A mai részben egy mediterrán paradicsomba, Máltára érkezünk meg, s itt nézünk szét a hazafias politikai mozgalmak között. Málta területe mindössze 316 km2, lakossága közel fél millió fő, ezáltal a világ egyik legsűrűbben lakott országa.
A máltai alkotmány második cikkelye a katolicizmust államvallásként határozza meg, és ez a máltai kultúra különböző elemeiben is tükröződik, de a vallásszabadságról is születtek rendelkezések. A Malta Today felmérése szerint a lakosság túlnyomó többsége ragaszkodik a kereszténységhez (95%), de egy 2019-ben végzett Eurobarométer-felmérés szerint a lakosságnak már csak 83%-a vallotta katolikusnak magát.
Nacionalista Párt - Partit Nazzjonalista (PN)
Nevével ellentétben már elvesztette nemzeti jellegét, egy egyszerű melegkonzervatív kóserjobbos, sőt már centrista párt, mely a máltai Munkáspárt mellett a legnagyobb párt Máltán, hol ez, hol az kormányoz. Túlságosan részletezni nem szeretném; a múltja és mérete miatt úgy gondoltam, hogy illik szót ejteni róla.
A párt 1926-ban alakult, de gyökerei - elődpártok révén - 1883-ig nyúlnak vissza.
A párt nyíltan kiállt Franco tábornok nacionalista hadserege mellett a spanyol polgárháborúban. A PN hivatalos himnuszát (Sbejħa Patrija), amelyet tömeggyűléseken még mindig énekelnek, az olasz fasiszta párt himnusza, a La Giovinezza ihlette, valamint magának a pártnak a neve is olasz ihletésű.
A párt statútumának egy 1991-es záradéka megtiltja az aktív vagy volt szabadkőműveseknek, hogy aktív szerepet vállaljanak.
A párt 2011-ig még többé-kevésbé mutatott kereszténydemokrata értékeket, de azóta teljesen a liberális korszellem posványába süllyedt.
A párt 2011-ig ellenezte a válást, de azóta változtatott elképzelésén, és más liberális trendeket is elkezdett támogatni. A párt többsége 2017-ben a deviánsok házassága mellett szavazott.
Ahogy ők fogalmaznak: "A párt az elmúlt néhány évben nagyon sokszínűvé vált. A párt emberek és ideológiák mozaikjának nevezi magát." A párt egy "nembináris" tagot, Mark Josef Rapát toborozta LMBTQP-párti csoportjukba, valamint egy transznemű lényt, Freddie Gerdát rakták az ifjúsági tagozatukba tisztségviselőnek. A pártban egyre több a LMBTQP személy is.
Zoom
A "Nacionalista" Párt elmebeteg tisztségviselői: a buzeráns Mark Josef Rapa, valamint a transzszörny Freddie Gerda
Úgy vélem, hogy ebből a pártból ennyi bőven elég, csupán elrettentésnek szántam. A párt 44%-on áll a felmérések szerint a szocialisták mögött, ami sok mindent elmond az ottani társadalomról is. Sem a párt logóját, sem internetes csatornáit nem gondolom méltónak arra, hogy megjelenítsük.
ABBA Párt - Partit ABBA
Nyilvánvalóan nem a svéd zenekarról van szó, ám azt sem tudom megmondani, hogy mit takar az ABBA név, mert még a párt honlapján sem találtam erről információt. Annyi biztos, hogy a párt neve a máltai választási bizottságnak is szemet szúrt, ugyanis pereskedtek egymással, mert a bizottság szerint nem lehet rövidíteni, ezért nem is megfelelő név. Végül maradt az ABBA ABBA.
A pártot 2021-ben alapította Ivan Grech Mintoff, az Alleanza Bidla nevű megszűnt kereszténydemokrata párt korábbi vezetője. A 2022-es választásokon mindenhol indítottak jelöltet. A jelöltek nagy része a River of Love nevű karizmatikus pünkösdi gyülekezetnek is tagja volt. A párt az Európai Keresztény Politikai Mozgalom (ECPM) tagja. A párt jelmondata: Méltóságot Máltának!
A párt programjának szinte minden pontját a kereszténységből vezeti le, illetve azzal indokolja. Az ABBA önmagát életpártinak definiálja, míg - ahogy fogalmaznak - a Munkáspárt és a Nacionalista Párt a halál kultúráját képviselik. Az ABBA szigorúan ellenzi az abortuszt, az eutanáziát, helyette a keresztény családokban látja a máltai jövő zálogát.
Az LMBTQP-propagandát is elvetik, mert az szerintük ördögi megszállottság következménye. A párt mögött álló pünkösdi csoportban korábban "melegkonverziós" terápiát folytattak, pszichológiai technikákkal kívánták megváltoztatni a deviánsok szexuális irányultságát. A párt egyik jelöltje, a 2022-es választáson egy exhomoszexuális volt, aki önvallomása szerint meggyógyult ferde hajlamaiból, miután megtért Jézus Krisztushoz.
A máltai kormány a fentebb említett "melegkonverziós" terápiát betiltotta.
Zoom
A párt szeretné elérni, hogy ügydöntő népszavazás legyen a kannabisz rekreációs célú felhasználásáról, mely jelenleg engedélyezett Máltán. Az ABBA úgy véli, hogy a kábítószerek fogyasztása ellentétes a keresztény hitükkel és a társadalom érdekeivel, ezért a teljes tilalom bevezetését szeretnék elérni.
A Covid-19-es lezárásokat túlzónak találták, az oltásokkal kapcsolatban azt a nézetet fogalmazták meg, hogy az emberek szabad akaratukból dönthessenek, hogy beoltatják magukat vagy sem. Két szakszervezetet is létrehoztak a lezárások alatt, hogy segítsék a nehéz helyzetbe került dolgozókat.
A máltai sajtó ostorozta a pártot amiatt is, mert egyik jelöltje a világméretű zsidó összeesküvésről értekezett, továbbá Zelenszkij "ukrán" elnököt zsidónak nevezte.
A 2022-es választásokon csupán 0,46%-ot szerzett.
Bár magam is távolságtartó vagyok a pünkösdi karizmatikus felekezetekkel szemben, de azért elgondolkodtató, hogy a normalitást igenlő pártot nem az ország 83%-át kitevő katolikusok hívták életre, hanem ők a melegkonzervatív Nacionalista Pártot vagy a baloldali Munkáspártot támogatják inkább.
Az ABBA honlapja: https://www.abba.mt/
Máltai Hazafiak Mozgalma - Moviment Patrijotti Maltin (MPM)
A pártot 2016-ban alapították. Nacionalista és szociálisan konzervatív álláspontot képvisel. A párt szembehelyezkedik a bevándorlással és az iszlámmal. Programja szerint, a Máltának e célra elkülönített európai uniós forrásokat a máltaiak javára kellene fordítani, valamint Máltának ki kell lépni a schengeni övezetből. Ellenzi azt is, hogy a máltai kormány aláírta a Globális Migrációs Megállapodást.
Zoom
Az MPM tüntetése a bevándorlás ellen
A párt által vezetett 2016. októberi tiltakozáson egy muzulmán imaterem lehetséges megnyitása ellen Buġibbában, a párt egyik vezetője a muszlimok nyilvántartásba vételét szorgalmazta. Azt is megjegyezte, hogy a kisebb imatermek táptalajok a szélsőségesség számára. Ezután a muszlim közösséget nyulakhoz hasonlította, akik 6 vagy 7 gyermeket nevelnek azzal az egyetlen szándékkal, hogy elfoglalják a szigetet. Egy másik párttag szerint az muzulmánok koszosak és retkesek, valamint ők a felelősek a Máltán történő szemetelésért is. A tüntetésen felszólalt Stephen Florin, az MPM egyik tisztviselője, valamint civilben egyetemi oktató, kifejtette, hogy a római katolicizmuson kívül - a katolicizmus elméletileg államvallás az országban - minden felekezetnek csak egy imahelye lehet Máltán.
Zoom
A sáskák által hagyott mocsok és szemét Málta partjain (forrás Defend Malta Fb-oldal)
A máltai sajtóban nagy visszhangja lett, hogy a tüntetésen megjelenő ellendemonstrálók egyikét Florin "célkeresztbe vette": az MPM politikusa kiemelte, hogy az egyik ateista ellentüntető Alexander Carauana biológiailag nőnek született, s valójában transzszexuális. Az említett "Alexanderről" kiderült, hogy a Movement Graffiti nevű máltai kommunista és radikális környezetvédő csoporthoz tartozik, akik kapcsolatban állnak a máltai progresszív zöldekkel, az AD+PD nevű párttal. "Alexander" Caraunáról azt is kiderítette Florin, hogy a világsajtót is próbálta dezinformálni azáltal, hogy a Máltát érő muszlim invázió jelentőségét és mértékét próbálta kisebbíteni. Próbálna csak más történelmi "tényekkel" kapcsolatos számadatokat relativizálni...
Az esettel kapcsolatban jött a szokásos liberális őrjöngés Caruana kijelentette, hogy az MPM csak a gyűlöletet ismeri, és "meg kell mutatni, hogy a sziget a tiszteletet és békét szolgálja".
A zöld AP elnöke is kijelentette, hogy elfogadhatatlan, hogy egy egyetemi tanár "gyűlölködjön". A Florinnak katedrát biztosító egyetem vezetője is elhatárolódott a gyűlölettől, és szégyennek nevezte az esetet. A máltai oktatási miniszter is megfedte Florint, és így fogalmazott: "a pedagógus szerepe a civilizáció, és nem a faji, a vallási és a nemi alapú gyűlölet terjesztése". Florin végül bocsánatot kért...
Zoom
Alexander Carauna ateista, transzgender, kommunista és egyben progresszív zöld is. Máltán is ugyanaz a söpredék van, mint itt
A máltai sajtó szerint az MPM gyakran ellenséges a médiával és a máltai berendezkedéssel szemben. A párt egyik politikusa a médiát árulóknak nevezte, akik megpróbálják „mindenki torkán lenyomni az integrációt".
A 2017-es országgyűlési választásokon mindössze 0,36%-ot szereztek, a 2017-es EP-választásokon pedig 0,3%-ot.
A párt honlapja és internetes közösségi oldalai jelenleg inaktívak.
Európai Birodalom - Imperium Europa
A pártot újfasisztának titulálják. Az Imperium Europát 2000-ban alapították. Az alapítója Norman Lowell, aki a párt vezetője is egyben. Véleményem szerint a párt és leginkább az alapítója néha zavaros gondolatrendszerrel rendelkezik.
A párt célja az, hogy Európát egyetlen politikai egységbe kovácsolja, amely a közös értékekre épül: az európai szellemre, az európai magaskultúrára, valamint az európai fehér fajra. A jelenlegi EU-ból kiléptetné Máltát, valamint a bevándorlást is teljesen elutasítja. A kereszténység helyett egyfajta összeurópai pogány spiritualitásban gondolkodik.
Zoom
Az Imperium Európa logója
A párt Európát az európai bennszülöttek otthonaként határozza meg, akik közé csak az Európában született és európai származású, tehát fehér ember tartozik, s akiknek egy lobogó alatt kell egyesülniük. Lowell megfogalmazása szerint a párt ötvözi a kozmoteizmust és a Francis Parker Yockey Imperium c. könyvének gondolatait.
A migrációt teljesen elutasítják. Lowell szerint a betolakodókat egyszerűen bele kell lőni a tengerbe, a máltai polgároknak pedig engedélyezni kell a fegyverviselést.
2008-ban 2 év börtönbüntetésre ítélték 4 évre felfüggesztve, mert faji indulatokat szított, és becsmérelte a zsidókat, valamint 500 eurós bírságot is kapott, amiért megsértette Málta elnökét.
A párt alapítója a jelenleg 77 éves ultranacionalista író, emellett nyugdíjas bankár és absztrakt festőművész.
Egyik cikkében arról értekezik, hogy a világ történelme kvázi az ókor óta létező szabadkőművesség belső harca, s a német (nacionalista) szabadkőművesség az, amely szemben állt a romlott brit és francia szabadkőművességgel, de végső soron az "eredeti" szabadkőművesség célja az fehér faj szolgálata, s gyakorlatilag a II. világháborúban is a "jó" (nacionalista) és a "rossz" (zsidó) szabadkőművesség harcolt egymással.
Zoom
Norman Lowell
A párt 2004 óta több választáson is elindult. 2019. májusában Lowell ismét indult az EP-választáson, ahol 9693 szavazatot szerzett az összesen 270 022 leadott szavazatból (3,59%). Ezzel az eredménnyel az Imperium Europa a harmadik(!) legnépszerűbb párt lett 2019-ben Máltán.
Lowell elkötelezett híve és tisztelője Carmelo Borg Pisaninak, a máltai születésű olasz fasisztának, aki azon az alapon, hogy a brit uralom tönkreteszi Málta latin lelkét, kiállt a britek kiutasítása mellett, és ennek érdekében csatlakozott az olasz Nemzeti Fasiszta Párthoz. Pisanit a brit gyarmati hatóságok hazaárulásért kivégezték 1942-ben. Lowell a „Carmelo Borg Pisani, presente!” idézeteiről ismert. Egy televíziónak adott interjújában Lowell egy percre kérte a műsorvezetőt, hogy emlékezzen Borg Pisanira, felállt, és botot tartott a kezében, majd kiáltozni kezdte ezt az idézetet.
 
@championgroups Onore a Carmelo Borg Pisani #normanlowell #malta #funny #comedy #foryoupage #fyp #foryou #carmeloborgpisani #presente #livetv #tv #live ♬ original sound - Allostjaman
 
Lowell bizonyos kijelentéseivel kiverte a biztosítékot a máltai politikai élet minden szereplőinél. Kifejtette, hogy nagy tisztelője Mahmud Ahmedinedzsádnak, mert megszervezte a holokausztrevizionista konferenciát, s ha tehetné vacsorázni hívná.
Az ún.holokausztról így nyilatkozott: "Auschwitz nem más, mint a lengyel Disneyland." A kérdésre, hogy tagadja-e az ún. holokausztot így felelt: "Hogyan tagadhatnék valamit, ami meg sem történt? Az orosz adatok szerint csak mintegy 70 000 zsidó halt meg Auschwitzban (...). Ezek az áldozatok tífuszban, vérhasban és éhezésben haltak meg, mivel a szövetségesek lebombázták a táborokhoz vezető összes vasúti pályát – így a németek egyszerűen nem tudták etetni őket." Majd így folytatta: "Sőt, az 1947-es Zsidó Almanach szerint a zsidó lakosság egész Európában, beleértve a meg nem szállt területeket is, négymillió zsidó volt” – mondta. „A zsidó népesség 1947-re növekedett! Hogyan növekedhet a hatmillió halálos áldozatot elszenvedett népesség mindössze két év alatt? Ez az egész átverés a legnagyobb hazugság Szűz Mária óta.”
A fentebb hivatkozott cikkében, mely a szabadkőművesekről szól, a Mein Kampfot "A könyvnek" nevezi, Adolf Hitlerre pedig nagybetűs Hősként hivatkozik.
Lowell támogatását fejezte ki az eugenika iránt, valamint kijelentette, hogy támogatja a fogyatékkal élő gyerekek "elaltatását".
KG
A sorozat korábbi részei: