy országnak lehetnek napi ügyei, de egy nemzetnek évezredes távlatokban kell politizálnia, oldalaktól függetlenül. Mostani szövetségeseitől a magyarság nem remélheti nemzeti céljainak megvalósulását. Hát újakat kell keresni - tanácsolja a kiváló jegyzet szerzője.
 
 
Kapcsolódó: