Szeretném nagyon röviden a címben felvetett probléma egy más megközelítési módját adni, illetve egy kiegészítést tenni, így talán teljesebbé válik az auschwitzi botrány ügyében a kép.
Valóban úgy tűnhet, a nagy viccelődő ezúttal elveszítette legendás humorérzékét a lengyel miniszterelnök raportra rendelésekor. Azonban ne feledkezzünk meg arról az apróságról, hogy híres-neves kalmárunk két esztendővel ezelőtt azt is hangoztatta, hogy hazánk mellett ők Lengyelországot is felvásárolják. Így talán az a narratíva is elképzelhető, hogy Lengyelország új uralkodója, Peresz magához rendelte ottani helytartóját, Donald Tuskot egyfajta számonkérés és figyelmeztetés céljából.
Mindazonáltal "Nagy Simon" súlyos kegyeletsértést is elkövetett ez alkalomból az alábbiak megfogalmazásával: "Ez a fölirat óriási jelentőséggel bír nemcsak a zsidó nép, hanem az egész világ számára, mert egyben annak az 1 millió (aprócska érdekesség: 1990 előtt még 4 millióról volt szó) zsidónak is emléket állít, akiket a táborban megsemmisítettek." A pereszi logika szerint tehát az 1 millió zsidóknak azért kellett meghalnia, mert lusta, dologtalan és munkakerülő volt, lévén az "óriási jelentőségű felirat" (Arbeit macht frei) jelentése: A munka szabaddá tesz.
Arra a tényre, hogy a közös, német-lengyel határszakaszon miért nem rendeltek el fokozott ellenőrzést, azt hiszem, egyszerű a magyarázat: a lengyelek is tisztában vannak vele, hogy az egykori dicső német nemzet szellemi-lelki szinten teljes mértékben cionista függés alá került, ma is vezekelnek és Kanosszát járnak soha el nem követett bűnökért, így Németországból aligha indulhatott a betűösszeszedési hadművelet.
Mindenesetre tanulságos, egyben üzenetértékű is, hogy egy hét leforgása alatt a cionista rabszolgatartók két közép-európai államot is látványosan megreguláztak, s figyelmeztették helytartóikat a teljhatalmú uraik iránti, feltétel nélküli engedelmességre.
Lipusz Zsolt - Kuruc.info