Ha politikai merényletek egészen véletlenül éppen jól jönnek valakinek, akkor minden józanul gondolkodó emberben fel kell, hogy merüljön a kérdés, valóban minden úgy történt-e, ahogyan azt a média előadja.
Nézzük a vitathatatlan tényeket!
2019. október 9-én Stephan Balliet, egy visszahúzódó 27 éves fiatalember a homlokára erősít egy kamerát, elindítja a felvételt, és elkezdi kommentálni, mit tesz, mit akar tenni.
Kommentárját így kezdi: "Anon vagyok. Azt hiszem, a holokauszt nem történt meg". További monológjai során bírálja a feminizmust, aminek következménye, hogy kevés német gyerek születik. Bírálja továbbá a migrációt. És végül, a zsidókat teszi mindezért felelőssé.
Be akar menni a hallei zsinagógába, a zárt ajtó azonban ellenáll kísérletének.
(Miért nem lőtte szét az ajtót? Miért nem dobott az ajtóra kézigránátot? Miért nem használta a magával hozott 4 kg robbanóanyagot? Az állítólagos 4 kg az egész épületet a levegőbe röpítette volna. Miért nem a zsidó vallási ünnep kezdetekor ment oda, amikor szállingóztak befelé a zsidók? Miért nem várta meg a végét, amikor kinyitották volna az ajtót, és kiáramlanak? "Na, nem sikerült a zsidóknak ártanom, akkor megyek és keresek két utamba kerülő németet agyonlövésre." Életszerű ez?)
A sikertelen kísérlet után az utcán agyonlő egy 40 éves NÉMET nőt. (Miféle migránsellenes, antiszemita, szélsőséges terrorista ez, hogy pont egy németet kelljen lelőnie?) Majd továbbmegy egy Döner-imbiszbe, ahol egy NÉMET fiatalembert lő le.
Monológjából kiderül, hogy a pénzt a fegyverre az interneten keresztül kapta egy ismeretlentől, feltehetően Németországon kívülről. (Miért adta neki az ismeretlen?) Balliet zsidónak gondolja őt. (Mik voltak az ismeretlen szándékai Balliettel? Őutána miért nem folyik a nyomozás?)
Bejön továbbá a képbe egy amerikai magán-titkosszolgálat, a SITE Intelligence Group. Vezetője és tulajdonosa egy a Moszadhoz közel álló cionista hölgy, bizonyos Rita Katz. Igen, van ilyen Amerikában. Magán-titkosszolgálat, de pl. 2004-ben az amerikai kormánytól kapott 500.000 USD értékben megbízást. Majd ezek után olyan, a szürke zónában operáló cégekkel dolgozik együtt, mint a Blackwater, és a Rand Corp. Specialitásuk a false flag operációk, hamisított videók készítése.
A hölgy nagyon gyorsan, mondhatni túl gyorsan, már másnap megtalál az internet rejtett zugaiban egy pdf-dokumentumot, amely a hallei gyilkos tervet tartalmazza. Ezt rajta kívül eddig senki nem találta meg. (Hát nem érdekes?) De ennek nincs is különösebb jelentősége. Pdf-dokumentumot bárki tud kreálni.
Az állítólagos manifesztum folyékony angol nyelven íródott. Ami megint csak furcsa.
Ennél már csak a tartalom furcsább. Teljesen eltér a szokványos, előre elküldött üzenetektől. Nem azt mondja, hogy megtorlom, megbüntetem, bosszút állok, ahogy ezek a manifesztumok kezdődni szoktak. Totálisan zavaros szöveg. Zsinagógáról van szó benne, de semmiből sem derül ki, hogy a halleiről.
További gyanús részlet: A hallei őrült a gyilkos fegyvert állítólag 3D-nyomtatóból nyomtatta ki.
Erről csak annyit: vannak kezdeményezések Amerikában, hogy kis pisztolyokat műanyagból legyártsanak 3D-nyomtatóból. Ezek azonban vagy működésképtelenek, vagy veszélyesek a felhasználóra. A felhasználó kezében esetleg felrobban a pisztoly. Német fegyverszakértők megtagadták, hogy kipróbálják az így készített fegyvert. Ha Balliet ezt forgatta volna a fejében, az első, hogy tájékozódott volna az interneten, és rögtön arra jutott volna, hogy elveti a 3D nyomtatta fegyver ötletét.
De működőképes géppisztolyt 3D-nyomtatóból?
Zoom
Ezt akarják nekünk 3D-nyomtatóból gyártott fegyvernek eladni
Az embernek itt megint az az érzése támad: OK, hogy át akartok verni bennünket, de ha ezt ilyen primitíven teszitek, akkor ez intelligenciaszintünk lenézése.
Az őrült, értelmetlen bűntett után beindult a propagandagépezet. A politikusok egymásnak adják a kilincset a hallei zsinagógánál. Igen, ott, ami szépen be volt belülről zárva, és a tettes nem is próbálkozott vele komolyan, hogy bejusson. Ehelyett lelőtt két németet. Akiket sem a politika, sem a propagandagépezet nem méltatott egy szóra sem. Mint ahogy azokat a németeket sem, akik szinte naponta esnek áldozatául a migránsterrornak.
A sajtó azóta is naponta követeli az AfD betiltását. Mint amely párt migránsellenes, és így felelős azért, hogy felheccelte szegény beteg férfit. Ahogy nálunk mondani szokták, a vízcsapból is ez folyik.
És nem az a központi dolog most, hogy betiltják-e az AfD-t, hanem, hogy a jelentős türingiai tartományi választások előtt a lakosságba szuggerálják:
AfD = őrült neonáci, antiszemita, zsidókat, migránsokat gyilkolni akaró és ártatlan németeket legyilkoló mozgalom. És ha rájuk szavazol, akkor erre szavazol, és te is olyan vagy."
Ugyanez a sajtó a sporthírek és a helyi színes hírek között esetleg hírt ad egy-egy brutális, migránsok által elkövetett gyilkosságról.
Melyek kapcsán senki nem követeli a migrációt előidéző politikai erők betiltását. Sőt, általános a közöny, inkább az eltitkolás, mint a tájékoztatás a jellemző.
Ez a link az elmúlt 4 év legkirívóbb, migránsok által elkövetett gyilkosságait dokumentálja. Csak erős idegzetűeknek.
Zoom
Itt gyilkoltak a migránsok az elmúlt 4 évben
Zoom
A Google törölte a kapcsolódó térképes alkalmazást
Magunkfajta internetes újságolvasónak pedig eszébe jutnak a halleihez kísértetiesen hasonló esetek:
2011. november: Kezdetét veszi az NSU-hisztéria, amely éveken keresztül első számú témája a médiának és nem mellesleg végleg padlóra küldi az NPD-t. Az emberek menekülnek mindentől, ami egy kicsit is nemzeti, hazafias. (Az NSU-ügyről [NSU, vagyis Nemzetiszocialista Illegalitás, németül Nationalsozialistischer Untergrund] bővebben itt, itt és itt írtunk - a szerk.)
Visszapillantva elmondhatjuk: az NSU nélkül nem kerülhetett volna sor a 2015-ben kezdődő és a mai napig tartó tömeges migrációra. Hogy ez volt-e az akció elsődleges célja, vagy csak meglovagolták a migráció tervezői – nem lehet tudni.
2016: letartóztatják Franco A. Bundeswehr főhadnagyot, aki állítólag terrorcselekményeket akart elkövetni szíriai menekültnek álcázva magát. A történet annyi sebből vérzik, hogy nevetni lehetne rajta, ha nem kellene sírni miatta. A sztori mindenesetre jó ürügyet adott Lopós Leyen asszonyságnak a Bundeswehr megtisztítására az úgymond újnáci és szélsőjobboldali elemektől. Von Leyennek ezenkívül csinos női egyenruhákra, és a genderideológia erőltetésére volt különösen gondja. Mi lesz, ha egyszer a német katonaságnak harcmezőn kell az ellenséggel szembenéznie?
És az eddig legfrissebb eset, a Lübcke-gyilkosság 2018 júniusában, amely után szintén végigsöpört Németországon a "neonáci-szélsőjobboldali" szörnyülködés és "AfD-t bűnbaknak kikiáltás" hullám.
Hogy mi is van pontosan a hallei események hátterében, nem tudjuk pontosan, talán soha nem kerül napvilágra. Amit most leírunk, az egy fikció, elképzelés, valóságalap és főleg bizonyítékok nélkül.
A politikai élet irányítóinak óriási fejfájást okoz az AfD diadalmenete, főleg a keleti tartományokban. És ezt valószínűleg az október 27-i türingiai választások fogják megkoronázni, ahol a tartományi pártot a fenegyerek Björn Höcke vezeti, aki nemcsak a másik oldalon, de néha még saját pártján belül is kiütötte a biztosítékot megszólalásaival. Mindez nem csökkentette népszerűségét, a türingiai AfD a párt legerősebb tartományi szervezete.
Keresnek tehát egy magányos, valószínűleg pszichésen beteg férfit, aki könnyen befolyásolható, netán a távolból irányítható. Egy kis pénzzel, ajándék fegyverrel ráveszik, hogy kövesse el ocsmány tettét. Lehet, hogy ennek során folyamatosan kapja az utasításokat titokzatos kapcsolatától, aki pár száz méterről követi az eseményeket. Gondoskodnak róla, hogy a férfi a migránsok mellett a holokausztot és a feminizmust is emlegesse. ("Látod, ilyen gonoszak a holokauszttagadók, a feminizmust és a migránsáradatot bírálók.") Aztán, amikor már a rács mögött van, és hivatalból kirendelt védője van, akkor a közvéleménynek már nem sok esélye van megtudni a részleteket.
Szeged, 2019. október
Bálint József