A lengyel–magyar barátság napjának története 2006. március 24-ig nyúlik vissza, amikor Lech Kaczynski lengyel és Sólyom László magyar köztársasági elnök Győrben aláírták a győri nyilatkozatot, valamint átadták a lengyel-magyar barátság első köztéri emlékművét. A magyar Országgyűlés 2007. március 12-én, a lengyel szejm március 16-án nyilvánította határozatban ünnepnapnak március 23-át, a lengyel-magyar barátság napját. De ez csak a hivatalos része, valójában jóval távolabbra nyúlik vissza.
Zoom
Ugyanis a lengyel és a magyar nép kapcsolata ezer évnél is régebb óta kezdődött, vannak már feljegyzések a 996-os lengyel és a magyar államalapítás idejéből is erre vonatkozólag. Az Árpád-ház és a Piast-dinasztia családi kötelékek révén is szoros kapcsolatban állt. Rengeteg közös csata, megannyi közös történet fűzi szorosra a lengyel-magyar barátságot.
Ez aztán teljes történelmünkön átívelt, és bár előfordult, hogy a két ország más és más szövetségi rendszer része volt, valahogy mégis megmaradt népi szinten a jó kapcsolat közöttünk. Ez egyedülálló a népek történetében. Jelen sorok írójának is több alkalommal volt része tapasztalni, hogy Lengyelországban önmagában az a tény, hogy valaki magyar, már olyasfélét jelent, amit ők szeretnek. Persze világos, és tisztában vagyok vele, hogy óvakodni kell a túlidealizáltságtól, azonban jelen körülmények között mégis érdemes kiemelnünk ezt a szoros történelmi köteléket, mert éppen a történelem viharai olyan kihívás elé állítják mindkét országot, melynek eltérő értelmezése rendkívül megterhelte a lengyel-magyar kapcsolatokat.
Nekünk pedig bármilyen szempont ellenére sem szabad hagynunk, hogy a barátság tönkremenjen. Természetesen mindenki tudja, mire gondolok, Magyarország és Lengyelország döntően másként viszonyul az orosz-ukrán háborúhoz, ami nehézzé teszi a helyzetet, de akkor sincs más út, mint erősíteni ezt a szövetséget, de továbbmegyek, a kelet-közép európai térség összefogását, mert történelmünk arra tanít minket, hogy mind a nyugati, mind a keleti nagyhatalmak az idők folyamán sohasem voltak érdekeltek abban, hogy politikailag és gazdaságilag egységes tömb emelkedjék ki itt. Ellenben mindig igyekeztek kijátszani az itt élő népeket egymás ellen, gerjesztve a sovinizmust (persze bizonyos népeknél ez anélkül is megvolt sajnos), ezt el kell utasítanunk.
Reméljük, a Visegrádi Négyek együttműködése új erőre fog kapni, és a távoli jövőben még bővülni is fog, például Ausztriával és Horvátországgal. Mert minket, kelet-közép európai népeket jóval több köt össze, mint amennyi elválaszt. A lengyel-magyar kapcsolatokra ez pedig még hatványozottabban igaz.
Polak, Wegier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki. - Lengyel-magyar két jó barát, együtt harcol s issza borát.
Lantos János - Kuruc.info